Vytvorenie vzorcov pre výpočty v doplnku Power Pivot

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa pozrieme na základné pravidlá vytvárania výpočtových vzorcov pre vypočítané stĺpce a mier v PowerPivot. Ak ešte len začínate používať DAX, uistite sa, že vyskúšať QuickStart: ďalšie so základmi jazyka DAX za 30 minút.

Základy vzorcov

PowerPivot poskytuje jazyk DAX (Data Analysis Expressions) na vytváranie vlastných výpočtov v tabuľkách doplnku PowerPivot a excelových kontingenčných tabuľkách. Jazyk DAX obsahuje niektoré z funkcií používaných vo vzorcoch Excelu a ďalšie funkcie navrhnuté na prácu s relačnými údajmi a na vykonávanie dynamickej agregácie.

Uvádzame niektoré základné vzorce, ktoré možno použiť vo vypočítanom stĺpci:

Vzorec

Popis

=TODAY()

Do každého riadka stĺpca vloží aktuálny dátum.

=3

Do každého riadka stĺpca vloží hodnotu 3.

=[Column1] + [Column2]

Pridá hodnoty do rovnakého riadka stĺpcov [Stĺpec1] a [Stĺpec2] a výsledok vloží do rovnakého riadka vypočítaného stĺpca.

Vzorce doplnku PowerPivot pre vypočítané stĺpce možno vytvoriť veľmi podobným spôsobom ako vzorce Microsoft Excelu.

Pri vytváraní vzorca postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Každý vzorec musí začínať znakom rovnosti.

 • Môžete zadať alebo vybrať názov funkcie alebo zadať výraz.

 • Zadajte počiatočné písmená názvu požadovanej funkcie a funkcia automatického dokončovania zobrazí zoznam dostupných funkcií, tabuliek a stĺpcov. Stlačením klávesu TAB pridajte položku zo zoznamu funkcie automatického dokončovania do vzorca.

 • Zoznam dostupných funkcií zobrazíte kliknutím na tlačidlo Fx. Ak chcete vybrať položku v rozbaľovacom zozname, zvýraznite položku pomocou klávesov so šípkami a potom ju pridajte do vzorca kliknutím na tlačidlo OK.

 • Zadajte argumenty funkcie ich výberom z rozbaľovacieho zoznamu možných tabuliek a stĺpcov alebo zadaním hodnôt či inej funkcie.

 • Skontrolujte syntaktické chyby: zabezpečte, aby boli všetky zátvorky uzavreté a aby boli všetky odkazy na stĺpce, tabuľky a hodnoty správne.

 • Stlačením klávesu ENTER potvrďte vzorec.

Poznámka: Vo vypočítanom stĺpci, ako ste potvrďte vzorec, stĺpec sa vyplní hodnoty. Opatrenie, stlačením klávesu ENTER ukladá definíciu mieru.

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Vytvorenie vypočítaného stĺpca s jednoduchým vzorcom

Dátum predaja

Podkategória

Produkt

Predaj

Množstvo

5. 1. 2009

Príslušenstvo

Taška na prenášanie

254995

68

5. 1. 2009

Príslušenstvo

Mininabíjačka

1 099,56

44

5. 1. 2009

Digitálne

Tenké digitálne

6512

44

6. 1. 2009

Príslušenstvo

Predsádka

1 662,5

18

6. 1. 2009

Príslušenstvo

Statív

938,34

18

6. 1. 2009

Príslušenstvo

USB kábel

1 230,25

26

 1. Vyberte a skopírujte údaje z tabuľky vyššie vrátane záhlavia tabuľky.

 2. V doplnku PowerPivot kliknite na položky Domov > Prilepiť.

 3. V dialógovom okne Ukážka prilepenia kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na položku návrh > > Pridať.

 5. Do riadka vzorcov nad tabuľkou zadajte nasledujúci vzorec.

  = [Sales] / [množstvo]

 6. Stlačte kláves ENTER a potvrďte vzorec.

Hodnoty sa potom vyplnia pre všetky riadky v novom vypočítanom stĺpci.

Tipy na používanie funkcie automatického dokončovania

 • Funkciu automatického dokončovania vzorcov možno použiť uprostred existujúceho vzorca s vnorenými funkciami. Text nachádzajúci sa bezprostredne pred miestom zadávania sa používa na zobrazenie hodnôt v rozbaľovacom zozname a všetok text nasledujúci za miestom zadávania zostane nezmenený.

 • PowerPivot nepridáva pravé zátvorky funkcií, ani ich automaticky nepáruje. Musíte zabezpečiť, aby bola každá funkcia zapísaná syntakticky správne, inak vzorec nemožno uložiť ani použiť.  PowerPivot zvýrazňuje zátvorky a tým uľahčuje kontrolu, či sú správne uzavreté.

Práca s tabuľkami a stĺpcami

Tabuľky doplnku PowerPivot vyzerajú podobne ako tabuľky Excelu, no s údajmi a vzorcami pracujú odlišným spôsobom:

 • Vzorce v doplnku PowerPivot pracujú len s tabuľkami a stĺpcami. Nemôžu pracovať s jednotlivými bunkami, odkazmi na rozsahy ani poľami.

 • Vzorce môžu používať vzťahy na získanie hodnôt zo súvisiacich tabuliek. Načítané hodnoty vždy súvisia s hodnotou aktuálneho riadka.

