Vytvorenie vývojového diagramu krížového procesu

Vytvorenie vývojového diagramu krížového procesu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zobrazuje vzťah medzi obchodným procesom a funkčnými jednotkami (ako sú napríklad oddelenia) zodpovedný za tento proces pomocou vývojové diagramy krížového procesu.

Dráh do vývojového diagramu predstavujú funkčnými jednotkami, napríklad oddelenia alebo pozície. Každý tvar, ktoré predstavuje krok procesu sa umiestni do dráhu pre funkčné oddelenia pre každý z nich.

Šablóna vývojového diagramu krížneho procesu

Poznámka: Môžete tiež automaticky vytvoriť vývojového diagramu krížového procesu z údajov pomocou diagramu Vizualizácia údajov v programe Visio Online Plan 2. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie diagramu Vizualizácia údajov.

 1. Spustite program Visio.

 2. V zozname Kategórie kliknite na položku Vývojový diagram.

 3. Kliknite na šablónu Vývojový diagram krížového procesu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Horizontálne alebo Vertikálne podľa orientácie dráhy a kliknite na tlačidlo OK. Orientáciu môžete zmeniť na karte Vývojový diagram krížového procesu.

Šablóna sa otvorí s dráhami už na strane.

Pridanie dráh

Dráhy môžete do diagramu pridať viacerými spôsobmi:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na hlavičku dráhy a v kontextovej ponuke kliknite na položku Vložiť Dráha pred alebo Vložiť Dráha za.

 • Podržte kurzor nad rohom jednej z dráh. Zobrazí sa malá šípka Vložiť tvar Dráha. Kliknite na ňu.

 • Na karte Vývojový diagram krížového procesu kliknite v skupine Vložiť na položku Dráha. Dráha sa pridá za vybranú dráhu. Ak žiadna dráha nie je vybraná, pridá sa na koniec.

 • Zo vzorkovnice Tvary vývojového diagramu krížového procesu presuňte tvar dráhy na miesto, kde sa má zobraziť.

Zmena textu

 • Ak chcete diagram a dráhy označiť, kliknite na tvar obsahujúci zástupný text a napíšte označenie.

 • Ak chcete označenie premiestniť, na karte Domov v skupine Nástroje kliknite na nástroj Blok textu, potom kliknite na označenie a presuňte ho na nové miesto.

 • Ak chcete zmeniť orientáciu textu označenia, kliknite na kartu Vývojový diagram krížového procesu a potom v skupine Návrh kliknite na položku Otočiť označenie dráhy.

Usporiadanie a zoskupenie tvarov

 • Ak chcete označiť fázy procesu, použite nástroj Oddeľovač zo vzorkovnice Tvary vývojového diagramu krížového procesu. Oddeľovač do dráhy vložte, ak chcete označiť zmenu fázy (napríklad prechod od Medzníku 1 k Medzníku 2). Ak chcete zmeniť označenie, prepíšte ho, keď je fáza vybraná.

 • Ak chcete pridať orámovanie, ktoré orámuje skupiny súvisiacich tvarov, použite nástroj Kontajner. Najskôr vyberte tvary, ktoré chcete zoskupiť, potom na karte Vložiť kliknite v skupine Časti diagramu na položku Kontajner a vyberte jeden z galérie.

Zmena usporiadania dráh

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Ukazovateľ.

 2. Kliknutím vyberte hlavičku dráhy, ktorú chcete premiestniť.

  Pri kurzore by sa mala zobraziť ikona pre pohyb.

 3. Presuňte dráhu a umiestnite ju na požadované miesto.

Tvary, ktoré sa nachádzajú v dráhe, sa presunú spolu s ňou. Ak chcete skontrolovať, či sa tvar nachádza v dráhe a nie niekde pod ňou, vyberte tvar. Ak sa tvar nachádza v dráhe, dráha bude slabo zvýraznená žiarou. Ak chcete, aby sa tvar nachádzal v dráhe, ale tvar sa v nej nenachádza, o kúsok ho posuňte a dráha ho rozpozná.

Odstránenie dráhy

 • Kliknite na hlavičku dráhy, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Odstránia sa aj všetky tvary nachádzajúce sa v dráhe.

Vytvorenie vývojového diagramu krížového procesu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nový, kliknite na položku vývojový diagram a potom dvakrát kliknite na položku Prejsť vývojový diagram krížového procesu.

 3. Ak chcete diagram a dráhy označiť, kliknite na pole, ktoré obsahuje zástupný text a napíšte označenie.

  Tip: Ak chcete označenie premiestniť, kliknite na nástroj Blok textu, potom kliknite na označenie a presuňte ho na nové miesto.

 4. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu vývojový diagram krížového procesu.

 5. Ak chcete zmeniť orientáciu textu označenia, kliknite v skupine Návrh na položku Otočiť označenia dráhy.

  Návrh a rozloženie vývojového diagramu na tejto karte môžete vykonať ďalšie zmeny.

 6. Určenie fáz v procese, v skupine Vložiť kliknite na položku Oddeľovač. Ak chcete zmeniť názov, zadajte po vybratí fázy.

 7. Presuňte tvar vývojového diagramu z okna tvary na dráhy.

  Dráhu žiary s mierne žlto/oranžové upozorniť na označenie, že obsahuje tvar. Keď je obsiahnutá tvaru dráhy, bude pohybovať s dráhu, ak sa neskôr rozhodnete zmeniť usporiadanie diagramu.

