Vytvorenie záznamov DNS pre služby Office 365 pomocou servera DNS založeného na Windowse

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Telefón

Potrebujete pomoc?   

Zavolajte na oddelenie podpory.

Ak hosťujete svoje vlastné DNS záznamy pomocou servera DNS založeného na Windowse, postupujte podľa krokov v tomto článku a nastavte záznamy pre e-maily, Skype for Business Online a tak ďalej.

Ak chcete začať, musíte nájsť záznamov DNS pre svoju doménu v DNS systémom Windows tak, aby ich môžete aktualizovať. Tiež, ak sa chystáte synchronizovať lokálnej služby Active Directory s Office 365, Skontrolujte, či nie je potrebné najprv aktualizovať svoje hlavné meno používateľa (UPN).

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Ak ste svoju doménu ešte neoverili, budete musieť pridať aj záznam na jej overenie:

Ak máte SharePoint Online verejnej webovej lokality, môžete ho nastaviť tak, aby používala vlastnú doménu.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse

Úloha

Prejdite na stránku, na ktorej sa nachádzajú DNS záznamy pre vašu doménu.

 1. Ak pracujete v systéme Windows Server 2008, prejdite na položky Začať > Spustiť.

  Ak pracujete v systéme Windows Server 2012, stlačte kláves s logom Windows a kláves r.

 2. Zadajte dnsmgmnt.msc a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. V správcovi DNS rozbaľte položky <Názov servera DNS> > Forward Lookup Zones (Zóny dopredného vyhľadávania).

 4. Vyberte svoju doménu.

Teraz ste pripravení na vytvorenie DNS záznamov.

Pridanie MX záznamu

Pridajte MX záznam, aby e-maily určené pre vašu doménu prichádzali do služieb Office 365.

Úloha

MX záznam, ktorý pridáte, obsahuje hodnotu (Ukazovateľ na adresu), ktorá vyzerá približne takto: <MX token>.mail.protection.outlook.com, kde <MX token> je hodnota v tvare MSxxxxxxx.

 1. Z riadka MX v časti Exchange Online stránky Pridanie DNS záznamov v Office 365 skopírujte hodnotu uvedenú v časti Ukazovateľ na adresu.

  Túto hodnotu použijete v zázname, ktorý vytvárate v tejto úlohe.

 2. Na stránke správcu DNS pre danú doménu prejdite na položky Action (Akcia) > Mail Exchanger (MX) ((MX) Smerovanie pošty).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre danú doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 3. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Názov hostiteľa: @

  • Adresa: Sem prilepte hodnotu Ukazovateľ na adresu, ktorú ste práve skopírovali zo služieb Office 365.

  • Pref: 0

   Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Odstráňte všetky zastarané MX záznamy.

Ak máte pre túto doménu nejaké staré MX záznamy, ktoré smerujú e-mail na iné umiestnenie:

 1. Začiarknite políčko vedľa každého starého záznamu a potom vyberte položku Odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie CNAME záznamov

Pridanie CNAME záznamov, ktoré sú potrebné pre Office 365. Ak ďalšie CNAME záznamy sú uvedené v Office 365, pridať tie isté po všeobecné kroky, ktoré sú znázornené nižšie.

Dôležité: 

 • Ak máte správu mobilných zariadení (MDM) pre Office 365, musíte vytvoriť dva ďalšie záznamy CNAME. Postupujte rovnako ako pri vytváraní ostatných štyroch záznamov CNAME, zadajte však hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

 • (Ak MDM nemáte, tento krok môžete vynechať.)

Úloha

Pridajte CNAME záznam služby Autodiscover pre e-mail (Exchange).

 1. Na stránke správcu DNS pre danú doménu prejdite na položky Action (Akcia) > CNAME (CNAME).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Názov hostiteľa: autodiscover

  • Type (Typ): CNAME

  • Adresa: autodiscover.outlook.com

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridajte CNAME záznam protokolu SIP.

