Vytvorenie vzťahu

Vytvorenie vzťahu

Vzťah umožňuje kombinovať údaje z dvoch rôznych tabuliek. V počítačovej databáze Accessu môžete vytvoriť vzťah v okne Vzťahy. Vo webovej aplikácii Accessu sa vzťah vytvára inak, ako je vysvetlené nižšie v časti Vytvorenie vzťahu vo webovej aplikácii Accessu.

Obsah tohto článku

Vytvorenie vzťahu v počítačovej databáze Accessu

Vytvorenie vzťahu vo webovej aplikácii Accessu

Vytvorenie vzťahu v počítačovej databáze Accessu

 1. Na karte Databázové nástroje v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

  Príkaz Vzťahy na karte Databázové nástroje

 2. Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy, automaticky sa zobrazí dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa nezobrazí, kliknite na karte Návrh v skupine Vzťahy na položku Zobraziť tabuľku.

  V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky sa zobrazia všetky tabuľky a dotazy v databáze. Ak chcete zobraziť len tabuľky, kliknite na kartu Tabuľky.

 3. Vyberte aspoň jednu tabuľku a potom kliknite na tlačidlo Pridať. Po dokončení pridávania tabuliek kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Presuňte pole (väčšinou primárny kľúč) z jednej tabuľky do spoločného poľa (cudzí kľúč) v druhej tabuľke. Ak chcete presunúť viac polí, stlačte kláves Ctrl, kliknite na všetky polia a potom ich presuňte.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

  Dialógové okno Úprava vzťahov

 5. Overte, či sú zobrazené názvy polí spoločnými poľami pre vzťah. Ak je názov poľa nesprávny, kliknite na názov poľa a vyberte zo zoznamu vhodné pole.

 6. Ak chcete zabezpečiť pre tento vzťah referenčnú integritu, začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 7. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 8. Po skončení práce v okne Vzťahy uložte zmeny v rozložení vzťahov kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Access nakreslí medzi oboma tabuľkami čiaru vzťahu. Ak ste začiarkli políčko Zabezpečiť referenčnú integritu, čiara sa zobrazí hrubšia na oboch koncoch. Po začiarknutí políčka Zabezpečiť referenčnú integritu sa okrem toho zobrazí na jednej strane čiary nad jej hrubšou časťou číslo 1 a na druhej strane čiary nad jej hrubším koncom symbol nekonečna ().

Poznámky: 

 • Vytvorenie vzťahu „one-to-one“    Obe spoločné polia (zvyčajne polia hlavného kľúča a cudzieho kľúča) musia mať jedinečný index. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre obe polia nastavená na Áno (bez duplicít). Ak majú obe polia jedinečný index, program Access vytvorí vzťah one-to-one.

 • Vytvorenie vzťahu „one-to-many“    Pole na jednej strane vzťahu (zvyčajne hlavný kľúč) musí mať jedinečný index. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre toto pole nastavená na Áno (bez duplicít). Pole na strane vzťahu many nemá mať jedinečný index. Toto pole môže byť indexované, ale index musí mať povolené duplicity. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre toto pole nastavená na Nie alebo Áno (duplicity povolené). Ak má jedno pole jedinečný index a druhé ho nemá, program Access vytvorí vzťah one-to-many.

Vytvorenie vzťahu vo webovej aplikácii Accessu

Vo webovej aplikácii Accessu okno Vzťahy nie je. Vo webovej aplikácii Accessu môžete namiesto vzťahu vytvoriť vyhľadávacie pole, do ktorého sa načítajú hodnoty zo súvisiaceho poľa v inej tabuľke. Povedzme, že máte napríklad tabuľku Zamestnanci a chcete pridať vyhľadávanie v tabuľke Oblasti, aby sa vám zobrazila oblasť, v ktorej jednotliví zamestnanci pracujú.

Poznámka:  Pole, ktoré sa pri vyhľadávaní bude používať ako zdroj hodnôt, už musí existovať – až potom môžete vytvoriť vyhľadávacie pole.

