Vytvorenie vlastného poľa

Microsoft Office Project 2007 ponúka viacero vlastných polí, ktoré môžete definovať podľa potrieb svojej organizácie. Môžete prispôsobiť pole a potom ho vložiť do projektu. Ak nepotrebujete úplne nové vlastné pole, môžete tiež jednoducho prispôsobiť existujúce polia tak, že ich premenujete.

Čo vás zaujíma?

Prispôsobenie poľa

Import vlastného poľa

Vloženie vlastného poľa

Premenovanie poľa

Prispôsobenie poľa

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Prispôsobiť a potom kliknite na položku Polia.

 2. Kliknite na položku Úloha, ak chcete, aby bolo pole k dispozícii v zobrazeniach úloh, alebo kliknite na položku Zdroj, ak chcete, aby bolo pole k dispozícii v zobrazeniach zdrojov.

 3. Typ poľa, ktoré prispôsobujete, vyberte v zozname Typ.

 4. Ak chcete natrvalo premenovať pole v tomto projekte, kliknite na položku Premenovať. V zobrazenom dialógovom okne zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V časti Vlastné atribúty vyberte požadovaný spôsob zadávania údajov do poľa.

  • Ak chcete, aby sa vo vlastnom poli používal zoznam, napríklad zoznam rôznych nákladových stredísk vo vašej organizácii, kliknite na položku Vyhľadávanie. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, zadajte každú jednotlivú položku zoznamu do stĺpca Hodnota, vyberte, či sa má niektorá z položiek zoznamu predvolene zobrazovať, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Ak chcete, aby sa vlastné pole vypĺňalo použitím vzorca, kliknite na položku Vzorec. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, použite polia PoleFunkcia na vytvorenie vzorca a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V časti Výpočty pre riadky súhrnu úloh a skupín vyberte požadovaný spôsob vytvorenia súhrnu hodnôt vo vlastnom poli. Toto nastavenie určuje pre toto vlastné pole spôsob vytvorenia súhrnu hodnôt na úrovni súhrnu úloh a na úrovni súhrnu skupín.

  Poznámka: Kód prehľadu a textové polia sa do súhrnu nezahŕňajú. Tiež platí, že možnosť Použiť vzorec je dostupná len v prípade, že ste pre pole definovali vzorec v časti Vlastné atribúty.

 7. V časti Výpočty pre riadky nasadenia vyberte požadovaný spôsob distribúcie hodnôt vo vlastnom poli.

  • Ak sa obsah tohto vlastného poľa nemá distribuovať v rámci priradení, kliknite na položku Žiadne.

  • Kliknite na položku Zahrnúť, ak nie je zadané manuálne, ak sa má obsah tohto vlastného poľa distribuovať v rámci rôznych priradení, napríklad v zobrazení Použitie úlohy alebo zobrazení Použitie zdrojov. Pokiaľ údaje neboli manuálne zadané v riadku priradenia, údaje sa rozdelia medzi priradenia.

 8. V časti Hodnoty na zobrazenie vyberte požadovaný spôsob zobrazenia údajov vo vlastnom poli.

  • Kliknite na položku Údaje na zobrazenie skutočných údajov v obsahu poľa vo všetkých zobrazeniach, v ktorých sa pole zobrazuje.

  • Ak chcete zadať, aby sa v poli namiesto údajov zobrazovali kritériá a priradené obrázky indikátorov, kliknite na položku Grafické indikátory .

   Poznámka: Ak v programe Microsoft Office Project Server 2007 aktualizujete polia s novým vlastným poľom, ktoré zobrazuje indikátor, na zobrazenie nového indikátora v zobrazení programu Microsoft Office Project Web AccessProject Web Access bude pravdepodobne potrebné jedenkrát obnoviť (t. j. zmeniť) informácie v stĺpci.

Po prispôsobení môžete pole vložiť do príslušných zobrazení úloh alebo zdrojov v projekte.

Na začiatok stránky

Import vlastného poľa

Ak sa v inom projekte alebo šablóne nachádza vlastné pole, ktoré môže byť užitočné vo vašom projekte, môžete ušetriť čas, ktorý by ste venovali vytvoreniu identického nového vlastného poľa, a dané vlastné pole importovať.

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Prispôsobiť a potom kliknite na položku Polia.

 2. Kliknite na položku Importovať pole.

 3. Projekt obsahujúci pole, ktorého importujete, vyberte v zozname Projekt.

 4. V oblasti Typ poľa vyberte možnosť Úloha, Zdroj alebo Projekt.

 5. V zozname Pole vyberte názov poľa, ktoré importujete.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a názov poľa, zoznam hodnôt, vzorec a grafické indikátory sa naimportujú do projektu. Tieto hodnoty môžete podľa potreby upraviť a potom vložiť do poľa v zobrazeniach projektu.

Na začiatok stránky

Vloženie vlastného poľa

Po prispôsobení poľa je ďalším krokom jeho vloženie do zobrazenia.

 1. Kliknite na hlavičku stĺpca, ktorý sa má zobraziť napravo od vlastného poľa.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Stĺpec.

 3. Kliknite na názov vlastného poľa v zozname Názov poľa. Ak sa počas prispôsobovania pole natrvalo premenovali, zobrazí sa so svojím novým názvom.

 4. Ak nechcete používať trvalý názov vášho vlastného poľa, zadajte nový názov do poľa Názov.

 5. Vyberte spôsob zarovnania stĺpca použitím zoznamov Zarovnať názovZarovnať údaje.

 6. Do poľa Šírka zadajte šírku stĺpca. Šírka stĺpca sa dá upraviť aj v zobrazení. Stačí myšou potiahnuť okraj stĺpca a stĺpec rozšíriť alebo zúžiť.

 7. Ak chcete, aby sa text hlavičky stĺpca zalomil na viaceré riadky, keď je stĺpec príliš úzky na zobrazenie textu v jednom riadku, začiarknite políčko Zalamovať text v hlavičke. Ak sa má hlavička zobrazovať iba na jednom riadku, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 8. Kliknutím na tlačidlo OK vložíte stĺpec do zobrazeného zobrazenia.

Na začiatok stránky

Premenovanie poľa

Ak pole v projekte zaznamenáva správne údaje, ale iný názov by presnejšie popisoval zaznamenávané položky, môžete pole jednoducho premenovať. Premenovanie poľa najprv zahŕňa skrytie stĺpca a potom jeho opätovné zobrazenie s novým názvom poľa.

 1. Aktuálny názov poľa, ktoré chcete premenovať, si poznačte.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca s poľom, ktoré chcete premenovať, a potom kliknite na položku Skryť stĺpec. Stĺpec zmizne z aktuálneho zobrazenia, ale údaje, ktoré sú obsiahnuté v stĺpci, sú stále bezpečne uložené v databáze.

 3. Kliknite na hlavičku stĺpca, ktorý sa má zobraziť napravo od poľa, ktoré premenovávate.

 4. V ponuke Vložiť kliknite na položku Stĺpec.

 5. V zozname Názov poľa kliknite na pôvodný názov poľa, ktorý ste si poznačili.

 6. Nový názov poľa zadajte do poľa Názov.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK pole premenujte.

  Poznámka: Nový názov sa použije iba v aktuálnom zobrazení. Ak máte toto pole zobrazené vo viacerých zobrazeniach, môžete ho vykonaním týchto krokov premenovať aj v ostatných zobrazeniach.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×