Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V službe SharePoint Online môžete pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, vytvoriť vlastné zobrazenie knižnice dokumentov, ktoré budú položky zobrazovať tak, ako vám to bude vyhovovať. Môžete napríklad pridať stĺpce, vybrať stĺpce, ktoré chcete zobraziť, a usporiadať stĺpce v požadovanom poradí. Taktiež môžete zoraďovať, filtrovať, zoskupovať alebo odstraňovať položky a vytvoriť si zobrazenie, ktoré vám bud vyhovovať. Keď budete hotoví, zobrazenie jednoducho pomenujte a uložte ho. Prepojenie na vlastné zobrazenie sa zobrazí v ponuke Zobraziť na stránke knižnice dokumentov, kde ste zobrazenie vytvorili.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie stĺpca

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, do ktorej chcete pridať stĺpec.

 3. V zobrazení Zoznam stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov mriežky. Pomocou ponuky môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). (V programe Moderátor sa ozve „Table name” (Názov stĺpca) a názov nasledujúceho stĺpca.)

  Tip: V zobrazení Dlaždice sa hlavičky stĺpcov predvolene nezobrazujú. Ak ich chcete zobraziť, stláčajte kláves tab, až kým sa neozve „Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value“ (Usporiadať. Aktivovať filtrovanie, triedenie a zoskupovanie podľa hodnoty metadát.) a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, až kým sa neozve „Add or change columns button menu,“ (Ponuka tlačidla na pridanie alebo zmenu stĺpcov) a stlačte kláves Enter. (V programe Moderátor sa ozve „Button“.) Zobrazí sa vedľajšia ponuka a ozve sa „Menu“. (V programe Moderátor sa ozve prvá možnosť „Single line of text“.)

 5. Na pohyb medzi možnosťami (napríklad Číslo, Osoba, Dátum, a ďalšie) použite kláves so šípkou nadol a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť stĺpec s vybratým textovým poľom Názov stĺpca. (V programe Moderátor textové pole Názov stĺpca aktivujete stlačením klávesu Tab.)

 6. Napíšte názov stĺpca.

 7. Prejdite na tlačidlo Vytvoriť a stlačte kláves Enter. Pridá sa stĺpec napravo od existujúcich stĺpcov.

Usporiadanie stĺpcov v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov obsahujúcej stĺpce, ktoré chcete usporiadať.

 3. V zobrazení Zoznam stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov mriežky. Pomocou ponuky môžete položky triediť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). (V programe Moderátor sa ozve „Table name” (Názov stĺpca) a názov nasledujúceho stĺpca.)

  Tip: V zobrazení Dlaždice sa hlavičky stĺpcov predvolene nezobrazujú. Ak ich chcete zobraziť, stláčajte kláves tab, až kým sa neozve „Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value“ (Usporiadať. Aktivovať filtrovanie, triedenie a zoskupovanie podľa hodnoty metadát.) a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, až kým sa neozve „Add or change columns button menu,“ (Ponuka tlačidla na pridanie alebo zmenu stĺpcov) a stlačte kláves Enter. (V programe Moderátor sa ozve „Button“.) Zobrazí sa vedľajšia ponuka a ozve sa „Menu“. (V programe Moderátor sa ozve prvá možnosť „Single line of text“.)

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Show/hide columns, Change which columns appear and reorder columns“ (Zobraziť/skryť stĺpce. Zmeniť zobrazované stĺpce a zmeniť poradie stĺpcov) a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Upraviť stĺpce zobrazenia a ozve sa „Dialog“ (Dialógové okno) (V programe Moderátor dialógové okno neprečíta.)

 6. Ak chcete prejsť do zoznamu stĺpcov, stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky prečíta názov prvej hlavičky stĺpca v zozname. Ak chcete počuť názvy stĺpcov, stláčajte kláves so šípkou nadol.

 7. Keď budete počuť názov stĺpca, ktorý chcete presunúť:

  • Ak chcete stĺpec presunúť v zozname nahor (doľava v zozname dokumentov), stlačte kláves so šípkou vpravo. Keď budete počuť názov príslušného stĺpca a „Move column up button“ (Tlačidlo posunutia stĺpca nahor), stlačte medzerník alebo kláves Enter. Postup opakujte dovtedy, kým sa stĺpec nenachádza na požadovanom mieste.

