Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie sa na odber informačného kanála RSS

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Chcete sa dozvedieť, že váš tím vytvoril nový dokument, alebo že niekto zmenil dokument, ktorý ste vytvorili? Existuje niekoľko spôsobov získania takýchto informácií a udržania si prehľadu o vykonávaných zmenách.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie upozornenia pre zoznam alebo knižnicu

Vytvorenie upozornenia pre priečinok, súbor alebo položku zoznamu

Prihlásenie na odber informačného kanála RSS pre zoznam alebo knižnicu

Prihlásenie na odber informačného kanála RSS pre zobrazenie

Prehľad

Ak chcete mať aktuálne informácie o zmenách dokumentov a položkách zoznamov, máte dve možnosti. Môžete takéto informácie prijímať ako e-mailové upozornenia, ak je lokalita nastavená na odosielanie upozornení, alebo ako informačné kanály RSS, ak máte prístup k programu na čítanie informačných kanálov RSS.

Upozornenia aj informačné kanály RSS informujú o aktualizáciách a v oboch prípadoch môžete objem prijímaných informácií prispôsobiť. Líšia sa v spôsobe, akým aktuálne informácie prijímate.

Upozornenia sa posielajú v e-mailoch v intervale, ktorý zadáte, a upozorňujú na zmenu konkrétnej položky. Napríklad, ak chcete dostať informáciu zakaždým, keď niekto pridá nové súbory do knižnice, môžete vytvoriť upozornenie pre seba a dokonca aj svojho spolupracovníka.

Informačné kanály RSS sa prijímajú v pravidelných intervaloch a zobrazujú sa v programe na čítanie informačných kanálov RSS, v ktorom už môžete spravovať prihlásenia na odber iného typu informácií, napríklad spravodajstva. Existuje niekoľko typov programov na čítanie týchto kanálov, ktoré zahŕňajú samostatne dodávané programy, niektoré prehľadávače a niektoré e-mailové programy.

Upozornenia

Upozornenia sa dajú nastaviť pre rôzne typy informácií, aby ste mali informácie o zmenách, ktoré vás najviac zaujímajú. Upozornenie môžete nastaviť pre zoznam, knižnicu, priečinok, súbor alebo položku zoznamu. Upozornenie sa dá nastaviť napríklad pre priečinok v knižnici tak, aby sa neodosielalo, keď sa vykoná zmena vo zvyšnej časti knižnice.

Upozornenia sa dajú nastaviť pre rôzne typy zmien, napríklad pre každú vykonanú zmenu alebo len pre zmeny, ktoré sa vykonali na súboroch vytvorených vašou osobou. Upozornenia sa zobrazujú ako správy v priečinku s doručenou poštou.

Informačné kanály RSS

Informačné kanály RSS sa zobrazujú v programe na čítanie informačných kanálov RSS s aktualizáciami a prihláseniami na odber z iných lokalít. RSS je technológia, ktorá umožňuje prijímať aktuálne informácie v štandardizovanom formáte z viacerých lokalít súčasne.

Prihlásiť sa na odber a zobraziť môžete informačné kanály RSS zoznamu alebo knižnice, alebo aj zobrazenia, v ktorom ste filtrovali informácie alebo prispôsobili stĺpce.

Na začiatok stránky

Vytvorenie upozornenia pre zoznam alebo knižnicu

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V ponuke Akcie Obrázok ponuky kliknite na tlačidlo Upozorniť.

 3. Na stránke Nové upozornenie zmeňte v časti Názov upozornenia názov upozornenia, ak chcete.

  Názov sa zobrazí v riadku s predmetom v e-mailovej správe s upozornením a používa sa tiež pri spravovaní upozornení.

 4. V časti Poslať upozornenia komu skontrolujte, či sú zadané kontaktné informácie správne.

  Tip: Ak máte povolenie na spravovanie upozornení, môžete tiež vytvoriť upozornenie pre inú osobu zadaním jej údajov do poľa Používatelia.

 5. Ak je dostupná časť Typ zmeny, vyberte typy zmien, na ktoré chcete byť upozornení. Môžete prijímať upozornenia na všetky zmeny, alebo napríklad len pri odstránení položiek.

 6. V časti Upozorňovať na tieto zmeny zadajte, či chcete prijímať upozornenia na všetky typy zmien alebo len na určité zmeny, napríklad keď sa zmení položka, ktorú ste vytvorili alebo nedávno zmenili.

 7. V časti Kedy posielať upozornenia vyberte interval a deň a čas prijímania upozornení. Upozornenia môžete prijímať okamžite, v dennom alebo týždennom súhrne.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: V závislosti od nastavenia lokality a serverov môže osoba, pre ktorú ste vytvorili upozornenie, prijať e-mailovú správu, ktorá potvrdzuje, že ste vytvorili upozornenie. E-mailová správa s upozornením môže obsahovať prepojenia na zoznam alebo knižnicu, nastavenie upozornenia, meno osoby, ktorá upozornenie vytvorila, číslo na mobil a ďalšie informácie a príkazy.

Na začiatok stránky

Vytvorenie upozornenia pre priečinok, súbor alebo položku zoznamu

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Ukážte na položku, pre ktorú chcete vytvoriť upozornenie, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upozorniť.

  V niektorých zobrazeniach, napríklad v zobrazení položiek v kalendári, môže byť potrebné na predmetnú položku kliknúť a až potom budete môcť kliknúť na položku Upozorniť.

