Vytvorenie, zmena alebo prispôsobenie zobrazenia

Vytvorenie, zmena alebo prispôsobenie zobrazenia

Outlook pre Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zobrazenia umožňujú rôzne možnosti zobrazovania položiek v priečinku. Každý priečinok Outlook, napríklad Doručená pošta a Kalendár, umožňuje prispôsobenie zobrazenia na zmenu usporiadania položiek, písma a mnohé ďalšie nastavenia.

Najbežnejšie zmenu, aby sa na zobrazenie sa pri zmene veľkosti písma v zozname správ na table na čítanie alebo pri vytváraní správy.

Zmena písma alebo veľkosti písma v zozname správ

 1. Zvoľte > Nastavenie zobrazenia.

 2. Vyberte položku Ďalšie nastavenia v poli rozšírené nastavenie zobrazenia.

 3. Vyberte písmo stĺpca alebo riadka písma.
  V zobrazení môžete zmeniť písma a veľkosti písma.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť veľkosť písma Ukážka správy, meno odosielateľa a predmet v predvolenom zobrazení Doručená pošta, vyberte Riadok písmo.

 4. Vyberte písmo, štýl písma a veľkosť a potom kliknite na tlačidlo OK trikrát na uloženie nastavení a uložte zmeny.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť písmo alebo veľkosť písma pre správy preview (riadok textu správy sa zobrazí v časti predmet a odosielateľa, vyberte písmo v časti Ukážka správy.

Zmena písma alebo veľkosti písma v table na čítanie

Tabla na čítanie nie je možné zmeniť predvolené písmo alebo veľkosť písma. Však môžete priblížiť alebo vzdialiť jednoducho. Môžete tiež zistiť Outlook na zobrazenie všetkých e-mailových správ vo formáte obyčajného textu a mať väčšiu kontrolu nad veľkosť písma.

Ak ste odberateľov služieb Office 365, môžete vybrať lupy, ktorá pretrváva vo všetkých správ, ktoré ste si prečítali.

 1. V pravom dolnom rohu tably na čítanie, kliknite na položku percentá (zvyčajne 100%) sa zobrazí dialógové okno Priblíženie počas čítania.

  Môžete vybrať predvolené úroveň priblíženia alebo vzdialenia.
 2. Vyberte niektorú z predvolených percentuálnych hodnôt alebo zadajte vlastný percentuálnu hodnotu. Začiarknite políčko Zapamätať si moje preferencie úroveň priblíženia alebo vzdialenia zachovať rovnaký cez všetky správy.

Ak si nie ste odberateľov služieb Office 365, percento priblíženia alebo vzdialenia sa neuloží z jednej správy do druhej. Vždy, keď sa rozhodnete prejsť správy na table na čítanie, budete musieť priblížili alebo vzdialili dokument. Ak chcete zmeniť percentuálne priblíženie, pomocou týchto krokov.

 1. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť v table na čítanie, vyhľadajte zväčšenia jazdec v pravom dolnom rohu tably na čítanie.

  Na table na čítanie môžete priblížiť alebo vzdialiť.
 2. Posunutím jazdca doľava alebo doprava, ak chcete zmeniť veľkosť textu v table na čítanie.

  Poznámka: Všetky zmeny vykonané v úroveň priblíženia pretrváva iba počas zobrazenia správy. Ak vyberiete inú správu, percento priblíženia alebo vzdialenia sa vráti do 100%. Ak kliknete na položku späť na prvú správu, sa neuloží percento priblíženia alebo vzdialenia.

Zmena veľkosti písma pre správy, pri vytváraní, odpovedanie a preposielanie

Ak chcete zmeniť veľkosť písma pre správy, pri vytváraní, odpovedanie a presmerovanie, pomocou týchto krokov.

 1. Vyberte súbor > Možnosti > Mail > súprava šablón a písma.

 2. Vyberte tlačidlo písma pre nové správy alebo odpovedanie alebo preposielanie správ Ak chcete zmeniť predvolené písmo, veľkosť písma alebo farby písma pri vytváraní alebo odpovedaní na správy.

