Vytvorenie videa z prezentácie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď vytvoríte záznam prezentácie, všetky jej prvky (hovorený komentár, animácia, pohyby ukazovateľa, časovanie a iné) sa uložia do samotnej prezentácie. Prezentácia sa v podstate stane videom, ktoré bude vaše publikum sledovať v programe PowerPoint.

Máte dve možnosti, ako z prezentácie vytvoriť video pripravené na prezeranie:

 • uloženie/exportovanie prezentácie vo formáte videosúboru (.mp4 alebo .wmv) alebo

 • Uložte prezentáciu ako súbor powerpointovej prezentácie (.ppsx). (PowerPoint Show sa zobrazí na celú obrazovku v prezentácii, sú pripravené na zobrazenie okamžite.)

Uložiť ako súbor s videom

Po vytvorení snímok a zaznamenaní časovania a hovoreného komentára alebo pohybov laserovým ukazovateľom, ktoré chcete zahrnúť, ste pripravený na vytvorenie videa.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
pred 2
 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. Kliknite na položky Súbor > Exportovať > Vytvoriť video. (Alebo na karte Záznam na páse s nástrojmi kliknite na položku Exportovať do videa.)

 3. V prvom rozbaľovacom zozname v časti Vytvoriť video vyberte požadovanú kvalitu videa, ktorá sa vzťahuje na rozlíšenie výsledného videa. Čím vyššia je kvalita videa, tým väčší je súbor. (Môžete ich vyskúšať, aby ste zistili, ktorá spĺňa vaše potreby.)

  Možnosť

  Rozlíšenie

  Zariadenie zobrazenia

  Ultra HD (4K)

  3840 x 2160, najväčšia veľkosť súboru

  Veľké monitory

  Full HD (1080p)

  1920 x 1080, väčšie veľkosť súboru

  Počítače a obrazovky s rozlíšením HD

  HD (720p)

  1 280 x 720, stredná veľkosť súboru

  Internet a disk DVD

  Štandardné rozlíšenie (480p)

  852 x 480, najmenšia veľkosť súboru

  Prenosné zariadenia

 4. Druhý rozbaľovací zoznam v časti s nadpisom Vytvoriť video obsahuje informáciu, či prezentácia obsahuje hovorený komentár a časovanie. (Toto nastavenie môžete v prípade potreby zmeniť.)

  • Ak ste nezaznamenali hovorený komentár s časovaním, predvolene je vybratá hodnota Nepoužívať zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

   Predvolené trvanie zobrazenia jednotlivých snímok je 5 sekúnd. Toto časovanie je možné zmeniť v poli Počet sekúnd zobrazovania každej snímky. Predĺžiť alebo skrátiť trvanie zobrazenia snímky môžete kliknutím na šípky nahor alebo nadol, ktoré sú umiestnené napravo od poľa.

  • Ak ste zaznamenali hovorený komentár s časovaním, predvolene sa používa hodnota Použiť zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť video.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov videosúboru, vyhľadajte priečinok, do ktorého sa uloží, a potom kliknite na položku Uložiť.

 7. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť MPEG-4 Video alebo Windows Media Video.

  Priebeh vytvárania videa môžete sledovať v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky. V závislosti od dĺžky videa a zložitosti prezentácie môže vytvorenie videa trvať až niekoľko hodín.

  Tip:   Ak je video dlhé, načasujte jeho vytváranie počas noci. Nasledujúce ráno tak bude k dispozícii.

 8. Ak chcete prehrať novovytvorené video, prejdite do daného priečinka a dvakrát kliknite na uložený súbor.

Uloženie vo formáte čistej prezentácie programu PowerPoint

Keď niekto otvorí súbor čistej prezentácie programu PowerPoint, súbor sa zobrazí na celú obrazovku v zobrazení prezentácie, nie v režime úprav. Sledujúci začne okamžite sledovať prezentáciu.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie priečinka, do ktorého chcete uložiť súbor čistej prezentácie programu PowerPoint.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx).

  Zoznam typov súborov v PowerPointe zahŕňa formát Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx)
 5. Vyberte položku Uložiť.

Prečo sa oplatí zmeniť prezentáciu na video?

Ak chcete kolegom alebo zákazníkom poskytnúť vernú verziu prezentácie (ako prílohu e-mailu, na CD alebo DVD disku či publikovanú na webe), uložte ju a nechajte ju prehrať ako video.