 1. Na stránke správcu DNS pre danú doménu prejdite na položky Action (Akcia) > CNAME (CNAME).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Názov hostiteľa: sip

  • Type (Typ): CNAME

  • Adresa: sipdir.online.lync.com

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridajte CNAME záznam funkcie Autodiscover pre Skype for Business Online.

 1. Na stránke správcu DNS pre danú doménu prejdite na položky Action (Akcia) > CNAME (CNAME).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Názov hostiteľa: lyncdiscover

  • Type (Typ): CNAME

  • Adresa: webdir.online.lync.com

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie dvoch CNAME záznamov do Správy mobilných zariadení (MDM) pre Office 365

Dôležité: 

 • Ak máte správu mobilných zariadení (MDM) pre Office 365, musíte vytvoriť dva ďalšie záznamy CNAME. Postupujte rovnako ako pri vytváraní ostatných štyroch záznamov CNAME, zadajte však hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

 • (Ak MDM nemáte, tento krok môžete vynechať.)

Úloha

Pridajte CNAME záznam MDM Enterpriseregistration.

 1. Na stránke správcu DNS pre danú doménu prejdite na položky Action (Akcia) > CNAME (CNAME).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Názov hostiteľa: enterpriseregistration

  • Type (Typ): CNAME

  • Adresa: enterpriseregistration.windows.net

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridajte CNAME záznam MDM Enterpriseenrollment.

 1. Na stránke správcu DNS pre danú doménu prejdite na položky Action (Akcia) > CNAME (CNAME).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Názov hostiteľa: enterpriseenrollment

  • Type (Typ): CNAME

  • Adresa: enterpriseenrollment s.manage.microsoft.com

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Pridajte SPF TXT záznam pre svoju doménu, aby ste predišli nevyžiadanej e-mailovej pošte.

Úloha

Výsledné zobrazenie

Možno už máte v hodnote TXT pre tento záznam iné reťazce (napríklad reťazce pre marketingový e-mail), čo je v poriadku. Nechajte tieto reťazce na mieste a pridajte tento, pričom na oddelenie jednotlivých reťazcov použite okolo každého dvojité úvodzovky.

 1. Na stránke správcu DNS pre vašu doménu prejdite na položky Action (Akcia) > Text (TXT).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty.

  Dôležité: V niektorých verziách správcu DNS vo Windowse môžu byť domény nastavené tak, aby pri vytváraní txt záznamu bol predvolený domovský názov názvom nadradenej domény. V tejto situácii pri pridávaní TXT záznamu nastavte názov hostiteľa na blank (žiadna hodnota), a nie na @ alebo na názov domény. Ďalšie informácie obsahuje tento článok databázy KB o nastavovaní záznamov SPF.

  • Typ hostiteľa: @

  • Typ záznamu: TXT

  • Adresa: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie SRV záznamov

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sú potrebné pre Office 365.

Úloha

Pridajte SIP SRV záznam pre webové konferencie v Skype for Business Online.

 1. Na stránke správcu DNS pre vašu doménu prejdite na položky Action (Akcia) > Other New Records (Iné nové záznamy).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V okne Resource Record Type (Typ záznamu prostriedku) vyberte položku Service Location (SRV) (Umiestnenie služby (SRV)) a potom kliknite na možnosť Create Record (Vytvoriť záznam).

 3. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Služba: _sip

  • Protokol: _tls

  • Priorita: 100

  • Váha: 1

  • Port: 443

  • Cieľ (názov hostiteľa): sipdir.online.lync.com

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridajte SIP SRV záznam pre federáciu Skype for Business Online.

 1. Na stránke správcu DNS pre vašu doménu prejdite na položky Action (Akcia) > Other New Records (Iné nové záznamy).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V okne Resource Record Type (Typ záznamu prostriedku) vyberte položku Service Location (SRV) (Umiestnenie služby (SRV)) a potom kliknite na možnosť Create Record (Vytvoriť záznam).

