Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používať Word s klávesnici a čítačku obrazovky, ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslované zoznamy. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Naučíte premena existujúce riadky textu na zoznam, zmeniť štýl odrážok a vytvorte vnorené zoznamy.

Každý nástroj na čítanie obsahu obrazovky môže štýl odrážok alebo čísel používaných v zozname opísať inak. Možno bude potrebné upraviť nastavenia verbalizmu čítačky obrazovky. Pomocou programu JAWS môžete napríklad identifikovať desať najbežnejších typov odrážok.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete zadať pomocou viacerých možností.

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Pri použití tohto postupu najprv napíšete riadky textu, z ktorých potom vytvoríte zoznam.

 1. Zadajte riadky textu vášho zoznamu.

 2. Vyberte položky zoznamu.

 3. Ak chcete položky do zoznamu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, U.

  • Číslovaný zoznam, stlačte klávesy Alt + H, N.

  Budete počuť Popis vybratého štýl odrážok alebo čísel.

 4. Vytvorenie zoznamu zastavíte stlačením klávesu šípka nadol, ak chcete presunúť na nasledujúcu oblasť textu.

Vytvorenie zoznamu pomocou štýlu odrážok alebo číslovania na páse s nástrojmi

Pri použití tohto postupu najprv aplikujte štýl odrážok alebo číslovania a potom zadajte požadované položky zoznamu.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, stlačte klávesy Alt + H, otvárať knižnica odrážok.

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, N a otvorte zoznam knižnica čísel štýlov.

 2. Stláčaním klávesu Tab si môžete prezerať dostupné štýly. Potom stlačte kláves Enter a vyberte požadovaný štýl.

 3. Zadajte prvú položku v zozname. Ak chcete pokračovať v zozname, stlačte kláves Enter.

 4. Vytvorenie zoznamu zastavíte stlačením klávesu šípka nadol, ak chcete presunúť na nasledujúcu oblasť textu.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname vyberte položku, ktorá bude predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Prejdite na miesto v zozname, v ktorom sa má začať nový zoznam.

  Kurzor na začiatku riadka pre nové položky a stlačte kláves Tab. Word automaticky Zväčší zarážku pre danú položku a je súčasťou vnorených zoznam alebo zoznam v rámci okolitému zoznamu.

  Štýly odrážok a číslovania pre novú položku zoznamu je založený na požadovaný štýl nadradenej položky. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľný k dispozícii štýl odrážok alebo čísel. Ďalšie nájdete zmeniť štýl odrážok alebo čísel.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice si môžete vybrať ľubovoľný štýl odrážok alebo čísel.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z týchto postupov:

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, U vyberte tlačidlo Odrážky a otvorte knižnicu.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, N vyberte tlačidlo Číslovanie a otvorte knižnicu.

 3. Stlačením klávesu so šípkou môžete prechádzať dostupnými možnosťami, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od posledného výberu. Štýl vyberiete stlačením klávesu Enter.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu so zameraním na okraj, vyberte tlačidlo Zmenšiť zarážku a tlačidlo Zväčšiť zarážku.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves A, O.

 3. Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A, I.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word pre Mac s klávesnice a funkcia VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam. Word pre Mac umožňuje premena existujúce riadky textu na zoznam, zmeniť štýl odrážok a vytvorte vnorené zoznamy. Všetky typy zoznamov umožňujú pokračovať v zozname automaticky, stačí stlačením klávesu Enter na konci riadka.

Word môžete tiež nastaviť tak, aby po napísaní skratky automaticky vytváral zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete zadať pomocou viacerých možností.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab. Automaticky sa vytvorí vyplnená okrúhla odrážka.

 2. Zadajte akýkoľvek text.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab. Automaticky sa vytvorí odrážka s číslovaním.

 2. Zadajte požadovaný text.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie zoznamu pomocou štýlu odrážok alebo číslovania na páse s nástrojmi

 1. Umiestnite kurzor na začiatok nového zoznamu.

 2. Prejdite na kartu domov, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť názov karty "Práve on tab...inside skupinu kariet." Potom pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: "Kartu Domov." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami a vyberte požadovaný štýl, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Odrážky, tlačidlo ponuky." Otvorí sa ponuka, stlačením ovládacieho prvku + možnosť + Shift + M. Ak chcete vybrať štýl odrážok, stlačením klávesu šípka nadol a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie štýly. Štýly sú oznámil, pri posúvaní.

