Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Môžete vytvoriť vlastné zobrazenie knižnice dokumentov na zobrazenie položiek tak, aby vám vyhovuje pre vás pomocou SharePoint Online s klávesnici a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Budete Naučte sa pridať stĺpce, Vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť, a usporiadanie stĺpcov v požadovanom poradí. Môžete tiež zoradiť, filtrovať, zoskupovať alebo odstránenie položiek na vytvorenie zobrazenia, ktorá vyhovuje vašim potrebám. Keď ste hotoví, stačí zobrazenie pomenujte a uložte ho. Prepojenie na vlastné zobrazenie sa zobrazí v ponuke Zobraziť stránky knižnice dokumentov, kde ste vytvorili zobrazenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie stĺpca

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, do ktorej chcete pridať stĺpec.

 3. V zobrazení zoznamu, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zoznam priečinkov a súborov." V JAWS, budete počuť: "Zadanie tabuľky."

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Pridať stĺpec", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka Pridať stĺpec.

 5. Na pohyb v ponuke Možnosti (napríklad číslo osoby, dátum a viac), stlačením klávesu šípka nadol, kým sa zariadenie, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie stĺpca so zameraním na textové pole názov stĺpca.

 6. Napíšte názov stĺpca.

 7. Stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Uložiť a stlačte kláves Enter. V stĺpci sa pridá napravo od existujúceho stĺpcov.

Usporiadanie stĺpcov v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov obsahujúcej stĺpce, ktoré chcete usporiadať.

 3. V zobrazení zoznamu, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zoznam priečinkov a súborov." V JAWS, budete počuť: "Zadanie tabuľky."

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Pridať stĺpec", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka Pridať stĺpec.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Zobraziť alebo skryť stĺpce", a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Úprava stĺpcoch zobrazenia.

 6. Ak chcete prejsť do zoznamu stĺpce, stláčaním klávesu Tab. Čítačka obrazovky číta názov hlavičku prvého stĺpca v zozname. Vyhľadať názvy stĺpcov, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa ten, ktorý chcete premiestniť.

 7. Keď budete počuť názov stĺpca, ktorý chcete presunúť:

  • Premiestnite stĺpec zoznamu (na ľavej strane v zozname dokumentov), stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Zaradiť stĺpca", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK alebo Enter. V stĺpci sa premiestni o jeden stupeň. Tento krok opakujte, kým v stĺpci sú na požadované miesto.

  • Premiestnite stĺpec v zozname (na pravej strane v zozname dokumentov), stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Premiestniť stĺpec podržanie tlačidla", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK alebo Enter. V stĺpci sa presunie o jeden krok. Tento krok opakujte, kým v stĺpci sú na požadované miesto.

   Tip: Posúvať môžete iba stĺpce, ktoré sú zobrazené. Ak chcete zobraziť stĺpec, vyberte príslušný stĺpec v zozname a stlačte medzerník.

 8. Ak chcete skontrolovať usporiadanie stĺpcov, stláčajte kláves so šípkou nahor dovtedy, kým nebudete počuť názov prvého stĺpca v zozname (podľa predvoleného nastavenia je hlavičku prvého stĺpca DocIcon), a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 9. Ak chcete použiť výberu, stláčaním klávesu Tab, kým počuť "Použiť", a potom stlačte kláves Enter.

Zoradenie položiek v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete zoradiť.

 3. V zobrazení zoznamu, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zoznam priečinkov a súborov." V JAWS, budete počuť: "Zadanie tabuľky."

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť názov stĺpca, ktorý chcete zoradiť podľa (napríklad názov, upravené dátum, upravené alebo kontrola v komentár) a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka. Dostupné možnosti závisia od typu údajov nájdete v tomto stĺpci, napríklad, od a po Z, staršie po najnovšie alebo menšie väčšie. Ak chcete vybrať možnosť zoradenia, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť požadovanú možnosť a stlačte kláves Enter. Poradie stĺpcov sa zmení a vykoná sa prechod na prvú položku Knižnica.

Filtrovanie položiek v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete filtrovať.