 3. Na stránke Nové upozornenie zmeňte v časti Názov upozornenia názov upozornenia, ak chcete.

  Názov sa zobrazí v riadku s predmetom v e-mailovej správe s upozornením a používa sa tiež pri spravovaní upozornení.

 4. V časti Poslať upozornenia komu skontrolujte, či sú zadané kontaktné informácie správne.

  Tip: Ak máte povolenie na spravovanie upozornení, môžete vytvoriť upozornenie pre inú osobu zadaním jej údajov do poľa Používatelia.

 5. Ak je dostupná časť Typ zmeny, vyberte typy zmien, na ktoré chcete byť upozornení. Môžete prijímať upozornenia na všetky zmeny, alebo napríklad len pri odstránení položiek.

 6. V časti Upozorňovať na tieto zmeny zadajte, či chcete prijímať upozornenia na všetky typy zmien alebo len na určité zmeny, napríklad keď sa zmení položka, ktorú ste vytvorili alebo nedávno zmenili.

 7. V časti Kedy posielať upozornenia vyberte interval a deň a čas prijímania upozornení. Upozornenia môžete prijímať okamžite, v dennom alebo týždennom súhrne.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: V závislosti od nastavenia lokality a serverov môže osoba, pre ktorú ste vytvorili upozornenie, prijať e-mailovú správu, ktorá potvrdzuje, že ste vytvorili upozornenie. E-mailová správa s upozornením môže obsahovať prepojenia na zoznam alebo knižnicu, nastavenie upozornenia, meno osoby, ktorá upozornenie vytvorila, číslo na mobil a ďalšie informácie a príkazy.

Na začiatok stránky

Prihlásenie sa na odber informačného kanála RSS zoznamu alebo knižnice

Poznámka: V závislosti od nastavenia prehľadávača a systému nemusí byť tento postup použiteľný, alebo sa môžu líšiť jeho kroky. Podrobnejšie informácie získate od vlastníka alebo správcu lokality.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  Tip: Ak webový prehľadávač umožňuje prihlásiť sa na odber zobrazenia, môže sa aktivovať tlačidlo panela s nástrojmi informačného kanála RSS. Ak sa aktivovalo, môžete na toto tlačidlo kliknúť a skúsiť sa prihlásiť na odber priamo na zozname alebo v knižnici. Ak túto funkciu prehľadávač nepodporuje, vykonajte kroky, ktoré sú uvedené vo zvyšnej časti tohto postupu.

 2. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku Zobraziť informačný kanál RSS.

  Informačný kanál sa zobrazí v okne prehľadávača.

 3. Postupujte podľa pokynov na stránke, ktorá sa zobrazí, a prihláste sa na odber informačného kanála. Môže sa zobraziť napríklad text Prihlásiť sa na odber tohto kanála.

 4. Postupujte podľa ľubovoľných ďalších pokynov v programe na čítanie informačných kanálov RSS, v prehľadávači alebo e-mailovom programe.

Poznámka: Ak v programe na čítanie kanálov prihlásenie na odber kanála pomocou prepojenia nefunguje, postupujte podľa pokynov v programe na čítanie informačných kanálov RSS a skopírujte a prilepte adresu URL informačného kanála do programu na čítanie kanálov.

Na začiatok stránky

Prihlásenie na odber informačného kanála RSS zobrazenia

Ak máte povolenie na upravenie zobrazenia, môžete sa prihlásiť na odber informačného kanála RSS určitého zobrazenia. Umožní vám to prijímať upozornenia na zmeny informácií, ktoré sú zobrazené len v danom zobrazení.

Niektoré webové prehľadávače majú na prihlásenie na odber kanála RSS určitého zobrazenia k dispozícii tlačidlo, ktoré sa nachádza na ich paneli s nástrojmi.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Otvorte zobrazenie, na odber ktorého sa chcete prihlásiť.

  Tip: Ak webový prehľadávač umožňuje prihlásiť sa na odber zobrazenia, môže sa aktivovať tlačidlo panela s nástrojmi informačného kanála RSS. Ak sa aktivovalo, môžete na toto tlačidlo kliknúť a skúsiť sa prihlásiť na odber priamo v zobrazení. Ak nie je táto funkcia dostupná, vykonajte kroky, ktoré sú uvedené vo zvyšnej časti tohto postupu.

 3. Na zobrazenie ponuky Ponuka Zobraziť , kliknite na položku Upraviť toto zobrazenie.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť toto zobrazenie nezobrazí v ponuke Zobraziť, nemáte povolenie na upravenie zobrazenia, a preto nemôžete použiť tento postup na prihlásenie na odber informačného kanála RSS zobrazenia. Skúste sa prihlásiť na odber pomocou ponuky Akcie alebo pomocou webového prehľadávača.

 4. V časti názov kliknite na tlačidlo RSS Vzhľad tlačidla .

 5. Na stránke, ktorá sa zobrazí, kliknite na položku Prihlásiť sa na odber tohto informačného kanála.

 6. Postupujte podľa ľubovoľných ďalších pokynov v programe na čítanie kanálov RSS, prehľadávači alebo e-mailovom programe.

Poznámka: Ak v programe na čítanie kanálov prihlásenie na odber kanála pomocou prepojenia nefunguje, postupujte podľa pokynov v programe na čítanie informačných kanálov RSS a skopírujte a prilepte adresu URL informačného kanála do programu na čítanie kanálov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×