Vytvorenie zoznamu v SharePointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorenie SharePoint zoznamov na sledovanie informácií vrátane názvov, popisov, osôb a dátumov.

Zoznamy sa zdieľajú s ostatnými členmi a návštevníkmi lokality. Návštevníci môžu zobraziť zoznamy a položky zoznamu a nemôžu vytvárať ani upravovať zoznamy alebo položky zoznamu.

Vytvorenie zoznamu na lokalite SharePoint Online alebo SharePoint Server 2019

 1. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia a potom na položku obsah lokality.

 2. Kliknite na položku + Nové a potom kliknite na položku Zoznam.

  Vybratá položka Nové prepojenie so zvýraznenou položkou Zoznam
 3. Zadajte názov zoznamu a voliteľne zadajte popis.

  Názov sa zobrazí v hornej časti zoznamu a môže sa zobraziť v navigácii na lokalite, aby ho ostatní mohli nájsť.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Po otvorení zoznamu môžete kliknúť na položku + alebo + pridať stĺpec a pridať do zoznamu ďalšie typy informácií.

  Ďalšie informácie o pridávaní stĺpcov nájdete v téme Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici SharePointu .

Môžete kliknúť na položku nastavenia  Ikona Nastavenia a potom na položku Nastavenie zoznamu , zmeniť vlastnosti, odstrániť zoznam, pridať povolenia, spravovať stĺpce a množstvo ďalších aktualizácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava zoznamu.

Ponuka Nastavenie so zvýraznenými nastaveniami zoznamu

zoznamy SharePoint Online a SharePoint Server 2019 možno použiť na viac ako jednoduchý zoznam. Môžete si vybrať zo šablón zoznamu, ako napríklad Prepojenia, Kalendár, Prieskum, Sledovanie problémov, Oznámenia a iné. Tu je postup na vytvorenie iných typov zoznamov.

Obrazovka Pridať aplikácie
 1. Kliknite na položku Nastavenie  Ikona Nastavenia a potom na položku obsah lokality.

 2. Kliknite na položku + Nové a potom kliknite na položku Aplikácia.

  Ponuka Nové na stránke Obsah lokality so zvýraznenou položkou Aplikácia
 3. Ak sa nezobrazuje požadovaný typ šablóny zoznamu alebo aplikácie, zadajte ho do vyhľadávacieho poľa a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa zoznam všetkých zodpovedajúcich šablón.

  Obrazovka Pridať aplikácie

  Tu sú niektoré typy zoznamov, ktoré môžete vyhľadať

  • Kalendár

  • Prepojenia

  • Oznamy

  • Kontakty

  • Povýšené prepojenia

  • Úlohy

  • Sledovanie problémov

  • Vlastný zoznam

  • Prieskum

  V tomto príklade sme použili kalendár a vybrali ste vstavanú aplikáciu Kalendár pre SharePoint. Môžu sa zobraziť iné kalendáre, ktoré boli vytvorené v rámci vašej spoločnosti alebo ponúknuté treťou stranou.

 4. Zadajte názov aplikácie, ktorú ste vybrali, napríklad Kalendár udalostí, Úlohy na júl alebo Kontakty spoločnosti.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 5. SharePoint vráti na stránku obsah lokality . V zozname Obsah lokality vyhľadajte aplikáciu, ktorú ste práve vytvorili, a otvorte ju. SharePoint vytvorí predvolenú verziu aplikácie, kalendára, zoznamu úloh alebo ľubovoľnej aplikácie, ktorú ste vytvorili.

  Príklad aplikácie Zoznam kalendárov.

  Môžete začať zadávať údaje pomocou možností + Nová úloha, upraviť tento zoznam, Pridať alebo pomocou čohokoľvek iného, čo konkrétna aplikácia poskytuje na pridávanie údajov.

  Poznámka: Niektoré aplikácie založené na zozname sa zobrazia iba v režime klasickej aplikácie SharePoint.

V závislosti od typu aplikácie, ktorú vyberiete, môžete zmeniť nastavenie aplikácie pomocou karty Nastavenia zoznamu alebo Zoznam a pásu s nástrojmi v hornej časti stránky. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v téme Úprava nastavení zoznamu v SharePointe Online.

