Vytvorenie vlastného poľa

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Office Project 2007 poskytuje niekoľko vlastné polia, ktoré môžete definovať potrebám vašej organizácie. Môžete prispôsobiť pole a potom ju vložte do projektu. Ak už nepotrebujete úplne nového vlastného poľa, môžete tiež jednoducho premenovať existujúce polia a prispôsobte ich.

Čo vás zaujíma?

Prispôsobenie poľa

Import vlastného poľa

Vloženie vlastného poľa

Premenovanie poľa

Prispôsobenie poľa

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku prispôsobiť a potom kliknite na položku polia.

 2. Ak chcete pole je k dispozícii v zobrazeniach úloh, alebo kliknite na položky zdroj, ak chcete pole bude k dispozícii v zobrazeniach zdrojov, kliknite na položku úlohy.

 3. V zozname Typ vyberte typ poľa prispôsobujete.

 4. Kliknite na položku premenovať natrvalo stavovom riadku v rámci tohto projektu. Zadajte nový názov v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V časti Vlastné atribúty, vyberte požadovaný spôsob údaje do poľa zadať.

  • Ak chcete vlastné pole, ak chcete použiť zoznam – napríklad, ak chcete vytvoriť zoznam rôznych náklady centier vo vašej organizácii, kliknite na položku vyhľadávanie. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, zadajte jednotlivé položky zoznamu v stĺpci hodnôt, vyberte, či má niektorý zoznam položiek, ktoré sa zobrazia v predvolenom nastavení, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Ak chcete vyplniť pomocou vzorca vlastného poľa, kliknite na položku vzorec. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, použite polia pole a funkcia vytvoriť vzorec a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V časti Výpočet pre riadky súhrnu úloh a skupinu, vyberte požadovaný spôsob hodnoty v svoje vlastné pole na súhrn. Teda ako hodnoty sú zhrnuté úlohy a úrovni skupiny súhrnu pre toto vlastné pole.

  Poznámka: Polia kód a text prehľadu nemajú dĺžku. Možnosť použiť vzorec aj, len je k dispozícii, ak ste definovali vzorec poľa, v časti Vlastné atribúty.

 7. V časti Výpočet pre riadky nasadenia, vyberte požadovaný spôsob hodnoty v poli vlastné rozdelí.

  • Kliknite na položku žiadne, ak nechcete byť rozložené nasadenia obsahu toto vlastné pole.

  • Ak obsah toto vlastné pole na distribúciu cez úlohy, napríklad v zobrazení Použitia úloh alebo Použitia zdrojov, kliknite na položku vrátiť nadol, ak manuálne zapísať. V tomto prípade údaje rozdelené v priradeniach pokiaľ manuálne zadaní údajov do riadka priradenia.

 8. V časti hodnoty na zobrazenie, vyberte požadovaný spôsob údaje v poli vlastné zobrazenia.

  • Kliknite na položku údajov na zobrazenie skutočných údajov v poli obsahu vo všetkých zobrazeniach, v ktorom sa zobrazí pole.

  • Kliknite na položku Grafické indikátory chcete zadať kritériá a priradené indikátor obrázky sa zobrazí v poli namiesto údajov.

   Poznámka: Ak aktualizujete polia v Microsoft Office Project Server 2007 s nové vlastné pole, ktoré zobrazuje indikátor, musíte obnoviť [teda "zmeniť"] informácie v stĺpci raz zobrazíte nové indikátor zo zobrazenia v Microsoft Office Project Web Access Project Web Access.

Po pole prispôsobiť, môžete vložiť v príslušných zobrazenia úloh alebo prostriedkov do projektu.

Na začiatok stránky

Import vlastného poľa

Ak iného projektu alebo šablóny vlastné pole, ktoré by vás užitočné v projekte, môžete importovať ako ušetriť čas, ktorý by sa vytvoriť identické nové vlastné pole.

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku prispôsobiť a potom kliknite na položku polia.

 2. Kliknite na položku importovať pole.

 3. Vyberte projekt, ktorý obsahuje pole importujete zo zoznamu projektu.

 4. V oblasti Typ poľa vyberte úlohu, zdroj alebo projektu.

 5. Vyberte názov poľa, ktorý importujete zo zoznamu polí.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a pole názov, zoznam hodnôt, vzorec a grafické indikátory sa importujú do projektu. Môžete zmeniť tieto hodnoty podľa potreby a potom vložte pole do zobrazenia projektu.

Na začiatok stránky

Vloženie vlastného poľa

Po prispôsobení poľa je ďalším krokom je vložiť v zobrazení.

 1. Kliknite na hlavičku stĺpca pre stĺpec, ktorý sa má zobraziť napravo od vlastného poľa.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na stĺpec.

 3. Kliknite na názov vlastného poľa v zozname názov poľa. Ak ste natrvalo premenovali pole, keď ste ho prispôsobili, bude uvedená v časti jeho nový názov.

 4. Ak nechcete používať trvalý názov svojho vlastného poľa, zadajte nový názov do poľa názov.

 5. Vyberte spôsob stĺpci zarovnané, pomocou Zarovnať názov a Zarovnať údaje zoznamov.

 6. Do poľa Šírka zadajte šírku stĺpca. Šírka stĺpca v zobrazení, môžete upraviť aj tak, že presuniete na okraj stĺpca tak, aby bol rozšíriť alebo zúžiť.

 7. Ak chcete text hlavičky stĺpca zabaliť na viacero riadkov, ak je stĺpec príliš úzky, ak chcete zobraziť na jeden riadok, začiarknite políčko Hlavička zalamovanie textu. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete na záhlavie a zobrazí iba v jednom riadku.

 8. Kliknite na tlačidlo OK vložte stĺpec v zobrazenej zobrazenie.

Na začiatok stránky

Premenovanie poľa

Ak pole v projekte zaznamenáva správne údaje, ale iný názov by lepšie vystihujú, čo sa zachytáva, môžete jednoducho premenovať pole. Premenovanie poľa zahŕňa najskôr skrytie stĺpcov a potom ukazovať znova s nový názov poľa.

 1. Poznačte si aktuálny názov poľa, ktoré chcete premenovať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca pre pole premenovať, a potom kliknite na položku Skryť stĺpec. V stĺpci sa stratia z aktuálneho zobrazenia, ale stále bezpečné ukladania údajov, ktorá obsahovala stĺpec v databáze.

 3. Kliknite na hlavičku stĺpca pre stĺpec, ktorý sa má zobraziť napravo od poľa ste premenovanie.

 4. V ponuke Vložiť kliknite na stĺpec.

 5. Kliknite na položku pôvodný názov poľa, ktoré ste predtým uvedenými v zozname názov poľa.

 6. Do poľa názov zadajte názov nového poľa.

 7. Kliknite na tlačidlo OK v stavovom riadku.

  Poznámka: Nový názov sa použije iba aktuálneho zobrazenia. Ak máte toto pole zobrazí vo viacerých zobrazeniach, môžete premenovať pole v iných zobrazeniach, ako aj pomocou týchto krokov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×