Vytvorenie vlastného typu podnikového projektu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V Microsoft Project Web App typu podnikového projektu (prijať) predstavuje obal, ktorá obsahuje fázy, etapy, jeden pracovný postup a stránky s podrobnosťami o projekte (PDP). Každý prijať predstavuje typ jedného projektu. Normálne, Projekt typy sú zarovnané jednotlivých oddelení: napríklad marketingových projektov, IT projektov alebo HR projektov. Použitie typov projektov pomáha kategorizovať projekty v rámci tej istej organizácii, ktoré majú podobné životného cyklu projektu. Pre používateľa, EPTs sa zobrazia v rozbaľovacom zozname typov projektov pri kliknutí používateľa na páse s nástrojmi v Project Web AppNový projekt.

Ak chcete vytvoriť nový typ podnikového projektu:

 1. Na domovskej stránke aplikácii Project Web App kliknite na položku Nastavenia servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v sekcii pracovný postup a stránky s podrobnosťami o projekte, kliknite na položku Typu podnikového projektu.

 3. Kliknite na položku nový typ podnikového projektu. Do poľa názov zadajte názov pre daný typ a potom zadajte stručný popis do poľa Popis.

 4. Ak chcete vygenerovať ID projektu pre každý projekt vytvorený v tomto prijať, vykonajte postup v časti ID projektu:

  • V poli predpona zadajte znaky, ktoré budú na začiatku každej generované ID projektu. Môžete napríklad ID projektu pre projekty vytvorené prostredníctvom finančné oddelenie prijať začať s FIN_. Toto pole je voliteľné.

  • Do poľa Číslo začína zadajte číslo, ktoré bude slúžiť ako východiskový bod pre projekt identifikácie, ktoré sa chystáte generované pre tento prijať. Zadajte napríklad 10001, ak chcete prvý ID projektu sa 10001. Toto pole sa vyžaduje.

  • V poli Postfix môžete zadať znaky, ktoré možno použiť na pripojenie ID projektu vygenerované tento prijať. Napríklad, ak tento prijať sa používa na vytvorenie len rizikových projektov pre finančné oddelenie, môžete zadať _HR. Toto pole je voliteľné.

  • Do poľa Minimálna číslicu výplň zadajte číslo, ktoré sa použijú na prírastok číslo začína novovytvorených ID projektu. Ak zadáte hodnotu 1 a používate začína počet 10001, nové projekty vytvorené z prijať bude mať jedinečný identifikátor projektu, ktorý sa zvýši hodnota 1 z tú predošlú. Druhý projekt generované z prijať bude mať projekt ID 10002, napríklad tretí bude 10003, atď …

  Poznámka: Tento krok je voliteľný ako projektu identifikátory nie sú potrebné na vytvorenie vašej prijať.

 5. Ak vyberte možnosť vytvoriť nové projekty ako projekty zoznamu úloh SharePointu

 6. Priradenie pracovného postupu lokality zozname vyberte pracovného postupu. Po priradiť pracovný postup lokality typu projektu a jeho uložení typ, nie je možné vrátiť späť a aktualizovať typ, ktorý chcete použiť iný pracovný postup.

  Poznámka: Všimnite si, že ak ste vybrali Vytvorenie nových projektov ako projekty zoznamu úloh SharePointu predtým, táto možnosť nebude k dispozícii.

 7. Vyberte stránku s podrobnosťami projektu v zozname Stránka nového projektu. Toto je prvá stránka, ktorá sa používateľom zobrazí pri vytváraní nového projektu v centre projektov prostredníctvom prijať.

  Ak ste vybrali Bez pracovného postupu v zozname Priradenie pracovného postupu lokality, vyberte stránky s podrobnosťami o projekte, ktoré chcete zahrnúť do tohto projektu typu z poľa k dispozícii stránky s podrobnosťami o projekte a potom kliknite na položku Pridať do presuňte ich do poľa na pravej strane.

 8. Ak typ podnikového projektu, ktorý vytvárate na ten, ktorý by všetkých nových projektov používať ako predvolený, začiarknite políčko použiť ako predvolený typ podnikového projektu počas vytvárania projektu.

 9. Kliknite na tlačidlo vedľa poľa oddelenia vyberte oddelenia, ktoré chcete prepojiť s týmto typom projektu, ak je vhodné.

