Vytvorenie typu obsahu lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Informácie o typoch obsahu lokality

Dôležité informácie o type obsahu

Vytvorenie typu obsahu lokality

Ako vlastník lokality, môžete vytvoriť novú lokalitu typy obsahu. Potom môžete pridať tieto typy obsahu zoznamov a knižníc na úrovni lokality, ktoré ste vytvorili, okrem nižšej úrovni lokality. Napríklad typ obsahu lokality, ktorý vytvoríte na lokalite najvyššej úrovne je k dispozícii pre zoznamy a knižnice na všetkých lokalitách v kolekcii lokalít. Typy obsahu, ktoré sú vytvorené na lokalite nižšej úrovni nie sú k dispozícii na vyššej úrovni lokality.

Ak definujete typ obsahu lokality, môžete ho znova použiť vo viacerých knižniciach dokumentov na aktuálnej lokalite alebo na iných lokalitách. Takto môžete obsah zmysluplne organizovať a priradiť tie isté možnosti pre obsah v rámci celého riešenia správy dokumentov. Ak napríklad organizácia používa určitý typ zmluvy, môžete vytvoriť typ obsahu, ktorý definuje metaúdaje pre túto zmluvu, šablónu zmluvy a toky činností potrebné na revíziu a dokončenie zmluvy. Každá knižnica dokumentov, do ktorej pridáte typ obsahu Zmluva, bude obsahovať všetky definície metaúdajov a toky činností typu obsahu a pri vytváraní nových zmlúv sa bude môcť použiť zadaná šablóna.

Typy obsahu lokality

Typ obsahu lokality popisuje atribúty dokumentu, priečinka alebo položky zoznamu. Každý typ obsahu lokality môže určovať nasledovné:

 • Skupinu vlastností.

 • Formuláre na úpravu a zobrazovanie vlastností.

 • toky činností, ktoré majú byť dostupné pre dokument alebo položku zoznamu.

Tip: Typy obsahu lokality možno rozšíriť pomocou vlastných funkcií.

Pridaním typu obsahu lokality do zoznamu alebo knižnice určíte, že tento zoznam alebo knižnica môže obsahovať položky zoznamu, priečinky alebo dokumenty s obsahom daného typu. Inštancia typu obsahu lokality, ktorá je priradená k zoznamu alebo knižnici, sa označuje ako typ obsahu zoznamu.

Na začiatok stránky

Skutočnosti, ktoré treba zvážiť pri vytváraní typu obsahu

Pri vytvorení nového typu obsahu lokality zvážte nasledujúce skutočnosti:

Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie.    Hierarchia typov obsahu umožňuje, aby typ obsahu dedil vlastnosti iného typu obsahu. Takto môžu triedy dokumentov v celej organizácii zdieľať vlastnosti, pričom tieto vlastnosti možno prispôsobiť pre konkrétne lokality alebo zoznamy.

V podniku napríklad môžu všetky dokumenty určené pre zákazníka vyžadovať množinu metaúdajov, ako je číslo účtu a číslo projektu. Vytvorením typu obsahu najvyššej úrovne Výstupy pre zákazníka, z ktorého budú dediť vlastnosti všetky ostatné dokumenty určené pre zákazníka, môžete zabezpečiť, aby boli čísla účtov a čísla projektov priradené všetkým typom dokumentov v organizácii určeným pre zákazníka. Ak pridáte ďalší požadovaný stĺpec k typu obsahu najvyššej úrovne Výstupy pre zákazníka, budete môcť aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré z neho dedia, čo povedie k pridaniu nového stĺpca ku všetkým dokumentom určeným pre zákazníka.

Nové typy obsahu lokality sú založené na nadradenom type obsahu.    Keď vytvoríte nový typ obsahu lokality, musíte vybrať existujúci typ obsahu (nadradenej) lokality, na základe ktorého sa vytvorí tento nový typ a zdedí atribúty nadradeného typu obsahu. Po vytvorení nového typu obsahu lokality v ňom môžete vykonať zmeny, napríklad pridať alebo odstrániť stĺpce. Všimnite si, že zmeny vykonané priamo v podradenom type obsahu neovplyvňujú nadradený typ obsahu, na ktorom je založený podradený typ. Keď aktualizujete nadradený typ obsahu, môžete vybrať, či sa majú zmeny aktualizovať aj v typoch obsahu zoznamu a lokality, ktoré dedia atribúty nadradeného typu obsahu.

