Vytvorenie Vennovho diagramu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt, ktorý používa na rozloženie Vennovho diagramu v programe Excel, Outlook, PowerPoint a Word. Vennových diagramov sú ideálne pre znázorňujúcimi podobnosti a rozdiely medzi niekoľko rôznych skupinami alebo konceptmi.

Prehľad Vennových diagramov

Vo Vennovom diagrame sa používajú pretínajúce sa kruhy na zobrazenie podobností, rozdielov a vzťahov medzi konceptmi, myšlienkami, kategóriami alebo skupinami. Podobnosti medzi skupinami sú znázornené ako pretínajúce sa časti kruhov. Nepretínajúce sa časti kruhov predstavujú rozdiely.

Vennov diagram

1 každej veľkú skupinu predstavuje jeden z kruhov.

2 každá prekrývajúca sa oblasť predstavuje podobnosti medzi dvoma veľkými skupinami alebo menšími skupinami patriacimi k daným väčším skupinám.

Čo chcete urobiť?

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Grafické prvky SmartArt v skupine Ilustrácie na karte Vložiť

  Príklad skupiny Ilustrácie na karte Vložiť v programe NetworkSolutionsBP-Overenie-1-3

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Vzťah, kliknite na rozloženie Vennovho diagramu (napríklad Základný Vennov diagram) a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Rozloženie grafického prvku SmartArt
  Rozloženie Základný Vennov diagram

Pridanie textu do hlavných kruhov

 1. Vyberte tvar v grafickom prvku SmartArt.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a zadajte požadovaný text (alebo vyberte odrážku a zadajte text).

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom svoj text prilepte.

  • Kliknite na kruh v grafickom prvku SmartArt a potom napíšte text.

  Poznámka: Ak sa tabla Text nezobrazuje, môžete ju otvoriť kliknutím na ovládací prvok na ľavej strane grafického prvku SmartArt.

  Ovládací prvok tably Text

Pridanie textu do prekrývajúcich sa častí kruhov

Pomocou tably Text nie je možné zadávať text do prekrývajúcich sa častí kruhov Vennovho diagramu. Môžete však vložiť textové polia a umiestniť ich nad prekrývajúce sa oblasti.

V programe Excel, Outlook a Word:

 1. Na karte Vložiť v skupine Text:

  • V Exceli kliknite na položku Textové pole.

  • V Outlooku kliknite na položku Textové pole a potom na položku Kresliť textové pole.

  • Vo Worde kliknite na položku Textové pole a potom v dolnej časti galérie kliknite na položku Kresliť textové pole.

 2. Potom postupujte nasledovne:

  • Kliknite na prekrývajúci sa kruh a presuňte ho. Nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

  • Ak chcete pridať text, kliknite do poľa a zadajte ho.

  • Ak chcete zmeniť farbu pozadia z bielej na farbu prekrývajúceho sa kruhu, kliknite pravým tlačidlom na textové pole a vyberte položku Formátovať tvar.

  • Na table Formátovať tvar vyberte v časti Vyplniť položku Bez výplne.

  • Ak chcete odstrániť čiary okolo textového poľa, vyberte textové pole, kliknite na položku Čiara na table Formátovať tvar a potom vyberte možnosť Bez čiar.

   Poznámky: 

   • Ak chcete premiestniť textové pole, kliknite naň a keď sa ukazovateľ zmení na prekrížené šípky Štvorsmerná šípka , presuňte textové pole na požadované miesto.

   • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Domov.

V programe PowerPoint:

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Blok textu.

 2. Kliknite na prekrývajúci sa kruh a presuňte ho. Nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete pridať text, kliknite do poľa a zadajte ho.

 1. Kliknite na existujúci kruh, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový kruh.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Skupina Vytvoriť grafický objekt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt a Návrh, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno bude potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, aby sa otvorila karta Návrh.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť kruh za vybratý kruh, ktorý bude prekrývať vybratý kruh, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť kruh pred vybratý kruh, ktorý bude prekrývať vybratý kruh, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať kruh do Vennovho diagramu, skúste pri hľadaní požadovaného umiestnenia nového kruhu experimentovať s pridávaním tvaru pred alebo za vybratý kruh.

 • Ak chcete pridať kruh z tably Text, kliknite na existujúci kruh, presuňte ukazovateľ pred alebo za text, kam chcete pridať kruh, a potom stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete odstrániť niektorý kruh z Vennovho diagramu, kliknite naň a potom stlačte kláves Delete.

