Vytvorenie zoznamu v SharePointe

Vytvorenie SharePoint zoznamov na sledovanie informácií vrátane názvov, popisov, osôb a dátumov.

Zoznamy sa zdieľajú s ostatnými členmi a návštevníkmi lokality. Návštevníci môžu zobraziť zoznamy a položky zoznamu a nemôžu vytvárať ani upravovať zoznamy alebo položky zoznamu.

Tip: To learn more about data and lists, check out these YouTube videos from SharePoint community experts!

Vytvorenie zoznamu na lokalite SharePoint Online alebo SharePoint Server 2019

 1. Vyberte položku nastavenie Ikona Nastavenia a potom vyberte položku obsah lokality.

 2. Vyberte položku + novéa potom vyberte položku zoznam.

  Vybratá položka Nové prepojenie so zvýraznenou položkou Zoznam
 3. Zadajte názov zoznamu a voliteľne Popis.

  Názov sa zobrazí v hornej časti zoznamu a môže sa zobraziť v navigácii na lokalite, aby ho ostatní používatelia mohli nájsť.

 4. Vyberte položku Create (Vytvoriť).

 5. Keď sa zoznam otvorí, ak chcete do zoznamu pridať priestor pre ďalšie typy informácií, vyberte položku + alebo + pridať stĺpec.

  Ďalšie informácie o pridávaní stĺpcov nájdete v téme Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici SharePointu.

Informácie o vytváraní zoznamu založeného na existujúcom zozname nájdete v téme Vytvorenie nového zoznamu SharePointu na základe stĺpcov v inom zozname.

Ak chcete zmeniť vlastnosti, odstrániť zoznam, pridať povolenia, spravovať stĺpce a množstvo ďalších aktualizácií, vyberte položku nastavenia Ikona Nastavenia a potom vyberte položku nastavenia zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava zoznamu.

Ponuka Nastavenie so zvýraznenými nastaveniami zoznamu

ZoznamSharePoint Online a SharePoint Server 2019 môžete použiť na viac ako jednoduchý zoznam. Môžete si vybrať zo šablón zoznamu, ako napríklad Prepojenia, Kalendár, Prieskum, Sledovanie problémov, Oznámenia a iné. Tu je postup na vytvorenie iných typov zoznamov.

Obrazovka Pridať aplikácie
 1. Vyberte položku nastavenie Ikona Nastavenia a potom vyberte položku obsah lokality.

 2. Vyberte položku + novéa potom vyberte položku Aplikácia.

  Ponuka Nové na stránke Obsah lokality so zvýraznenou položkou Aplikácia
 3. Ak sa nezobrazuje požadovaný typ šablóny zoznamu alebo aplikácie, zadajte ho do vyhľadávacieho poľa a stlačte klávesEnter. Zobrazí sa zoznam všetkých zodpovedajúcich šablón.

  Obrazovka Pridať aplikácie

  Tu je niekoľko typov zoznamov, ktoré môžete vyhľadať:

  • Kalendár

  • Prepojenia

  • Oznamy

  • Kontakty

  • Povýšené prepojenia

  • Úlohy

  • Sledovanie problémov

  • Vlastný zoznam

  • Prieskum

  V tomto príklade sme použili kalendár a vybrali ste vstavanú aplikáciu Kalendár pre SharePoint. Môžu sa zobraziť iné kalendáre, ktoré boli vytvorené v rámci vašej spoločnosti alebo ponúknuté treťou stranou.

 4. Zadajte názov aplikácie, ktorú ste vybrali, ako je napríklad kalendár udalostí, júl, úlohy alebo firemné kontakty.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 5. SharePoint vrátite sa na stránku obsah lokality . Vyhľadajte aplikáciu, ktorú ste práve vytvorili v zozname obsah lokality , a otvorte ju. SharePoint vytvorí predvolenú verziu aplikácie, kalendára, zoznamu úloh alebo ľubovoľnej aplikácie, ktorú ste vytvorili.

  Príklad aplikácie Zoznam kalendárov.

  Môžete začať zadávať údaje pomocou možností + Nová úloha, upraviť tento zoznam, Pridať alebo pomocou čohokoľvek iného, čo konkrétna aplikácia poskytuje na pridávanie údajov.

  Poznámka: Niektoré aplikácie založené na zoznamoch sa zobrazujú len v klasickom režime SharePoint.

V závislosti od typu aplikácie, ktorú vyberiete, môžete zmeniť nastavenia aplikácie, na páse s nástrojmi v hornej časti stránky vyberte položku nastavenia zoznamu alebo kartu zoznam . Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v téme Úprava nastavení zoznamu v SharePointe Online.

Vytvorenie zoznamu na serveroch SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

 1. Vyberte položku nastavenie Ikona Nastavenia a potom vyberte položku pridať aplikáciu.

  Pridanie aplikácie (zoznamu, knižnice)
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte typ šablóny zoznamu, ktorú chcete (vlastné, úloha, Kalendár atď.), a potom vyberte položku hľadať Ikona zväčšovacieho skla poľa Hľadať .

