Vytvorenie vlastných pás s nástrojmi v programe Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pás s nástrojmi – pás v hornej časti okna programu, ktorý obsahuje skupiny príkazov – je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. používateľské rozhranie Office Fluent poskytuje priestor pre príkazy v Access.

Ako si začať vytvárať rozšírenejšie aplikácie s Access, rozhodnúť, že chcete prispôsobiť pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent s cieľom zjednodušiť použitie aplikácie. Napríklad môžete skryť niektoré alebo všetky štandardné karty tak, že používatelia nemôžu používať niektoré príkazy a môžete vytvoriť nové, vlastných kartách, ktoré obsahujú len príkazy, ktoré má k dispozícii.

Vo všetkých programoch Microsoft Office, ktoré používajú používateľské rozhranie Office Fluent, používate Extensible Markup Language (XML) prispôsobiť pás s nástrojmi. Preto je užitočné niektoré základné poznatky o XML. V tomto článku sa neopisuje XML koncepty, ale sa vám s základný postup prispôsobenia pása s nástrojmi a príklady XML, ktoré je možné upravovať podľa svojich potrieb.

Tento článok sa zameriava na vytvorenie vlastného vlastné stuhy pomocou XML. Ak chcete pomocou vstavaných nástrojov na úpravu existujúceho stuhy, prečítajte si tému Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office.

Čo vás zaujíma?

Porozumieť techniky Prispôsobenie pása s nástrojmi

Vytvorenie a použitie vlastnej pás s nástrojmi

Obnoviť predvolené pás s nástrojmi

Porozumieť príklad XML

Porozumieť techniky Prispôsobenie pása s nástrojmi

V Access môžete prispôsobiť pás s nástrojmi vytvorením prispôsobení XML a potom pridaním kódu alebo nastavenie vlastnosti databázy, ktorý pokyn prístup k používať XML pri vytváraní pása s nástrojmi. XML môžete použiť na skrytie kariet existujúcich a pridať nové karty, príkaz skupiny a príkazy. Postupy v tomto článku vám ukážu, ako pridať príkazy, ktoré sú zabudované do programu Access (napríklad zistiť, zoradiť a uložiť) a pridávanie príkazov, ktoré spúšťať makrá programu Access, ktoré ste napísali sami.

Existuje niekoľko miest, ktoré môžu obsahovať XML v, ale je jedným z najjednoduchší spôsob na ukladanie systém tabuľky v aktuálnej databáze. Proces zahŕňa vytvorenie systému tabuľky s názvom USysRibbons do nej pridávať váš pás s nástrojmi XML a následným zadaním či vlastné pása s nástrojmi sa zobrazia v databáze ako celok alebo pre konkrétny formulár alebo zostavu. Môžete definovať viacero vlastných pásov s nástrojmi – jeden pre celú aplikáciu a ďalších pásov s nástrojmi pre jednotlivé formuláre alebo zostavy v databáze.

Vytvorenie a použitie vlastnej pás s nástrojmi

Nasledujúce časti obsahujú podrobný opis o vytváraní a používaní vlastné pása s nástrojmi.

Skôr než začnete

Zobrazenie systémových tabuliek na navigačnej table    Na základe predvoleného nastavenia systémových tabuliek nie sú zobrazené na navigačnej table, preto sa najskôr treba zmeniť nastavenie v dialógovom okne Možnosti navigácie tak, aby sa zobrazovali USysRibbons tabuľky po jej vytvorení. Použite nasledujúci postup:

 1. Otvorte databázu v programe Access, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnom paneli v hornej časti navigačnej tably a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Možnosti navigácie v časti Možnosti zobrazenia začiarknite políčko Zobraziť systémové objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Na navigačnej table sa zobrazia systémové tabuľky programu Access.

Povoliť zobrazenie doplnok používateľské rozhranie chybové hlásenia    Chybové hlásenia sú cenný zdroj informácií pri vytváraní a riešenie problémov s Prispôsobenie pása s nástrojmi XML, takže je vhodné, aby prístupu, zobrazte ich. Použite nasledujúci postup:

 1. Kliknite na položky súbor > Možnosti. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Nastavenie klienta. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Všeobecné, začiarknite políčko zobrazovať chyby doplnok používateľského rozhrania, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie tabuľky USysRibbons systému

Tento postup použite na vytvorenie tabuľky USysRibbons systému. Neskôr sa použije v tejto tabuľke uchovávať svoje Prispôsobenie pása s nástrojmi XML.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Návrh tabuľky.

