Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Outlook 2016 spolu s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na rýchlu tvorbu zoznamov s odrážkami a číslovaných zoznamov v rôznych štýloch.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Počas písania správy v programe Outlook stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu odrážok, stlačte kláves U.

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu čísel, stlačte kláves N.

 2. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte štýl odrážok alebo čísel, ktoré chcete použiť, napríklad Plný kruh, a potom stlačte kláves Enter. Vytvorí sa prvá položka v zozname a zameranie sa presunie na túto položku.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prázdny riadok pod zoznamom. V Moderátorovi sa ozve: „New line“ (Nový riadok). V aplikácii JAWS sa ozve „Enter“ (Enter).

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter.

Štýl odrážok a číslovania položky vnoreného zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo číslovania.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte klávesy A, I.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte klávesy A, O.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu odrážok, stlačte kombináciu klávesov kláves Alt + H a potom stlačte kláves U.

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu číslovania, stlačte kombináciu klávesov kláves Alt + H a potom stlačte kláves N.

 3. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte štýl odrážok alebo číslovania, ktoré chcete zmeniť, napríklad Prázdny kruh, a potom stlačte kláves Enter. Štýl všetkých položiek prvej úrovne zoznamu sa zmení podľa daného štýlu.

Poznámka: Ak zoznam obsahuje vnorené položky, na štýl to nebude mať vplyv. Ak chcete zmeniť samotný štýl vnoreného zoznamu, musíte doň umiestniť kurzor.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook 2016 pre Mac spolu s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v operačnom systéme Mac, na rýchlu tvorbu zoznamov s odrážkami a číslovaných zoznamov v rôznych štýloch.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Počas písania správy v programe Outlook vykonajte na začiatku nového riadka jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete spustiť zoznam s odrážkami, zadajte znak * (hviezdička) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka zoznamu s odrážkami typu Plný kruh.

  • Ak chcete spustiť číslovaný zoznam, zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka číslovaného zoznamu.

 2. Zadajte text položky zoznamu.

 3. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

 4. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prázdny riadok pod zoznamom. Ozve sa: „New line“ (Nový riadok).

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

Štýl odrážok a číslovania položky vnoreného zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo čísel.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Message, selected, tab“ (Správa, vybraté, karta), a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Increase indent, button“ (Zväčšiť zarážku, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Decrease indent, button“ (Zmenšiť zarážku, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

Zameranie ostane na paneli s nástrojmi.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice si môžete vybrať ľubovoľný štýl odrážok alebo čísel.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Message, selected, tab“ (Správa, vybraté, karta), a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vybrať nový štýl odrážok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Bullets, menu button“ (Odrážky, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na štýly a potom stlačením medzerníka aktuálne vybratý štýl použite.

  • Ak chcete vybrať nový štýl číslovania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Numbering, menu button“ (Číslovanie, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na štýly a potom stlačením medzerníka aktuálne vybratý štýl použite.

Ponuka sa zavrie a zameranie ostane na paneli s nástrojmi.

Poznámka: Ak zoznam obsahuje vnorené položky, na štýl to nebude mať vplyv. Ak chcete zmeniť samotný štýl vnoreného zoznamu, musíte doň umiestniť kurzor.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použitie Outlook 2016 pomocou klávesnice a programu Moderátor, vstavaný čítačky obrazovky Windows rýchlo vytvoriť zoznam s odrážkami a číslovaných zoznamov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Pri vytváraní správy Outlook na začiatku nového riadka, potiahnite jedným prstom doprava až budete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, dvakrát ťuknite na rozbalenie." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Zahodiť, tlačidlo".

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete začať zoznam s odrážkami, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť ", odrážky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Položka zoznamu odrážkami výplňou kruhu sa vytvorí.

  • Ak chcete začať zoznam s odrážkami, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "vypnúť tlačidlo číslovanie," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Položky v číslovanom zozname sa vytvorí.

  Vykoná sa prechod do tela e-mailové správy.

 3. Zadajte zoznam položiek textu pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť klávesnice prvok.

  Poznámka: Ak sa na obrazovke klávesnice nie je k dispozícii, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Ďalších možností, tlačidlo rozšíriť," a dvojitým ťuknutím na obrazovku zbaľte ponuku Ďalšie možnosti.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter na klávesnici na obrazovke.