  Vyhľadanie zoznamu kalendárov so zvýrazneným vstavaným kalendárom
 3. Vyberte aplikáciu šablóny zoznamu , ktorú chcete použiť.

  Obrazovka Pridať aplikácie
 4. Zadajte názov (povinné).

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

  Ak chcete poskytnúť voliteľný Popis a ďalšie informácie, v závislosti od konkrétnej aplikácie zoznamu vyberte položku Rozšírené možnosti. Rozšírené možnosti.

  Obrazovka novej aplikácie s vyplnenými poľami
 5. Vyberte položku OK.

Pridanie zoznamu na stránku na serveroch SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

 1. Na strane, na ktorú chcete pridať zoznam alebo knižnicu, vyberte položku stránka a potom vyberte položku Upraviť. Ak sa karta stránka nezobrazuje, vyberte položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom vyberte položku Upraviť stránku.

  Úprava stránky

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť vypnutý alebo sa nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenie na úpravu stránky.

 2. Vyberte miesto na stránke, kde sa má zobraziť zoznam alebo Knižnica, vyberte položku Vložiť a potom vyberte položku časť aplikácie.

 3. V zozname alebo knižnici vyberte časť aplikáciea potom vyberte položku Pridať. V aplikácii Pridanie aplikáciíby sa mali zobraziť všetky vytvorené zoznamy.

 4. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu stránka a potom vyberte položku Uložiť. V niektorých prípadoch je k dispozícii možnosť Uložiť ako koncept alebo Uložiť a publikovať.

Dôležité: Niektoré stránky nie je možné upravovať, ako je napríklad stránka obsah lokality .

Pomocou predchádzajúcich krokov tu uvádzame príklad zoznamu, ktorý bol pridaný na stránku.

Zoznam na stránke

Minimalizovanie alebo obnovenie zoznamu alebo knižnice na stránke serverov SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

 1. Na stránke, na ktorej chcete minimalizovať alebo obnoviť zoznam alebo knižnicu, vyberte položku stránkaa potom vyberte položku Upraviť.

  Úprava stránky

 2. Ukážte na zoznam alebo knižnicu, vyberte šípku nadol a vyberte položku minimalizovať alebo obnoviť v závislosti od aktuálnej pozície zoznamu alebo knižnice a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Kliknite na šípku nadol pri nastaveniach, kliknite na tlačidlo Minimalizovať
 3. Po dokončení úprav stránky vyberte položku Uložiť. V niektorých prípadoch je k dispozícii možnosť Uložiť ako koncept alebo Uložiť a publikovať.

Vytvorenie zoznamu na stránke servera SharePoint Server 2010

Môžete vytvoriť zoznam, ktorý neskôr použijete na svojich stránkach. SharePoint Server 2010 zahŕňa množstvo druhov šablón zoznamov, napríklad kalendár, prieskum a úlohy.

 1. Vyberte položku akcie lokality Ponuka Akcie lokality , vyberte položku Zobraziť všetok obsah lokalitya potom vyberte položku vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť .

  Poznámka: Lokalita služby SharePoint môže byť značne upravená. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 2. Vyberte jednu z kategórií, napríklad komunikácia alebo sledovanie, a vyberte možnosť odtiaľ.

  Kliknutie na kategóriu a výber požadovanej aplikácie zo zoznamu

  Môžete tiež zadať typ šablóny zoznamu, ktorú chcete vytvoriť, do poľa vyhľadávania nainštalovaných položiek , ako sú napríklad kontakty alebo Kalendár, a potom vyberte položku Hľadať Ikona zväčšovacieho skla poľa Hľadať .

 3. Zadajte názov zoznamu. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 4. Voliteľne môžete v zozname a nastaviť ďalšie možnosti, kliknite na položku Rozšírené možnostia zadajte Popis.

  Popis sa zobrazí vo väčšine zobrazení pod názvom. Niektoré druhy zoznamov môžu dostávať obsah e-mailom. Ak plánujete povoliť, aby sa v zozname zobrazil obsah e-mailom, môžete do jeho popisu pridať e-mailovú adresu zoznamu, aby ľudia mohli jednoducho nájsť e-mailovú adresu. Popis zoznamu môžete zmeniť.

 5. Ak chcete pridať prepojenie na panel Rýchle spustenie, v časti Navigácia Skontrolujte, či je vybratá možnosť Áno .

 6. Ak je k dispozícii e-mailová sekcia, správca povolil zoznamy na lokalite na prijímanie obsahu e-mailom. Ak chcete používateľom umožniť pridať obsah do tohto zoznamu odoslaním e-mailu, v časti Povoliť v tomto zozname prijímanie e-mailov vyberte možnosť Áno. Do poľa e-mailová adresa potom zadajte prvú časť adresy, ktorú majú používatelia v zozname používať. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky druhy zoznamov.

 7. Dokončite všetky ďalšie možnosti, ako je napríklad určenie, či Kalendár funguje v aplikácii Kalendár ako kalendár skupiny.

 8. Vyberte položku Create (Vytvoriť).

Vytvorenie zoznamu na stránke servera SharePoint Server 2010.

