Vytvorenie zoznamu citácií

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkcia alebo niektoré možnosti opísané v tejto téme Pomocníka sú len k dispozícii, ak je zapnutá podpora pre angličtinu (USA), francúzštinu alebo holandčina nastavenie jazyka balíka Microsoft Office.

Čo vás zaujíma?

Získajte informácie o citáciu

Označenie citácie

Vytvorenie zoznamu citácií

Úprava alebo formátovanie položky zoznamu citácií

Pridanie alebo zmena kategórie citácie pre zoznam citácií

Odstránenie položiek zo zoznamu citácií

Získajte informácie o citáciu

Zoznam citácií zoznam odkazov v dokumente, spolu s číslami strán odkazy vyskytujú. Ak chcete vytvoriť zoznam citácií, označíte citácie a program Microsoft Word vloží špeciálne pole TA (Table of Authorities Entry) pole v dokumente. Potom môžete hľadať dokument na ďalšiu dlhé alebo krátke citáciu označiť, alebo môžete automaticky označiť každý následné výskyt citácie. Ak nechcete používať existujúce kategórie citácií, ako sú napríklad prípady alebo zákony, môžete zmeniť alebo pridať ďalší výskyt citácie.

Pri vytváraní zoznamu citácií, Word vyhľadá označené citácie, zoradí ich podľa kategórií, priradí im čísla strán a zobrazí zoznam citácií v dokumente. Napríklad pole

{ TA \l "Baldwin / Alberti 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin / Alberti" \c 1 \b }

vytvorí nasledujúcu položku v kategórii "Prípady" zoznamu citácií:

Baldwin / Alberti 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Na začiatok stránky

Označenie citácie

 1. Vyberte v dokumente prvú citáciu.

  Vyberte napríklad "Forrester / Craddock 51 Wn. 2d 315 (1957)."

 2. Stlačte klávesy ALT + SHIFT + I.

  Poznámka: Môžete tiež kliknúť na kartu referencie a potom kliknite na položku Označiť citáciu v skupine Citácií.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 3. V poli Vybratý text upravte dlhú citáciu do podoby, v akej ju chcete mať v zozname citácií.

  Poznámka: Ak chcete formátovať text, kliknite pravým tlačidlom myši na text v poli vybratý text a kliknite na položku písmo. Vyberte požadované možnosti formátovania, ktoré chcete použiť.

 4. V poli Kategória kliknite na kategóriu, ktorá zodpovedá citácii.

 5. V poli krátka Citácia upravte text tak, aby zodpovedal krátke citácie, ktorý sa má program Word vyhľadať v dokumente.

  Napríklad "Medňanský / Craddock."

 6. Ak chcete označiť jednu citáciu, kliknite na položku Označiť. Ak chcete označiť všetky dlhé a krátke citácie, ktoré sa zhodujú s citáciami zobrazenými v dialógovom okne Označiť citáciu, kliknite na položku Označiť všetko.

 7. Ak chcete nájsť ďalšiu citáciu v dokumente, kliknite na položku Ďalšia Citácia.

Poznámka: 

 • Program Word vloží každú označenú citáciu ako pole TA (Table of Authorities Entry) vo formáte skrytého textu. Ak pole TA nevidíte, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Vzhľad tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 • Ak sa neskôr pridať ďalšie citácie do dokumentu, môžete označiť ďalšie citácie vyberiete pôvodnú citáciu, stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + I a kliknete na tlačidlo Označiť všetko.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zoznamu citácií

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť zoznam citácií.

 2. Uistite sa, či sú strany dokumentu je očíslované správne, musíte skryť kódy polí a skrytý text. Ak sa pole TA (Table of Authorities Entry), kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Vzhľad tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 3. Na karte referencie v Table of Authorities skupiny, kliknite na položku Vložiť tabuľku citácií.

  Pomocou ponuky môžete vytvoriť novú množinu výrazov.

 4. V poli Kategória kliknite na kategóriu, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu citácií. Ak chcete zahrnúť všetky kategórie, kliknite na položku všetko.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť niektorú z dostupných návrhov, kliknite na položku návrh v poli formáty.

  • Ak chcete použiť vlastné rozloženie zoznamu citácií, vyberte požadované možnosti.

   Tip: Ak chcete použiť ďalšie možnosti na prispôsobenie zoznamu citácií, môžete použiť polia. Môžete napríklad vytvoriť zoznam citácií iba pre časť dokumentu.

 6. Vyberte iné tabuľku orgánov s požadovanými možnosťami.

Poznámka: 

 • Ak pridať, odstrániť, presunúť alebo Upraviť citáciu alebo iný text v dokumente, mali by ste aktualizovať zoznam citácií. Napríklad, ak upravujete citáciu a presuňte ju na inú stranu, budete musieť uistite sa, či zoznam citácií zodpovedá revidovaných citáciu a číslo strany. Ak chcete aktualizovať zoznam citácií, kliknite vľavo od ho a stlačte kláves F9.

 • Neupravujte položky vo výslednom zozname citácií; Ak áno, zmeny sa stratia pri aktualizácii zoznamu citácií.

Na začiatok stránky

Úprava alebo formátovanie položky zoznamu citácií

Ak chcete zmeniť tabuľku položka zoznamu citácií, musíte upraviť text v tabuľke pole zoznamu citácií.

 1. Ak pole TA nevidíte, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Vzhľad tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 2. Vyhľadajte pole TA s položkou, ktorú chcete upraviť.

 3. Ak chcete upravovať alebo formátovať položky zoznamu citácií, zmeňte text v úvodzovkách.

  { TA \l "Baldwin / Alberti 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin / Alberti" \c 1 \b }

 4. Ak chcete aktualizovať zoznam citácií, kliknite vľavo od zoznamu citácií a stlačením klávesu F9.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena kategórie citácie pre zoznam citácií

Ak nechcete používať existujúce kategórie citácií, ako sú napríklad prípady alebo zákony, môžete pridať alebo zmeniť kategórie citácií.

 1. Stlačte klávesy ALT + SHIFT + I.

 2. Kliknite na kategóriu.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete nahradiť existujúce kategórie, kliknite na kategóriu, ktorý chcete nahradiť.

  • Ak chcete pridať novú kategóriu, kliknite na položku číslo 8 až 16.

 4. Do poľa Nahradiť čím zadajte názov kategórie, ktoré chcete pridať do zoznamu kategórií.

 5. Kliknite na tlačidlo Nahradiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Odstránenie položiek zo zoznamu citácií

 1. Ak pole TA nevidíte, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Vzhľad tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 2. Vyberte celú tabuľku pole zoznamu citácií, vrátane zátvoriek {}, a potom stlačte kláves DELETE.

 3. Ak chcete aktualizovať zoznam citácií, kliknite vľavo od zoznamu citácií a stlačte kláves F9.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×