  Použiť podpisy a grafické efekty možnosti na zmenu písma.
 3. Kliknite na tlačidlo OK uložte zmeny.

Ďalšie úlohy vyberte z nižšie uvedených možností.

Niekedy je jednoduchšie začať s úplne nového zobrazenia namiesto úpravou na existujúce zobrazenie. V každom priečinku programu Outlook, môžete vytvoriť nové zobrazenie.

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť > Aktuálne zobrazenie > zmeniť zobrazenie > Spravovať zobrazenia > nové.

  Vyberte položku zmeniť zobrazenie vyberte nové zobrazenie.

  Poznámka: Ak chcete začať z existujúceho zobrazenia, v dialógovom okne Spravovať všetky zobrazenia vyberte zobrazenie settings> <Current a potom vyberte príkaz Kopírovať.

 2. Zadajte názov nového zobrazenia a potom vyberte požadovaný typ zobrazenia.

  Vytvorenie nového zobrazenia.
 3. V časti Môže sa použiť pre nechajte nastavenú predvolenú možnosť Všetky priečinky pošty a príspevkov alebo vyberte inú možnosť a potom tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Rozšírené nastavenie zobrazenia: Nové zobrazenie vyberte možnosti, ktoré chcete použiť, a potom tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, vyberte položku Použiť zobrazenie.

Existuje niekoľko rôznych typov zobrazenia môžete vybrať pri vytváraní nového zobrazenia.

 • Tabuľka Zobrazenie tabuľky obsahuje nasledujúce informácie v riadkoch a stĺpcoch. Toto je jeden z najúčinnejších zobrazenia pre e-mailové správy.

 • Časová os Zobrazenie časovej osi zobrazuje položky pevné časovej osi. To je užitočné pre úlohy alebo priečinky, ktoré obsahujú malý počet položiek, ktoré sú rozložené po určitom čase, napríklad kolekcie 20 e-mailov pre konkrétny projekt.

 • Karta Zobrazenia kariet sa zvyčajne používajú pre priečinky kontaktov. V zobrazení kariet, sa zobrazia rôzne polia, ktoré sa vzťahujú na každú položku, či sú vyplnené alebo nie.

 • Vizitka Zobrazenie vizitky sa zvyčajne používajú pre priečinky kontaktov. V zobrazení typu vizitka sa zobrazia len polia, ktoré obsahujú údaje.

 • Ľudia Zobrazenie ľudia je zobrazenia kontaktov, ktoré nezobrazuje rovnakú úroveň podrobností vidíte z karty alebo vizitky zobrazenia. Zobrazí zoznam kontaktov s ich mená a fotografie.

 • Dňa, týždňa a mesiaca Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca sa zvyčajne používa priečinkov kalendára, ale ste ju mohli použiť pre e-mailových priečinkov rovnako.

 • Ikona Ikona zobrazenie zobrazuje položky s ikonou a ich predmet. Toto zobrazenie je užitočné pre priečinky s niekoľkými položkami alebo priečinkov poznámok.

Dôležité: Preddefinované zobrazenie nie je možné odstrániť, a to ani v prípade, ak ste zmenili jeho nastavenie.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Aktuálne zobrazenie vyberte položky Zmeniť zobrazenie > Spravovať zobrazenia.

 2. V časti Zobrazenia pre priečinok vyberte vlastné zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

 3. Vyberte položku Odstrániť, potvrďte odstránenia a potom vyberte tlačidlo OK.

Čo vás zaujíma?

 1. Prepnite na zobrazenie, na základe ktorého chcete vytvoriť nové zobrazenie.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Usporiadať podľa a potom kliknite na položku Vlastné.

 3. Pri každom type zmeny, ktorú chcete vykonať, kliknite na tlačidlo a potom vyberte požadované možnosti. Ak chcete napríklad pridať alebo odstrániť stĺpce, kliknite na položku Polia (stĺpce sú známe aj ako polia). Potom môžete polia pridať, odstrániť alebo vytvoriť vlastné pole.

