Vytvorenie vlastného motívu v PowerPointe

Začnite so vstavaným motívom a upravte ho pomocou vlastných farieb, písiem a efektov:

 1. Zmena nastavení motívu

 2. Uloženie nastavení ako nového motívu v galérii motívov

Tieto kroky sú popísané nižšie.

Prispôsobenie prvkov motívu

Upravte motív tak, že zmeníte farby, písma alebo efekty.

Farby motívu obsahujú štyri farby textu a pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia. V časti Ukážka sa zobrazuje, ako vyzerajú štýly a farby písma textu pred nastavením vlastnej kombinácie farieb.

 1. Na karte Návrh v skupine Varianty vyberte šípku nadol a otvorí sa galéria variantov farieb:

  Výberom šípky nadol otvoríte galériu variantov farieb
 2. Vyberte položku Farby a kliknite na položku Prispôsobiť farby.

  Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie nových farieb motívu.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nových farieb motívu postupujte v časti Farby motívu takto:

  zobrazuje dialógové okno vlastnej farby motívu v PowerPointe
 4. Kliknite na tlačidlo vedľa názvu prvku farby motívu, ktorý chcete zmeniť (napríklad Zvýraznenie 1 alebo Prepojenie) a potom vyberte farbu v časti Farby motívu.

  - alebo -

  Kliknite na tlačidlo Ďalšie farby a vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na karte Štandardná vyberte farbu.

  • Na karte Vlastná presne zadajte číslo požadovanej farby.

   Postup zopakujte pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

 5. Do poľa Názov zadajte vhodný názov novej kombinácie farieb motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Ak chcete všetky prvky farieb motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Vynulovať.

 6. Po definovaní sa vlastná farebná schéma zobrazí v rozbaľovacej ponuke Farby:

  Po definovaní sa vlastná farebná schéma zobrazí v rozbaľovacej ponuke Farby

Ak zmeníte písma motívu, v prezentácii sa aktualizujú aj všetky texty v nadpisoch a odrážkach.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Predloha snímky. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Písma Vzhľad tlačidla a potom na položku Prispôsobiť písma.

  dialógové okno vlastných písem v powerpointe

 2. V dialógovom okne Vytvoriť nové písma motívu v poliach Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, ktoré chcete použiť.

 3. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nových písiem motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Efekty motívu obsahujú tiene, odrazy, čiary, výplne a mnoho iného. Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si vybrať efekt, ktorý chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu alebo prezentácie.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Efekty Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte množinu efektov, ktorú chcete použiť.

  Zmena efektu motívu

Uložte zmeny farieb, písiem a efektov ako motív (súbor .thmx), aby ste tento nový motív mohli použiť v ďalších prezentáciách.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Predloha snímky. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Motívy.

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Zmenený motív sa uloží ako súbor .thmx v priečinku Motívy dokumentov na lokálnej jednotke a automaticky sa pridá do zoznamu vlastných motívov na karte Návrh v skupine Motívy.

Ak v skupine Motívy kliknete na položku Farby, farby zobrazené vedľa názvu motívu sú farby zvýraznenia a hypertextového prepojenia pre tento motív. Ak niektorú z týchto farieb zmeníte a vytvoríte vlastnú množinu farieb motívu, farby zobrazené na tlačidle Farby a vedľa názvu pre Motív sa aktualizujú podľa príslušného výberu.

farby motívu

V galérii farieb motívov sa zobrazujú všetky množiny farieb zo vstavaných motívov. Farby motívu obsahujú štyri farby textu a pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia, ako je to znázornené nižšie. V časti Ukážka sa zobrazuje, ako vyzerajú štýly a farby písma textu pred nastavením vlastnej kombinácie farieb.

zobrazuje dialógové okno vlastnej farby motívu v PowerPointe

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na položku Farby a potom kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívu.

  Tip: Farby na tlačidle Farby Bublina 4 predstavujú motív, ktorý je v prezentácii použitý.