Vyhľadávacie pole vo webovej aplikácii Accessu vytvoríte takto:

 1. V navigácii dvomi kliknutiami otvorte tabuľku, v ktorej chcete vytvoriť nové vyhľadávacie pole. (Tip: Na zobrazenie dostupných tabuliek môže byť potrebné kliknúť na položky Domov > Navigačná tabla.)

  Vo vyššie uvedenom príklade kliknite na tabuľku Zamestnanci.

 2. Kliknite do stĺpca Názov poľa pod posledným poľom v tabuľke a zadajte názov nového vyhľadávacieho poľa.

  V uvedenom príklade zadajte ako názov poľa Oblasť.

 3. V stĺpci Typ údajov kliknite na šípku a vyberte položku Vyhľadávanie.

  Nastavenie typu údajov vyhľadávania pre vyhľadávacie pole

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 4. Na prvej stránke Sprievodcu vyhľadávaním vyberte možnosť Chcem, aby vyhľadávacie pole získalo hodnoty inej tabuľky alebo dotazu. Ďalšie možnosti sa zobrazia v dialógovom okne.

 5. Vyberte názov tabuľky alebo dotazu, ktoré majú poskytnúť hodnoty pre vyhľadávanie.

  V uvedenom príklade vyberte možnosť Tabuľka: Oblasti.

  Možnosti výberu v Sprievodcovi vyhľadávaním

  (Názvy tabuliek na obrázku zodpovedajú používanému príkladu.)

 6. Po výbere tabuľky vyberte zo zoznamu Ktorú hodnotu chcete pri vyhľadávaní zobraziť pole, ktoré má slúžiť ako zobrazená hodnota pre vyhľadávacie pole. Access predvolene vyberie prvé textové pole, ktoré nájde vo vybratej tabuľke.

  V príklade ponecháte ako zobrazenú hodnotu vybraté pole Názov.

 7. Ak chcete, pomocou zoznamu Chcete vyhľadané položky zoradiť? môžete nastaviť zoradenie.

 8. V časti Čo sa stane po odstránení záznamu z tabuľky Oblasti nastavte požadovaný typ vzťahu medzi dvomi tabuľkami a tiež to, či pre tento vzťah chcete zabezpečiť referenčnú integritu. (Názov tabuľky v tejto otázke sa líši v závislosti od toho, ktorú tabuľku ste vybrali v kroku 5.)

  Sprievodca vyhľadávaním je predvolene nastavený na možnosť Zabrániť odstráneniu, ak sú v tabuľke Zamestnanci zodpovedajúce záznamy. Vo väčšine prípadov je táto možnosť totiž najbezpečnejšia. V uvedenom príklade táto možnosť znamená, že nemôžete odstrániť hodnotu z tabuľky Oblasti, ak sa táto oblasť používa v záznamoch v tabuľke Zamestnanci. Ak sa teda v záznamoch zamestnancov používa nejaká oblasť, napríklad Západ, a vy sa pokúsite položku Západ z tabuľky Oblasti odstrániť, Access vám v tom zabráni. V takomto prípade treba všetky záznamy zamestnancov, ktoré túto hodnotu používajú, vynulovať na iné hodnoty. Až potom budete môcť položku Západ z tabuľky Oblasti odstrániť. V tomto príklade možno použiť aj poslednú možnosť, pretože umožňuje odstrániť položku Západ z tabuľky Oblasti. Hodnota oblasti by sa automaticky odstránila zo záznamov v tabuľke Zamestnanci, ktoré boli nastavené na hodnotu Západ, a zostala by prázdna. Výberom druhej možnosti by sa z tabuľky Zamestnanci odstránili všetky záznamy zamestnancov, ktorých oblasť je nastavená na hodnotu Západ. Nazýva sa to kaskádové odstránenie a v tomto príklade by sa tým odstránilo oveľa viac údajov, než je požadované. Pri výbere tejto možnosti buďte preto opatrní.

Ďalšie informácie o výhodách a nevýhodách vzťahov nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Stačia vám základné informácie o úprave a odstránení vzťahov? Pozrite si tieto články:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×