S pomocou servera SharePoint Server 2010 môžete vytvárať zoznamy zo stránok, ktoré upravujete. Pomôže vám to účinnejšie a efektívnejšie vytvárať stránky a zoznamy, ktoré potrebujete.

 1. Na stránke Vyberte kartu Upraviť a potom vyberte príkaz Upraviť .

  Edit command of the Edit tab

  Poznámka: Ak je príkaz na úpravu neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Vyberte stranu, na ktorú chcete pridať nový zoznam, vyberte kartu Vložiť a potom vyberte položku nový zoznam.

  Vloženie nového zoznamu na stránku

  Poznámka: Ak sa karta Upraviť alebo nový zoznam nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenia, ktoré sú potrebné na vytvorenie zoznamu. obráťte sa na správcu.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie zoznamu zadajte dlaždicu zoznam, vyberte typ zoznamu, ktorý chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zadanie názvu a výber šablóny pre zoznam

Vytvorenie vlastného zoznamu na serveri SharePoint Server 2010

Vytvorenie vlastného zoznamu sa podobá na vytváranie zoznamov pomocou šablóny, s tým rozdielom, že vlastný zoznam sa vytvorí iba s tromi stĺpcami: Názov, Vytvorené a Upravené. Po vytvorení vlastného zoznamu môžete pridať stĺpce a urobiť ďalšie zmeny zoznamu podľa vlastných požiadaviek.

 1. Vyberte položku akcie lokality Ponuka Akcie lokality , vyberte položku Zobraziť všetok obsah lokalitya potom vyberte položku vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť .

  Poznámka: Lokalita služby SharePoint môže byť značne upravená. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 2. V časti vlastné zoznamyvyberte položku vlastný zoznam alebo vlastný zoznam v údajovom zobrazení.

  Poznámky: 

  • Vlastný zoznam použite, ak chcete použiť formulár predovšetkým na zadávanie a zobrazenie údajov v zozname.

  • Ak chcete používať predovšetkým mriežku, podobne ako pri tabuľkovom hárku, na zadávanie a zobrazenie údajov v zozname použite vlastný zoznam v zobrazení údajového hárka. Je to užitočné, keď máte aktualizovať niekoľko položiek v rovnakom čase.

  • Spôsob zadávania a zobrazenia údajov v zozname môžete po vytvorení zoznamu zmeniť.

 3. Zadajte názov zoznamu. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 4. Zadajte Popis zoznamu. Voliteľné

  Popis sa zobrazí vo väčšine zobrazení pod názvom. Niektoré druhy zoznamov môžu dostávať obsah e-mailom. Ak plánujete povoliť, aby sa v zozname zobrazil obsah e-mailom, môžete do jeho popisu pridať e-mailovú adresu zoznamu, aby ľudia mohli jednoducho nájsť e-mailovú adresu. Popis zoznamu môžete zmeniť.

 5. Ak chcete pridať prepojenie na panel Rýchle spustenie, v časti Navigácia Skontrolujte, či je vybratá možnosť Áno .

 6. Ak je k dispozícii e-mailová sekcia, správca povolil zoznamy na lokalite na prijímanie obsahu e-mailom. Ak chcete používateľom umožniť pridať obsah do tohto zoznamu odoslaním e-mailu, v časti Povoliť v tomto zozname prijímanie e-mailov vyberte možnosť Áno. Do poľa e-mailová adresa potom zadajte prvú časť adresy, ktorú majú používatelia v zozname používať. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky druhy zoznamov.

 7. Vyberte položku Create (Vytvoriť).

Pridanie zoznamu na stránku na serveri SharePoint Server 2010

 1. Na strane, na ktorú chcete pridať zoznam alebo knižnicu, vyberte položku stránkaa potom vyberte položku Upraviť. Ak sa karta stránka nezobrazuje, vyberte položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom vyberte položku Upraviť stránku.

  Úprava stránky

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť vypnutý alebo sa nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenie na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Vyberte miesto na stránke, kde sa zobrazí zoznam alebo Knižnica, vyberte položku Vložiťa potom vyberte položku časť aplikácie.

 3. V zozname alebo knižnici vyberte časť aplikáciea potom vyberte položku Pridať.

 4. Po dokončení úprav stránky vyberte položku Uložiť. V niektorých prípadoch je k dispozícii možnosť Uložiť ako koncept alebo Uložiť a publikovať.

Pomocou predchádzajúcich krokov tu uvádzame príklad zoznamu, ktorý bol pridaný na stránku.

Zoznam na stránke

Ak chcete zistiť, ktorú verziu SharePoint používate, pozrite si tému ktorú verziu SharePointu používam?

Chcete urobiť to isté s knižnicami?

Ak chcete vytvoriť knižnicu, pozrite si tému Vytvorenie knižnice dokumentov v SharePointe.

Ďalšie kroky so zoznamami

Stĺpce Nakonfigurujte typ informácií, ktoré obsahuje zoznam pridaním a odstránením stĺpcov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici SharePointu.

Zobrazenia Zmeňte spôsob zobrazenia zoznamu vytvorením zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×