 8. Pridanie viacerých tvarov vytvoriť vývojový diagram pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi automatického pripojenia alebo presunutím tvarov z okna tvary a ich prepájanie.

Pridanie dráhy

Dráhy môžete do diagramu pridať viacerými spôsobmi:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši dráhy a potom kliknite na položku vložiť "Dráhy" pred alebo vložiť "Dráhy" po v kontextovej ponuke.

 • Podržte ukazovateľ nad rohu niektorého z dráh. Kliknite na položku Vložiť tvar "Dráhy" modrú šípku, ktorá sa zobrazí.

 • Na karte Vývojový diagram krížového procesu kliknite v skupine Vložiť na položku Dráha. Dráha sa pridá za vybranú dráhu. Ak žiadna dráha nie je vybraná, pridá sa na koniec.

 • Z časti Tvary základného vývojového diagramu presuňte tvar dráhy hranice skupiny, v ktorej sa bude zobrazovať.

Zmena usporiadania dráh

 1. Kliknutím vyberte hlavičku dráhy, ktorú chcete premiestniť.

  Pri kurzore by sa mala zobraziť ikona pre pohyb.

 2. Presuňte dráhu a umiestnite ju na požadované miesto.

Tvary, ktoré sú obsiahnuté dráhu sa premiestnia spolu s ním. Skontrolujte, či je obsiahnutá tvaru a úloh, nielen v časti dráhy, vyberte tvar. Dráhu bude žiara s mierne žlto/oranžové upozorniť ak tvar je obsiahnutá. Ak nie je súčasťou tvaru, ale má byť umiestnené, presuňte tvar trochu a dráhu rozpoznať.

Odstránenie dráhy

 • Kliknite na označenie dráhy, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámka: Ak chcete odstrániť dráhy, odstránite všetky tvary, ktoré obsahuje.

Vytvorenie vývojového diagramu krížového procesu

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na položku Business alebo vývojový diagram a potom kliknite na položku vývojový diagram krížového procesu.

 2. Vyberte požadovanú orientáciu pre pásma v vývojový diagram, počet pásmach (maximálne päť), a či chcete pridať záhlavie okna do hornej časti skupiny.

  Poznámka: Môžete pridať alebo odstrániť pásmach neskôr, ale nemožno zmeniť z jedného orientácia na iný po spustení diagramu.

 3. Ak chcete diagram a funkčné väzby, kliknite na pole s textom zástupného symbolu a napíšte.

  Tip: Ak chcete zmeniť orientáciu menoviek, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna alebo orámovanie okolo vývojový diagram a potom kliknite na položku Zobraziť všetky skupiny menovky zvislo alebo Zobraziť všetky skupiny menovky vodorovne.

 4. Môžete pridať nové pásmach alebo odstráňte nepotrebné skupiny.

Pridanie funkčné skupiny

 1. Z časti Tvary vývojového diagramu krížového funkčné presuňte tvar funkčné pásmo hranice skupiny, v miesto, kde sa má zobrazovať.

  Nové funkčné skupiny neprichytí na miesto a iných funkčných väzieb na stránke umiestnenia zodpovedajúcim spôsobom.

 2. Skupina začiarknuté, zadajte pridať označenie.

Odstránenie funkčné skupiny

 1. Kliknite na označenie funkčné skupiny, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámka: Ak chcete odstrániť funkčné skupiny, odstránite všetky tvary, skupina obsahuje.

 2. Z časti Tvary základného vývojového diagramu na pásmach jednej alebo viacerých skupín obsahovať kroky v procese presuňte tvary vývojového diagramu do príslušných umiestneniach.

 3. Pripojte tvary vývojového diagramu.

  1. Kliknite na nástroj spojnica Bublina 4 a potiahnutím od bodu pripojenia Connection point image - blue X na prvý tvar bodu pripojenia na druhý tvar.

  2. Po dokončení pripájanie tvarov, kliknite na nástroj ukazovateľ Bublina 4 .

 4. Ak chcete tvar vývojového diagramu alebo spojnice, vyberte ho a potom zadajte.

 5. Určenie fázy v procese, pridajte tvar Oddeľovač.

  1. Z časti Tvary vývojového diagramu krížového procesu presuňte tvar Oddeľovač na miesto v vývojový diagram, kam chcete označujúca začiatok fázy. Tvar rozšíri na všetkých pásmach.

  2. Oddeľovač začiarknuté, zadajte pridať označenie.

   Tip: Ak chcete zmeniť umiestnenie menoviek, kliknite na položku Blok textu nástroj Bublina 4 , kliknite na menovku a potom ho presuňte na nové miesto.

   Poznámka: Po presunutí oddeľovača, všetky tvary vývojového diagramu správne jej (alebo pod ním, ak je zvislú orientáciu) pohybovať s oddeľovačom.

 6. Môžete automaticky číslovať tvary do svojho vývojového diagramu.

  1. V vývojový diagram, vyberte tvary, ktoré chcete na číslo.

  2. V ponuke Nástroje ukážte na Doplnky, ukážte na položku Skupina Visio extra a potom kliknite na položku Číslo tvary.

  3. Na karte Všeobecné v časti operácia kliknite na položku Automatické číslo. V časti Použiť na, kliknite na položku Vybraté tvary a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Číslo nové tvary vývojového diagramu, ako budú sa presúva na stranu, v dialógovom okne Číslo tvary, kliknite na položku pokračovať číslovanie tvarov umiestnení na stranu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×