  • Ak chcete stĺpec presunúť v zozname nadol (doprava v zozname dokumentov), dvakrát stlačte kláves so šípkou vpravo. Keď budete počuť názov príslušného stĺpca a „Move column down button“ (Tlačidlo posunutia stĺpca nadol), stlačte medzerník alebo kláves Enter. Postup opakujte dovtedy, kým sa stĺpec nenachádza na požadovanom mieste.

   Tip: Posúvať môžete iba stĺpce, ktoré sú zobrazené. Ak chcete zobraziť stĺpec, vyberte príslušný stĺpec v zozname a stlačte medzerník.

 8. Ak chcete skontrolovať usporiadanie stĺpcov, stláčajte kláves so šípkou nahor dovtedy, kým nebudete počuť názov prvého stĺpca v zozname (podľa predvoleného nastavenia je hlavičku prvého stĺpca DocIcon), a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 9. Ak chcete použiť vami zvolené možnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Menu, Apply“ (Ponuka, Použiť) a stlačte kláves Enter. (V programe Moderátor sa ozve „Apply“ (Použiť).

Zoradenie položiek v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete zoradiť.

 3. V zobrazení Zoznam stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov mriežky. Pomocou ponuky môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). (V programe Moderátor sa ozve „Table name” (Názov stĺpca) a názov nasledujúceho stĺpca.)

  Tip: V zobrazení Dlaždice sa hlavičky stĺpcov predvolene nezobrazujú. Ak ich chcete zobraziť, stláčajte kláves tab, až kým sa neozve „Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value“ (Usporiadať. Aktivovať filtrovanie, triedenie a zoskupovanie podľa hodnoty metadát.) a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „Arrange by“ (Usporiadať podľa), názov stĺpca, ktorý chcete zoradiť (napríklad Názov, Dátum úpravy, Upravil alebo Poznámka pri vrátení do projektu) a „Column header“ (Hlavička stĺpca). Následne stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu“ (Kontextová ponuka) spolu s prvou možnosťou na zozname. Dostupné možnosti závisia od typu údajov, ktoré sa nachádzajú v danom stĺpci, napríklad Od A po Z, Od starších po novšie alebo Od menších po väčšie. Ak chcete vybrať možnosť zoradenia, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, až kým nezaznie požadovaná možnosť. Potom stlačte kláves Enter. Poradie stĺpcov sa zmení a vyberie sa prvá položka v knižnici.

Filtrovanie položiek v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete filtrovať.

 3. V zobrazení Zoznam stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov mriežky. Pomocou ponuky môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). (V programe Moderátor sa ozve „Table name” (Názov stĺpca) a názov nasledujúceho stĺpca.)

  Tip: V zobrazení Dlaždice sa hlavičky stĺpcov predvolene nezobrazujú. Ak ich chcete zobraziť, stláčajte kláves tab, až kým sa neozve „Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value“ (Usporiadať. Aktivovať filtrovanie, triedenie a zoskupovanie podľa hodnoty metadát.) a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „Arrange by“ (Usporiadať podľa), názov stĺpca, ktorý chcete filtrovať (napríklad Názov, Dátum úpravy, Upravil alebo Poznámka pri vrátení do projektu) a „Column header“ (Hlavička stĺpca). Následne stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu“ (Kontextová ponuka) spolu s prvou možnosťou na zozname. Dostupné možnosti závisia od typu údajov, ktoré sa nachádzajú v danom stĺpci, napríklad Od A po Z, Od starších po novšie alebo Od menších po väčšie.

 5. Stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Filter by submenu“ (Filtrovať podľa vedľajšej ponuky), a potom stlačte kláves so šípkou vpravo. (V programe Moderátor sa ozve „Filter by, Menu item“ (Filtrovať podľa. Položka ponuky.) Otvorí sa vedľajšia ponuka.

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nezaznie hodnota, pomocou ktorej chcete filtrovať položky v stĺpci. Hodnoty, ktoré sú k dispozícii, závisia od údajov v danom stĺpci. Ak filtrujete napríklad stĺpec Upravené, môžete vybrať dátumy.

