Vytvorenie vlastného motívu v PowerPointe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Začnite s integrovaného motívu a upraviť pomocou vlastných farieb, písiem a efektov:

 1. Zmena nastavenia motívu

 2. Uloženie nastavenia ako nový motív do galérie motívu

Tieto kroky sú popísané nižšie.

Prispôsobenie prvkov motívu

Upraviť motív na úpravu farieb, písiem alebo efektov.

Farby motívu obsahujú štyri farby textu a pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia. V časti Ukážka sa zobrazuje, ako vyzerajú štýly a farby písma textu pred nastavením vlastnej kombinácie farieb.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položky Predloha snímky > Farby Bublina 4 a potom na položku Prispôsobiť farby.

  Tip: Farby pod tlačidlom farby Bublina 4 predstavujú motív, ktorý je momentálne použitý na prezentáciu.

 2. V dialógovom okne Vytvorenie nových farieb motívu postupujte v časti Farby motívu takto:

  zobrazuje dialógové okno vlastnej farby motívu v PowerPointe

 3. Kliknite na tlačidlo vedľa názvu prvku farby motívu, ktorý chcete zmeniť (napríklad Zvýraznenie 1 alebo Prepojenie) a potom vyberte farbu v časti Farby motívu.

  - alebo -

  Kliknite na tlačidlo Ďalšie farby a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Na karte Štandardná vyberte farbu.

  • Na karte Vlastná presne zadajte číslo požadovanej farby.

   Postup zopakujte pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

 4. Do poľa Názov zadajte vhodný názov novej kombinácie farieb motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Ak chcete všetky prvky farieb motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Vynulovať.

Ak zmeníte písma motívu, v prezentácii sa aktualizujú aj všetky texty v nadpisoch a odrážkach.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Predloha snímky. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Písma Vzhľad tlačidla a potom na položku Prispôsobiť písma.

  dialógové okno vlastných písem v powerpointe

 2. V dialógovom okne Vytvoriť nové písma motívu v poliach Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, ktoré chcete použiť.

 3. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nových písiem motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Efekty motívu obsahujú tiene, odrazy, čiary, výplne a mnoho iného. Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si vybrať efekt, ktorý chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu alebo prezentácie.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Efekty Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte množinu efektov, ktorú chcete použiť.

  Zmena efektu motívu

Uložte zmeny farieb, písiem a efektov ako motív (súbor .thmx), aby ste tento nový motív mohli použiť v ďalších prezentáciách.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Predloha snímky. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Motívy.

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Zmenený motív sa uloží ako súbor .thmx v priečinku Motívy dokumentov na lokálnej jednotke a automaticky sa pridá do zoznamu vlastných motívov na karte Návrh v skupine Motívy.

Ak v skupine Motívy kliknete na položku Farby, farby zobrazené vedľa názvu motívu sú farby zvýraznenia a hypertextového prepojenia pre tento motív. Ak niektorú z týchto farieb zmeníte a vytvoríte vlastnú množinu farieb motívu, farby zobrazené na tlačidle Farby a vedľa názvu pre Motív sa aktualizujú podľa príslušného výberu.

farby motívu

V galérii farieb motívov sa zobrazujú všetky množiny farieb zo vstavaných motívov. Farby motívu obsahujú štyri farby textu a pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia, ako je to znázornené nižšie. V časti Ukážka sa zobrazuje, ako vyzerajú štýly a farby písma textu pred nastavením vlastnej kombinácie farieb.

zobrazuje dialógové okno vlastnej farby motívu v PowerPointe

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na položku Farby a potom kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívu.

  Tip: Farby na tlačidle Farby Bublina 4 predstavujú motív, ktorý je v prezentácii použitý.

 2. V časti Farby motívu kliknite na tlačidlo vedľa názvu prvku farby motívu, ktorý chcete zmeniť.

 3. V časti Farby motívu vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na šípku nadol pri farbe, ktorú chcete zmeniť, a v hlavnom zozname potom vyberte farbu.