 • Vzorce doplnku PowerPivot nemožno prilepiť do excelového hárka a naopak.

 • Nemožno používať nepravidelné alebo neusporiadané údaje, ako je to možné v excelovom hárku. Každý riadok v tabuľke musí obsahovať rovnaký počet stĺpcov. V niektorých stĺpcoch však môžu byť prázdne hodnoty. Tabuľky excelových údajov a tabuľky údajov doplnku PowerPivot nemožno zamieňať, môžete však odkazovať na excelové tabuľky z doplnku PowerPivot a prilepovať excelové údaje do doplnku PowerPivot. Ďalšie informácie nájdete v témach Pridanie údajov z hárka do modelu údajov pomocou prepojenej tabuľky a  Kopírovanie a prilepenie riadkov do modelu údajov v doplnku PowerPivot.

Odkazovanie na tabuľky a stĺpce vo vzorcoch a výrazoch

Na ľubovoľnú tabuľku a stĺpec môžete odkazovať pomocou ich názvu. Nasledujúci vzorec napríklad ilustruje, ako možno odkazovať na stĺpce z dvoch tabuliek pomocou úplného názvu:

= SUM ("nové Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Po vyhodnotení vzorca PowerPivot najprv skontroluje, či Všeobecná syntax, a potom kontroly názvy stĺpcov a tabuliek, ktoré poskytujete proti možné stĺpcov a tabuliek v aktuálnom kontexte. Ak názov je nejednoznačné alebo stĺpca alebo tabuľky nie je možné vyhľadať, získate chyba vo vzorci (#ERROR reťazec namiesto hodnoty údajov v rozsahu buniek, kde sa zobrazí chyba). Ďalšie informácie o požiadavkách pomenovanie tabuliek, stĺpcov a iných objektov, pozrite si tému "pomenovanie požiadavky v Špecifikácia syntaxe DAX pre Power Pivot.

Poznámka: Kontext je dôležité, funkcia PowerPivot údajových modelov, ktorá umožňuje vytváranie dynamických vzorce. Kontext sa určuje podľa tabuľky v dátovom modeli, vzťahy medzi tabuľkami a filtre, ktoré sú použité. Ďalšie informácie nájdete v téme kontext vo vzorcoch DAX.

Vzťahy tabuliek

Tabuľky môžu mať vzťahy s inými tabuľkami. Vytvorením vzťahov získate možnosť vyhľadávania údajov v inej tabuľke a použitia súvisiacich hodnôt na vykonávanie zložitých výpočtov. Môžete napríklad použiť vypočítaný stĺpec na vyhľadanie všetkých záznamov o preprave týkajúce sa aktuálneho predajcu a potom sčítať jednotlivé prepravné náklady. Výsledok je podobný parametrizovanému dotazu: môžete vypočítať rôzne súčty pre jednotlivé riadky v aktuálnej tabuľke.

Mnohé funkcie jazyka DAX vyžadujú existenciu vzťahu medzi dvomi alebo viacerými tabuľkami, aby mohli nájsť odkazované stĺpce a vrátiť zmysluplné výsledky. Ďalšie funkcie sa pokúsia vzťahy rozpoznať. S cieľom získania čo najlepších výsledkov by ste však mali vzťah vytvoriť vždy, keď je to možné.

Pri práci s kontingenčnými tabuľkami je obzvlášť dôležité prepojenie všetkých tabuliek používaných v kontingenčnej tabuľke, aby bolo možné správne vypočítať súhrnné údaje. Ďalšie informácie nájdete v článku Práca so vzťahmi v kontingenčných tabuľkách.

Odstraňovanie chýb vo vzorcoch

Ak sa pri definovaní vypočítaného stĺpca zobrazí chyba, znamená to, že vzorec pravdepodobne obsahuje syntaktickú chybu alebo sémantickú chybu.

Syntaktických chýb sú najjednoduchšie riešenie. Zvyčajne zahŕňajú chýbajúce zátvorky alebo čiarka. Pomoc s syntax jednotlivých funkcií nájdete v téme Prehľad funkcií jazyka DAX.

Druhý typ chyby nastane, pokiaľ je syntax správna, ale hodnota alebo odkazovaný stĺpec nemá v kontexte vzorca zmysel. Takéto sémantické chyby môžu byť zapríčinené niektorým z nasledujúcich problémov:

 • Vzorec odkazuje na neexistujúci stĺpec, tabuľku alebo funkciu.

 • Vzorec vyzerá správny, ale keď PowerPivot načíta údaje, zistí nesúlad typov a zobrazí chybu.

 • Vzorec poskytne funkcii nesprávny počet alebo nesprávny typ parametrov.

 • Vzorec odkazuje na iný stĺpec, v ktorom je chyba, a preto sú jeho hodnoty neplatné.

 • Vzorec odkazuje na stĺpec, ktorý nebol spracovaný. Tento prípad môže nastať, ak prepnete zošit do ručného režimu, vykonáte zmeny a potom neobnovíte údaje alebo neaktualizujete výpočty.

V prvých štyroch prípadoch jazyk DAX označí celý stĺpec, ktorý obsahuje neplatný vzorec. V poslednom prípade jazyk DAX zobrazí stĺpec sivou farbou, aby označil, že daný stĺpec je v nespracovanom stave.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×