Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použitie Outlook pomocou klávesnice a obrazovky čitateľa rýchlo vytvoriť zoznam s odrážkami a číslovaných zoznamov v rôznych štýlov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Počas písania správy v programe Outlook stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu odrážok, stlačte kláves U.

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu čísel, stlačte kláves N.

 2. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte štýl odrážok alebo čísel, ktoré chcete použiť, napríklad Plný kruh, a potom stlačte kláves Enter. Vytvorí sa prvá položka v zozname a zameranie sa presunie na túto položku.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prázdny riadok pod zoznamom. V Moderátorovi sa ozve: „New line“ (Nový riadok). V aplikácii JAWS sa ozve „Enter“ (Enter).

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter.

Štýl odrážok a číslovania položky vnoreného zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo číslovania.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo presuňte sa v zozname ďalej od okraja, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A, môžem.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A, O.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte ponuku štýl odrážok, stlačte klávesy Alt + H, U.

  • Otvorte ponuku Štýl číslovania strán, stlačte klávesy Alt + H, N.

 3. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte štýl odrážok alebo číslovania, ktoré chcete zmeniť, napríklad Prázdny kruh, a potom stlačte kláves Enter. Štýl všetkých položiek prvej úrovne zoznamu sa zmení podľa daného štýlu.

Poznámka: Ak zoznam obsahuje vnorené položky, na štýl to nebude mať vplyv. Ak chcete zmeniť samotný štýl vnoreného zoznamu, musíte doň umiestniť kurzor.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použitie Outlook pre Mac s klávesnice a funkcia VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, ak chcete rýchlo vytvoriť zoznam s odrážkami a číslovaných zoznamov v rôznych štýlov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Počas písania správy v programe Outlook vykonajte na začiatku nového riadka jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete spustiť zoznam s odrážkami, zadajte znak * (hviezdička) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka zoznamu s odrážkami typu Plný kruh.

  • Ak chcete spustiť číslovaný zoznam, zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka číslovaného zoznamu.

 2. Zadajte text položky zoznamu.

 3. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

 4. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prázdny riadok pod zoznamom. Ozve sa: „New line“ (Nový riadok).

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

Štýl odrážok a číslovania položky vnoreného zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo čísel.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Message, selected, tab“ (Správa, vybraté, karta), a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Increase indent, button“ (Zväčšiť zarážku, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Decrease indent, button“ (Zmenšiť zarážku, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

Zameranie ostane na paneli s nástrojmi.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice si môžete vybrať ľubovoľný štýl odrážok alebo čísel.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Message, selected, tab“ (Správa, vybraté, karta), a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vybrať nový štýl odrážok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Bullets, menu button“ (Odrážky, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na štýly a potom stlačením medzerníka aktuálne vybratý štýl použite.

  • Ak chcete vybrať nový štýl číslovania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Numbering, menu button“ (Číslovanie, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na štýly a potom stlačením medzerníka aktuálne vybratý štýl použite.

Ponuka sa zavrie a zameranie ostane na paneli s nástrojmi.

Poznámka: Ak zoznam obsahuje vnorené položky, na štýl to nebude mať vplyv. Ak chcete zmeniť samotný štýl vnoreného zoznamu, musíte doň umiestniť kurzor.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použitie Outlook Web App pomocou klávesnice a obrazovky čitateľa rýchlo vytvoriť zoznam s odrážkami a číslovaných zoznamov pri vytváraní správy s Mail. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Pri písaní Outlook správu od začiatku nový riadok, stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Možnosti formátovania."

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete začať zoznam s odrážkami, stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava, kým počuť "Odrážky", a stlačte kláves MEDZERNÍK. Položka zoznamu odrážkami výplňou kruhu sa vytvorí a vykoná sa prechod e-mailové správy.

  • Ak chcete spustiť číslovaný zoznam, zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

 5. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prázdny riadok pod zoznamom.

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

  Tip: Vyberte časť textu, podržte stlačený kláves Shift a stlačte klávesy so šípkami na pohyb kurzora.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo presuňte sa v zozname ďalej od okraja, stláčaním klávesu Tab.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte klávesy Shift + Tab.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×