 • Ak chcete kruh premiestniť, kliknite naň a myšou ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať kruh iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na Vennov diagram, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na možnosť rozloženia v skupine Rozloženia na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt. Po ukázaní na možnosť rozloženia sa grafický prvok SmartArt zmení, čím sa zobrazí ukážka jeho vzhľadu s daným rozložením. Vyberte požadované rozloženie.

  • Ak chcete zobraziť prekrývajúce sa vzťahy v sekvencii, kliknite na položku Lineárny Vennov diagram.

   Lineárny Vennov diagram

  • Ak chcete zobraziť vzťahy a zvýrazniť rast alebo stupňovanie, kliknite na položku Skladaný Vennov diagram.

   Skladaný Vennov diagram

  • Ak chcete zobraziť prekrývajúce sa vzťahy a vzťah k ústrednej myšlienke, kliknite na položku Lúčový Vennov diagram.

   Lúčový Vennov diagram

Ak chcete rýchlo dosiahnuť profesionálny vzhľad a úpravu grafického prvku SmartArt, môžete zmeniť farby Vennovho diagramu. Je tiež možné pridať efekty, ako sú rôzne žiarenia, jemné okraje alebo priestorové efekty.

Na kruhy v grafickom prvku SmartArt je možné použiť kombinácie farieb, ktoré vychádzajú z farby motívu.

Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 • V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Možnosť Zmeniť farby v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tip: Po umiestnení ukazovateľa na miniatúru uvidíte, ako sa farby prejavia v grafickom prvku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania kruhu

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie kruhu, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Na table Formátovať tvar môžete v prípade potreby kliknutím na šípku vedľa položky Čiara zobraziť všetky možnosti a potom vykonať niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania kruhu, kliknite na položku Farba Výber farieb a potom kliknite na požadovanú farbu.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiar orámovania kruhu, vyberte požadované štýly čiary, napríklad Priehľadnosť, Šírka alebo Typ čiarkovania.

Zmena farby pozadia kruhu vo Vennovom diagrame

Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete upraviť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na orámovanie kruhu a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Na table Formátovať tvar kliknite v časti Vyplniť položku Výplň plnou farbou.

 3. Kliknite na tlačidlo Farba Výber farieb a potom kliknite na požadovanú farbu.

  • Ak chcete na pozadí použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zvýšiť mieru priehľadnosti tvarov v diagrame, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýl čiary, skosenie alebo priestorové otočenie. Používaním štýlov grafických prvkov SmartArt na kruhoch v grafických prvkoch SmartArt dosiahnete ich jedinečný vzhľad.

Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete upraviť.

 • V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázka SmartArt.

  Skupina Štýly grafických prvkov SmartArt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

Poznámky: 

 • Po umiestnení ukazovateľa na miniatúru uvidíte, ako sa štýly grafických prvkov SmartArt prejavia v grafickom prvku SmartArt.

Tip: Ak používate NetworkSolutionsBP-Overenie-1-3 alebo PowerPoint 2016, môžete animovať Vennovho diagramu a zvýrazniť tak každý kruh. Ďalšie informácie nájdete v téme animovať grafický prvok SmartArt.

Pozrite tiež

Výber rozloženia grafického prvku SmartArt

Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt

Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého grafického prvku SmartArt

Pridanie tvarov

Čo chcete urobiť?

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Tvary na karte Vložiť

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Vzťah, kliknite na rozloženie Vennovho diagramu (napríklad Základný Vennov diagram) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie textu do hlavných kruhov

 1. Vyberte grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na Textovej table.
  Skupina Vytvoriť grafický objekt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt
  Ak sa Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na grafický prvok SmartArt kliknite na kartu návrh.

 3. Použite jeden z týchto postupov:

 4. Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

 5. Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

 6. Kliknite na kruh v grafickom prvku SmartArt a potom napíšte text.

 7. Na textovej table v časti Typ pre text, vyberte odrážku a zadajte požadovaný text.

Poznámka: Na textovej table môžete otvoriť aj kliknutím na ovládací prvok.

Ovládací prvok textovej tably

Pridanie textu do prekrývajúcich sa častí kruhov

Pomocou tably Text nie je možné zadávať text do prekrývajúcich sa častí kruhov Vennovho diagramu. Môžete však vložiť textové polia a umiestniť ich nad prekrývajúce sa oblasti.

Ak chcete vložiť textové pole, postupujte takto:

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole.