 5. Ak chcete ukončiť zoznam, stlačte kláves Enter dvakrát na klávesnicu na obrazovke. Vykoná sa prechod prázdny riadok pod zoznamom.

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. Do existujúceho zoznamu, zadajte položky, ktoré by mali prichádzajú pred vnoreného zoznamu, a stlačte kláves Enter na klávesnicu na obrazovke na vytvorenie novej položky zoznamu po ňom. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť klávesnice prvok.

 2. S kurzorom na začiatku riadka pre nové položky, potiahnite prstom doprava alebo doľava jedným prstom až budete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, dvakrát ťuknite na rozbalenie." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Zahodiť, tlačidlo".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Formát", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Zväčšiť zarážku", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Outlook automaticky Zväčší zarážku pre danú položku a je súčasťou vnoreného zoznamu.

 5. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 6. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnorené zoznamu, stlačte kláves Enter na klávesnicu na obrazovke a potom zadajte text.

Poznámka: Štýly odrážok a číslovania pre položku zoznamu vnorených je založený na štýl nadradenou položkou. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľný k dispozícii štýl odrážok alebo čísel. Ďalšie informácie nájdete nájdete zmeniť štýl odrážok alebo čísel.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam. Ak chcete vybrať text, prejdite na text, ktorý chcete vybrať, a potom trikrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak napríklad chcete vybrať odsek v tele správy, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť "Odsekov", potiahnite prstom doľava alebo doprava prejdite na odsek chcete vybrať a potom trikrát ťuknite na obrazovku. Po výbere odseku, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom až budete počuť: "Položky".

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, dvakrát ťuknite na rozbalenie." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Zahodiť, tlačidlo".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Formát", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie zarážky doprava alebo presuňte sa v zozname ďalej od okrajov, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Rozloženie grafického prvku SmartArt", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Pridanie zarážky vľavo alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Karta Návrh", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Odsadenie sa pridá do zoznamu a vykoná sa prechod do tela správy.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice si môžete vybrať ľubovoľný štýl odrážok alebo čísel.

 1. Vyberte zoznam alebo vnoreného zoznamu, ktoré chcete zmeniť štýl. Ak chcete vybrať text, prejdite na text, ktorý chcete vybrať, a potom trikrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, dvakrát ťuknite na rozbalenie." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí. Budete počuť: "Zahodiť, tlačidlo".

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Formát", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť štýl odrážok, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Odrážky, tlačidlá," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Odrážky vedľajšej ponuke.

  • Ak chcete zmeniť štýl číslovania, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Číslovanie, tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa číslovanie vedľajšej ponuke.

 5. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa vyhľadajte požadované štýly. Moderátor oznamuje štýly, pri posúvaní. Aktuálne vybratý štýl nahlásená ako "začiarknuté." Ak chcete vybrať štýl, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Po výbere položky nový štýl vedľajšej ponuke sa zatvorí a vykoná sa prechod e-mailové správy.

Poznámka: Ak zoznam obsahuje vnorené položky, na štýl to nebude mať vplyv. Ak chcete zmeniť samotný štýl vnoreného zoznamu, musíte doň umiestniť kurzor.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu e-mailu v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použitie Outlook Web App pomocou klávesnice a programu Moderátor, vstavaný čítačky obrazovky Windows rýchlo vytvoriť zoznam s odrážkami a číslovaných zoznamov pri vytváraní správy s Mail.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Pri písaní Outlook správu od začiatku nový riadok, stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Formát, < vybratá možnosť > tlačidlo."

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete začať zoznam s odrážkami, stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava, kým počuť "Odrážky", a stlačte kláves MEDZERNÍK. Položka zoznamu odrážkami výplňou kruhu sa vytvorí a vykoná sa prechod e-mailové správy.

  • Ak chcete spustiť číslovaný zoznam, zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

 5. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod prázdny riadok pod zoznamom.

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam v rámci zoznamu, ako napríklad vnorené odrážok v zozname s odrážkami alebo štýl obrysu číslovania v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

  Tip: Vyberte časť textu, podržte stlačený kláves Shift a stlačte klávesy so šípkami na pohyb kurzora.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo presuňte sa v zozname ďalej od okraja, stláčaním klávesu Tab.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte klávesy Shift + Tab.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×