Prezentáciu môžete uložiť ako video súbor MPEG-4 (.mp4) alebo súboru .wmv. Oba formáty širokej miere sú podporované a môže byť prenášaný cez internet.

Pri nahrávaní prezentácie ako videa pamätajte na nasledovné:

 • Vo videu môžete nahrať a načasovať hovorený komentár a pohyby laserového ukazovateľa.

 • Môžete ovládať veľkosť multimediálneho súboru a kvalitu videa.

 • Do filmu môžete zahrnúť animácie a prechody.

 • Diváci nemusia mať v počítačoch nainštalovaný program PowerPoint na sledovanie prezentácie.

 • Ak obsahuje prezentácia vložené video, video sa správne prehrá bez toho, aby ste jeho prehrávanie museli ovládať.

 • V závislosti od obsahu prezentácie môže vytvorenie videa trvať dlhý čas. Čím je prezentácia dlhšia a čím viac obsahuje animácií, prechodov a mediálneho obsahu, tým dlhšie to bude trvať. PowerPoint však môžete našťastie používať aj počas vytvárania videa.

Ktoré časti prezentácie nebudú súčasťou videa?

Vo videu vytvorenom v programe PowerPoint nebudú zahrnuté tieto položky:

 • Médiá vložené pomocou starších verzií programu PowerPoint. Ak majú byť použiteľné, je potrebné mediálny objekt konvertovať alebo inovovať.

  Ak ste napríklad vložili médium pomocou programu PowerPoint 2007, bude pripojené a v prezentácii funkčné.  Ak však tento súbor exportujete ako video, pripojené médium sa vynechá. Súbor môžete skonvertovať na nový formát (kliknite na kartu Súbor a v časti Informácie kliknite na položku Konvertovať) alebo kliknite pravým tlačidlom myši na objekt média a potom kliknite na príkaz inovácie, čím súbor vložíte a správne exportujete.

 • QuickTime media (pokiaľ nemáte nainštalovaný kodec ffdShow pre QuickTime tretej strany a vykonanú optimalizáciu na zabezpečenie kompatibility)

 • Makrá

 • Ovládacie prvky OLE alebo ActiveX

Čo sa stane s videom po vytvorení?

Video môžete po vytvorení zdieľať s inými používateľmi nasledujúcimi spôsobmi:

Zdieľanie na lokalite videí

Po vytvorení videosúbor, môžete nahrať na lokalitu na zdieľanie videa. Microsoft Stream je video služby enterprise miesto, kde môžete ľudí v organizácii nahrávania, zobrazovania a bezpečné zdieľanie videí. Office 365 organizácie účastníci mali prístup k tejto služby od v rámci PowerPoint pre Office 365.

 1. Vyberte položky Súbor > Exportovať a potom vyberte položku Publikovať do služby Microsoft Stream.

  Tlačidlo na publikovanie videa v službe Microsoft Stream
 2. Zadajte názov a popis videa.

 3. Nastavte ďalšie možnosti vrátane toho, či chcete, aby mali ostatní používatelia v organizácii povolenie na zobrazenie videa:

  Možnosti publikovania videa v službe Microsoft Stream
 4. Vyberte tlačidlo Publikovať.

  Vkladať proces môže trvať niekoľko minút, v závislosti od dĺžky videa. Stavový riadok v dolnej časti okna PowerPoint sleduje priebeh a PowerPoint zobrazí sa hlásenie o dokončení nahrávania:

  PowerPoint vás upozorní, keď sa nahrávanie dokončí
 5. Kliknite na správu, ak chcete prejsť priamo na stránku, na prehrávanie videa na Microsoft Stream.

Ďalšie informácie o tejto službe, začnite čítanie s čo je Microsoft Stream? Obsahuje informácie o Office 365 Video oproti Microsoft Stream.

Uložiť ako súbor s videom

Po vytvorení snímok a zaznamenaní časovania a hovoreného komentára alebo pohybov laserovým ukazovateľom, ktoré chcete zahrnúť, ste pripravený na vytvorenie videa.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
pred 2
 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. Kliknite na položky Súbor > Exportovať > Vytvoriť video. (Alebo na karte Záznam na páse s nástrojmi kliknite na položku Exportovať do videa.)