 2. V časti Farby motívu kliknite na tlačidlo vedľa názvu prvku farby motívu, ktorý chcete zmeniť.

 3. V časti Farby motívu vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na šípku nadol pri farbe, ktorú chcete zmeniť, a v hlavnom zozname potom vyberte farbu.

  • Kliknite na tlačidlo Ďalšie farby a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

   • Na karte Štandardná vyberte farbu.

   • Na karte Vlastné zadajte recept pre požadovanú farbu.

    Zopakujte kroky 2 a 3 pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

    Tip: V časti Ukážka môžete vidieť ukážku vykonaných zmien.

 4. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nových farieb motívu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Ak chcete všetky prvky farby motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Všetky motívy Office používajú dva druhy písma – jedno pre nadpisy a druhé pre základný text. Môže to byť jedno písmo, ktoré sa používa všade, alebo sa môžu použiť dve rôzne písma. PowerPoint používa tieto písma na vytváranie automatických štýlov textu. Ak zmeníte písma motívu, v prezentácii sa aktualizujú aj všetky texty v nadpisoch a odrážkach.

Ak v skupine Motívy kliknete na položku Písma, pod názvom motívu sa zobrazia názvy písiem použitých pre nadpisy a základný text, ktoré sú použité pre každé písmo motívu.

Výber písma motívu

Ako je znázornené nižšie, v existujúcom motíve môžete zmeniť písma textu nadpisu a základného textu tak, aby vyhovovali štýlu vašej prezentácie.

dialógové okno vlastných písem v powerpointe

V časti Ukážka si môžete pozrieť ukážky štýlov textu nadpisu a základného textu, ktoré ste vybrali.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na položku Písma a potom kliknite na položku Vzhľad tlačidla Vytvoriť nové písma motívu.

 2. V poliach Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, ktoré chcete použiť.

 3. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nového písma motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Efekty motívu sú množiny efektov čiar a výplne. Ako je znázornené nižšie, môžete si vybrať z rôznych skupín efektov tak, aby vyhovovali štýlu prezentácie.

Efekty motívu

Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si zvoliť efekt, ktorý chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu alebo prezentácie.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na tlačidlo Efekty Vzhľad tlačidla .

 2. Kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

Uložte zmeny farieb, písma, efektov čiar a výplne existujúceho motívu, aby ste ich mohli použiť v ďalších dokumentoch alebo prezentáciách.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Zmenený motív sa uloží ako súbor .thmx v priečinku Motívy dokumentov na lokálnej jednotke a automaticky sa pridá do zoznamu vlastných motívov na karte Návrh v skupine Motívy.

Prehľad motívov balíka Office

Farby, písma a efekty motívov fungujú v programe PowerPoint a taktiež aj v programoch Excel, Word a Outlook, vďaka čomu vaše prezentácie, dokumenty, pracovné hárky a e-maily dosahujú jednotný vzhľad. Motívy môžete nájsť v galérii motívov na karte Návrh. Ak chcete vyskúšať iné motívy, v galérii motívov prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

Rôzne motívy použité pre ten istý grafický prvok SmartArt
Štyri motívy použité na ten istý grafický prvok SmartArt

Použitím nového motívu sa zmenia hlavné podrobnosti vášho dokumentu. Efekty objektov Word Art sa použijú na nadpisy v programe PowerPoint. Tabuľky, grafy, Grafické prvky SmartArt, tvary a iné objekty sa aktualizujú, aby sa navzájom dopĺňali. Zmenou motívu môžete zásadne zmeniť aj rozloženia a pozadia snímok. Ak sa vám páči motív použitý vo prezentácii, prezentáciu môžete preformátovať jediným kliknutím. Ak chcete ďalej prispôsobovať prezentáciu, môžete zmeniť farby, písma alebo efekty motívu.

Pozrite tiež

Základné rozdiely medzi šablónami a motívmi PowerPointu

Odstránenie alebo zmena aktuálneho motívu

Formátovanie farby pozadia snímok

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×