Vytvorenie vlastnej pracovnej tably ako pomôcky pre používateľov pri vypĺňaní formulára

Zložitý formulár môže byť pre používateľov komplikované vyplniť. Zástupný text, zobrazenia, podmienené formátovanie a pravidlá môžu vypĺňanie formulára uľahčiť, no žiadna z týchto funkcií neposkytuje prehľad o tom, ako formulár funguje.

Ak chcete, aby používatelia ľahšie porozumeli formulárom založeným na vašej šablóne formulára a vyplnili ich správne, môžete vytvoriť vlastnú pracovnú tablu a pridať ju do šablóny formulára.

Dôležité : Vlastné pracovné tably nie sú podporované v šablónach formulárov kompatibilných s prehliadačom. Ak chcete použiť vlastnú pracovnú tablu, musíte na vyplnenie šablóny formulára použiť InfoPath.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr ako začnete

Požiadavky na kompatibilitu

Vytvorenie vlastnej pracovnej tably

Prehľad

Vlastná pracovná tabla je webová stránka zobrazujúca sa v pracovnej table Microsoft Office InfoPathu vtedy, keď používateľ vypĺňa formulár.

Priblíženie roztiahnutím dvoch prstov

1. Tu sa zobrazuje názov vlastnej pracovnej tably.

2. Tu sa zobrazuje webová stránka.

Pre šablónu formulára možno určiť jednu webovú stránku, ktorá sa bude používať ako predvolená vlastná pracovná tabla. Ak však chcete, môžete šablóne formulára pridať vo forme súborov prostriedkov viacero webových stránok, ktoré potom môžete pomocou hypertextových prepojení pripojiť. Keď ľudia vypĺňajú formulár založený na príslušnej šablóne formulára, budú môcť prostredníctvom vlastnej pracovnej tably týmito webovými stránkami prechádzať.

Poznámka : Na vlastnej pracovnej table sa vykreslí len kód HTML.

Tip : Na vytvorenie obsahu pre vlastnú pracovnú tablu môžete použiť Microsoft Office Word a obsah potom uložiť ako webovú stránku. Väčšina formátovania Wordu sa zachová.

Po vytvorení obsahu pre vlastnú pracovnú tablu s ním možno urobiť jednu z nasledovných dvoch vecí:

 • Pridanie obsahu do šablóny formulára    Ak obsah vlastnej pracovnej tably neplánujete často aktualizovať alebo ak ho nechcete aktualizovať vôbec, mali by ste k šablóne formulára pridať súbor HTML. Používateľom tým umožníte zobraziť vlastnú pracovnú tablu aj vtedy, keď budú šablónu vypĺňať v režime offline.

 • Vytvorenie prepojenia na obsah zo šablóny formulára    Ak obsah vlastnej pracovnej tably plánujete aktualizovať často a nechcete šablónu formulára znova publikovať vždy, keď obsah aktualizujete, mali by ste súbor HTML uložiť do iného umiestnenia. Následne môžete vytvoriť prepojenie na obsah zo šablóny formulára. Keď budete chcieť aktualizovať vlastnú pracovnú tablu, upravte súbor HTML alebo ho nahraďte novým.

  Poznámka : Umiestnenie, do ktorého uložíte súbor HTML, musí byť dostupné pre ľudí vypĺňajúcich formuláre založené na vašej šablóne formulára. Ak umiestnenie nie je v rovnakej doméne ako šablóna formulára, používateľom sa po začatí vypĺňania formulára zobrazí upozornenie.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

 1. Plánovanie obsahu.    Ak navrhujete novú šablónu formulára, porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí budú vypĺňať formuláre založené na vašej šablóne formulára, aby ste rozumeli ich potrebám. Pomôže vám to s plánovaním typu obsahu, ktorý by sa mal vo vlastnej pracovnej table nachádzať. Ak vlastnú pracovnú tablu pridávate k existujúcej šablóne formulára, porozprávajte sa ľuďmi, ktorí vypĺňali formuláre založené na tejto šablóne formulára, a s ľuďmi, ktorí takto zozbierané informácie používali. Vďaka tomu dokážete určiť, akú pomoc ľudia potrebujú.

