Vytvorenie vývojového diagramu s grafickými prvkami SmartArt

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vývojový diagram znázorňuje sekvenčné kroky úlohy alebo procesu. Existuje veľa rôznych rozložení grafických prvkov SmartArt, ktoré môžete použiť na zobrazenie krokov procesu, vrátane rozložení, ktoré obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia Obrázkový proces so zvýraznením
Rozloženie Obrázkový proces so zvýraznením je jedným z mnohých rozložení procesu, ktoré môžete použiť na zobrazenie obrázkov súvisiacich so sekvenčnými krokmi úlohy alebo procesu. Rozloženie Obrázkový proces so zvýraznením môžete použiť napríklad na zobrazenie procesu premeny odpadu z kuchyne na záhradný kompost.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako vytvoriť vývojový diagram s obrázkami. Metódy popísané v tomto článku môžete použiť na vytvorenie alebo zmenu skoro každého grafického prvku SmartArt. Na dosiahnutie požadovaných výsledkov vyskúšajte rôzne rozloženia.

Použitím grafického prvku SmartArt v Exceli, PowerPointe alebo Worde je možné vytvoriť vývojový diagram a začleniť ho do hárka, prezentácie alebo dokumentu.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie vývojového diagramu s obrázkami

Pridanie alebo odstránenie polí vo vývojovom diagrame

Presun poľa vo vývojovom diagrame

Zmena farieb vo vývojovom diagrame

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt vo vývojovom diagrame

Animovanie vývojového diagramu

Vytvorenie vývojového diagramu s obrázkami

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku SmartArt.

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku Proces a potom dvakrát kliknite na položku Obrázkový proces so zvýraznením.

  Výber procesu

 3. Ak chcete pridať obrázok, kliknite v poli, do ktorého ho chcete pridať, na ikonu obrázka Ikona obrázka , vyberte požadovaný obrázok, ktorý chcete zobraziť v diagrame, a kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

   Poznámka: Ak sa textová tabla nezobrazuje, na karte Návrh kliknite na položku Textová tabla.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text.

   Poznámka: Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie polí vo vývojovom diagrame

Pridanie poľa

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ku ktorému chcete pridať pole.

 2. Kliknite na existujúce pole, ktoré je umiestnené najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Pridanie tvaru do grafiky SmartArt

  Ak sa karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Keď potrebujete pridať pole do vývojového diagramu, skúste experimentovať s pridávaním poľa pred alebo za vybraté pole, a získať tak požadované umiestnenie pre nové pole.

Pridanie poľa z textovej tably

 1. Umiestnite kurzor na začiatok textu, ku ktorému chcete pridať pole.

 2. Zadajte do nového poľa požadovaný text, stlačte kláves ENTER a potom na odsadenie nového poľa stlačte kláves TAB, alebo ak chcete zápornú zarážku, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Odstránenie poľa

 • Ak chcete odstrániť pole, kliknite na orámovanie poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Presun poľa vo vývojovom diagrame

 • Ak chcete pole premiestniť, kliknite naň a myšou ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať pole iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

Zmena farieb vo vývojovom diagrame

Ak chcete rýchlo pridať vzhľad a lesk dizajnérskej kvality do grafického prvku SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použiť štýl grafického prvku SmartArt vo vývojovom diagrame. Je tiež možné pridať efekty, ako sú rôzne žiarenia, jemné okraje alebo priestorové efekty. V PowerPointových prezentáciách môžete animovať vývojový diagram.

Použitie farieb motívu

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 2. Na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Kliknutie na tlačidlo Zmeniť farby

  Ak sa karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

  Výber farby motívu

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia na grafickom prvku SmartArt.

Zmena štýlu pozadia alebo farby poľa vo vývojovom diagrame

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na pole, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  Výber položky Formátovať tvar

 2. Ak chcete zmeniť štýl výplne, v table Formátovať tvar kliknutím na šípku vedľa položky Výplň rozbaľte zoznam a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Bez výplne

  • Výplň plnou farbou

  • Výplň prechodom

  • Výplň obrázkom alebo textúrou

  • Vzorková výplň

  Formátovanie tvaru grafiky SmartArt

 3. Kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a potom vyberte z galérie farbu.

 4. Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Zmeniť štýl alebo farbu orámovania poľa

 1. V grafickom prvku SmartArt kliknite pravým tlačidlom na pole, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  Výber položky Formátovať tvar

 2. Ak chcete zmeniť farbu orámovania poľa, na table Formátovať tvar kliknutím na šípku vedľa položky Riadok rozbaľte zoznam a potom vyberte niektorú z týchto možností:

  • Bez čiar, plná čiara alebo čiara prechodu

  • Farba

  • Priehľadnosť (pomocou ovládacieho prvku Priehľadnosť alebo zadaním percentuálnej hodnoty)

  • Šírka (v pixloch)

  • Typ zloženia

  • Typ čiarkovania

  • Typ zakončenia

  Formátovanie čiary grafiky SmartArt

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt vo vývojovom diagrame

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v grafických prvkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorého štýl grafického prvku SmartArt chcete zmeniť.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt na požadovaný štýl.

