Vytvorenie zoznamu, ktorý je založený na tabuľkovom hárku

Vytvorenie zoznamu, ktorý je založený na tabuľkovom hárku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete ušetriť čas pri vytváraní SharePoint zoznamu importovaním existujúceho súboru tabuľkového hárka. Pri vytváraní zoznam z tabuľkového hárka, jeho hlavičky sa stanú stĺpcami zoznamu a zvyšok údajov sa importuje ako položky zoznamu. Import tabuľkového hárka je tiež spôsob, ako vytvoriť zoznam bez predvolený názov stĺpca.

Dôležité: 

 • Import tabuľkového hárka pomocou 32-bitovú verziu programu Internet Explorer 10 alebo 11. Import tabuľkového hárka na základe ActiveX. Po dokončení importu je v zozname, môžete potom práca so zoznamom v ľubovoľnej SharePoint podporovaný prehliadač.

 • Presunutie údajov do SharePoint iný spôsob je exportovať tabuľku priamo z programu Excel. Ďalšie informácie nájdete v téme Export tabuľky programu Excel na lokalitu SharePoint.

 • Ďalšie informácie o SharePoint podporované prehliadače, nájdete v článku plánovanie podpory prehliadačov v programe SharePoint Server

Dôležité: Ak sa zobrazí chybové hlásenie s informáciou, že je platným tabuľkovým hárkom, ktorý importujete nie je platný alebo neobsahuje žiadne údaje, pridajte SharePoint lokality, ktoré ste do zoznamu dôveryhodných lokalít, prejdite na kartu zabezpečenie v Internet Exploreri možnosti siete Internet.

Aktualizované 25 Apríl 2017, vďaka zákazníkov spätnú väzbu.

Vytvorenie zoznamu, ktorý je založený na tabuľkovom hárku, v službe SharePoint Online, 2016 a 2013

 1. Na lokalite, na ktorú chcete pridať zoznam založený na tabuľkovom hárku, prejdite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Pridať aplikáciu.

 2. Do poľa Vyhľadať aplikáciu zadajte slovné spojenie „tabuľkový hárok“ a potom kliknite na ikonu Hľadať Ikona zväčšovacieho skla vyhľadávacieho poľa .

  pole Vyhľadať aplikáciu so zadaným slovným spojením „tabuľkový hárok“ a zvýrazneným tlačidlom Hľadať
 3. Na stránke výsledkov hľadania kliknite na položku Importovať tabuľkový hárok.

  Aplikácia na import tabuľkového hárka zvýraznená v dialógovom okne Nové aplikácie
 4. Na stránke Nová aplikácia zadajte Názov zoznamu.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

  Dialógové okno novej aplikácie s vyplneným názvom a umiestnením súboru, import je zvýraznený
 5. Zadajte voliteľný Popis.

  Popis sa zobrazí vo väčšine zobrazení pod názvom. Popis zoznamu môžete neskôr kedykoľvek zmeniť pomocou nastavenia zoznamu.

 6. Vyhľadajte alebo zadajte umiestnenie súboru tabuľkového hárka. Po dokončení kliknite na položku Importovať.

  Tabuľkový hárok sa otvorí v Exceli a zobrazí sa okno Import do zoznamu aplikácie Windows SharePoint Services.

 7. V okne Import do zoznamu aplikácie Windows SharePoint Services vyberte položku Rozsah tabuľky, Rozsah buniek alebo Pomenovaný rozsah. Ak chcete vybrať rozsah manuálne, vyberte možnosť Rozsah buniek a potom kliknite na položku Vybrať rozsah. V zobrazenom tabuľkovom hárku kliknite na ľavú hornú bunku, podržte stlačený kláves Shift a vyberte pravú dolnú bunku požadovaného rozsahu.

  Tabuľkový hárok Excelu so zvýrazneným rozsahom

  Rozsah sa zobrazí v poli Vybrať rozsah. Kliknite na položku Importovať.

  Dialógové okno na import do tabuľkového hárka so zvýraznenou položkou Importovať

  Po dokončení importu tabuľkového hárka skontrolujte stĺpce zoznamu a uistite sa, že údaje sa importovali tak, ako ste očakávali. Môžete napríklad určiť, že stĺpec obsahuje menu namiesto čísla. Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia zoznamu, otvorte zoznam, kliknite na kartu Zoznam alebo kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 8. Údaje tabuľkového hárka sa zobrazia v zozname aplikácie SharePoint.