 2. Potiahnutím nakreslite textové pole.

 3. Vyberte textové pole a zadajte požadovaný text.

 4. Umiestnite oblasti prekrývajúce sa kruhy textového poľa.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete pridať ďalší kruh.

 2. Kliknite na existujúci kruh, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový kruh.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Skupina Vytvoriť grafický objekt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt a Návrh, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Možno bude potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, aby sa otvorila karta Návrh.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť kruh za vybratý kruh, ktorý bude prekrývať vybratý kruh, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť kruh pred vybratý kruh, ktorý bude prekrývať vybratý kruh, kliknite na položku Pridať tvar pred.

 • Ak chcete pridať kruh do Vennovho diagramu, skúste pri hľadaní požadovaného umiestnenia nového kruhu experimentovať s pridávaním tvaru pred alebo za vybratý kruh.

 • Ak chcete pridať kruh z tably Text, kliknite na položku existujúci kruh, presuňte kurzor pred alebo za text miesto, kam chcete pridať kruh a stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť kruh z Vennovho diagramu, kliknite na kruh, ktorý chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete kruh premiestniť, kliknite naň a myšou ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať kruh iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na Vennov diagram, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

 2. V dialógovom okne vybrať grafický prvok SmartArt, na ľavej table kliknite na položku vzťah, a na pravej table vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť prekrývajúce sa vzťahy v sekvencii, kliknite na položku Lineárny Vennov diagram.

   Lineárny Vennov diagram

  • Ak chcete zobraziť vzťahy a zvýrazniť rast alebo stupňovanie, kliknite na položku Skladaný Vennov diagram.

   Skladaný Vennov diagram

  • Ak chcete zobraziť prekrývajúce sa vzťahy a vzťah k ústrednej myšlienke, kliknite na položku Lúčový Vennov diagram.

Poznámka: Zmeniť rozloženie grafiky Smart Art môžete kliknutím na možnosť rozloženia v skupine Rozloženia na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt. Po ukázaní na možnosť rozloženia sa grafika SmartArt zmení, čím sa zobrazí ukážka jej vzhľadu s daným rozložením.

Rýchlo pridať kvality vzhľad a doladenie na grafický prvok SmartArt, môžete zmeniť farby Vennovho diagramu. Môžete tiež pridať efekty, ako napríklad žiarenie, hladké okraje alebo 3-D efekty.

Na kruhy v grafickom prvku SmartArt je možné použiť kombinácie farieb, ktoré vychádzajú z farby motívu.

Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 1. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Skupina Štýly grafických prvkov Smart na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tip: Po umiestnení ukazovateľa na miniatúru uvidíte, ako sa farby prejavia v grafickom prvku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania kruhu

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie kruhu, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. V dialógovom okne Formátovať tvar, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu orámovania kruhu, kliknite na tlačidlo Farba čiary na ľavej table, na table Farbu čiary, kliknite na položku Farba Výber farieb a potom kliknite na požadovanú farbu.

  • Ak chcete zmeniť štýl čiar orámovania kruhu, kliknite na Štýl čiary na ľavej table, na table Štýl čiary a potom vyberte požadované štýly čiary, ktoré chcete.

Zmena farby pozadia kruhu vo Vennovom diagrame

Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete upraviť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na orámovanie kruhu a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. V dialógovom okne Formátovať tvar na ľavej table kliknite na položku výplň a potom na table výplň kliknite na položku Výplň plnou farbou.

 3. Kliknite na tlačidlo Farba Výber farieb a potom kliknite na požadovanú farbu.

  • Ak chcete na pozadí použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete zvýšiť mieru priehľadnosti tvarov v diagrame, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýl čiary, skosenie alebo priestorové otočenie. Používaním štýlov grafických prvkov SmartArt na kruhoch v grafických prvkoch SmartArt dosiahnete ich jedinečný vzhľad.

Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete upraviť.

 1. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázka SmartArt.

  Skupina Štýly grafických prvkov Smart na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

 • Po umiestnení ukazovateľa na miniatúru uvidíte, ako sa štýly grafických prvkov SmartArt prejavia v grafickom prvku SmartArt.

Ak používate PowerPoint 2010, môžete animovať Vennovho diagramu a zvýrazniť tak každý kruh. Ďalšie informácie o tom, ako animovať grafický prvok SmartArt nájdete v téme animovať grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na Vennov diagram, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie kliknite v skupine animácia kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Viac a potom kliknite na položku animácie, ktoré chcete.