 3. V prvom rozbaľovacom zozname v časti Vytvoriť video vyberte požadovanú kvalitu videa, ktorá sa vzťahuje na rozlíšenie výsledného videa. Čím vyššia je kvalita videa, tým väčší je súbor. (Môžete ich vyskúšať, aby ste zistili, ktorá spĺňa vaše potreby.)

  Možnosť

  Rozlíšenie

  Zariadenie zobrazenia

  Ultra HD (4K)

  3840 x 2160, najväčšia veľkosť súboru

  Veľké monitory

  Full HD (1080p)

  1920 x 1080, väčšie veľkosť súboru

  Počítače a obrazovky s rozlíšením HD

  HD (720p)

  1 280 x 720, stredná veľkosť súboru

  Internet a disk DVD

  Štandardné rozlíšenie (480p)

  852 x 480, najmenšia veľkosť súboru

  Prenosné zariadenia

 4. Druhý rozbaľovací zoznam v časti s nadpisom Vytvoriť video obsahuje informáciu, či prezentácia obsahuje hovorený komentár a časovanie. (Toto nastavenie môžete v prípade potreby zmeniť.)

  • Ak ste nezaznamenali hovorený komentár s časovaním, predvolene je vybratá hodnota Nepoužívať zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

   Predvolené trvanie zobrazenia jednotlivých snímok je 5 sekúnd. Toto časovanie je možné zmeniť v poli Počet sekúnd zobrazovania každej snímky. Predĺžiť alebo skrátiť trvanie zobrazenia snímky môžete kliknutím na šípky nahor alebo nadol, ktoré sú umiestnené napravo od poľa.

  • Ak ste zaznamenali hovorený komentár s časovaním, predvolene sa používa hodnota Použiť zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť video.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov videosúboru, vyhľadajte priečinok, do ktorého sa uloží, a potom kliknite na položku Uložiť.

 7. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť MPEG-4 Video alebo Windows Media Video.

  Priebeh vytvárania videa môžete sledovať v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky. V závislosti od dĺžky videa a zložitosti prezentácie môže vytvorenie videa trvať až niekoľko hodín.

  Tip:   Ak je video dlhé, načasujte jeho vytváranie počas noci. Nasledujúce ráno tak bude k dispozícii.

 8. Ak chcete prehrať novovytvorené video, prejdite do daného priečinka a dvakrát kliknite na uložený súbor.

Uloženie vo formáte čistej prezentácie programu PowerPoint

Keď niekto otvorí súbor čistej prezentácie programu PowerPoint, súbor sa zobrazí na celú obrazovku v zobrazení prezentácie, nie v režime úprav. Sledujúci začne okamžite sledovať prezentáciu.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie priečinka, do ktorého chcete uložiť súbor čistej prezentácie programu PowerPoint.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx).

  Zoznam typov súborov v PowerPointe zahŕňa formát Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx)
 5. Vyberte položku Uložiť.

Prečo sa oplatí zmeniť prezentáciu na video?

Ak chcete kolegom alebo zákazníkom poskytnúť vernú verziu prezentácie (ako prílohu e-mailu, na CD alebo DVD disku či publikovanú na webe), uložte ju a nechajte ju prehrať ako video.

Prezentáciu môžete uložiť ako video súbor MPEG-4 (.mp4) alebo súboru .wmv. Oba formáty širokej miere sú podporované a môže byť prenášaný cez internet.

Pri nahrávaní prezentácie ako videa pamätajte na nasledovné:

 • Vo videu môžete nahrať a načasovať hovorený komentár a pohyby laserového ukazovateľa.

 • Môžete ovládať veľkosť multimediálneho súboru a kvalitu videa.

 • Do filmu môžete zahrnúť animácie a prechody.

 • Diváci nemusia mať v počítačoch nainštalovaný program PowerPoint na sledovanie prezentácie.

 • Ak obsahuje prezentácia vložené video, video sa správne prehrá bez toho, aby ste jeho prehrávanie museli ovládať.

 • V závislosti od obsahu prezentácie môže vytvorenie videa trvať dlhý čas. Čím je prezentácia dlhšia a čím viac obsahuje animácií, prechodov a mediálneho obsahu, tým dlhšie to bude trvať. PowerPoint však môžete našťastie používať aj počas vytvárania videa.