Vytvorenie zoznamu na serveroch SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

 1. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia a potom kliknite na položku pridať aplikáciu.

  Pridanie aplikácie (zoznamu, knižnice)
 2. Zadajte typ požadovanej šablóny zoznamu (vlastné, úloha, kalendár atď.) do poľa hľadania a kliknite na položku Hľadať Ikona zväčšovacieho skla poľa Hľadať .

  Vyhľadanie zoznamu kalendárov so zvýrazneným vstavaným kalendárom
 3. Kliknite na aplikáciu šablóny Zoznamu, ktorú chcete použiť.

  Obrazovka Pridať aplikácie
 4. Zadajte názov (povinné).

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

  Môžete kliknúť aj na položku Rozšírené možnosti. Položka Rozšírené možnosti vám umožní umiestniť voliteľný popis a ďalšie informácie, v závislosti od konkrétnej aplikácie zoznamu.

  Obrazovka novej aplikácie s vyplnenými poľami
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie zoznamu na stránku na serveroch SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať zoznam alebo knižnicu, kliknite na položku Stránka a potom na položku Upraviť. Ak sa nezobrazuje karta Stránka, kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Upraviť stránku.

  Úprava stránky

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny alebo sa nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenie na úpravu stránky.

 2. Na stránke kliknite na miesto, kde chcete zobraziť zoznam alebo knižnicu, kliknite na položku Vložiť a potom na položku Časť aplikácie.

 3. Vyberte položku Časť aplikácie pre zoznam alebo knižnicu a potom kliknite na položku Pridať. Mali by sa zobraziť všetky zoznamy, ktoré ste vytvorili prostredníctvom možnosti Pridať aplikácie.

 4. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Stránka a položku Uložiť. V niektorých prípadoch je k dispozícii možnosť Uložiť ako koncept alebo Uložiť a publikovať.

Dôležité: Niektoré stránky nemožno upravovať, napríklad stránku Obsah lokality.

Tu je príklad zoznamu pridaného na stránku pomocou vyššie uvedených krokov.

Zoznam na stránke

Minimalizovanie alebo obnovenie zoznamu alebo knižnice na stránke serverov SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

 1. Na stránke, na ktorej chcete minimalizovať alebo obnoviť zoznam alebo knižnicu, kliknite na položku Stránka a potom na položku Upraviť.

  Úprava stránky

 2. Ukážte na zoznam alebo knižnicu, kliknite na šípku nadol, kliknite na položku Minimalizovať alebo Obnoviť v závislosti od aktuálneho umiestnenia zoznamu alebo knižnice a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Kliknite na šípku nadol pri nastaveniach, kliknite na tlačidlo Minimalizovať
 3. Po dokončení úprav stránky kliknite na položku Uložiť. V niektorých prípadoch je k dispozícii možnosť Uložiť ako koncept alebo Uložiť a publikovať.

Vytvorenie zoznamu na stránke servera SharePoint Server 2010

Môžete vytvoriť zoznam, ktorý neskôr použijete na svojich stránkach. SharePoint Server 2010 zahŕňa množstvo druhov šablón zoznamov, napríklad kalendár, prieskum a úlohy.

 1. Kliknite na položku akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom kliknite na položku vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť .

  Poznámka: Lokalita služby SharePoint môže byť značne upravená. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na niektorú z kategórií, napríklad Komunikácie alebo Sledovanie, a vyberte si z týchto možností.

  Kliknutie na kategóriu a výber požadovanej aplikácie zo zoznamu

  V poli Vyhľadávanie nainštalovaných položiek môžete tiež zadať typ šablóny zoznamu, ktorý chcete vytvoriť, napríklad Kontakty alebo Kalendár, a kliknúť na položku Hľadať Ikona zväčšovacieho skla poľa Hľadať .

 3. Do poľa Názov zadajte názov zoznamu. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 4. Voliteľne môžete kliknúť na položku Rozšírené možnosti a zadať Popis zoznamu a nastaviť ďalšie možnosti. .