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami a vyberte požadovaný štýl, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Číslovanie, tlačidlo ponuky." Otvorí sa ponuka, stlačením ovládacieho prvku + možnosť + Shift + M. Ak chcete vybrať štýl číslovania, stlačte kláves so šípkou nadol a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie štýly. Štýly sú oznámil, pri posúvaní.

  Ak chcete daný štýl vybrať, stlačte medzerník.

 4. Vytvorí sa zoznam a zameranie sa presunie na tento dokument.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

Vytvorenie vnoreného zoznamu

 1. V existujúcom zozname, prejdite na koniec položky, po ktorej chcete začať vnoreného zoznamu a stlačte kláves Enter.

 2. Kurzor na začiatku riadka pre nové položky a stlačte kláves Tab. Word automaticky Zväčší zarážku pre danú položku a je súčasťou vnorených zoznam alebo zoznam v rámci okolitému zoznamu.

  Poznámka: Štýl odrážok a číslovania novej položky zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo číslovania. Informácie nájdete v časti Zmena štýlu odrážok alebo čísel.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Vyberte zoznam alebo vnorený zoznam.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami posúvajte kurzor.

 2. Prejdite na kartu domov, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť názov karty "Práve on tab...inside skupinu kariet." Potom pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: "Kartu Domov." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vybrať nový štýl odrážok, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Odrážky, tlačidlo ponuky." Otvorí sa ponuka, stlačením ovládacieho prvku + možnosť + Shift + M. Vyhľadajte požadované štýly, stlačením klávesu šípka nadol a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie štýly.

  • Ak chcete vybrať nový štýl číslovania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Číslovanie, tlačidlo ponuky." Otvorí sa ponuka, stlačením ovládacieho prvku + možnosť + Shift + M. Ak chcete prehľadávať štýly, stlačením klávesu šípka nadol a potom použite klávesy so šípkami.

  Ak chcete daný štýl vybrať, stlačte medzerník.

 4. Zmení sa štýl zoznamu a zameranie sa presunie na tento dokument.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu vzhľadom na okraj, použite tlačidlo Zmenšiť zarážku a tlačidlo Zväčšiť zarážku na páse s nástrojmi.

 1. Vyberte zoznam alebo vnorený zoznam.

 2. Prejdite na kartu domov, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť názov karty "Práve on tab...inside skupinu kariet." Potom pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: "Kartu Domov." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo Zmenšiť zarážku."

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo presuňte sa v zozname ďalej od okraja, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Zväčšiť zarážku."

  Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Na presun zamerania späť do dokumentu stlačte kláves F6.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, čítačka obrazovky vstavané iOS, ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam v telefóne. Word pre iOS umožňuje zmeniť existujúce riadky textu do zoznamu, zmeniť štýl odrážok a vytvorte vnorené zoznamy. Všetky typy zoznamov umožňujú pokračovať v zozname automaticky, stačí ťuknutím návrat na koniec riadka.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam možno do dokumentu pridať viacerými spôsobmi.

Zadanie zoznamu s odrážkami

 1. V zobrazení na úpravy, zadajte prvú položku vášho zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť klávesnice prvok.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Po zadaní na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doľava, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Kartu Domov."

 3. Na karte domov, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Odrážky, tlačidlá," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Odrážky.

 4. V ponuke Odrážky, potiahnite prstom smerom nadol raz, a potom potiahnite prstom doprava, ak chcete prejsť k dispozícii odrážok: plné kruh, kruh bez výplne, plnou štvorec, 4 malé kosoštvorce, prázdnej šípky alebo začiarknuté políčko. Budete počuť popisy štýl odrážok a zároveň prstom. Ak na štýl, dvojitým ťuknutím ho vyberte. Odrážka sa pridá na vybratú položku a vykoná sa prechod na kartu domov.