  Zoznam v SharePointe Online

Vytvorenie zoznamu, ktorý je založený na tabuľkovom hárku, v aplikácii SharePoint 2010 alebo SharePoint 2007

 1. Kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť .

  Poznámka: Lokalita služby SharePoint môže byť značne upravená. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 2. V aplikácii SharePoint 2010 v časti Všetky kategórie kliknite na položku Prázdne a vlastné, kliknite na položku Importovať tabuľkový hárok a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  V aplikácii SharePoint 2007 v časti Vlastné zoznamy kliknite na položku Importovať tabuľkový hárok a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Dialógové okno na vytvorenie so zvýraznenou položkou Importovať tabuľkový hárok a vytvoriť
 3. Zadajte názov zoznamu do poľa Názov. Pole Názov je povinné.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete kedykoľvek zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 4. Zadajte popis zoznamu do poľa Popis. Pole Popis je voliteľné.

  Popis sa zobrazí vo väčšine zobrazení pod názvom. Popis zoznamu môžete zmeniť.

  Dialógové okno na vytvorenie tabuľkového hárka na import so zvýraznenou položkou Importovať
 5. Vyhľadajte alebo zadajte Umiestnenie súboru tabuľkového hárka, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Importovať.

 6. V dialógovom okne Import do zoznamu aplikácie Windows SharePoint Services vyberte možnosť Typ rozsahu a v časti Vybrať rozsah zadajte rozsah tabuľkového hárka, ktorý chcete použiť na vytvorenie zoznamu.

  Import do zoznamu služby SharePoint

  Poznámka:  V závislosti od vášho tabuľkového programu budete možno môcť priamo v tabuľkovom hárku vybrať požadovaný rozsah buniek. Rozsah tabuľky a pomenovaný rozsah už musí byť v tabuľkovom hárku definovaný, aby ste ho mohli vybrať v dialógovom okne Import do zoznamu aplikácie Windows SharePoint Services.

 7. Kliknite na položku Importovať.

Importovaný zoznam

Po dokončení importu tabuľkového hárka skontrolujte stĺpce zoznamu a uistite sa, že údaje sa importovali tak, ako ste očakávali. Môžete napríklad určiť, že stĺpec obsahuje menu namiesto čísla. Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia zoznamu, otvorte zoznam, kliknite na kartu Zoznam alebo kliknite na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

Typy stĺpcov, ktoré sa vytvoria pre zoznam, závisia od druhu údajov umiestnených v stĺpcoch tabuľkového hárka. Stĺpec v tabuľkovom hárku, ktorý obsahuje napríklad dátumy, bude zvyčajne v zozname aplikácie SharePoint stĺpcom dátumu. Na nasledujúcom obrázku je zoznam aplikácie SharePoint, ktorý bol vytvorený importovaním tabuľkového hárka na predchádzajúcom obrázku.

Všetky verzie aplikácie SharePoint umožňujú importovať tabuľkový hárok s údajmi, hoci spôsob, akým to urobíte, sa medzi verziami mierne líši. V týchto príkladoch sa používa Excel, ale fungovať bude aj iný kompatibilný tabuľkový hárok. Ak natívny formát súboru vášho tabuľkového programu nie je podporovaný, exportujte údaje vo formáte s položkami oddelenými čiarkou (. CSV) a vykonajte import pomocou tohto súboru.

Prepojenia na témy o tom, ako prispôsobiť a pridať importovaný zoznam na stránku alebo lokalitu, nájdete v téme Úvodné informácie o zoznamoch.

Poznámka: Stĺpce sú na lokalite SharePoint zvyčajne nastavené podľa typu údajov, ktoré obsahujú. Po dokončení importu zoznamu by ste však mali skontrolovať stĺpce a údaje, aby ste mali istotu, že sa všetko importovalo tak, ako ste očakávali. Môžete napríklad určiť, že stĺpec obsahuje menu a nie iba číslo. Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia zoznamu, otvorte zoznam a kliknite na položku Nastavenia zoznamu v ponuke Nastavenia.

Na začiatok stránky

Pridanie lokality do zóny Dôveryhodné lokality

 • Otvorte Internet Explorer, kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.

 • Kliknite na kartu zabezpečenie, kliknite na položku Dôveryhodné lokality a potom kliknite na položku lokality.

 • Lokality sa, že máte by sa mali zobraziť v Pridať túto webovú lokalitu do zóny: polí, kliknite na položku Pridať.

 • Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom na tlačidlo OK.

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača.Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×