  Popis sa vo väčšine zobrazení zobrazuje pod názvom. Niektoré druhy zoznamov môžu prijímať obsah e-mailom. Ak plánujete umožniť zoznamu prijímanie obsahu e-mailom, môžete pridať e-mailovú adresu zoznamu k jeho popisu, aby používatelia mohli e-mailovú adresu jednoducho nájsť. Popis zoznamu môžete zmeniť.

 5. Ak chcete pridať prepojenie na panel Rýchle spustenie, skontrolujte, či je vybratá možnosť Áno v časti Navigácia.

 6. Ak sa zobrazí časť E-mail, správca povolil zoznamom vašej lokality prijímať obsah e-mailom. Ak chcete ľuďom povoliť, aby pridávali obsah do zoznamu odoslaním e-mailu, kliknite na možnosť Áno v časti Povoliť tomuto zoznamu prijímanie e-mailov. Potom do poľa E-mailová adresa zadajte prvú časť adresy, ktorú majú používatelia použiť pri odosielaní do zoznamu. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky druhy zoznamov.

 7. Vyplňte všetky ostatné možnosti, napríklad to, či kalendár funguje ako kalendár skupiny v aplikácii Kalendár.

 8. Kliknite na položku Vytvoriť.

Vytvorenie zoznamu na stránke servera SharePoint Server 2010.

S pomocou servera SharePoint Server 2010 môžete vytvárať zoznamy zo stránok, ktoré upravujete. Pomôže vám to účinnejšie a efektívnejšie vytvárať stránky a zoznamy, ktoré potrebujete.

 1. Na stránke kliknite na kartu Upraviť a potom na príkaz Upraviť.

  Edit command of the Edit tab

  Poznámka: Ak je príkaz na úpravu neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, kam chcete pridať nový zoznam, kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Nový zoznam.

  Vloženie nového zoznamu na stránku

  Poznámka:  Ak sa nezobrazuje karta Upraviť alebo Nový zoznam, pravdepodobne nemáte povolenia, ktoré sú potrebné na vytvorenie zoznamu. Obráťte sa na správcu.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť zoznam zadajte spojenie „dlaždica zoznamu“, vyberte požadovaný typ zoznamu, ktorý chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zadanie názvu a výber šablóny pre zoznam

Vytvorenie vlastného zoznamu na serveri SharePoint Server 2010

Vytvorenie vlastného zoznamu sa podobá na vytváranie zoznamov pomocou šablóny, s tým rozdielom, že vlastný zoznam sa vytvorí iba s tromi stĺpcami: Názov, Vytvorené a Upravené. Po vytvorení vlastného zoznamu môžete pridať stĺpce a urobiť ďalšie zmeny zoznamu podľa vlastných požiadaviek.

 1. Kliknite na položku akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom kliknite na položku vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť .

  Poznámka: Lokalita služby SharePoint môže byť značne upravená. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 2. V časti Vlastné zoznamy, kliknite na položku Vlastný zoznam alebo Vlastný zoznam v údajovom zobrazení.

  Poznámky: 

  • Vlastný zoznam použite, ak chcete použiť formulár predovšetkým na zadávanie a zobrazenie údajov v zozname.

  • Ak chcete používať predovšetkým mriežku, podobne ako pri tabuľkovom hárku, na zadávanie a zobrazenie údajov v zozname použite vlastný zoznam v zobrazení údajového hárka. Je to užitočné, keď máte aktualizovať niekoľko položiek v rovnakom čase.

  • Spôsob zadávania a zobrazenia údajov v zozname môžete po vytvorení zoznamu zmeniť.

 3. Do poľa Názov zadajte názov zoznamu. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 4. Do poľa Popis zadajte popis zoznamu. Popis je nepovinný.

  Popis sa vo väčšine zobrazení zobrazuje pod názvom. Niektoré druhy zoznamov môžu prijímať obsah e-mailom. Ak plánujete umožniť zoznamu prijímanie obsahu e-mailom, môžete pridať e-mailovú adresu zoznamu k jeho popisu, aby používatelia mohli e-mailovú adresu jednoducho nájsť. Popis zoznamu môžete zmeniť.