Podradené typy obsahu lokality dedia z nadradeného typu obsahu.    Typy obsahu, ktoré vytvárate, sú založené na nadradenom type obsahu, a teda dedia atribúty tohto nadradeného typu. Keď aktualizujete nadradený typ obsahu, môžete vybrať, či majú podradené typy obsahu zdediť tieto zmeny. Z nadradeného typu obsahu sa môžu zdediť tieto atribúty:

 • šablóna dokumentu,

 • nastavenie iba na čítanie,

 • toky činností,

 • stĺpce,

 • rozšíriteľné atribúty pridané inými aplikáciami.

Na všetkých stránkach nastavení typu obsahu máte možnosť aktualizovať typy obsahu zoznamov a typy obsahu podradených lokalít. Keď zvolíte aktualizovanie všetkých typov obsahu, ktoré dedia atribúty nadradených typov obsahu, aktualizujú sa aj všetky nastavenia na tejto stránke vo všetkých typoch obsahu zoznamu a v typoch obsahu podradenej lokality, ktoré patria pod zmenený typ obsahu. Týmto sa prepíšu všetky predchádzajúce nastavenia v typoch obsahu zoznamov a lokalít, ktoré dedia atribúty daného nadradeného typu.

Ak napríklad zmeníte iba šablónu dokumentu na stránke Rozšírené nastavenia a vyberiete aktualizáciu typov obsahu zoznamov a podradených lokalít, vo všetkých podradených typoch obsahu sa aktualizuje šablóna dokumentu a nastavenie iba na čítanie, pretože obe tieto nastavenia sa nachádzajú na tej istej stránke. Podobne sa aj všetky zmeny vykonané na stránke Nastavenie toku činností aktualizujú v podradených typoch obsahu. Každý stĺpec má vlastnú stránku Zmeniť stĺpec typu obsahu lokality, takže nastavenia pre každý stĺpec musia byť aktualizované jednotlivo.

Všimnite si, že v podradených typoch možno aktualizovať všetky atribúty typu obsahu, ktoré sa zobrazia v nadradenom type obsahu — okrem názvu, popisu a skupiny. Stĺpce alebo nastavenia, ktoré sa nezobrazujú v nadradenom type, nemožno aktualizovať. Ak nechcete, aby zmeny vykonané v nadradenom type obsahu prepísali nastavenia v podradených typoch obsahu, nastavte podradený typ obsahu len na čítanie. Hoci toto nastavenie môže byť vhodné v niektorých situáciách, obmedzuje možnosti centrálnej správy hierarchie typov obsahu.

Aj pri označení typu obsahu len na čítanie môžu nastavenia nadradeného typu prepísať nastavenia podradeného typu za predpokladu, že nadradený typ nastavíte tak, aby nebol určený len čítanie, a následne aktualizujete zmeny v podradených typoch obsahu.

Typy obsahu lokality sú uložené v skupinách    Keď vytvoríte nový typ obsahu lokality, musíte vybrať, či sa uloží do existujúcej skupiny alebo do novej skupiny, ktorú vytvoríte. Ak nechcete, aby nový stĺpec lokality používali iní používatelia, môžete vytvoriť skupinu nazvanú _Skryté a uložte stĺpec lokality do nej.

Na začiatok stránky

Vytvorenie typu obsahu lokality

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej chcete vytvoriť nový typ obsahu lokality.

  1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

   Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 2. V stĺpci Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

  Zobrazí sa stránka Galéria typov obsahu lokality. Všimnite si, že keď vytvoríte nový typ obsahu lokality, zobrazí sa na tejto stránke.

 3. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na položku Vytvoriť.

  Zobrazí sa stránka Nový typ obsahu lokality.

 4. V sekcii Názov a popis zadajte názov a voliteľne aj popis pre nový typ obsahu lokality.

 5. V zozname Vybrať nadradený typ obsahu z vyberte skupinu, na ktorej má byť založený tento nový typ obsahu. Všimnite si, že skupina špeciálnych typov obsahu obsahuje typy obsahu, ktoré po pridaní menia správanie zoznamu alebo knižnice.

 6. V zozname Nadradený typ obsahu vyberte nadradený typ obsahu, na ktorom má byť založený daný typ obsahu.

  Poznámka: Zoznam nadradených typov obsahu sa líši v závislosti od možnosti, ktorú ste vybrali v predchádzajúcom kroku.

 7. V sekcii Skupina vyberte, či tento nový typ obsahu lokality uložíte do existujúcej skupiny alebo do novej skupiny.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Typ obsahu lokality: Názov stránku nový typ obsahu sa zobrazí. Môžete vybrať možnosti na tejto stránke ďalej definovať nový typ obsahu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×