 3. V zobrazení zoznamu, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zoznam priečinkov a súborov." V JAWS, budete počuť: "Zadanie tabuľky."

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť názov stĺpca, ktorý chcete filtrovať podľa (napríklad názov, upravené dátum, upravené alebo kontrola v komentár) a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Filtrovať podľa", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno filtrovať podľa.

 6. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť hodnotu, ktorú chcete použiť na filtrovanie položiek v stĺpci a stlačte kláves Enter a vyberte ho. Hodnoty, ktoré sú k dispozícii, závisia od údajov v stĺpci. Napríklad, Ak filtrujete podľa stĺpca upravené, môžete vybrať dátumy.

 7. Stlačte kláves Enter. V zozname sa zobrazia iba položky, ktoré zodpovedajú hodnote, ktorú ste si vybrali.

Poznámka: Ak chcete odstrániť filter, presuňte do kontextovej ponuky pre stĺpec a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Vymazať filter", a potom stlačte kláves Enter.

Zoskupenie položiek v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete zoskupiť.

 3. V zobrazení zoznamu, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zoznam priečinkov a súborov." V JAWS, budete počuť: "Zadanie tabuľky."

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť názov stĺpca, ktorý chcete položky Zoskupiť podľa a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Zoskupiť podľa" nasleduje názov stĺpca a potom stlačte kláves Enter. Dokumenty v knižnici sú zoskupené podľa hodnoty, ktoré ste vybrali. Napríklad položky v stĺpci upravené sú zoskupené podľa dátumu, kedy boli zmenené.

Odstránenie položky v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačením klávesu šípka nahor a klávesov so šípkou nadol, kým sa položky chcete odstrániť (pre napríklad súbor, priečinok, OneNote Poznámkový blok, prepojenie, alebo stĺpec), a potom ho vyberte stlačením klávesu medzerník.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť "Zdieľať".

 5. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Odstrániť" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Odstránenie so zameraním na tlačidlo Zrušiť a budete počuť "Odstrániť", za ktorou nasleduje názov položky.

 6. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo odstrániť", a potom stlačte kláves Enter. Položka sa presunie do priečinka Kôš a zamerania vráti zoznam knižnice.

Pomenovanie a uloženie vlastného zobrazenia v knižnici dokumentov

Ak ste vytvorili vlastné zobrazenie, o vykonaní úprav zobrazenia informuje hviezdička vedľa názvu zobrazenia v ponuke Zobraziť v pravej hornej časti stránky knižnice dokumentov. Tá indikuje, že bolo upravené zobrazenie. Ak ste napríklad vykonali zmeny v zobrazení Všetky dokumenty, v ponuke Zobraziť sa zobrazuje ako Všetky dokumenty*. Ak chcete uložiť zmeny:

 1. Skontrolujte, či sú vybraté žiadne položky v knižnici dokumentov. Nové tlačidlo a ponuka Možnosti zobrazenia sú k dispozícii len vtedy, keď nie sú vybraté žiadne položky.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „nové.“

 3. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Možnosti zobrazenia", a stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a budete počuť aktuálne vybratého zobrazenia.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Uložiť zobrazenie ako" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako s výberom v poli upraviť uložiť aktuálne zobrazenie, alebo zadajte nový názov.

 5. Zadajte názov zobrazenia a potom stlačte kláves Tab, kým sa počuť "tlačidlo" Uložiť, a stlačte kláves Enter. Prepojenie na svoje vlastné zobrazenie sa pridá do ponuky Možnosti zobrazenia knižnice, kde ste vytvorili zobrazenie a hviezdička vedľa názvu zobrazenia sa odstránia.

Nastavenie predvoleného zobrazenia knižnice dokumentov

Na nastavenie predvoleného zobrazenia knižnice dokumentov musíte mať povolenie vlastníka knižnice alebo správcu pre danú knižnicu. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenia zobrazení.

Odstránenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov

Na odstránenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov musíte mať povolenie vlastníka knižnice alebo správcu pre danú knižnicu. Kroky na odstránenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov nájdete v téme Odstránenie zobrazenia.

Pozrite tiež

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyberte pomocou čítačky obrazovky stĺpce, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office