 5. Ak chcete pridať prepojenie na panel Rýchle spustenie, uistite sa, že v časti Navigácia je vybratá možnosť Áno.

 6. Ak sa zobrazí časť E-mail, správca povolil zoznamom vašej lokality prijímať obsah e-mailom. Ak chcete ľuďom povoliť, aby pridávali obsah do zoznamu odoslaním e-mailu, kliknite na možnosť Áno v časti Povoliť tomuto zoznamu prijímanie e-mailov. Potom do poľa E-mailová adresa zadajte prvú časť adresy, ktorú majú používatelia použiť pri odosielaní do zoznamu. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky druhy zoznamov.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Pridanie zoznamu na stránku na serveri SharePoint Server 2010

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať zoznam alebo knižnicu, kliknite na položku Stránka a potom na položku Upraviť. Ak sa nezobrazuje karta Stránka, kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Upraviť stránku.

  Úprava stránky

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny alebo sa nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenie na úpravu stránky.

 2. Na stránke kliknite na miesto, kde chcete zobraziť zoznam alebo knižnicu, kliknite na položku Vložiť a potom na položku Časť aplikácie.

 3. Vyberte položku Časť aplikácie pre zoznam alebo knižnicu a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Po dokončení úprav stránky kliknite na položku Uložiť. V niektorých prípadoch je k dispozícii možnosť Uložiť ako koncept alebo Uložiť a publikovať.

Tu je príklad zoznamu pridaného na stránku pomocou vyššie uvedených krokov.

Zoznam na stránke

Vytvorenie zoznamu zo šablóny zoznamu na serveri SharePoint Server 2007

SharePoint Server 2007 obsahuje niekoľko rôznych typov šablón zoznamov, od kalendára po zoznam kontaktov. Hoci sa niektoré nastavenia v zoznamoch odlišujú, na vytváranie ľubovoľného typu zoznamu môžete použiť rovnaký základný postup.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť zoznam, musíte mať povolenie na zmenu webovej lokality, kde chcete vytvoriť zoznam.

 1. Kliknite na položku Zobraziť všetok obsah lokality a potom na položku Vytvoriť na stránke Obsah celej lokality.

  Tip: Vo väčšine prípadov môžete namiesto tohto kroku použiť ponuku akcie lokality Vzhľad tlačidla .

 2. V časti Komunikácie alebo Sledovanie kliknite na požadovaný typ zoznamu, napríklad Kontakty alebo Kalendár.

  Typy zoznamov

  Typ používaného zoznamu závisí od druhu zdieľaných informácií:

  • Oznamy    Zoznam oznamov sa používa na zdieľanie noviniek a stavu a na poskytovanie pripomenutí. Oznamy podporujú rozšírené formátovanie s obrázkami, hypertextovými prepojeniami a formátovaným textom.

  • Kontakty    Zoznam kontaktov sa používa na uchovávanie informácií o používateľoch alebo skupinách, s ktorými pracujete. Ak používate e-mailový program alebo program na správu kontaktov, ktorý je kompatibilný s technológiou SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať kontakty z vašej lokality SharePoint. Môžete napríklad aktualizovať zoznam všetkých dodávateľov organizácie z aplikácie balíka Office. Zoznam kontaktov v skutočnosti nespravuje členov lokality, možno ho však používať na uchovávanie a zdieľanie kontaktov organizácie, napríklad zoznamu externých dodávateľov.

  • Diskusné panely    Sú centrálnym miestom na nahrávanie a uchovávanie tímových diskusií, podobné formátu diskusných skupín. Ak váš správca povolil v zoznamoch na lokalite prijímanie e-mailov, diskusné panely môžu uchovávať e-mailové diskusie z väčšiny bežných e-mailových programov. Môžete vytvoriť napríklad diskusný panel pre potrebu vydania nového produktu vašej organizácie. Ak používate e-mailový program, ktorý je kompatibilný s programom SharePoint, môžete zobraziť a aktualizovať diskusný panel počas práce v inom programe.