 4. Po dokončení zmien zavrite dialógové okno Prispôsobenie zobrazenia: názov zobrazenia.

 5. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 6. V poli Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na položku Nastavenia aktuálneho zobrazenia.

 7. Kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 8. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte jeho názov.

 9. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude nové zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

Poznámka: Zmeny vykonané v ovládacom paneli ovplyvní všetky programy v počítači, ktoré používajú nastavenia dátumu z operačného systému.

 • Ak používate viacriadkové rozloženie a do zobrazenia ste pridali niekoľko polí, pravdepodobne budete musieť zvýšiť počet riadkov zobrazovaných v rozložení, aby sa zobrazili všetky informácie.

  Postup

  • V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

  • Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

  • V časti Ďalšie možnosti zmeňte hodnotu zadanú pre x v nastavení Používať rozloženie na viacero riadkov pri šírkach menších ako x znakov.

   Napríklad nastavenie 80 znakov znamená, že pri každom zredukovaní zoznamu hlavičiek správ na šírku pod 80 znakov Outlook automaticky zobrazí dvojriadkovú ukážku.

 • Nové zobrazenia sa pridajú do aktuálneho zobrazenia vedľajšia ponuka.

 • kontaktoch, úloháchpoznámkach môžete rýchlo zmeniť aktuálne zobrazenie pomocou možnosti Prispôsobiť aktuálne zobrazenie na navigačnej table.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

 4. V poli Typ zobrazenia vyberte požadovaný typ zobrazenia.

 5. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Prispôsobenie zobrazenia: názov zobrazenia vyberte možnosti, ktoré chcete použiť.

 8. Po dokončení výberu možností kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, kliknite na tlačidlo Použiť zobrazenie.

Poznámka: Zmeny vykonané v ovládacom paneli ovplyvní všetky programy balíka Office 2007 v počítači, ktoré používajú nastavenia dátumu z operačného systému.

 • Ak používate viacriadkové rozloženie a do zobrazenia ste pridali niekoľko polí, pravdepodobne budete musieť zvýšiť počet riadkov zobrazovaných v rozložení, aby sa zobrazili všetky informácie.

  Postup

  • V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

  • Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

  • V časti Ďalšie možnosti zmeňte hodnotu zadanú pre x v nastavení Používať rozloženie na viacero riadkov pri šírkach menších ako x znakov.

   Napríklad nastavenie 80 znakov znamená, že pri každom zredukovaní zoznamu hlavičiek správ na šírku pod 80 znakov Outlook automaticky zobrazí dvojriadkovú ukážku.

 • Nové zobrazenia sa pridajú do aktuálneho zobrazenia vedľajšia ponuka.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete premenovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Premenovať.

 4. Do poľa Nový názov zobrazenia zadajte nový názov.

Poznámka: Preddefinované zobrazenie nie je možné premenovať, a to ani vtedy, ak ste zobrazenie prispôsobili. Namiesto toho môžete preddefinované zobrazenie skopírovať, kópiu uložiť pod novým názvom a potom zmeniť nastavenie.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete mať k dispozícii na iných miestach.

 3. Kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 4. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

 5. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, kliknite na tlačidlo Použiť zobrazenie.

Poznámka: Nové zobrazenia sa pridajú do aktuálneho zobrazenia vedľajšia ponuka.

 1. Prepnite na zobrazenie, ktoré chcete zmeniť.

  Postup

  • V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na požadované zobrazenie.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Usporiadať podľa a potom kliknite na položku Vlastné.

 3. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete zmeniť späť na pôvodné nastavenie.

 3. Kliknite na tlačidlo Resetovať.

Poznámka: Ak tlačidlo Resetovať nie je k dispozícii, pravdepodobne ste vybrali vlastné zobrazenie alebo neprispôsobené štandardné zobrazenie.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Preddefinované zobrazenie nie je možné odstrániť, a to ani v prípade, ak ste zmenili nastavenie zobrazenia.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×