 10. Ak chcete priradiť obrázok tento typ projektu, ak chcete zobraziť v ponuke nový projekt, zadajte URL adresu obrázka do poľa zadajte URL adresu.

 11. V časti Poradie vyberte, či sa má tento typ projektu zobrazovať na konci zoznamu typov projektu, alebo ak chcete ovládať jeho umiestnenie v zozname.

 12. V časti Vytvorenie lokality vyberte položku po vytvorení projektovej lokality pre nové projekty. Môžete tiež:

  • Automatické vytvorenie lokality pri projektu sa najprv vytvorí projektové lokality automaticky pre nové projekty po publikovaní sa.

  • Povoliť používateľom vybrať umožňuje používateľom, vyberte položku a vytvorte projektovú lokalitu pre svoj projekt na publikovanie.

  • Vytvorenie lokality neumožní používateľa na vytvorenie projektovej lokality pre svoj projekt.

 13. V časti Vytvorenie lokalita môžete určiť umiestnenie, v ktorom sa vytvorí vaše projektové lokality do poľa URL adresa umiestnenia. Projektové lokality sa vytvorí ako podlokality v zadanom umiestnení.

  Poznámka: Ak sa rozhodnete pre vytvorenie vaše projektové lokality mimo kolekcie lokalít aplikácie PWA, nebudú môcť synchronizovať povolenia používateľa alebo zoznamy úloh SharePointu.

  Poznámka: V tejto časti sa zobrazí len vtedy, keď je vaše PWA povolené lokality v režime povolení Project Server. Pozrite si tému Zmena správy povolení v Projecte Online ďalšie informácie o režimy povolení a ako ho zmeniť.

 14. V časti synchronizácie:

  • Vyberte položku Synchronizovať povolenia používateľa pre pracovné zdroje pre prístup projektu na projektovú lokalitu.

  • Vyberte položku Synchronizovať zoznamy lokality SharePoint úlohy skopírujte úlohy do zoznamu úloh SharePointu v projektovej lokality. Bude synchronizovať len projektové lokality, ktoré sú vytvorené vo vnútri lokality webovej aplikácie Project Web App.

   Poznámka: Osvedčené postupy týkajúce sa týchto možností, nájdete v téme výkon ladenie služby Project Online.

 15. V časti jazyk lokality vyberte predvolený jazyk, v ktorom bude poskytovať lokality zo zoznamu predvolený jazyk šablóny lokality.

 16. Vyberte šablónu zo zoznamu Šablóna plán projektu, ak je vhodné.

 17. Vyberte šablónu zo zoznamu Šablóna projektovej lokality, ak je vhodné.

 18. Kliknite na tlačidlo Uložiť uložte tento typ podnikového projektu na server, čím je k dispozícii pre vytvorenie nového projektu alebo návrhu.

Ak chcete vytvoriť nový typ podnikového projektu:

 1. Na domovskej stránke aplikácii Project Web App kliknite na položku Nastavenia servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v sekcii pracovný postup a stránky s podrobnosťami o projekte, kliknite na položku Typu podnikového projektu.

 3. Kliknite na položku nový typ podnikového projektu. Do poľa názov zadajte názov pre daný typ a potom zadajte stručný popis do poľa Popis.

 4. Priradenie pracovného postupu lokality zozname vyberte pracovného postupu. Po priradiť pracovný postup lokality typu projektu a jeho uložení typ, nie je možné vrátiť späť a aktualizovať typ, ktorý chcete použiť iný pracovný postup.

 5. Vyberte stránku s podrobnosťami projektu v zozname Stránka nového projektu.

 6. Ak ste vybrali Bez pracovného postupu v zozname Priradenie pracovného postupu lokality, vyberte stránky s podrobnosťami o projekte, ktoré chcete zahrnúť do tohto projektu typu z poľa k dispozícii stránky s podrobnosťami o projekte a potom kliknite na položku Pridať presuňte ich do pole na pravej strane.

 7. Ak typ podnikového projektu, ktorý vytvárate na ten, ktorý by všetkých nových projektov používať ako predvolený, začiarknite políčko použiť ako predvolený typ podnikového projektu počas vytvárania projektu.

 8. Kliknite na tlačidlo vedľa poľa oddelenia vyberte oddelenia, ktoré chcete prepojiť s týmto typom projektu, ak je vhodné.