  • Prepojenia    Použite zoznam prepojení ako centrálne umiestnenie prepojení na internet, podnikový intranet a ďalšie zdroje. Môžete napríklad vytvoriť zoznam prepojení na webové lokality zákazníkov.

  • Kalendár    Kalendár sa používa pre všetky tímové udalosti alebo konkrétne situácie, ako napríklad celozávodná dovolenka. Kalendár poskytuje pre tímové udalosti, ako sú napríklad schôdze, spoločenské podujatia a celodenné udalosti, vizuálne zobrazenia, ktoré sa podobajú stolným alebo nástenným kalendárom. Môžete tiež sledovať medzníky tímu, ako sú napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval. Ak používate e-mailový alebo kalendárový program kompatibilný s programom SharePoint, môžete v ňom pracovať a zároveň zobrazovať a aktualizovať kalendár na lokalite SharePoint. Kalendár na lokalite SharePoint môžete napríklad porovnávať a aktualizovať s dátumami kalendára programu Office Outlook tak, že obidva kalendáre zobrazíte v programe Office Outlook vedľa seba alebo prekryté.

  • Úlohy    Zoznam úloh sa používa na sledovanie informácií o projektoch a ďalších úlohách skupiny. Úlohy je možné priradiť k osobám a počas realizácie možno sledovať ich stav a percento dokončenia. Ak používate e-mailový program alebo program na správu úloh kompatibilný s programom SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať úlohy z lokality SharePoint. Môžete napríklad vytvoriť zoznam úloh pre proces tvorby rozpočtu organizácie a potom ho spolu s ostatnými úlohami zobrazovať a aktualizovať v Office Outlooku.

  • Projektové úlohy    Zoznam projektových úloh sa používa na uchovávanie informácií, ktoré sa podobajú na zoznam úloh, ale poskytujú aj vizuálne alebo Ganttove zobrazenie s indikátormi priebehu. Počas realizácie úloh môžete sledovať ich stav a percento dokončenia. Ak používate e-mailový program alebo program na správu úloh kompatibilný s programom SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať projektové úlohy z lokality SharePoint. Môžete napríklad na lokalite SharePoint vytvoriť zoznam projektových úloh a určovať a priraďovať prácu s cieľom vytvoriť školiacu príručku. Následne môžete sledovať priebeh prác v rámci organizácie v Office Outlooku.

  • Sledovanie problémov    Zoznam na sledovanie problémov sa používa na uchovávanie informácií o konkrétnych problémoch, ako sú napríklad problémy pri podpore, a na sledovanie ich priebehu. Môžete priraďovať problémy, kategorizovať ich a dávať ich do vzájomných súvislostí. Môžete napríklad vytvoriť zoznam na sledovanie problémov na správu problémov a riešení v oblasti služieb zákazníkom. K problémom môžete pri každej úprave pridávať komentáre, čím sa vytvorí história komentárov bez zmeny pôvodného popisu problému. Pracovník služieb zákazníkom môže napríklad zaznamenať každý krok pri riešení problému a výsledky.

  • Prieskum    Prieskumy slúžia na zhromažďovanie a kompilovanie odoziev, ako sú napríklad prieskumy spokojnosti zamestnancov alebo kvízy. Otázky a odpovede môžete navrhnúť viacerými spôsobmi a môžete zobraziť prehľad odoziev. Ak máte nainštalovaný tabuľkový alebo databázový program, ktorý je kompatibilný s programom SharePoint, napríklad Office Excel, môžete výsledky exportovať a ďalej analyzovať.

  • Vlastný    Hoci môžete prispôsobiť akýkoľvek zoznam, môžete začať s vlastným zoznamom a potom prispôsobiť iba tie nastavenia, ktoré určíte. Ak používate tabuľkový program, ktorý je kompatibilný s programom SharePoint, môžete tiež vytvoriť zoznam vychádzajúci z určitej tabuľky. Môžete napríklad importovať zoznam z Office Excelu, ktorý ste vytvorili na uloženie a správu zmlúv s dodávateľmi.

