Vytvorenie zostavy projektu

V Projecte môžete vytvárať a prispôsobovať pozoruhodné grafické zostavy ľubovoľných požadovaných údajov projektu bez toho, aby ste sa museli spoliehať na akýkoľvek iný softvér. Pri práci na projekte sa zostavy menia na základe najnovších informácií. Nie sú potrebné žiadne manuálne aktualizácie. Pozrite si zoznam všetkých zostáv a zistite, ako ich môžete využiť.

 1. Kliknite na kartu Zostava.

 2. V skupine Zobraziť zostavy kliknite na požadovaný typ zostavy a potom vyberte konkrétnu zostavu.

Ak chcete napríklad otvoriť zostavu Prehľad projektu, kliknite na položky Zostava > Tabule > Prehľad projektu.

Ponuka Tabuľa na karte Zostava.

Zostava Prehľad projektu kombinuje grafy a tabuľky a znázorňuje stav jednotlivých fáz projektu, blízke medzníky a úlohy, ktoré sú po termíne.

Zostava Prehľad projektu

Project ponúka desiatky zostáv, ktoré môžete ihneď použiť. Nemusíte sa však obmedzovať iba na tieto zostavy. Môžete prispôsobiť obsah a vzhľad ľubovoľnej zo zostáv alebo vytvoriť novú zostavu úplne od začiatku.

Práca so zostavou

Zmena údajov v zostave

Príklad

Zmena vzhľadu zostavy

Príklad

Vytvorenie vlastnej zostavy

Zdieľanie zostavy

Sprístupnenie novej zostavy pre budúce projekty

Ďalšie spôsoby vykazovania informácií o projekte

Zmena údajov v zostave

Môžete vybrať údaje, ktoré má Project zobraziť v ľubovoľnej časti zostavy.

 1. Kliknite na tabuľku alebo graf, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na table Zoznam polí v pravej časti obrazovky vyberte polia, ktoré majú zobrazovať a filtrovať informácie.

Tip: Po kliknutí na graf sa priamo napravo od grafu automaticky zobrazia tri tlačidlá. Pomocou tlačidiel Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu a Filtre grafov Tlačidlo Filtre grafov rýchlo vyberiete prvky, ako sú napríklad označenia údajov, a budete filtrovať informácie prichádzajúce do grafu.

Príklad

V zostave Prehľad projektu môžete zmeniť % dokončenia na zobrazovanie kritických čiastkových úloh namiesto súhrnných úloh najvyššej úrovne:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe % dokončenia.

 2. Na table Zoznam polí prejdite do poľa Filter a vyberte možnosť Kritické.

 3. V poli Úroveň prehľadu vyberte možnosť Úroveň 2. V tomto príklade je to prvá úroveň prehľadu, ktorá obsahuje čiastkové úlohy namiesto súhrnných úloh.

  Graf sa výberom zmení.

  Zostava Prehľad projektu s otvorenou tablou Údaje grafu

Na začiatok stránky

Zmena vzhľadu zostavy

V Projecte môžete nastaviť vzhľad zostáv od konzervatívnej čiernej a bielej po výstrednosti farieb a efektov.

Tip: Ak chcete zobrazovať zmeny zostavy v reálnom čase pri práci s údajmi projektu, zostava môže byť súčasťou rozdeleného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozdelenie zobrazenia.

Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave a potom kliknutím na kartu Návrh, Nástroje zostáv zobrazte možnosti zmeny vzhľadu celej zostavy. Na tejto karte môžete zmeniť písmo, farbu a motív celej zostavy. Môžete tu tiež pridať nové obrázky (vrátane fotografií), tvary, grafy alebo tabuľky.

Karta Návrh v časti Nástroje zostáv

Po kliknutí na jednotlivé prvky (grafy, tabuľky a podobne) zostavy sa v hornej časti obrazovky zobrazia nové karty s možnosťami formátovania prvku.

Skupina Štýly tabuliek na karte Návrh v časti Nástroje tabuliek

Tip:  Po kliknutí na graf sa priamo napravo od grafu automaticky zobrazia tri tlačidlá. Kliknutím na tlačidlo Štýly grafov Tlačidlo na prispôsobenie vzhľadu grafu môžete rýchlo zmeniť farbu alebo štýl grafu.