 2. Pridajte tieto polia do tabuľky. Uistite sa, že presne tak, ako je to znázornené Zadajte názvy polí.

  Názov poľa

  Typ

  Veľkosť poľa

  ID

  Automatické číslovanie

  Long Integer

  RibbonName

  Text

  255

  RibbonXml

  Memo

 3. Ak chcete, môžete pridať ďalšie polia do tejto tabuľky, ako je napríklad pole Comments opísať funkcie XML pása s nástrojmi.

 4. Vyberte pole Identifikácia. Na karte návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

 5. Na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S. názov novej tabuľky USysRibbons.

Pridanie Prispôsobenie pása s nástrojmi XML USysRibbons tabuľky

Na účely v tomto príklade predpokladajme, že chcete zabrániť používateľom databázy pomocou nástrojov na karte vytvoriť. Okrem toho sa má na vytvorenie novej karty s názvom Vlastná karta s príkaz Prilepiť len na to, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Správa v ponuke Akcie: Automatické predĺženie vypnuté

XML v nasledujúcom postupe sa vytvorí tejto konfigurácie.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši v tabuľke USysRibbons a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Údajové zobrazenie.

 2. Pridať tieto údaje do tabuľky. Môžete skopírovať výberovom súbore XML z tohto článku a vložte ho priamo do tabuľky.

  ID

  RibbonName

  RibbonXML

  (Automatické číslovanie)

  Karta moje

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. V tomto XML najprv prikazuje prístup nie k "začať od začiatku" – určuje, že prístup by sa mala Zobraziť predvolené na páse s nástrojmi. Potom povie, prístup k skryť len jeden z predvolených kartách (na kartu vytvoriť ). Napokon, ktorý vytvorí novú kartu pása s nástrojmi s názvom "vlastné kartu," pridá príkaz skupinu s názvom "Vlastná skupina" na kartu a pridá príkaz Prilepiť do skupiny. Ďalšie informácie o tomto príklade a ako prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim potrebám, nájdete v časti Porozumejte príklad XML.

 4. Zavrite tabuľku USysRibbons, a potom zatvorte a otvorte databázu.

Použitie vlastných pás s nástrojmi

Teraz, keď vlastné XML pása s nástrojmi, ktorý je uložený v tabuľke, vykonajte jeden z týchto krokov, v závislosti od toho, či chcete použiť na páse s nástrojmi na celú databázu alebo konkrétne formulára alebo zostavy.

 • Použitie vlastných pás s nástrojmi na celú databázu   

  1. Kliknite na položky súbor > Možnosti. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Možnosti programu Access.

  2. Kliknite na položku Aktuálna databáza, a potom pod pásom s nástrojmi a možnosti panela s nástrojmi, vyberte Názov pásu s nástrojmi zoznamu a potom kliknite na páse s nástrojmi, ktorý chcete – v tomto prípade Moje Tab.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Použitie vlastných pás s nástrojmi špecifické formulára alebo zostavy   

  1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, ktorú chcete použiť vlastné pásu s nástrojmi a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

  3. Skontrolujte, či sa v hornej časti hárka vlastností v časti Typ výberu typ objektu (formulára alebo zostavy ) je vybratá v zozname.

  4. Na karte iné hárka vlastností, kliknite v zozname Názov pásu s nástrojmi a potom kliknite na páse s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť, keď otvoríte formulár alebo zostavu (v tomto prípade Moje Tab ).

  5. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  6. Zatvorte formulár alebo zostavu a potom naň dvakrát kliknite na navigačnej table otvoriť.

   Zobrazí sa pás s nástrojmi, ktorý ste vybrali.

Keď overíte, či vlastné pás s nástrojmi funguje správne, môžete skryť systémové tabuľky znova vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnom paneli v hornej časti navigačnej tably a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Možnosti navigácie v časti Možnosti zobrazenia, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť systémové objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Obnoviť predvolené pás s nástrojmi

Ak chcete prestať používať vlastné pása s nástrojmi a obnoviť predvolené pás s nástrojmi, použite jeden z nasledujúcich postupov v závislosti od toho, či vlastné pása s nástrojmi používa celej aplikácie alebo konkrétny formulár alebo zostavu.

Pás s nástrojmi obnoviť predvolené úrovni aplikácie

 1. Kliknite na položky súbor > Možnosti. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Aktuálna databáza, a potom pod pásom s nástrojmi a možnosti panela s nástrojmi, odstráňte obsah poľa Názov pásu s nástrojmi.

 3. Zatvorte a znova otvorte databázu.

Program Access zobrazí jej predvolené na páse s nástrojmi. Pás s nástrojmi XML zostáva v tabuľke USysRibbons až po odstránení, takže ak chcete obnoviť vlastné pása s nástrojmi, môžete tak urobiť pomocou nastavenia možnosť Názov pásu s nástrojmi späť na hodnotu obsiahnuté predtým.

