Vytvorenie vlastných ponúk a kontextových ponúk pomocou makier

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Makier programu Access môžete použiť na vytvorenie vlastnej kontextovej ponuky, ktoré sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši formuláre, zostavy alebo jednotlivé ovládacie prvky. Môžete tiež vytvoriť vlastné ponuky, ktoré sa zobrazujú na páse s nástrojmi pre konkrétne formuláre alebo zostavy.

Ak chcete vytvoriť ponuku pomocou makier, vykonaním troch hlavných bodov:

 1. Vytvorenie skupiny makier, ktorá definuje príkazy ponuky.

 2. Vytvorenie iného makra, ktorý vytvára menu sám.

 3. Priložiť ponuky ovládacieho prvku, formulára, zostavy alebo databázu ako celok.

V nasledujúcich častiach vás prevedie tieto kroky podrobnejšie.

Krok 1: Vytvorenie makra skupinu, ktorá obsahuje príkazy ponuky

V tomto kroku môžete vytvoriť skupinu makier, každý makro, ktoré bude samostatný príkaz kontextovej ponuke.

Čo je makro skupiny?

Akcia makra skupina je jedného objektu makra obsahujúce dva alebo viaceré nezávislé makrá. Jednotlivé makrá sú označené písať názov pre každé makro v stĺpci názov makra. Na nasledujúcom obrázku je Macro3 skupiny makier. NotFoundMsg a FoundMsg sú jednotlivé makrá v rámci skupiny, každý makro pozostávajúce z dvoch akcií makra.

Príklad skupiny makier

Poznámka: V predvolenom nastavení je skrytý stĺpec Názov makra. Ak chcete Zobraziť stĺpec Názov makra, na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na Názov makra.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 2. Ak chcete zobraziť stĺpec Názov makra, na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Názvy makier.

 3. Pre každý príkaz, ktorý chcete na vašej vlastnej kontextovej ponuky:

  • V stĺpci Názov makra zadajte text, ktorý chcete zobraziť v kontextovej ponuke (napríklad "Tlačiť zostavu" alebo "Uložiť").

   1. Poznámka: Ak chcete vytvoriť prístupový kláves klávesnice môžete použiť na vyberte príkaz, zadajte znak ampersand (&) pred písmeno, ktoré chcete mať prístupový kláves v názve príkaz (napríklad "&Save"). Tomuto listu budú podčiarknuté v ponuke.

  • V stĺpci Akcia vyberte prvú akciu by ste chceli uskutoční po kliknutí na príkaz v kontextovej ponuke.

  • Ak existujú ďalšie akcie, ktoré sa má vykonať, keď vyberiete tento príkaz, pridať ich do ďalších riadkov. Pre každú akciu následné, ponechajte prázdne bunky Názov makra.

   1. Poznámka: Ak chcete vytvoriť čiaru medzi dvoma príkazmi ponuky, do stĺpca Názov makra zadajte medzi príslušné príkazy ponuky spojovník (-).

 4. Uložte a zadajte názov makra, napríklad mcrShortcutMenuCommands.

Nasledujúci príklad zobrazuje príklad skupiny makier pre vlastnú ponuku alebo kontextovej ponuky.

Vybratý zástupný objekt päty v predlohe podkladov

Krok 2: Vytvorenie makra, ktoré sa vytvorí v ponuke

Tento krok zdať nadbytočné, ale ak chcete vytvoriť v kontextovej ponuke skupiny makier, ktorý ste vytvorili v kroku 1, musíte vytvoriť druhý makra, ktoré obsahuje makra PridaťPonuku . Toto makro sa nazýva "ponuka makro".

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 2. V prvom riadku makra, vyberte v zozname AkciaPridaťPonuku.

 3. V časti Argumenty akcie, do poľa Názov ponuky zadajte názov ponuky (napríklad "správa príkazy"). Tento argument nie je potrebné, odporúča sa však, ak v kroku 3 plánujete Pridanie ponuky na páse s nástrojmi (napríklad karta Doplnky z formulára alebo zostavy). Ak sa v ponuke pridá ako kontextovej ponuky v kroku 3, Názov ponuky argument sa ignoruje.

 4. Do poľa Názov makra ponuky zadajte názov makra, ktorý ste vytvorili v kroku 1.

 5. Uložte a zadajte názov makra, napríklad mcrAddShortcutMenu.

Nasledujúci príklad zobrazuje ponuka Ukážka makra, ktoré sa vytvorí v ponuke sme navrhnuté v kroku 1.

Netfirms-Konfigurácia-5

Krok 3: Priložiť ponuky ovládacieho prvku, formulára, zostavy alebo databáze

V závislosti od toho, kde sa má v ponuke Zobraziť, použite jeden alebo viaceré z nasledujúcich postupov.

 • Pridanie ponuky na karte Doplnky do formulára alebo zostavy

  Tento postup použite, ak chcete v ponuke Zobraziť na karte Doplnky pre konkrétny formulár alebo zostavu, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

  Rozšírené funkcie IF

  1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, kde sa má v ponuke Zobraziť a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  2. Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Hárok vlastností.