  .

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  Ak sa karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  Poznámky: 

  • Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa štýl grafického prvku SmartArt prejaví v na grafickom prvku SmartArt.

  • Grafický prvok SmartArt sa dá prispôsobiť tiež premiestnením alebo zmenou veľkosti polí, pridaním výplne alebo efektu a pridaním obrázka.

Animovanie vývojového diagramu

Ak používate PowerPoint, môžete animovať vývojový diagram, a zvýrazniť tak každé pole.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácia kliknite na položku Možnosti efektu a potom kliknite na položku Po jednom.

  Pridanie animácie do grafiky SmartArt

Poznámka: Ak kopírujete vývojový diagram s použitou animáciou do inej snímky, animácia sa tiež skopíruje.

Pozrite tiež

Výber grafického prvku SmartArt

Vytvorenie organizačnej schémy pomocou grafických prvkov SmartArt

Vytvorenie vývojového diagramu

Použitím grafického prvku SmartArt v programe Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007 je možné vytvoriť vývojový diagram a začleniť ho do hárka, e-mailovej správy, prezentácie alebo dokumentu.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie vývojového diagramu s obrázkami

Pridanie alebo odstránenie polí vo vývojovom diagrame

Presun poľa vo vývojovom diagrame

Zmena farieb vo vývojovom diagrame

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt vo vývojovom diagrame

Animovanie vývojového diagramu

Vytvorenie vývojového diagramu s obrázkami

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku Proces a potom dvakrát kliknite na položku Obrázkový proces so zvýraznením.

 3. Ak chcete pridať obrázok, kliknite v poli, do ktorého ho chcete pridať, na ikonu obrázka Ikona obrázka , vyberte požadovaný obrázok, ktorý chcete zobraziť v diagrame, a kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   Ovládací prvok textovej tably

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text.

   Poznámka: Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie polí vo vývojovom diagrame

Pridanie poľa

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ku ktorému chcete pridať pole.

 2. Kliknite na existujúce pole, ktoré je umiestnené najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický prvok na šípku v časti Pridať tvar.

  Pridanie tvaru

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  Keď potrebujete pridať pole do vývojového diagramu, skúste experimentovať s pridávaním poľa pred alebo za vybraté pole, a získať tak požadované umiestnenie pre nové pole.

Pridanie poľa z textovej tably

 1. Umiestnite kurzor na začiatok textu, ku ktorému chcete pridať pole.

 2. Zadajte do nového poľa požadovaný text, stlačte kláves ENTER a potom na odsadenie nového poľa stlačte kláves TAB, alebo ak chcete zápornú zarážku, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Odstránenie poľa

 • Ak chcete odstrániť pole, kliknite na orámovanie poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Presun poľa vo vývojovom diagrame

 • Ak chcete pole premiestniť, kliknite naň a myšou ho presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete presúvať pole iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

Zmena farieb vo vývojovom diagrame

Ak chcete rýchlo pridať vzhľad a lesk dizajnérskej kvality do grafického prvku SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použiť štýl grafickéHo prvku SmartArt vo vývojovom diagrame. Môžete pridať aj efekty, ako sú napríklad žiary, mäkké okraje alebo priestorové efekty. V Office PowerPoint 2007 prezentáciách môžete animovať vývojový diagram.

Pre polia v grafickom prvku SmartArt je možné použiť farebné kombinácie, ktoré sú odvodené z farby motívu.

Použitie farieb motívu

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

  Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia na grafickom prvku SmartArt.

Zmena farby čiar alebo štýlu orámovania poľa

 1. V grafike SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie poľa, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Ak chcete zmeniť farbu orámovania poľa, kliknite na položku Farba čiary, kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

 3. Ak chcete zmeniť štýl orámovania poľa, kliknite na položku Štýl čiary a potom vyberte požadované štýly čiary.

Zmena štýlu farby pozadia poľa vo vývojovom diagrame

 1. Kliknite pravým tlačidlom na orámovanie poľa a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Kliknite na tablu Výplň a potom na políčko Výplň plnou farbu.

 3. Kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

 4. Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt vo vývojovom diagrame

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v grafických prvkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorého štýl grafického prvku SmartArt chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  .

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  Poznámky: 

Animovanie vývojového diagramu

Ak používate program Office PowerPoint 2007, môžete animovať vývojový diagram a zvýrazniť tak každé pole.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie kliknite na položku Animovať a potom na položku Po jednom.

  Obrázok karty Animácie

Poznámka: Ak kopírujete vývojový diagram s použitou animáciou do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

Pozrite tiež

Výber grafického prvku SmartArt

Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×