Ktoré časti prezentácie nebudú súčasťou videa?

Vo videu vytvorenom v programe PowerPoint nebudú zahrnuté tieto položky:

 • Médiá vložené pomocou starších verzií programu PowerPoint. Ak majú byť použiteľné, je potrebné mediálny objekt konvertovať alebo inovovať.

  Ak ste napríklad vložili médium pomocou programu PowerPoint 2007, bude pripojené a v prezentácii funkčné.  Ak však tento súbor exportujete ako video, pripojené médium sa vynechá. Súbor môžete skonvertovať na nový formát (kliknite na kartu Súbor a v časti Informácie kliknite na položku Konvertovať) alebo kliknite pravým tlačidlom myši na objekt média a potom kliknite na príkaz inovácie, čím súbor vložíte a správne exportujete.

 • QuickTime media (pokiaľ nemáte nainštalovaný kodec ffdShow pre QuickTime tretej strany a vykonanú optimalizáciu na zabezpečenie kompatibility)

 • Makrá

 • Ovládacie prvky OLE alebo ActiveX

Čo sa stane s videom po vytvorení?

Video môžete po vytvorení zdieľať s inými používateľmi nasledujúcimi spôsobmi:

Uložiť ako súbor s videom

Po vytvorení snímok a zaznamenaní časovania a hovoreného komentára alebo pohybov laserovým ukazovateľom, ktoré chcete zahrnúť, ste pripravený na vytvorenie videa.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. Kliknite na položky Súbor > Exportovať > Vytvoriť video.

 3. V prvom rozbaľovacom zozname v časti Vytvoriť video vyberte požadovanú kvalitu videa, ktorá sa vzťahuje na rozlíšenie výsledného videa. Čím vyššia je kvalita videa, tým väčší je súbor. (Môžete ich vyskúšať, aby ste zistili, ktorá spĺňa vaše potreby.)

  Možnosť

  Rozlíšenie

  Zariadenie zobrazenia

  Prezentačná kvalita

  1 920 x 1 080, najväčšia veľkosť súboru

  Počítače a obrazovky s rozlíšením HD

  Internetová kvalita

  1 280 x 720, stredná veľkosť súboru

  Internet a disk DVD

  Nízka kvalita

  852 x 480, najmenšia veľkosť súboru

  Prenosné zariadenia

 4. Druhý rozbaľovací zoznam v časti s nadpisom Vytvoriť video obsahuje informáciu, či prezentácia obsahuje hovorený komentár a časovanie. (Toto nastavenie môžete v prípade potreby zmeniť.)

  • Ak ste nezaznamenali hovorený komentár s časovaním, predvolene je vybratá hodnota Nepoužívať zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

   Predvolené trvanie zobrazenia jednotlivých snímok je 5 sekúnd. Toto časovanie je možné zmeniť v poli Počet sekúnd zobrazovania každej snímky. Predĺžiť alebo skrátiť trvanie zobrazenia snímky môžete kliknutím na šípky nahor alebo nadol, ktoré sú umiestnené napravo od poľa.

  • Ak ste zaznamenali hovorený komentár s časovaním, predvolene sa používa hodnota Použiť zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť video.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov videosúboru, vyhľadajte priečinok, do ktorého sa uloží, a potom kliknite na položku Uložiť.

 7. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť MPEG-4 Video alebo Windows Media Video.

  Priebeh vytvárania videa môžete sledovať v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky. V závislosti od dĺžky videa a zložitosti prezentácie môže vytvorenie videa trvať až niekoľko hodín.

  Tip:   Ak je video dlhé, načasujte jeho vytváranie počas noci. Nasledujúce ráno tak bude k dispozícii.

 8. Ak chcete prehrať novovytvorené video, prejdite do daného priečinka a dvakrát kliknite na uložený súbor.

Uloženie vo formáte čistej prezentácie programu PowerPoint

Keď niekto otvorí súbor čistej prezentácie programu PowerPoint, súbor sa zobrazí na celú obrazovku v zobrazení prezentácie, nie v režime úprav. Sledujúci začne okamžite sledovať prezentáciu.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie priečinka, do ktorého chcete uložiť súbor čistej prezentácie programu PowerPoint.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx).

