Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zobraziť výsledky výpočtu môžete použiť vypočítavané ovládacie prvky vo formulároch a zostavách do databázy programu Access. Napríklad, ak máte zostavu, ktorá sa zobrazuje počet predaných položiek a jednotková cena jednotlivých, môžete pridať vypočítavané textové pole, ktoré vynásobí obe polia a zobrazte celkovú cenu. Vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku vypočítavaného textového poľa obsahuje výraz, vynásobí dve polia (počet položiek časy jednotková cena) na dosiahnutie výsledku.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Zmena viazaný ovládací prvok na vypočítavaný ovládací prvok

Zistite, ktoré typy ovládacích prvkov možno použiť vypočítavaných ovládacích prvkov

Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Tento postup vám pomôže vytvoriť vypočítavaný ovládací prvok bez použitia Sprievodcu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete vytvoriť.

  Zoznam typov ovládacích prvkov, ktoré je možné použiť ako vypočítaných ovládacích prvkov, nájdete v časti informácie, ktoré typy ovládacích prvkov možno použiť vypočítavaných ovládacích prvkov.

 3. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete ovládací prvok umiestniť na formulár alebo zostavu, a potom kliknite na formulár alebo nahláste vložiť ovládací prvok.

 4. Ak sa spustí Sprievodca ovládacím prvkom, kliknite na položku Zrušiť zavrite ho.

 5. Vyberte ovládací prvok, stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností a potom zadajte výraz vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku. Ak chcete vytvoriť výraz pomocou zostavovač výrazov, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku .

 6. Prepnutie do formulárového zobrazenia alebo zobrazenia zostavy a skontrolujte, či vypočítavaný ovládací prvok pracuje, ako by ste očakávali.

  Poznámky: 

  • Pred každý výraz pomocou operátora = zadajte. Príklad: = [jednotková cena] *.75.

  • Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v článku Informácie o zostavení výrazu.

  • Ak potrebujete ďalší priestor na zadanie výrazu vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku, stlačte klávesy SHIFT + F2 a otvorte dialógové okno priblíženia .

  • Ak sú váš formulár alebo zostava založené na dotaze, môžete umiestniť výraz do dotazu, a nie do vypočítavaného ovládacieho prvku. Tým môžete zvýšiť výkon a Ak prechádzate na výpočet súčtov pre skupiny záznamov, je jednoduchšie použiť názov vypočítavané pole v agregačná funkcia.

  • Keď zoraďujete na vypočítavaného ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave, uistite sa vlastnosť Formát ovládacieho prvku je správne. Inak, vypočítané číselných alebo dátumových hodnôt môže namiesto numericky abecedne zoradiť.

Na začiatok stránky

Zmena viazaný ovládací prvok na vypočítavaný ovládací prvok

Dobrý spôsob na vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku je najprv vytvorením viazaný ovládací prvok (napríklad presunutím poľa z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy) a potom ju upravíte viazaný ovládací prvok vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku na vytvorenie výrazu. Takto funguje dobre, ako zabezpečíte, že názov ovládacieho prvku nie je v konflikte s názvami polí obsiahnutých vo výraze. Ďalšie informácie o vytváraní viazaný ovládací prvok presunutím poľa z tably Zoznam polí nájdete v článku Pridanie poľa do formulára alebo zostavy.

Zmena na vypočítavaný ovládací prvok a vyhnúť sa konfliktu názvov za predpokladu, že ste už vytvorili viazaný ovládací prvok, použite nasledujúci postup.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete zmeniť, a potom stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností.

 3. Na karte všetky v hárku vlastností, ak vlastnosť názov zodpovedá vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku , upravte vlastnosť názov tak, aby sa tieto dve vlastnosti, ktoré sa nezhodujú. Skontrolujte, či nie je zadané meno sa vyhradené slovo alebo meno iného poľa v databáze. Ďalšie informácie o vyhradené slová, nájdete v téme informácie o prístup rezervované slová a symboly.

 4. Upravte reťazec v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku tak, aby obsahoval požadovaný výraz.

 5. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

 6. Prepnutie na zobrazenie rozloženia alebo formulárovom zobrazení a skontrolujte, či vypočítavaný ovládací prvok pracuje, ako by ste očakávali.

Ak ovládací prvok nezobrazuje údaje chcete (napríklad ak v programe Access zobrazí #Name? v ovládacom prvku), prečítajte si zdroj záznamov formulára alebo zostavy, sú k dispozícii všetky polia, ktoré ste použili vo výraze. Ak je zdrojom záznamov dotaz, je potrebné pridať jeden alebo viac polí do dotazu pred výraz bude fungovať.

Poznámky: 

 • Pred každý výraz pomocou operátora = zadajte. Príklad: = [jednotková cena] *.75.

 • Ak potrebujete ďalší priestor na zadanie výrazu vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku, stlačte klávesy SHIFT + F2 a otvorte dialógové okno priblíženia .

 • Ak sú váš formulár alebo zostava založené na dotaze, môžete umiestniť výraz do dotazu, a nie do vypočítavaného ovládacieho prvku. Tým môžete zvýšiť výkon a Ak prechádzate na výpočet súčtov pre skupiny záznamov, je jednoduchšie použiť názov vypočítavané pole v agregačná funkcia.

 • Keď zoraďujete na vypočítavaného ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave, zabezpečiť vlastnosť Formát ovládacieho prvku je nastavený správne. Inak, vypočítané číselných alebo dátumových hodnôt môže namiesto numericky abecedne zoradiť.

Na začiatok stránky

Zistite, ktoré typy ovládacích prvkov možno použiť vypočítavaných ovládacích prvkov

Textové polia sú najobľúbenejšie voľbou pre vypočítavaný ovládací prvok, pretože môžu zobrazovať mnoho rôznych typov údajov. Však môžete použiť žiadnemu ovládaciemu prvku, ktorý má vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku ako vypočítavaný ovládací prvok. Vo väčšine prípadov nemá zmysel použiť určitý typ ovládacieho prvku ako vypočítavaný ovládací prvok, pretože nie je možné aktualizovať ovládacieho prvku tak, ako môžete aktualizovať viazaný alebo neviazaný ovládací prvok. Napríklad, Ak umiestnite ovládací prvok začiarkavacie políčko vo formulári a potom zadajte výraz vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku začiarkavacieho políčka, môžete už začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka keď naň kliknete. Začiarkavacie políčko sa zobrazí, alebo nebude začiarknuté, na základe výsledkov výrazu. Ak kliknete na položku začiarkavacie políčko, program Access zobrazí upozornenie na stavový riadok programu Access: ovládacieho prvku nie je možné upravovať, je viazaný na výraz <your expression>. V zostave, však môže byť užitočné ako základ ovládací prvok začiarkavacie políčko na výsledkoch výpočtu, pretože ovládacie prvky zostavy sa používajú iba na zobrazovanie informácií.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×