Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zobraziť výsledky výpočtu môžete použiť vypočítaných ovládacích prvkov do databázy programu Access. Napríklad, ak máte zostavu, ktorá sa zobrazuje počet predaných položiek a jednotková cena jednotlivých, môžete pridať vypočítavané textové pole, ktoré vynásobí obe polia a zobrazte celkovú cenu. Vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku vypočítavaného textového poľa obsahuje výraz, vynásobí dve polia (počet položiek časy jednotková cena) na dosiahnutie výsledku.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie výpočtového ovládacieho prvku

Zmena viazaného ovládacieho prvku na vypočítavaný ovládací prvok

Určovanie vypočítavaných ovládacích prvkov

Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Tento postup vám umožňuje vytvoriť vypočítavaný ovládací prvok bez použitia sprievodcu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

 2. V skupine Ovládacie prvky na karte Návrh kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete vytvoriť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zoznam typov ovládacích prvkov, ktoré je možné použiť ako vypočítavané ovládacie prvky, nájdete v časti Určovanie vypočítavaných ovládacích prvkov.

 3. Prejdite ukazovateľom myši na miesto vo formulári alebo v zostave, kam chcete ovládací prvok umiestniť, a potom kliknutím na formulár alebo zostavu vložte ovládací prvok.

 4. Ak sa spustí sprievodca ovládacím prvkom, zavrite ho kliknutím na tlačidlo Zrušiť.

 5. Vyberte ovládací prvok, stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností a potom zadajte výraz do poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku. Ak chcete na vytvorenie výrazu použiť zostavovač výrazov, kliknite na tlačidlo Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku.

 6. Prejdite do formulárového zobrazenia alebo do zobrazenia zostavy a skontrolujte, či vypočítavaný ovládací prvok pracuje tak, ako to od neho očakávate.

Poznámka: 

 • Pred každý výraz pomocou operátora = zadajte. Príklad: = [Jednotková cena] *.75.

  Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

 • Ak potrebujete v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku viac miesta na zadanie výrazu, stlačením klávesov SHIFT+F2 a otvorte pole Lupa.

 • Ak je formulár alebo zostava založená na dotaze, výraz by ste namiesto vkladania do vypočítavaného ovládacieho prvku mali vložiť radšej do dotazu. Tento krok vám umožní zvýšiť výkon zjednodušiť niektoré operácie. Napríklad pri výpočte súčtov pre skupiny záznamov je v agregačná funkcia jednoduchšie použiť názov pre vypočítavané pole.

 • Ak údaje vo formulári alebo v zostave zoraďujete podľa vypočítavaného ovládacieho prvku, skontrolujte, či je nastavená primeraná hodnota vlastnosti Formát pre daný ovládací prvok. Ak to tak nie je, môže sa stať, že vypočítavané číselné hodnoty alebo hodnoty dátumu sa zoradia podľa abecedy a nie podľa číselnej hodnoty.

Na začiatok stránky

Zmena viazaného ovládacieho prvku na vypočítavaný ovládací prvok

Vhodným spôsobom na vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku je vytvorenie viazaného ovládacieho prvku (napríklad presunutím poľa myšou z tably Zoznam polí do cieľového formulára alebo zostavy) a potom úprava vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku tohto viazaného prvku tak, aby sa vytvoril výraz. Tento postup je veľmi účinný za predpokladu, že dokážete zabezpečiť, aby názov ovládacieho prvku nebol v konflikte s názvami polí obsiahnutých vo výraze. Ďalšie informácie o vytvorení viazaného ovládacieho prvku presunutím poľa myšou z tably Zoznam polí nájdete v článku Pridanie poľa do formulára alebo zostavy.

Ak už máte vytvorený viazaný ovládací prvok, nasledovný postup vám umožní zmeniť tento prvok na vypočítavaný ovládací prvok a vyhnúť sa pri tom konfliktu názvov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete zmeniť, a stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností.

 3. Na karte všetky v hárku vlastností, ak vlastnosť názov zodpovedá vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku , upravte vlastnosť názov tak, aby sa tieto dve vlastnosti, ktoré sa nezhodujú. Skontrolujte, či nie je zadané meno sa vyhradené slovo alebo meno iného poľa v databáze. Ďalšie informácie o vyhradené slová, nájdete v článku prístup rezervované slová a symboly.

 4. Upravte reťazec v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku tak, aby obsahoval požadovaný výraz.

 5. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

 6. Prejdite do formulárového zobrazenia alebo do zobrazenia rozloženia a skontrolujte, či vypočítavaný ovládací prvok pracuje tak, ako to od neho očakávate.

Ak ovládací prvok nezobrazuje požadované údaje (ak sa v ovládacom prvku v programe Access zobrazuje napríklad hodnota #Názov?), skontrolujte zdroj záznamov formulára alebo zostavy a overte, či sú dostupné všetky polia použité vo výraze. Ak je zdrojom záznamov dotaz, je možné, že výraz bude funkčný až po pridaní určitých polí.

Poznámka: 

 • Pred každý výraz pomocou operátora = zadajte. Príklad: = [Jednotková cena] *.75.

 • Ak potrebujete v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku viac miesta na zadanie výrazu, stlačením klávesov SHIFT+F2 otvorte pole Lupa.

 • Ak je formulár alebo zostava založená na dotaze, výraz by ste namiesto vkladania do vypočítavaného ovládacieho prvku mali vložiť radšej do dotazu. Tento krok vám umožní zvýšiť výkon zjednodušiť niektoré operácie. Napríklad pri výpočte súčtov pre skupiny záznamov je v v agregačnej funkcii jednoduchšie použiť názov pre vypočítavané pole.

 • Ak údaje vo formulári alebo v zostave zoraďujete podľa vypočítavaného ovládacieho prvku, skontrolujte, či je nastavená primeraná hodnota vlastnosti Formát pre daný ovládací prvok. Ak to tak nie je, môže sa stať, že vypočítavané číselné hodnoty alebo hodnoty dátumu sa zoradia podľa abecedy a nie podľa číselnej hodnoty.

Na začiatok stránky

Určovanie vypočítavaných ovládacích prvkov

Textové polia sú najobľúbenejšie voľbou pre vypočítavaný ovládací prvok, pretože môžu zobrazovať mnoho rôznych typov údajov. Však môžete použiť žiadnemu ovládaciemu prvku, ktorý má vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku ako vypočítavaný ovládací prvok. Vo väčšine prípadov nemá zmysel použiť určitý typ ovládacieho prvku ako vypočítavaný ovládací prvok, pretože nie je možné aktualizovať ovládacieho prvku tak, ako môžete aktualizovať viazaný alebo neviazaný ovládací prvok. Napríklad, Ak umiestnite ovládací prvok začiarkavacie políčko vo formulári a potom zadajte výraz vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku začiarkavacieho políčka, môžete už začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka keď naň kliknete. Začiarkavacie políčko sa zobrazí, alebo nebude začiarknuté, na základe výsledkov výrazu. Ak kliknete na položku začiarkavacie políčko, program Access zobrazí upozornenie na stavový riadok programu Access: môžete ovládať "t možné upravovať, je viazané na výraz výraz. V zostave, však môže byť užitočné ako základ ovládací prvok začiarkavacie políčko na výsledkoch výpočtu, pretože ovládacie prvky zostavy sa používajú iba na zobrazovanie informácií.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×