 5. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, začiarknite políčko vrátiť klávesnicu na obrazovke a zadajte novú položku. Ak chcete vybrať vrátiť, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Výnos", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Zastavenie tvorby položiek zoznamu, prejdite na kľúč vrátiť a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Nový riadok". Prejdite späť na návrat kľúčové a dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod pod zoznam s odrážkami.

Zadanie číslovaného zoznamu

 1. V zobrazení na úpravy, zadajte prvú položku vášho zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť klávesnice prvok.

 2. Po zadaní na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doľava, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Kartu Domov."

 3. Na karte domov, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Číslovanie tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka číslovanie.

 4. V ponuke číslovanie, potiahnite prstom smerom nadol raz, a potom potiahnite prstom doprava prejsť k dispozícii štýly číslovania: 1. 2. 3., 1) 2) 3), i II. III., A. B. C.) b) c), a. b. c. alebo t. ii. iii. Budete počuť štýl číslovania popisov pri prstom. Ak na štýl, dvojitým ťuknutím ho vyberte. Word pre iOS sa automaticky spustí číslovaný zoznam a vykoná sa prechod na kartu domov.

 5. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, začiarknite políčko vrátiť klávesnicu na obrazovke a zadajte novú položku. Ak chcete vybrať vrátiť, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Výnos", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Zastavenie tvorby položiek zoznamu, prejdite na kľúč vrátiť a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Nový riadok". Prejdite späť na návrat kľúčové a dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod pod číslovaný zoznam.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. Ak máte existujúci zoznam, potiahnite prstom okolo oblasti písania až budete počuť položky zoznamu, ktorý chcete zmeniť na vnorené zoznam. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť "zvýšenie pozíciu zarážky, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Word pre iOS automaticky Zväčší zarážku pre danú položku a je súčasťou vnoreného zoznamu.

 3. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu vnorené, presuňte kurzor na koniec položky potiahnutím prstom nadol jedným prstom, kým nebudete počuť posledný znak a potom vyberte položku vrátiť na klávesnicu na obrazovke a zadajte novú položku.

Poznámka: Štýly odrážok a číslovania pre položku zoznamu vnorených je založený na štýl nadradenou položkou. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľný k dispozícii štýl odrážok alebo čísel. Ďalšie informácie nájdete nájdete zmeniť štýl odrážok alebo čísel.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Potiahnite prstom okolo oblasti písania, kým nebudete počuť položky v zozname úroveň, miesto, kde chcete zmeniť jeho štýly odrážok a číslovania. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Kartu Domov."

 3. Na karte domov potiahnutím prstom doprava jedným prstom do funkcie VoiceOver oznamuje, že ste dosiahli tlačidlo Odrážky alebo číslovanie. Potom dvojitým ťuknutím otvorte knižnicu.

  Tip: Zoznam s odrážkami môžete kombinovať s vnorenými číslovanými zoznamami alebo naopak.

 4. Potiahnutím prstom nadol raz presuňte na požadované možnosti a kliknite pravým tlačidlom na prehľadávanie štýly. Funkcia voiceOver oznamuje štýly, pri posúvaní. Aktuálne vybratý štýl nahlásená ako "začiarknuté." Ak chcete vybrať štýl, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu vzhľadom na okraj, použite možnosti Zmenšiť zarážku a Zväčšiť zarážku.

 1. Potiahnite prstom okolo oblasti písania až budete počuť na prvú položku v prvej úrovne zoznamu. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pridanie zarážky vľavo, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zníženie pozíciu zarážky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "zvýšenie pozíciu zarážky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Po výbere možnosti, odsadenie sa pridá do zoznamu.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam v telefóne. Word pre Android umožňuje zmeniť existujúce riadky textu do zoznamu, zmeniť štýl odrážok a vytvorte vnorené zoznamy. Všetky typy zoznamov umožňujú pokračovať v zozname automaticky, stačí ťuknutím na položku Enter na konci riadka.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam možno do dokumentu pridať viacerými spôsobmi.

Zadanie zoznamu s odrážkami

 1. V zobrazení na úpravy, zadajte prvú položku vášho zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke.

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Po zadaní, slúži na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, presuňte prst nad klávesnicou, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, domov vybratá."

 3. Na karte domov potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Odrážky ponuka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Odrážky.