  Zoznam typov súborov v PowerPointe zahŕňa formát Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx)
 5. Vyberte položku Uložiť.

Prečo sa oplatí zmeniť prezentáciu na video?

Ak chcete kolegom alebo zákazníkom poskytnúť vernú verziu prezentácie (ako prílohu e-mailu, na CD alebo DVD disku či publikovanú na webe), uložte ju a nechajte ju prehrať ako video.

PowerPoint 2013 a novších verzií môžete uložiť prezentáciu ako video súbor MPEG-4 (.mp4) alebo súboru .wmv. Oba formáty širokej miere sú podporované a môže byť prenášaný cez internet.

Pri nahrávaní prezentácie ako videa pamätajte na nasledovné:

 • Vo videu môžete nahrať a načasovať hovorený komentár a pohyby laserového ukazovateľa.

 • Môžete ovládať veľkosť multimediálneho súboru a kvalitu videa.

 • Do filmu môžete zahrnúť animácie a prechody.

 • Diváci nemusia mať v počítačoch nainštalovaný program PowerPoint na sledovanie prezentácie.

 • Ak obsahuje prezentácia vložené video, video sa správne prehrá bez toho, aby ste jeho prehrávanie museli ovládať.

 • V závislosti od obsahu prezentácie môže vytvorenie videa trvať dlhý čas. Čím je prezentácia dlhšia a čím viac obsahuje animácií, prechodov a mediálneho obsahu, tým dlhšie to bude trvať. PowerPoint však môžete našťastie používať aj počas vytvárania videa.

Ktoré časti prezentácie nebudú súčasťou videa?

Vo videu vytvorenom v programe PowerPoint nebudú zahrnuté tieto položky:

 • Médiá vložené pomocou starších verzií programu PowerPoint. Ak majú byť použiteľné, je potrebné mediálny objekt konvertovať alebo inovovať.

  Ak ste napríklad vložili médium pomocou programu PowerPoint 2007, bude pripojené a v prezentácii funkčné.  Ak však tento súbor exportujete ako video, pripojené médium sa vynechá. Súbor môžete skonvertovať na nový formát (kliknite na kartu Súbor a v časti Informácie kliknite na položku Konvertovať) alebo kliknite pravým tlačidlom myši na objekt média a potom kliknite na príkaz inovácie, čím súbor vložíte a správne exportujete.

 • QuickTime media (pokiaľ nemáte nainštalovaný kodec ffdShow pre QuickTime tretej strany a vykonanú optimalizáciu na zabezpečenie kompatibility)

 • Makrá

 • Ovládacie prvky OLE alebo ActiveX

Čo sa stane s videom po vytvorení?

Video môžete po vytvorení zdieľať s inými používateľmi nasledujúcimi spôsobmi:

Uložiť ako súbor s videom

Po vytvorení snímok a zaznamenaní časovania a hovoreného komentára alebo pohybov laserovým ukazovateľom, ktoré chcete zahrnúť, ste pripravený na vytvorenie videa.

Formát: .mp4

Maximálne rozlíšenie: 1 280 × 720

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť a odoslať.

  Vytvorenie videa
 3. V časti Uložiť a odoslať kliknite na položku Vytvoriť video.

 4. Ak chcete zobraziť všetky možnosti veľkosti a kvality videa, kliknite v časti Vytvoriť video na šípku nadol s označením Monitory počítačov a obrazovky HD.

 5. Vyberte si jednu z týchto možností kvality videa. (Možno ich budete chcieť vyskúšať, aby ste zistili, ktorá spĺňa vaše potreby.)

  Táto možnosť

  Vytvorí nasledovný typ videosúboru

  Monitory počítačov a obrazovky HD

  vysoká kvalita a veľkosť súboru

  Internet a DVD

  stredná kvalita a veľkosť súboru

  Prenosné zariadenia

  nízka kvalita a veľkosť súboru

 6. Kliknite na položku so šípkou nadol Nepoužívať zaznamenané časovania a hovorené komentáre a potom vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak ste nenahrali a nenačasovali hovorený komentár a pohyby laserového ukazovateľa, kliknite na položku Nepoužívať zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

   Predvolené trvanie zobrazenia jednotlivých snímok je 5 sekúnd. Ak chcete tento čas zmeniť, kliknite na šípku nahor (zvýšenie počtu sekúnd) alebo nadol (zníženie počtu sekúnd) vedľa položky Počet sekúnd zobrazovania každej snímky.