  • Kliknite na tlačidlo Ďalšie farby a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

   • Na karte Štandardná vyberte farbu.

   • Na karte Vlastné zadajte recept pre požadovanú farbu.

    Zopakujte kroky 2 a 3 pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

    Tip: V časti Ukážka môžete vidieť ukážku vykonaných zmien.

 4. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nových farieb motívu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Ak chcete všetky prvky farby motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Všetky motívy Office používajú dva druhy písma – jedno pre nadpisy a druhé pre základný text. Môže to byť jedno písmo, ktoré sa používa všade, alebo sa môžu použiť dve rôzne písma. PowerPoint používa tieto písma na vytváranie automatických štýlov textu. Ak zmeníte písma motívu, v prezentácii sa aktualizujú aj všetky texty v nadpisoch a odrážkach.

Ak v skupine Motívy kliknete na položku Písma, pod názvom motívu sa zobrazia názvy písiem použitých pre nadpisy a základný text, ktoré sú použité pre každé písmo motívu.

Výber písma motívu

Ako je znázornené nižšie, v existujúcom motíve môžete zmeniť písma textu nadpisu a základného textu tak, aby vyhovovali štýlu vašej prezentácie.

dialógové okno vlastných písem v powerpointe

V časti Ukážka si môžete pozrieť ukážky štýlov textu nadpisu a základného textu, ktoré ste vybrali.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na položku Písma a potom kliknite na položku Vzhľad tlačidla Vytvoriť nové písma motívu.

 2. V poliach Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, ktoré chcete použiť.

 3. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nového písma motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Efekty motívu sú množiny efektov čiar a výplne. Ako je znázornené nižšie, môžete si vybrať z rôznych skupín efektov tak, aby vyhovovali štýlu prezentácie.

Efekty motívu

Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si zvoliť efekt, ktorý chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu alebo prezentácie.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na tlačidlo Efekty Vzhľad tlačidla .

 2. Kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

Uložte zmeny farieb, písma, efektov čiar a výplne existujúceho motívu, aby ste ich mohli použiť v ďalších dokumentoch alebo prezentáciách.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Zmenený motív sa uloží ako súbor .thmx v priečinku Motívy dokumentov na lokálnej jednotke a automaticky sa pridá do zoznamu vlastných motívov na karte Návrh v skupine Motívy.

Prehľad motívov balíka Office

Farby motívu, písma a efekty portálom PowerPoint rovnako ako v Excel, Word a Outlook, takže prezentácie, dokumenty, pracovné hárky a e-mailové správy môžete mať súvislý vzhľad. Motívy môžete nájsť v galérii motívov na karte návrh. Ak chcete vyskúšať rôzne motívy, umiestnite kurzor na miniatúru v galérii motívy a Všimnite si zmeny v dokumente.

Rôzne motívy použité pre ten istý grafický prvok SmartArt
Štyri témy, ktoré sa použijú rovnaké grafické prvky SmartArt

Použitie nového motívu zmení hlavné Podrobnosti dokumentu. Word Art efekty sa použijú nadpisy v PowerPoint. Tabuľky, grafy, Grafické prvky SmartArt, tvary a ďalšie objekty sa aktualizujú vzájomne dopĺňajú. Aj rozloženie a pozadia snímok je možné zmeniť motív motív výrazne. Ak sa vám páči tak, že motív vyzerá, keď ju použijete na svoju prezentáciu, ste skončili preformátovaní jediným kliknutím. Ak chcete prispôsobiť svoju prezentáciu ďalej, môžete zmeniť motív farieb, písiem alebo efektov.

Pozrite tiež

Základné rozdiely medzi šablónami a motívmi PowerPointu

Odstránenie alebo zmena aktuálneho motívu

Formátovanie farby pozadia snímok

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×