 4. V ponuke Odrážky, potiahnite prstom doprava, ak chcete prejsť k dispozícii odrážok: plné kruh, kruh bez výplne, plnou štvorec, 4 malé kosoštvorce, prázdnej šípky alebo začiarknuté políčko. Budete počuť popisy štýl odrážok a zároveň prstom. Ak na štýl, dvojitým ťuknutím ho vyberte. Odrážka sa pridá na vybratú položku.

 5. Zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, začiarknite políčko Zadajte klávesnicu na obrazovke a zadajte novú položku. Ak chcete vybrať Zadajte, presuňte prst na klávesnici počuť "Enter", a potom zdvihnite ho (a dvojitým ťuknutím, ak je to potrebné).

 7. Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát stlačte kláves Enter.

Zadanie číslovaného zoznamu

 1. V zobrazení na úpravy, zadajte prvú položku vášho zoznamu pomocou klávesnice na obrazovke.

 2. Po zadaní, slúži na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, presuňte prst nad klávesnicou, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, domov vybratá."

 3. Na karte domov potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Číslovanie ponuka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka číslovanie.

 4. V ponuke číslovanie, potiahnite prstom doprava prejsť k dispozícii štýly číslovania: 1. 2. 3., 1) 2) 3), i II. III., A. B. C.) b) c), a. b. c. alebo t. ii. iii. Budete počuť štýl číslovania popisov pri prstom. Ak na štýl, dvojitým ťuknutím ho vyberte. Word pre Android sa automaticky spustí číslovaný zoznam.

 5. Zavrieť pás s nástrojmi a prepnúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínačom" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, začiarknite políčko Zadajte klávesnicu na obrazovke a zadajte novú položku. Ak chcete vybrať Zadajte, presuňte prst na klávesnici počuť "Enter", a potom zdvihnite ho (a dvojitým ťuknutím, ak je to potrebné).

 7. Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. Ak máte existujúci zoznam, potiahnite prstom okolo oblasti písania až budete počuť položky zoznamu, ktorý chcete zmeniť na vnorené zoznam. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam.

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť "Zväčšiť odsadenie, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Word pre Android automaticky Zväčší zarážku pre danú položku a je súčasťou vnoreného zoznamu.

 3. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu vnorené, začiarknite políčko Zadajte klávesnicu na obrazovke a zadajte novú položku.

Poznámka: Štýly odrážok a číslovania pre položku zoznamu vnorených je založený na štýl nadradenou položkou. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľný k dispozícii štýl odrážok alebo čísel. Ďalšie informácie nájdete nájdete zmeniť štýl odrážok alebo čísel.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Potiahnite prstom okolo oblasti písania, kým nebudete počuť položky v zozname úroveň, miesto, kde chcete zmeniť jeho štýly odrážok a číslovania. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam. TalkBack oznamuje úroveň položky ako: "Úroveň < číslo úrovne > < text na položku >."

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, presuňte prst nad klávesnicou, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, domov vybratá."

 3. Na karte domov potiahnutím prstom doprava jedným prstom do TalkBack oznamuje, že ste dosiahli tlačidlo Odrážky alebo číslovanie. Potom dvojitým ťuknutím otvorte knižnicu.

  Tip: Zoznam s odrážkami môžete kombinovať s vnorenými číslovanými zoznamami alebo naopak.

 4. Potiahnutím prstom doprava vyhľadajte požadované štýly. TalkBack oznamuje štýly, pri posúvaní. Aktuálne vybratý štýl nahlásená ako "začiarknuté." Ak chcete vybrať štýl, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu vzhľadom na okraj, použite možnosti Zmenšiť zarážku a Zväčšiť zarážku.

 1. Potiahnite prstom okolo oblasti písania až budete počuť na prvú položku v prvej úrovne zoznamu. Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť kurzor tam. TalkBack oznamuje na prvú položku v zozname ako prvú úroveň: "1 (...) na úrovni 1, < text na položku >."