  • Ak ste nahrali a načasovali hovorený komentár a pohyby laserového ukazovateľa, kliknite na položku Použiť zaznamenané časovania a hovorené komentáre.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť video.

 8. Do poľa Názov súboru zadajte názov videosúboru, vyhľadajte priečinok, do ktorého sa uloží, a potom kliknite na položku Uložiť.

  Priebeh vytvárania videa môžete sledovať v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky. V závislosti od dĺžky videa a zložitosti prezentácie môže vytvorenie videa trvať až niekoľko hodín.

  Tip:   Ak je video dlhé, načasujte jeho vytváranie počas noci. Nasledujúce ráno tak bude k dispozícii.

 9. Ak chcete prehrať novovytvorené video, prejdite do daného priečinka a dvakrát kliknite na uložený súbor.

Uloženie vo formáte čistej prezentácie programu PowerPoint

Keď niekto otvorí súbor čistej prezentácie programu PowerPoint, súbor sa zobrazí na celú obrazovku v zobrazení prezentácie, nie v režime úprav. Sledujúci začne okamžite sledovať prezentáciu.

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť, aby ste zaistili, že všetka nedávna práca sa uloží vo formáte Prezentácia programu PowerPoint (.pptx).

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie priečinka, do ktorého chcete uložiť súbor čistej prezentácie programu PowerPoint.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx).

  Zoznam typov súborov v PowerPointe zahŕňa formát Čistá prezentácia programu PowerPoint (.ppsx)
 5. Vyberte položku Uložiť.

Prečo sa oplatí zmeniť prezentáciu na video?

Ak chcete kolegom alebo zákazníkom poskytnúť vernú verziu prezentácie (ako prílohu e-mailu, na CD alebo DVD disku či publikovanú na webe), uložte ju a nechajte ju prehrať ako video.

PowerPoint 2010 uloží vašu prezentáciu ako súbor Windows Media Video (.wmv). (Ak nechcete používať formát súboru .wmv, môžete použiť nástroj tretej strany a konvertovať svoj súbor na iný formát, akým je .avi alebo .mov.)

Pri nahrávaní prezentácie ako videa pamätajte na nasledovné:

 • Vo videu môžete nahrať a načasovať hovorený komentár a pohyby laserového ukazovateľa.

 • Môžete ovládať veľkosť multimediálneho súboru a kvalitu videa.

 • Do filmu môžete zahrnúť animácie a prechody.

 • Diváci nemusia mať v počítačoch nainštalovaný program PowerPoint na sledovanie prezentácie.

 • Ak obsahuje prezentácia vložené video, video sa správne prehrá bez toho, aby ste jeho prehrávanie museli ovládať.

 • V závislosti od obsahu prezentácie môže vytvorenie videa trvať dlhý čas. Čím je prezentácia dlhšia a čím viac obsahuje animácií, prechodov a mediálneho obsahu, tým dlhšie to bude trvať. PowerPoint však môžete našťastie používať aj počas vytvárania videa.

Ktoré časti prezentácie nebudú súčasťou videa?

Vo videu vytvorenom v programe PowerPoint nebudú zahrnuté tieto položky:

 • Médiá vložené pomocou starších verzií programu PowerPoint. Ak majú byť použiteľné, je potrebné mediálny objekt konvertovať alebo inovovať.

  Ak ste napríklad vložili médium pomocou programu PowerPoint 2007, bude pripojené a v prezentácii funkčné.  Ak však tento súbor exportujete ako video, pripojené médium sa vynechá. Súbor môžete skonvertovať na nový formát (kliknite na kartu Súbor a v časti Informácie kliknite na položku Konvertovať) alebo kliknite pravým tlačidlom myši na objekt média a potom kliknite na príkaz inovácie, čím súbor vložíte a správne exportujete.

 • QuickTime media (pokiaľ nemáte nainštalovaný kodec ffdShow pre QuickTime tretej strany a vykonanú optimalizáciu na zabezpečenie kompatibility)

 • Makrá

 • Ovládacie prvky OLE alebo ActiveX

Čo sa stane s videom po vytvorení?

Video môžete po vytvorení zdieľať s inými používateľmi nasledujúcimi spôsobmi:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×