  Poznámka : Vaša celková stratégia poskytovania pomoci by mala zahŕňať aj iné prvky, napríklad zástupný text. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

  Tip : Ak plánujete obsah Pomocníka pre šablónu formulára, ktorá bude nasadená vo veľkom podniku, možno by ste mali zvážiť prieskum prostredníctvom skupiny respondentov alebo ankety, ktoré vám pomôžu pri tvorbe komplexnej stratégie poskytovania pomoci.

 2. Určenie spôsobu tvorby webovej stránky.    Na tvorbu obsahu pre vlastnú pracovnú tablu môžete použiť Microsoft Office Word a súbor potom môžete uložiť ako filtrovanú webovú stránku. Ide o všeobecný formát HTML, ktorý neobsahuje žiadne funkcie špecifické pre balík Office. Pokiaľ vaša dokončená webová stránka nezávisí od súborov nachádzajúcich sa v iných umiestneniach, napríklad podpriečinkoch, môžete použiť aj editory webových stránok, akým je napríklad Microsoft Office SharePoint Designer. Jednoduché súbory HTML môžete napísať aj pomocou textového editora, napríklad WordPadu.

 3. Príprava ďalších prostriedkov.    Ak vytvárate prepojenie na stránku z vlastnej pracovnej tably, namiesto pridania stránky k šablóne formulára, budete potrebovať webový server, ku ktorému budú mať všetci vaši používatelia prístup. Možno tiež budete chcieť, aby mohli ľudia vlastnú pracovnú tablu upraviť, čo možno zabezpečiť napríklad prostredníctvom špeciálneho konta vytvoreného na tieto účely.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Keď na navrhovanie šablóny formulára používate Microsoft Office InfoPath 2007, môžete navrhnúť šablónu formulára kompatibilnú s prehliadačom. Ak však navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehliadačom, niektoré funkcie nie sú k dispozícii. Napríklad vlastné pracovné tably, ktoré sa často používajú na zobrazenie textu vlastného Pomocníka, nie sú v šablónach formulárov kompatibilných s prehliadačom podporované. Ak chcete Pomocníka pridať k šablóne formulára kompatibilnej s prehliadačom, zvážte jeho pridanie iným spôsobom, napríklad tak, že použijete podmienené formátovanie a zobrazíte kontextového Pomocníka.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastnej pracovnej tably

 1. Napíšte obsah pre vlastnú pracovnú tablu a uložte ho ako webovú stránku. Ak na tvorbu obsahu použijete Word, uložte súbor ako filtrovanú webovú stránku.

 2. Otvorte šablónu formulára v režime návrhu.

 3. V ponuke Nástroje kliknite na položku Formulár - možnosti.

 4. V dialógovom okne Formulár - možnosti kliknite v časti Kategória na položku Programovanie.

 5. Začiarknite políčko Povoliť vlastnú pracovnú tablu.

 6. Ak chcete k šablóne formulára pridať vlastnú pracovnú tablu tak, aby bolo formuláre možné vypĺňať offline, vykonajte nasledovné:

  1. Kliknite na tlačidlo Súbory prostriedkov.

  2. V dialógovom okne Súbory prostriedkov kliknite na tlačidlo Pridať.

  3. V dialógovom okne Pridať súbor vyhľadajte požadovaný súbor a potom naň dvakrát kliknite.

  4. Predchádzajúce dva kroky opakujte, pokým nepridáte všetky potrebné súbory prostriedkov. Ak používate viacero webových stránok, uistite sa, že sú všetky pridané.

  5. Po dokončení pridávania súborov prostriedkov kliknite v dialógovom okne Súbory prostriedkov na tlačidlo OK.

 7. Do poľa Názov pracovnej tably zadajte názov vlastnej pracovnej tably. Tento názov sa zobrazí nad pracovnou tablou.

 8. V poli Umiestnenie pracovnej tably vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  1. Ak webovú stránku umiestňujete na webový server, zadajte URL adresu stránky.

  2. Ak ste webovú stránku pridali ako prostriedok, kliknite na šípku a potom zo zoznamu vyberte webovú stránku. Ak máte viacero súborov prostriedkov, vyberte ten, ktorý chcete určiť za predvolený.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

  Vaša vlastná pracovná tabla by sa mala zobraziť vedľa formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×