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku na ľavej strane, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Karta Návrh", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Rozloženie grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Po výbere možnosti, odsadenie sa pridá do zoznamu.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word Mobile s moderátorom, vstavaný čítačky obrazovky Windows, ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam v telefóne. Word Mobile umožňuje zmeniť existujúce riadky textu do zoznamu, zmeniť štýl odrážok a vytvorte vnorené zoznamy. Všetky typy zoznamov umožňujú pokračovať v zozname automaticky, stačí ťuknutím na položku Enter na konci riadka.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam možno do dokumentu pridať viacerými spôsobmi.

Zadanie zoznamu s odrážkami

 1. Zadajte prvý riadok textu zoznamu.

 2. Skontrolujte, či ste v oblasti písania. Potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým nebudete počuť: "Upravovať text". Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Čiar." Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte riadok textu, ktorý chcete zmeniť na zoznam s odrážkami. Trikrát ťuknite na obrazovku vyberte čiaru.

 3. Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 4. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo odrážky." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Domov, tlačidlo."

 6. V ponuke potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo odrážky." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnutím prstom doprava prejsť k dispozícii odrážok. Budete počuť Popis štýl odrážok a zároveň prstom. Dvojitým ťuknutím vyberte požadovaný štýl.

 8. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text položky zoznamu.

 9. Ak chcete pridať novú odrážku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti. Rozšírený." Dvakrát ťuknite na zbalenie Ďalšie možnosti. Ťuknite na klávesnici a potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Enter". Dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 10. Vytvorenie zoznamu zastavíte dvojitým ťuknutím Enter na klávesnicu na obrazovke dvakrát.

Zadanie číslovaného zoznamu

 1. Zadajte prvý riadok textu zoznamu.

 2. Skontrolujte, či ste v oblasti písania. Presuňte niektorý jedným prstom obrazovky až budete počuť: "Upravovať text". Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Čiar." Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte riadok textu, ktorý chcete zmeniť na zoznam s odrážkami. Trikrát ťuknite na obrazovku vyberte čiaru.

 3. Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 4. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo číslovanie." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Domov, tlačidlo."

 6. V ponuke potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo číslovanie." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnutím prstom doprava prejde dostupné štýly číslovania. Budete počuť číslovania štýlu popisu a zároveň potiahnite. Dvojitým ťuknutím vyberte požadovaný štýl.

 8. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text položky zoznamu.

 9. Ak chcete pridať novú odrážku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti. Rozšírený." Dvakrát ťuknite na zbalenie Ďalšie možnosti. Ťuknite na klávesnici a potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Enter". Dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 10. Vytvorenie zoznamu zastavíte dvojitým ťuknutím Enter na klávesnicu na obrazovke dvakrát.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. Ak máte existujúci zoznam, v dokumente, skontrolujte, či ste v oblasti písania. Potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým nebudete počuť: "Upravovať text". Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Čiar." Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na položky zoznamu, ktorý chcete zmeniť na vnorené zoznam. Trikrát ťuknite na obrazovku vyberte položku.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Zväčšiť zarážku." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Položka je teraz súčasťou vnoreného zoznamu.

 4. Ak sa chcete vrátiť do vyššej úrovne zoznamu, jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Položky“. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Zmenšiť zarážku. Dvojitým ťuknutím ho aktivujte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. V dokumente, skontrolujte, či ste v oblasti písania. Potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým nebudete počuť: "Upravovať text". Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Čiar." Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prejdite do položky zoznamu v zozname úroveň miesto, kam chcete vám zmeniť jeho štýly odrážok a číslovania. Trikrát ťuknite na obrazovku vyberte položku.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Domov, tlačidlo."

 4. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým Moderátor neoznámi, že ste prešli na tlačidlo Odrážky alebo Číslovanie. Potom dvojitým ťuknutím otvorte knižnicu a potiahnutím prstom doprava vyberte nový štýl.

  Zoznam s odrážkami môžete kombinovať s vnorenými číslovanými zoznamami alebo naopak.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu vzhľadom na okraj, použite možnosti Zmenšiť zarážku a Zväčšiť zarážku.

