Office
Prihlásenie
Vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online

Vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online

Vytvorte SharePoint Onlinetímovú lokalitu, na ktorej môžete spolu s tímom pracovať na projektoch a zdieľať informácie odkiaľkoľvek v ľubovoľnom zariadení. Tímová lokalita zahŕňa skupinu súvisiacich webových stránok, predvolenú knižnicu dokumentov so súbormi, zoznamy na správu údajov a webové časti, ktoré môžete prispôsobiť svojim potrebám.

So skupinou v Office 365

Keď v Office 365 vytvoríte tímovú lokalitu a je zapnutá služba Skupiny v Office 365, automaticky sa vytvorí zodpovedajúca skupina v Office 365 a všetci používatelia, ktorých k tejto tímovej lokalite pridáte, sa pridajú aj do skupiny v Office 365. Všetci členovia tímovej lokality majú prístup ku skupine v Office 365 a môžu podľa potreby vytvoriť stránky, nové knižnice dokumentov a vlastné zoznamy. Môžu tiež na stránky pridať webové časti, ktorých usporiadanie sa dá zmeniť jednoduchým presunutím na konkrétne miesto. Vytvorenie e-mailového distribučného zoznamu alebo skupiny v službe SharePoint nie je potrebné. Ďalšie informácie o službe Skupiny v Office 365 nájdete v téme Ďalšie informácie o skupinách v Office 365.

Bez skupiny v Office 365

Ak je služba Skupiny v Office 365 vypnutá, používatelia budú mať prístup k lokalite, ale nebudú mať prístup k žiadnym zdrojom skupiny v Office 365, pretože pri vytvorení lokality sa nevytvorí žiadna skupina v Office 365. Ak chcete zdieľať tímovú lokalitu s ostatnými, pozrite si tému Zdieľanie lokality. Ďalšie informácie o riadení vytvárania skupín v Office 365 nájdete v téme Spravovanie osôb, ktoré môžu vytvárať skupiny v Office 365.

Poznámka: Pre organizácie, ktoré nastavili v službách Office 365 možnosti vydania Vybraní používatelia, sa postupne zavádzajú ďalšie funkcie. Preto sa táto funkcia zatiaľ možno vôbec nezobrazuje alebo môže vyzerať inak, ako je popísané v článkoch Pomocníka.

Mám vytvoriť tímovú lokalitu alebo lokalitu zameranú na komunikáciu?

Tímovú lokalitu môžete použiť vtedy, keď chcete spolupracovať s ostatnými členmi tímu alebo s inými používateľmi na konkrétnom projekte. Vďaka tímovej lokalite môžu všetci členovia (alebo aspoň väčšina) pridávať na lokalitu obsah. Tieto informácie sú určené len pre členov tímu alebo projektu a pre konkrétnych účastníkov projektu. Ak však chcete vysielať informácie širokému publiku, vytvorenie lokality zameranej na komunikáciu je v tomto prípade lepšou voľbou. V rámci lokality zameranej na komunikáciu môže obsah určený pre širšie publikum pridávať len malá skupina členov.

Vytvorenie tímovej lokality

 1. Prihláste sa do služieb Office 365. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Kde sa môžem do služieb Office 365 prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint. Ak sa dlaždica SharePoint nezobrazuje, kliknite na dlaždicu Lokality alebo Všetky, ak SharePoint nevidíte.

  Poznámka: Ak sa vám dlaždica SharePoint alebo dlaždica Lokality nezobrazuje, vaše predplatné na Office 365 možno nezahŕňa SharePoint Online. Obráťte sa na osobu, ktorá spravuje Office 365 vo vašej organizácii. Ak ste správcom nájomníka Office 365, informácie o pridaní služby SharePoint Online k svojmu predplatnému nájdete v téme Zmena na iný plán služieb Office 365 for business.

 3. Na stránke SharePoint kliknite v hornej časti na položku + Vytvoriť lokalitu a vyberte položku Tímová lokalita. Na pravej strane obrazovky, kde zadávate informácie na vytvorenie tímovej lokality, sa zobrazí sprievodca vytvorením lokality.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje prepojenie + Vytvoriť lokalitu, samoobslužné vytváranie lokalít v Office 365 je pravdepodobne vypnuté. Ak chcete vytvoriť tímovú lokalitu, obráťte sa na osobu, ktorá spravuje Office 365 vo vašej organizácii. Ak ste správca nájomníka, pozrite si informácie o zapnutí samoobslužného vytvárania lokalít v organizácii v téme Správa vytvárania lokalít v SharePointe Online alebo informácie o vytváraní lokality z Centra pre správu služby SharePoint Online v téme Správa lokalít v novom Centre spravovania služby SharePoint. V mobilnej aplikácii SharePoint vytváranie lokalít nie je momentálne k dispozícii.