 7. Stlačte kláves Enter. V zozname sa zobrazia iba položky, ktoré zodpovedajú hodnote, ktorú ste si vybrali.

Poznámka: Ak chcete odstrániť filter, prejdite do kontextovej ponuky daného stĺpca a stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Clear filter“ (Vymazať filter). Následne stlačte kláves Enter.

Zoskupenie položiek v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje stĺpce, ktoré chcete zoskupiť.

 3. V zobrazení Zoznam stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov mriežky. Pomocou ponuky môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). (V programe Moderátor sa ozve „Table name” (Názov stĺpca) a názov nasledujúceho stĺpca.)

  Tip: V zobrazení Dlaždice sa hlavičky stĺpcov predvolene nezobrazujú. Ak ich chcete zobraziť, stláčajte kláves tab, až kým sa neozve „Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value“ (Usporiadať. Aktivovať filtrovanie, triedenie a zoskupovanie podľa hodnoty metadát.) a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „Arrange by“ (Usporiadať podľa), názov stĺpca, do ktorého chcete položky zoskupiť (napríklad Názov, Dátum úpravy, Upravil alebo Poznámka pri vrátení do projektu) a „Column header“ (Hlavička stĺpca). Následne stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa prvá možnosť v zozname. Dostupné možnosti závisia od typu údajov, ktoré sa nachádzajú v danom stĺpci, napríklad Od A po Z, Od starších po novšie alebo Od menších po väčšie.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Group by“ (Zoskupiť podľa) a názov daného stĺpca. Stlačte kláves Enter. Dokumenty v knižnici sa zoskupia podľa vami vybranej hodnoty. Položky v stĺpci Upravené sa napríklad zoskupia podľa dátumu, kedy boli upravené.

Odstránenie položky v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odstrániť.

 3. Vyberte položku, ktorú chcete odstrániť (napríklad súbor, priečinok, OneNote poznámkový blok, prepojenie alebo stĺpec).

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Odstránit s vybraným tlačidlom Zrušiť. Ozve sa „Delete? Are you sure you want to send the item(s) to the Recycle Bin?“ (Ste si istí, ktorý chcete odoslať položky do koša?)

 6. Ak chcete prejsť na tlačidlo Odstrániť, stlačte kláves Tab.

 7. Stlačte kláves Enter. Súbor sa presunie do koša a výber sa vráti do zoznamu knižnice.

Pomenovanie a uloženie vlastného zobrazenia v knižnici dokumentov

Ak ste vytvorili vlastné zobrazenie, o vykonaní úprav zobrazenia informuje hviezdička vedľa názvu zobrazenia v ponuke Zobraziť v pravej hornej časti stránky knižnice dokumentov. Tá indikuje, že bolo upravené zobrazenie. Ak ste napríklad vykonali zmeny v zobrazení Všetky dokumenty, v ponuke Zobraziť sa zobrazuje ako Všetky dokumenty*. Ak chcete uložiť zmeny:

 1. Skontrolujte, či nie sú vybraté žiadne položky v knižnici dokumentov. Tlačidlo Nové a ponuka Zobrazenie sú k dispozícii iba, keď nie sú vybraté žiadne položky.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, Create a new folder“ (Nový. Vytvoriť nový priečinok).

 3. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „View menu“ (Ponuka zobrazenia), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu, List“ (Kontextová ponuka. Zoznam).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Save changes or create a new view” (Uložiť zmeny alebo vytvoriť nové zobrazenie), a stlčte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako s vybraným textovým poľom Uložiť aktuálne zobrazenie alebo zadať nový názov.

 5. Napíšte názov zobrazenia, prejdite na tlačidlo Uložiť a stlačte kláves Enter. Do ponuky Zobrazenia, kde ste toto zobrazenie vytvorili, sa pridá prepojenie na vaše vlastné zobrazenie a hviezdička vedľa názvu zobrazenia zmizne.

Nastavenie predvoleného zobrazenia knižnice dokumentov

Na nastavenie predvoleného zobrazenia knižnice dokumentov musíte mať povolenie vlastníka knižnice alebo správcu pre danú knižnicu. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenia zobrazení.

Odstránenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov

Na odstránenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov musíte mať povolenie vlastníka knižnice alebo správcu pre danú knižnicu. Kroky na odstránenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov nájdete v téme Odstránenie zobrazenia.

Pozrite tiež

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyberte pomocou čítačky obrazovky stĺpce, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×