 1. V dokumente, skontrolujte, či ste v oblasti písania. Potiahnite jedným prstom na obrazovke, kým nebudete počuť: "Upravovať text". Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Čiar." Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prejdite do položky zoznamu, ktoré chcete zmeniť zarovnanie. Trikrát ťuknite na obrazovku vyberte položku.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Potiahnutím jedným prstom doprava dovtedy, kým Moderátor oznamuje, že ste dosiahli tlačidlo Zväčšiť zarážku alebo Zmenšiť zarážku. Potom dvojité ťuknutie obrazovky.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word Online pomocou klávesnice a obrazovky čitateľa, ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam v dokumente. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Budete Naučte sa zmeniť existujúce riadky textu do zoznamu, zmeniť štýl odrážok a vytvorte vnorené zoznamy. Všetky typy zoznamov umožňujú pokračovať v zozname automaticky, stačí stlačením klávesu Enter na konci riadka.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete zadať pomocou viacerých možností.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka, zadajte * (hviezdička) a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Výplňou round odrážka sa automaticky vytvorí.

 2. Zadajte text, ktorý chcete pre prvú položku.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Zastavenie tvorby zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatok nového riadka, zadajte 1. (číslo 1 s bodkou), a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Automaticky sa vytvorí číslovanú odrážku.

 2. Zadajte ľubovoľný text, ktorý chcete pre prvú položku.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Zastavenie tvorby zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vytvorenie zoznamu pomocou štýlu odrážok alebo číslovania na páse s nástrojmi

 1. Umiestnite kurzor na začiatku nového zoznamu pomocou klávesov so šípkami.

 2. Prejdite na kartu domov, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves H.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami a vyberte požadovaný štýl, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "odrážky, tlačidlo zbalené." Ak chcete rozbaliť Knižnica odrážok, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Stlačením klávesu Tab prejdite štýly. Štýly sú oznámil, pri posúvaní.

  • Vytvoriť číslovaný zoznam a vyberte požadovaný štýl, stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Číslovanie, tlačidlo Zbaliť." Ak chcete rozbaliť Knižnica číslovania, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu Tab prejdite štýly. Štýly sú oznámil, pri posúvaní.

  Ak chcete vybrať štýl, stlačte kláves Enter.

  V zozname vytvoríte pomocou vybratého štýlu a vykoná sa prechod na oblasť dokumentu.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname, pomocou klávesov so šípkami a prejdite na koniec položky, po ktorej chcete začať vnoreného zoznamu a stlačte kláves Enter.

 2. S kurzorom na začiatku riadka pre nové položky, na karte domov, stlačte kláves Alt + logom systému Windows + kláves H.

 3. Na karte domov stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Zväčšiť odsadenie, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter. Word automaticky Zväčší zarážku pre danú položku a je súčasťou vnoreného zoznamu alebo zoznamu v rámci okolitému zoznamu.

  Poznámka: Štýly odrážok a číslovania pre novú položku zoznamu je založený na požadovaný štýl nadradenej položky. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľný dostupné štýly odrážok a číslovania. Ďalšie nájdete zmeniť štýl odrážok alebo čísel.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Vyberte zoznam alebo vnorený zoznam.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami posúvajte kurzor.

 2. Prejdite na kartu domov, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves H.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami a vyberte požadovaný štýl, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "odrážky, tlačidlo zbalené." Ak chcete rozbaliť Knižnica odrážok, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Stlačením klávesu Tab prejdite štýly. Štýly sú oznámil, ako sa pohybovať a aktuálne vybratého štýlu nahlásená ako "začiarknuté."

  • Ak chcete vybrať nový štýl číslovania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Číslovanie, tlačidlo Zbaliť." Ak chcete rozbaliť Knižnica číslovania, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu Tab prejdite štýly. Štýly sú oznámil, ako sa pohybovať a aktuálne vybratého štýlu nahlásená ako "začiarknuté."

  Ak chcete vybrať štýl, stlačte kláves Enter.

  Zmení sa štýl zoznamu a zameranie sa presunie na tento dokument.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu vzhľadom na okraj, použite tlačidlo Zmenšiť zarážku a tlačidlo Zväčšiť zarážku na páse s nástrojmi.

 1. Vyberte zoznam alebo vnorený zoznam.

 2. Prejdite na kartu domov, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves H.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zmenšiť odsadenie, tlačidlo."

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo presuňte sa v zozname ďalej od okraja, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Zväčšiť odsadenie, tlačidlo."

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

 4. Presun zamerania späť na dokument, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×