  3. Vyberte celý objekt vyberte v zozname v hornej časti pracovnej tably hárok vlastností formulára alebo zostavy.

  4. Na karte v hárku vlastností v poli vlastnosti Kontextovej ponuky zadajte názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

   Pri ďalšom otvorení formulár alebo zostavu, zobrazí sa Doplnky karta na páse s nástrojmi. Kliknite na kartu zobrazte ponuku.

   Ďalšie informácie o páse s nástrojmi prispôsobenia techník, ako napríklad pridávanie vlastných kartách alebo skrytia predvolené karty, nájdete v článku Prispôsobenie pása s nástrojmi.

   Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Pridanie ponuky ako kontextovej ponuky pre formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku

  Tento postup použite, ak chcete v ponuke Zobraziť po kliknutí pravým tlačidlom, konkrétne formulára, zostavy alebo ovládací prvok, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

  A simple shortcut menu

  1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, kde sa má v kontextovej ponuke Zobraziť a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  2. Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Hárok vlastností.

  3. Vyberte ovládací prvok alebo objekt, ku ktorému chcete priložiť v kontextovej ponuke.

   Poznámka: Ak chcete vybrať celý objekt, vyberte zo zoznamu v hornej časti pracovnej tably hárok vlastností formulára alebo zostavy.

  4. Na karte v hárku vlastností v poli vlastnosti Panel kontextovej ponuky zadajte názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

 • Pridanie ponuky ako globálna kontextová ponuka

  Tento postup nahradí všetky predvolené ponuky odkazu v aktuálnej databáze. Nie sú ovplyvnené vlastnej kontextovej ponuky, priložený konkrétnych formulárov, zostáv alebo ovládacích prvkov.

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  2. V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na položku Aktuálna databáza.

  3. Pod pásom s nástrojmi a možnosti panela s nástrojmi, v dialógovom okne Panel kontextovej ponuky zadajte názov makra, ktoré ste vytvorili v kroku 2 (v tomto príklade "mcrAddShortcutMenu").

 • Vlastnej kontextovej ponuky nahradí predvolené ponuky odkazu pre objekty, ktoré sú pripojené k. Ak chcete zachovať určité prístup príkazy na používanie prejavili, aby príkazy do makra skupiny v prípade ponúk, ktoré sa majú v akciu SpustiťPríkaz použiť.

 • Vlastnej kontextovej ponuky, ktorá je pripojená k ovládaciemu prvku nahradí iné vlastnej kontextovej ponuky, ktoré sú definované v databáze. Vlastnej kontextovej ponuky, ktorý je pripojený k formulára alebo zostavy nahradí vlastnej globálnej kontextovej ponuky.

 • Ak pre formulár, zostavu alebo databázu zadáte makro ponuky, program Access spustí toto makro ponuky v ľubovoľnom otvorenom formulári, zostave alebo databáze. Ak v otvorenom formulári, zostave alebo databáze vykonáte zmeny v makre ponuky alebo v skupine makier, ktorá definuje príkazy, musíte zatvoriť a opätovne otvoriť formulár, zostavu alebo databázu, aby sa zmeny mohli prejaviť.

 • Ak chcete vytvoriť vedľajšia ponuka, postupujte podľa kroku 1, ak chcete vytvoriť skupinu samostatných makier, ktorá obsahuje iba príkazy vedľajšej ponuke. Potom postupujte podľa kroku 1, znova na definovanie príkazy na vyššej úrovni ponuky. Pridanie vedľajšej ponuke ako položky v skupine makro na vyššej úrovni pomocou makra PridaťPonuku . Nasledujúci príklad zobrazuje skupiny makier pre ponuku, ktorá obsahuje vedľajšiu ponuku a potom zobrazí zobrazenej kontextovej ponuky. Tretí riadok v skupine makro vytvorí Export... vedľajšej (mcrSubMenu).

  A shortcut menu that contains a submenu

  Môžete vytvoriť viacero úrovní vedľajšie ponuky cez skupiny makra PridaťPonuku akcie pre každú úroveň ponuky. Uistite sa, že predvolenú hodnotu pre argument Názov ponuky pre každú akciu PridaťPonuku , v opačnom prípade vedľajšej ponuke sa zobrazí ako prázdny riadok v ponuke na vyššej úrovni.

 • Makro podmienky sú podporované v makre najvyššej úrovne v rámci ponuky, len. Inými slovami, môžete použiť podmienky v ponuke makro určiť, ak sa zobrazí konkrétny ponuky alebo kontextovej ponuky, ale len v ponukách na najvyššej úrovni. Podmienky nemožno použiť na zobrazenie alebo skrytie príkazy alebo vedľajšie ponuky v ponukách. Môžete použiť aj podmienky na skrytie alebo zobrazenie vlastnej kontextovej ponuky alebo globálnej kontextovej ponuky.

 • Voliteľne môžete ponuku makro, ktoré vytvoríte v kroku 2 môže byť súčasťou skupiny makier. Napríklad, ak máte niekoľko kontextovej ponuky pre rôzne objekty alebo ovládacie prvky, môžete vytvoriť makro jeden objekt, ktorý obsahuje všetky potrebné ponuky makrá. Skontrolujte, či chcete Zobraziť stĺpec Názov makra a zadajte jedinečný názov pre každé makro. V kroku 3, použite nasledujúci zápis na makro: pokúsili. Napríklad mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×