 3. V dialógovom okne Nový záznam o prostriedku skontrolujte, či sú polia nastavené presne na tieto hodnoty:

  • Služba: _sipfederationtls

  • Protokol: _tcp

  • Priorita: 100

  • Váha: 1

  • Port: 5061

  • Cieľ (názov hostiteľa): sipfed.online.lync.com

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie záznamu na overenie vášho vlastníctva domény, ak ste tento záznam ešte nepridali

Pred pridaním DNS záznamov pri nastavovaní služieb Office 365Office 365 má potvrďte, že ste vlastníkom domény, ktoré pridávate. Na vykonanie tohto kroku pridaní záznamu, nižšie uvedených krokov.

Poznámka: Tento záznam sa používa len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného.

Úloha

Získajte informácie zo služieb Office 365.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 3. Na stránke Spravovanie domén v stĺpci Akcia danej domény, ktorú overujete, vyberte položku Spustiť nastavenie.

  Poznámka: Ak ste zatiaľ doménu nepridávali, pozrite si tému Overenie domény v Office 365.

 4. Na stránke Pridanie domény do Office 365 vyberte položku začnite krokom 1.

 5. Na stránke s potvrdením vlastníctva domény vyberte v rozbaľovacom zozname Prečítajte si podrobné pokyny na vykonanie tohto kroku spolu s položku Všeobecné pokyny.

 6. Z tabuľky skopírujte hodnotu Cieľ alebo smerovanie na adresu. Budete ju potrebovať v ďalšom kroku.

  Odporúčame skopírovať a prilepiť túto hodnotu, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

Pridajte TXT záznam.

 1. Na stránke správcu DNS pre vašu doménu prejdite na položky Action (Akcia) > Text (TXT).

  Ak chcete nájsť túto stránku pre svoju doménu, pozrite si časť Nájdenie záznamov DNS na serveri DNS založenom na Windowse.

 2. V dialógovom okne New Resource Record (Nový záznam prostriedku) vyberte položku Upraviť.

 3. V oblasti Vlastné názvy hostiteľov dialógového okna Nový záznam o prostriedku sa uistite, že polia sú nastavené presne na nasledujúce hodnoty.

  Dôležité: V niektorých verziách správcu DNS vo Windowse môžu byť domény nastavené tak, aby pri vytváraní txt záznamu bol predvolený domovský názov názvom nadradenej domény. V tejto situácii pri pridávaní TXT záznamu nastavte názov hostiteľa na blank (žiadna hodnota), a nie na @ alebo na názov domény. Ďalšie informácie obsahuje tento článok databázy KB o nastavovaní záznamov SPF.

  • Názov hostiteľa: @

  • Typ: TXT

  • Adresa: prilepte hodnotu cieľ alebo smerovanie na adresu, ktorú ste skopírovali z Office 365 sem.

 4. Vyberte tlačidlo OK a potom vyberte položku Hotovo.

Overenie domény v Office 365.

Dôležité: Predtým, ako to urobíte, počkajte približne 15 minút, aby sa práve vytvorený záznam mohol aktualizovať na internete.

Prejdite späť do Office 365 a postupujte podľa nižšie uvedených krokov na vyžiadanie overenie. Kontrola vyhľadáva TXT záznam, ktorý ste pridali v predchádzajúcom kroku. Ak sa nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Správa domén v stĺpci Akcia danej domény, ktorú overujete, vyberte položku Spustiť nastavenie.

 3. Na stránke Potvrďte, že ste vlastníkom svojej_domény kliknite na položku hotovo, skontrolovať teraz a potom v dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Dokončiť.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Nie internetovo smerovaná e-mailová adresa, ktorá sa v lokálnej službe Active Directory používa ako hlavné meno používateľa

Ak sa chystáte na synchronizáciu lokálnej služby Active Directory s Office 365, budete chcieť Skontrolujte, či je doména prípona, a nie nepodporované domény prípony ako @contoso.local príponu hlavného mena (UPN) používateľa služby Active Directory . Ak potrebujete zmeniť svoje prípony hlavného mena používateľa sme dostali pokyny, ktoré vám s tým.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×