 3. Ak chcete, aby každý kruhu vo Vennovom diagrame zadajte v poradí, na karte animácie kliknite v skupine animácia kliknite na položku Možnosti efektu a potom kliknite na položku Po jednom.

Poznámka: Ak kopírujete Vennovho diagramu s animáciou, ich použití do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

Pozrite tiež

Výber rozloženia grafického prvku SmartArt

Čo chcete urobiť?

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Vzťah, kliknite na rozloženie Vennovho diagramu (napríklad Základný Vennov diagram) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak chcete zadať text na definovanie kruhu, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   Ovládací prvok textovej tably

  • Kliknite na kruh v grafickom prvku SmartArt a potom napíšte text.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete pridať ďalší kruh.

 2. Kliknite na existujúci kruh, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový kruh.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický prvok na šípku v časti Pridať tvar.

  Pridanie tvaru

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť kruh za vybratý kruh, ktorý bude prekrývať vybratý kruh, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť kruh pred vybratý kruh, ktorý bude prekrývať vybratý kruh, kliknite na položku Pridať tvar pred.

 • Keď je potrebné pridať kruhu Vennovom diagrame, experimentovať s pridávaním tvar pred alebo za vybratý kruh získať umiestnenie chcete pre nový kruh. Je to jednoduché opraviť bežné chyby grafické prvky SmartArt.

 • Ak chcete pridať kruh z tably Text, kliknite na položku existujúci kruh, presuňte kurzor pred alebo za text miesto, kam chcete pridať kruh a stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť kruh z Vennovho diagramu, kliknite na kruh, ktorý chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete kruh premiestniť, kliknite naň a myšou ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať kruh iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na Vennov diagram, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

 2. Kliknite na položku vzťah, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť prekrývajúce sa vzťahy v sekvencii, kliknite na položku Lineárny Vennov diagram.

   Lineárny Vennov diagram

  • Ak chcete zobraziť vzťahy a zvýrazniť rast alebo stupňovanie, kliknite na položku Skladaný Vennov diagram.

   Skladaný Vennov diagram

  • Ak chcete zobraziť prekrývajúce sa vzťahy a vzťah k ústrednej myšlienke, kliknite na položku Lúčový Vennov diagram.

Poznámka: Zmeniť rozloženie grafiky Smart Art môžete kliknutím na možnosť rozloženia v skupine Rozloženia na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt. Po ukázaní na možnosť rozloženia sa grafika SmartArt zmení, čím sa zobrazí ukážka jej vzhľadu s daným rozložením.

Rýchlo pridať kvality vzhľad a doladenie na grafický prvok SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použitie štýlu grafického prvku SmartArt Vennovom diagrame. Môžete tiež pridať efekty, ako napríklad žiarenie, hladké okraje alebo 3-D efekty. Pomocou prezentácie programu PowerPoint 2007, môžete si animovať Vennovho diagramu.

Na kruhy v grafickom prvku SmartArt je možné použiť kombinácie farieb, ktoré vychádzajú z farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Ponuka nástroje zoznamu polí

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia na grafickom prvku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania kruhu

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie kruhu, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Ak chcete zmeniť farbu orámovania kruhu, kliknite na tlačidlo Farba čiary, kliknite na položku Farba Výber farieb a potom kliknite na požadovanú farbu.

 3. Ak chcete zmeniť štýl orámovania kruhu, kliknite na položku Štýl čiary a potom vyberte požadovaný štýl čiary.

Zmena farby pozadia kruhu vo Vennovom diagrame

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na orámovanie kruhu a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Kliknite na položku Výplň a potom na položku Výplň plnou farbou.

 4. Kliknite na tlačidlo Farba Výber farieb a potom kliknite na požadovanú farbu.

Ak chcete na pozadí použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako je napríklad štýl čiary, skosenia alebo 3-D, ktoré môžete použiť na kruhy v grafickom prvku SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ponuka nástroje zoznamu polí

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

Ak používate Microsoft Office PowerPoint 2007, môžete animovať Vennovho diagramu a zvýrazniť tak každý kruh.

 1. Kliknite na Vennov diagram, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie kliknite na položku Animovať a potom na položku Po jednom.

  Obrázok karty Animácie

Poznámka: Ak kopírujete Vennovho diagramu s animáciou, ich použití do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

Pozrite tiež

Výber rozloženia grafického prvku SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×