Vytvorenie zápisu crow’s foot

Použite zápis v jazyku Crow´s Foot na ilustráciu vzťahu medzi entitami v diagrame jazyka Crow´s Foot. Entity sú spojené čiarami a symboly na jednotlivých koncoch popisujú kardinalitu vzťahov medzi entitami. Keďže zápisy v jazyku Crow´s Foot sú bežne používané a využívajú iba štyri symboly, môžu vám pomôcť s komunikáciou komplexných vzťahov v jednoducho použiteľnom formáte.

Obsah článku

Vytvorenie zápisu v jazyku Crow´s Foot

 1. V programe Visio kliknite v ponuke Súbor na položky Nové > Softvér a potom kliknite na položku Zápis databázy jazyka Crow´s Foot.

 2. Vyberte medzi metrickými a americkými jednotkami a kliknite na položku Vytvoriť.

 3. Zo vzorkovnice Zápis databázy jazyka Crow's Foot presuňte tvar Entita na stránku kresby.

 4. Presunutím ďalšieho tvaru Entita na stránku kresby vytvorte druhú entitu.

 5. Presunutím tvaru Vzťah na stránku kresby vytvorte čiaru vzťahu.

 6. Ak chcete tieto entity spojiť, presuňte ľavý koniec čiary vzťahu k prvej entite a prilepte ho k atribútu, bodu pripojenia alebo celej entite. Presuňte druhý koniec čiary vzťahu a prilepte ho k druhej entite.

 7. Nastavte symboly kardinality na oboch koncoch čiary vzťahu:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na čiaru vzťahu, kliknite na položku Nastaviť symbol začiatku a vyberte si možnosť zo zoznamu. Predvolenou možnosťou je Nula alebo viac.

  • Opätovne kliknite na čiary vzťahov, kliknite na položku Nastaviť symbol konca a vyberte si možnosť zo zoznamu. Predvolenou možnosťou je 1 a iba 1.

   Opätovne kliknite na čiary vzťahov, kliknite na položku Nastaviť symbol konca a uskutočnite výber zo zoznamu.

Na začiatok stránky

Zmena vzhľadu zápisu v jazyku Crow´s Foot

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru vzťahu a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Na paneli pravo rozbaľte kliknutím na položku Čiara zoznam.

 3. Ak chcete zmeniť farbu čiary vzťahu, kliknite na ikonu vedľa položky Farba a vyberte si farbu.

  Kliknite na ikonu vedľa položky Farba a zmeňte farbu čiary vzťahu.

 4. Kliknite na položku Veľkosť šípky na začiatku alebo Veľkosť šípky na konci a zmeňte veľkosť symbolu začiatku a konca.

  Kliknite na položku Veľkosť šípky na začiatku alebo Veľkosť šípky na konci a zmeňte symbol začiatku a konca.

 5. Ak chcete pridať text, vyberte čiaru vzťahu a zadajte text.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office