  Príkaz Vytvoriť lokalitu

  Výber typu lokality v SharePointe Online

 4. Ak správca povolil takú možnosť, vyberte si návrh, ktorý chcete použiť na svojej lokalite.

  Výber návrhu tímovej lokality

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, ak sú k dispozícii vlastné návrhy lokalít. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných návrhov lokalít nájdete v téme Prehľad návrhu a skriptu lokality SharePoint.

 5. Zadajte názov novej tímovej lokality. Automaticky sa vytvorí e-mail pre skupinu v Office 365. Bude mať rovnaký názov ako tímová lokalita. Počas písania zistíte, či je vami vybratý názov k dispozícii.

  Poznámka: Ak je služba Skupiny v Office 365 vypnutá, pole E-mailová adresa sa nezobrazí.

  Vytvorenie tímovej lokality SharePoint

 6. Do poľa Popis lokality pridajte text, ktorý ľuďom ozrejmí význam lokality.

 7. Ak chcete upraviť možnosti prístupu k lokalite, v časti Nastavenia ochrany osobných údajov vyberte buď položku Verejné – k lokalite má prístup každý v organizácii, alebo Súkromné – k lokalite majú prístup iba členovia.

 8. Ak to správca povolil, v časti Klasifikácia lokality vyberte klasifikáciu lokality. Možnosti v zozname sa môžu vzťahovať na citlivosť informácii alebo životný cyklus informácií na lokalite.

 9. Vyberte jazyk lokality.

  Upozornenie: Po výbere predvoleného jazyka lokality a vytvorení lokality už jazyk neskôr nebudete môcť zmeniť. Môžete však pridať alternatívne podporované jazyky.

 10. Do poľa Pridať ďalších vlastníkov pridajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, ktorým tiež chcete povoliť spravovať lokalitu.

  Pridanie členov do tímovej lokality

  Poznámka: Tvorca lokality je automaticky členom skupiny vlastníkov lokality.

 11. Do poľa Pridať členov pridajte meno alebo e-mailovú adresu každého, kto má byť členom lokality, a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Členovia pridaní do skupiny služieb Office 365 priradenej k lokalite sa automaticky pridajú do skupiny členov lokality.

  Ak chcete počkať a pridať ďalších vlastníkov, členov alebo návštevníkov neskôr, kliknite na položku Dokončiť.

  Ak ste si vybrali vlastný návrh lokality, na pravej strane sa otvorí panel zobrazujúci stav nastavenia novej lokality.

  Tímová lokalita so stavom vlastného návrhu

  Po vytvorení sa lokalita zobrazí medzi lokalitami, ktoré sledujete. Lokalita nezdedí nastavenie povolení ani rozloženie iných lokalít. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Spravovanie povolení lokality v téme Spravovanie nastavení tímovej lokality SharePoint.

Vytvorenie klasickej lokality

Ak sa vaša obrazovka nezhoduje s uvedenými obrázkami, znamená to, že váš správca nastavil vytváranie lokalít na klasickú možnosť vytvárania lokalít. V takomto prípade sa nevytvorí zodpovedajúca skupina v službách Office 365.

 1. Kliknite na položku + Vytvoriť lokalitu.

  Príkaz Vytvoriť lokalitu

 2. Pomenujte lokalitu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Vytvorenie nového dialógového okna lokality, keď sa vynucuje použitie klasických lokalít

  Vaša lokalita sa vytvorí v umiestnení, ktoré preddefinoval správca, a zobrazí sa medzi sledovanými lokalitami. Lokalita nezdedí nastavenie povolení ani rozloženie iných lokalít.

Nová klasická lokalita

Ďalšie kroky

Keď už máte vytvorenú lokalitu, môžete sa naučiť, ako ju prispôsobiť a využiť všetky jej možnosti:

Pre správcov a profesionálov v oblasti IT

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×