 9. Ak chcete priradiť obrázok tento typ projektu, zadajte URL adresu obrázka do poľa zadajte URL adresu.

 10. V časti Poradie vyberte, či sa má tento typ projektu zobrazovať na konci zoznamu typov projektu, alebo ak chcete ovládať jeho umiestnenie v zozname.

 11. Zahrnúť tento typ na konci zoznamu, začiarknite políčko pozíciu tohto typu na konci.

 12. Ak chcete určiť umiestnenie tohto typu v zozname, zrušte začiarknutie políčka pozície tento typ spodnej strane, a potom vyberte na typ, ktorý sa má zobrazovať priamo pred neho typ vytvárate z Vyberte typ, pred ktorý aktuálneho typu je možné pozri itioned zoznamu.

 13. Vyberte šablónu zo zoznamu Šablóna plán projektu, ak je vhodné.

 14. Vyberte šablónu zo zoznamu Šablóna projektovej lokality, ak je vhodné.

 15. Kliknite na tlačidlo Uložiť uložte tento typ podnikového projektu na server, čím je k dispozícii pre vytvorenie nového projektu alebo návrhu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak chcete vytvoriť nový typ podnikového projektu:

 1. Na domovskej stránke aplikácii Project Web App kliknite na položku Nastavenia servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v sekcii pracovný postup a stránky s podrobnosťami o projekte, kliknite na položku Typu podnikového projektu.

 3. Kliknite na položku nový typ podnikového projektu. Do poľa názov zadajte názov pre daný typ a potom zadajte stručný popis do poľa Popis.

 4. Priradenie pracovného postupu lokality zozname vyberte pracovného postupu. Po priradiť pracovný postup lokality typu projektu a jeho uložení typ, nie je možné vrátiť späť a aktualizovať typ, ktorý chcete použiť iný pracovný postup.

Poznámka: Ak sa nezobrazujú žiadne pracovné postupy v tomto zozname, uistite sa, či správca servera má nainštalovaný a nakonfigurovaný pracovných postupov v počítači Microsoft Project Server 2010. Platformy pracovného postupu Project Server 2010 vychádza z platformy SharePoint pracovného postupu, ktorý zasa vychádza z pracovného postupu platformu Windows.

 1. Vyberte stránku s podrobnosťami projektu v zozname Stránka nového projektu.

 2. Ak ste vybrali Bez pracovného postupu v zozname Priradenie pracovného postupu lokality, vyberte stránky s podrobnosťami o projekte, ktoré chcete zahrnúť do tohto projektu typu z poľa k dispozícii stránky s podrobnosťami o projekte a potom kliknite na položku Pridať presuňte ich do pole na pravej strane.

 3. Ak typ podnikového projektu, ktorý vytvárate na ten, ktorý by všetkých nových projektov používať ako predvolený, začiarknite políčko použiť ako predvolený typ podnikového projektu počas vytvárania projektu.

 4. Kliknite na tlačidlo vedľa poľa oddelenia vyberte oddelenia, ktoré chcete prepojiť s týmto typom projektu, ak je vhodné.

 5. Ak chcete priradiť obrázok tento typ projektu, zadajte URL adresu obrázka do poľa zadajte URL adresu.

 6. V časti Poradie vyberte, či sa má tento typ projektu zobrazovať na konci zoznamu typov projektu, alebo ak chcete ovládať jeho umiestnenie v zozname.

 7. Zahrnúť tento typ na konci zoznamu, začiarknite políčko pozíciu tohto typu na konci.

 8. Ak chcete určiť umiestnenie tohto typu v zozname, zrušte začiarknutie políčka pozície tento typ spodnej strane, a potom vyberte na typ, ktorý sa má zobrazovať priamo pred neho typ vytvárate z Vyberte typ, pred ktorý aktuálneho typu je možné pozri itioned zoznamu.

 9. Vyberte šablónu zo zoznamu Šablóna plán projektu, ak je vhodné.

 10. Vyberte šablónu zo zoznamu Šablóna projektovej lokality, ak je vhodné.

 11. Kliknite na tlačidlo Uložiť uložte tento typ podnikového projektu na server, čím je k dispozícii pre vytvorenie nového projektu alebo návrhu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×