Príklad

Rozhodli ste sa napríklad, že graf % dokončenia v zostave Prehľad projektu potrebuje vylepšiť vzhľad.

Graf % dokončenia v zostave Prehľad projektu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe % dokončenia a potom v časti Nástroje pre grafy kliknite na kartu Návrh.

 2. Vyberte nový štýl v skupine Štýly grafov. Z grafu sa odstránia čiary a do stĺpcov sa pridajú tiene.

  Skupina Štýly grafov na karte Návrh v časti Nástroje pre grafy

 3. Dodajte grafu určitú hĺbku. Kliknite v časti Nástroje pre grafy na položky Návrh > Zmena typu grafu.

  Tlačidlo Zmena typu grafu

 4. Kliknite na položky Stĺpcový > Priestorový skladaný stĺpcový.

  Dialógové okno Zmeniť typ grafu

 5. Pridajte farbu pozadia. V časti Nástroje pre grafy kliknite na položky Formát > Výplň tvaru a vyberte novú farbu.

  Ponuka možností farieb Výplň tvaru

 6. Zmeňte farbu pruhov. Kliknutím vyberte pruhy a potom v časti Nástroje pre grafy kliknite na položky Formát > Výplň tvaru a vyberte novú farbu.

 7. Premiestnite čísla z pruhov. Čísla vyberte kliknutím a potom ich myšou potiahnite nahor.

Iba niekoľko kliknutí spôsobí veľké zmeny. A to sme iba na začiatku možností formátovania.

Graf Formátované % dokončenia v zostave Prehľad projektu

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastnej zostavy

 1. Kliknite na položky Zostava > Nová zostava.

 2. Vyberte jednu zo štyroch možností a potom kliknite na položku Vybrať.

 3. Pomenujte zostavu a začnite do nej pridávať informácie.

  Ponuka Nová zostava na karte Zostava

  Prázdna    Vytvorí sa prázdne plátno. Pridajte grafy, tabuľky, text a obrázky kliknutím na kartu Návrh v časti Nástroje zostáv.

  Graf    Project vytvorí graf, ktorý predvolene porovnáva skutočnú prácu, zostávajúcu prácu a prácu. Na table Zoznam polí vyberte polia, ktoré chcete porovnať, a pomocou ovládacích prvkov zmeňte farbu a formát grafu.

  Tabuľka    Na table Zoznam polí vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť v tabuľke (polia Názov, Začiatok, Dokončenie a % dokončenia sa zobrazujú predvolene). Pole Úroveň prehľadu umožňuje vybrať, koľko úrovní v prehľade projektu by mala tabuľka zobrazovať. Vzhľad tabuľky môžete zmeniť na kartách Návrh a Rozloženie v časti Nástroje tabuliek.

  Porovnanie    Dva grafy sa umiestnia vedľa seba. Grafy najprv obsahujú rovnaké údaje. Začnite ich odlišovať kliknutím na jeden z nich a výberom požadovaných údajov na table Zoznam polí.

Všetky grafy vytvorené od nuly môžete ľubovoľne prispôsobiť. Môžete pridať alebo odstrániť prvky a zmeniť údaje podľa potreby.

Na začiatok stránky

Zdieľanie zostavy

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave.

 2. V časti Nástroje zostáv kliknite na položky Návrh > Kopírovať zostavu.

  Tlačidlo Kopírovať zostavu na karte Návrh v časti Nástroje zostáv

 3. Prilepte zostavu do ľubovoľného programu umožňujúceho zobrazenie grafických prvkov.

Tip:  Po prilepení zostavy do nového umiestnenia bude zrejme potrebné zmeniť jej veľkosť a zarovnať ju.

Zostavu môžete aj tlačiť a zdieľať tak ako kedysi.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie novej zostavy pre budúce projekty

Pomocou Organizátora môžete skopírovať novú zostavu do globálnej šablóny na použitie v budúcich projektoch.

Ďalšie spôsoby vykazovania informácií o projekte

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×