 3. Všetky zoznamy vyžadujú názov. Do poľa Názov zadajte názov zoznamu.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 4. Do poľa Popis zadajte popis účelu zoznamu. Zadanie popisu nie je povinné.

  Popis sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu pod názvom zoznamu. Niektoré typy zoznamov môžu prijímať obsah e-mailom. Ak plánujete umožniť zoznamu prijímanie obsahu e-mailom, môžete pridať e-mailovú adresu zoznamu k jeho popisu, aby používatelia mohli e-mailovú adresu jednoducho nájsť.

 5. Ak chcete pridať prepojenie na tento zoznam na panel rýchleho spustenia, v časti Navigácia kliknite na možnosť Áno.

  Ak sa zobrazí sekcia Prichádzajúci e-mail, správca povolil zoznamom na vašej lokalite prijímať obsah e-mailom. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie obsahu do zoznamu formou odoslaných e-mailov, kliknite na možnosť Áno v časti Povoliť prijímanie e-mailov pre tento zoznam. Potom zadajte do poľa E-mailová adresa prvú časť adresy, ktorú majú používatelia použiť pri odosielaní do zoznamu.

  Táto možnosť možno nebude k dispozícii v prípade niektorých typov zoznamov.

 6. Ak sa zobrazí časť Oznámenia prostredníctvom e-mailu, váš správca povolil v zoznamoch na lokalite odosielanie e-mailových oznámení pri priradení položiek zoznamu. Ak chcete povoliť zoznamu odosielanie e-mailov používateľom, keď im je priradená položka, kliknite na položku Áno v časti Odoslať e-mail v prípade priradenia vlastníctva?.

  Táto možnosť možno nebude k dispozícii v prípade niektorých typov zoznamov.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Poznámka: Predvolene môžete pridať obsah odoslaním e-mailu na diskusné panely, oznamy a zoznamy kalendára, ak sú na lokalite povolené prichádzajúce e-maily. Úlohy, projektové úlohy a zoznamy sledovania problémov môžu poslať e-mail používateľom, ak im budú položky priradené, pokiaľ je pre túto lokalitu povolená odchádzajúca pošta. Váš správca môže povoliť iným zoznamom vlastné riešenie, napríklad funkciu obslužného programu e-mailov.

Vytvorenie vlastného zoznamu na serveri SharePoint Server 2007

Vytvorenie vlastného zoznamu je podobné ako vytváranie predvoleného zoznamu, s tým rozdielom, že vlastný zoznam obsahuje len niekoľko stĺpcov, ako je napríklad Názov. Po vytvorení vlastného zoznamu môžete pridať stĺpce tak, aby vyhovovali účelu zoznamu.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť zoznam, musíte mať povolenie na zmenu webovej lokality, kde chcete vytvoriť zoznam.

 1. Kliknite na položku Zobraziť všetok obsah lokality a potom na položku Vytvoriť na stránke Obsah celej lokality.

  Tip: Vo väčšine prípadov môžete namiesto tohto kroku použiť ponuku akcie lokality Vzhľad tlačidla .

 2. V časti Vlastné zoznamy kliknite na položku Vlastný zoznam.

  Výber typu vlastného zoznamu v dialógovom okne vytvorenia

  Do poľa Názov zadajte názov zoznamu. Názov zoznamu je povinný.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 3. Do poľa Popis zadajte popis účelu zoznamu. Zadanie popisu nie je povinné.

  Popis sa zobrazí v hornej časti zoznamu pod názvom zoznamu.

 4. Ak chcete pridať prepojenie na tento zoznam na panel rýchleho spustenia, v časti Navigácia kliknite na možnosť Áno.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu služby SharePoint používate, pozrite si tému Ktorú verziu SharePointu používam?

Chcete urobiť to isté s knižnicami?

Ak chcete vytvoriť knižnicu, pozrite si tému Vytvorenie knižnice dokumentov v SharePointe

Ďalšie kroky so zoznamami

Stĺpce NaKonfigurujte typ informácií, ktoré obsahuje zoznam pridaním a odstránením stĺpcov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici SharePointu.

Zobrazenia Zmeňte spôsob zobrazenia zoznamu vytvorením zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×