Obnoviť predvolené pás s nástrojmi pre formulár alebo zostavu

 1. Otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Skontrolujte, či sa v hornej časti hárka vlastností v časti Typ výberu typ objektu (formulára alebo zostavy ) je vybratá v zozname.

 4. Na karte iné hárka vlastností, odstráňte obsah poľa vlastnosti Názov pásu s nástrojmi.

 5. Ukladanie, zatváranie a potom znova otvorte formulár alebo zostavu.

Pás s nástrojmi XML zostáva v tabuľke USysRibbons až po odstránení, takže ak chcete obnoviť vlastné pása s nástrojmi, môžete tak urobiť nastavením hodnoty vo vlastnosti Názov pásu s nástrojmi späť na hodnotu obsiahnuté predtým.

Na začiatok stránky

Porozumieť príklad XML

Tu je príklad XML, ktorý sa použil skôr v tomto článku a príklad vlastné pása s nástrojmi už vytvorená.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Správa v ponuke Akcie: Automatické predĺženie vypnuté

V tomto príklade druhý riadok XML nastaví atribút startFromScratch na hodnotu False. Nastavenie na hodnotu False, ak zabezpečí, aby program Access ponechá všetky existujúce karty neporušené a pridá všetky nové karty napravo od existujúcich. Nastavenie tento atribút sa odstránia všetky existujúce karty a zobrazí iba tie, ktoré vytvoríte v váš XML. Aj keď ste nastavili startFromScratch atribút na hodnotu False, môžete skryť jednotlivé karty. To dokazuje štvrtého riadka XML, ktoré skryje vstavaný kartu vytvoriť. Zvyšné riadny vytvorenie vlastnej karty a vlastnú skupinu a potom pridajte vstavaného príkazu Prilepiť do skupiny s použitím nasledujúci riadok údajov XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Pridanie ďalších skupín alebo ovládacích prvkov na vlastné pás s nástrojmi    Môžete pridať viac skupín a ovládacie prvky na pás s nástrojmi pridaním podobné čiary XML a nahradenia rozličných idMso a označenie hodnôt. Napríklad ak chcete vytvoriť ovládací prvok, ktorý exportuje aktuálne vybratý objekt do Excelu použite nasledujúci XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Ak chcete pridať ovládací prvok na tej istej skupine ako príkaz Prilepiť, vložiť nový riadok XML bezprostredne pred alebo po riadok, ktorý vytvorí príkaz Prilepiť. Ak chcete vytvoriť novú skupinu, môžete skopírovať a prilepiť a úprava XML, ktorý vytvára vyššie A Vlastná skupina skupiny. Nasledujúci príklad ukazuje, XML, ktorý sa pridá do vlastnej skupiny dva ovládacie prvky.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

V tomto XML pridá inej skupiny na Karte vlastná. Ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, nová skupina obsahuje dva ovládacie prvky – ten, ktorý spustí operácie importu z Excelu a ten, ktorý spustí operáciu exportovať do programu Excel.

Custom Ribbon tab with two groups

Poznámka: Každá skupina id a Identifikácia kartu hodnota vlastné páse s nástrojmi musí byť jedinečná.

Získajte hodnotu idMso príkazu    Ďalšie idMso užitočnosti vstavaného príkazu, použite nasledujúci postup:

 1. Kliknite na položky súbor > Možnosti. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi alebo panel s nástrojmi Rýchly prístup. Všimnite si, že pri používaní programu Access 2007, kliknite na položku prispôsobiť.

 3. Premiestnite ukazovateľ nad položku, ktorú chcete zobraziť informácie. Program Access zobrazí v obrazovkovom komentári v zátvorkách idMso hodnotou ovládacieho prvku.

Pridanie príkazu Spustiť makro programu Access    Väčšiu flexibilitu môžete pridať svoje vlastné pás s nástrojmi pridaním príkazov, ktoré sa spúšťajú makier programu Access. Predpokladajme, že ste vytvorili makro nazvané MojeMakro. Príkaz môžete pridať na pás s nástrojmi, makro, pridajte nasledujúci riadok na váš XML.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Ak chcete pridať ovládací prvok na tej istej skupine ako príkaz Prilepiť v predchádzajúci príklad, vloženie nového riadka XML bezprostredne pred alebo po riadok, ktorý vytvorí príkaz Prilepiť. Nasledujúci príklad ukazuje, XML, ktoré pridajú príkazu.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×