Vytvorenie vedľajších procesov a ich opätovné použitie v diagrame procesov

Vytvorenie vedľajších procesov a ich opätovné použitie v diagrame procesov

Veľké procesy sa často skladajú z vedľajších procesov, ktoré možno považovať za samostatné jednotky a ktoré možno zobraziť v diagrame na vlastnej strane. Diagram prehľadu môžete týmto spôsobom sprehľadniť použitím jediného tvaru, ktorý predstavuje daný vedľajší proces a hypertextovým prepojením diagramu prehľadu na podrobnú kresbu. Ak sa chcete presunúť na stranu vedľajšieho procesu, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na prepojený tvar, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na pomenované hypertextové prepojenie.

Vedľajšie procesy sa môžu nachádzať na osobitných stranách jedného dokumentu, alebo ak máte vedľajšie procesy, ktoré môžete používať vo viacerých diagramoch, môžete jeden raz vytvoriť diagram vedľajšieho procesu a uložiť ho. Potom môžete vytvárať prepojenia na tento diagram z tvarov vedľajších procesov v iných diagramoch.

Vytvorenie nového, prázdneho vedľajšieho procesu

  1. Vyberte tvar v diagrame, s ktorým chcete prepojiť nový vedľajší proces.

  2. Na karte Proces v skupine Vedľajší proces kliknite na položku Vytvoriť nový.

Program Visio pridá novú stranu do diagramu pre vedľajší proces a vytvorí hypertextové prepojenie z vybratého tvaru na danú stranu.

Extrahovanie vybratých tvarov do vedľajšieho procesu

  1. Vyberte tvary, ktoré chcete premiestniť do vedľajšieho procesu.

  2. Na karte Proces v skupine Vedľajší proces kliknite na položku Vytvoriť z výberu.

Vybraté tvary sa premiestnia na novú stránku a nový tvar sa pridá do zdrojového diagramu s cieľom znázorniť daný vedľajší proces. Nový tvar sa prepojí na novú stránku.

Ak je prehľad procesu vývojovým diagramom krížového procesu, nová stránka vedľajšieho procesu bude zahŕňať dráhy a fázy, ktoré sa zhodujú so stránkou prehľadu.

Prepojenie na existujúci vedľajší proces

  1. Vyberte tvar, ktorý chcete prepojiť na vedľajší proces.

  2. Na karte Proces v skupine Vedľajší proces kliknite na položku Prepojiť s existujúcim.

    Otvorí sa ponuka so zoznamom strán v diagrame, ktorá ponúka aj možnosť prepojenia na iný dokument.

  3. Kliknite na stranu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie alebo kliknite na položku Prejsť na iný dokument a prepojte tvar na iný dokument.

Rýchle úlohy

Úloha

Činnosť

Odstránenie hypertextového prepojenia.

Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a potom kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenia. V dialógovom okne Hypertextové prepojenia kliknutím na položku Odstrániť odstráňte hypertextové prepojenie, ktoré je momentálne vybraté v zozname.

Prepojenie na špecifickú stránku v inom diagrame.

Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a potom kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenia. Ak nemáte existujúce hypertextové prepojenie, kliknutím na položku Nový vytvorte nové hypertextové prepojenie a kliknutím na položku Prehľadávať vedľa poľa Adresa vyberte diagram, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie. Kliknutím na položku Prehľadávať vedľa poľa Vedľajšia adresa určite stránku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

Prepojenie z vedľajšieho procesu na diagram procesu prehľadu

Vyberte tvar, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie alebo pridajte nový tvar na stránku. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie. Určite diagram cieľového procesu pomocou polí Adresa a Vedľajšia adresa.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×