Vytvorenie stránok lokality SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V Microsoft SharePoint Designer 2010 môžete rýchlo a jednoducho pridávať stránky na lokalite SharePoint a potom ho Prispôsobte tieto stránky v prehliadači alebo v programe SharePoint Designer. Pri vytváraní novej strany, máte niekoľko možností, pokiaľ ide o typ stránky môžete vytvoriť: stránku webových častí, ASPX stránky alebo stránku HTML.

Poznámka: Existuje iný typ stránku s názvom publikačnej stránky, ktorý sa často používa na publikačných lokalitách v Microsoft SharePoint Server 2010. Ďalšie informácie o publikačné stránky v časti Pozrite tiež.

V tomto článku sa popisuje spôsob vytvárania stránky lokality v SharePoint Designer 2010.

Obsah článku

Typy stránok, ktoré môžete pridať na lokalitu

Vytvoriť stránku webových častí

Vytvorenie stránky zo stránky predlohy

Vytvorenie samostatného ASPX alebo HTML stránok

Ďalšie kroky

Typy stránok pridávaných na lokalitu

Pri práci na vašej lokalite SharePoint Designer 2010 sa často pridáte strany, ktoré podporujú návrhu lokality. Vo väčšine prípadov, budete chcieť pridať stránok prispôsobených zobrazení a formulárov. Ako napríklad pri vytváraní nového zobrazenia alebo formulára pre zoznam alebo knižnicu na stránke súhrnu v SharePoint Designer 2010, novú stránku lokality sa automaticky vytvorí (ďalej len zoznam zobrazenie stránok alebo stránok formulára zoznam). Ďalšie informácie o zobrazení zoznamov a formulárov zoznamu v časti Pozrite tiež.

Okrem toho môžete pridať stránky lokality na iné účely, ako je napríklad vytváranie zobrazení a formulárov pre ďalších zdrojov údajov alebo označenie strany, ktorých používatelia lokality môžete pridať alebo prispôsobiť webové časti. V takýchto prípadoch môžete vytvárať nové stránky stránky v SharePoint Designer 2010. Tri typy stránok môžete vytvoriť podľa postupu uvedeného nižšie.

Typ stránky

Popis

Stránky webových častí

Vytvorí stránku ASPX so zónami webových častí, ktoré môžete použiť na pridanie webových častí alebo umožnenie používateľom lokality pridať webové časti pomocou prehliadača. Nová stránka má rovnaký vzhľad a správanie ako zvyšok lokality vrátane okrajov a navigačných prvkov. Stránka sa automaticky priradí k predlohe lokality. Pri vytváraní novej stránky webových častí si môžete vybrať z niekoľkých šablón stránok webových častí s odlišným rozložením zón webových častí.

ASPX stránka

Vytvorí prázdnu stránku ASPX alebo webovú stránku ASP.NET. Ak vytvoríte stránku ASPX, je potrebné pridať potrebné zóny webových častí a prvky stránky, aby stránka pracovala podľa očakávania. Ak vytvoríte stránku ASPX zo stránok lokality v programe SharePoint Designer, nepriloží sa k predlohe, a preto sa na nej nezobrazí vzhľad a správanie, okraje ani navigácia zo zvyšnej časti lokality.

HTML stránka

Vytvorí na lokalite stránku HTML. Stránka HTML, ktorú vytvoríte, nemožno zobraziť priamo na lokalite, pretože neobsahuje potrebný kód ASP požadovaný lokalitami SharePoint. Stránku však môžete použiť na ukladanie dokumentov HTML na lokalite.

Poznámka: Microsoft SharePoint Server 2010 a SharePoint Foundation 2010 pomocou technológie Microsoft ASP.NET interaktívne a spoluprácu obsah takým spôsobom, aby statické HTML stránky, napríklad nemôžete poskytnúť. Keď pridáte stránku na lokalite SharePoint, takmer vždy chcete pridať stránku webových častí alebo ASPX stránky, pretože ide o ASP.NET stránok, ktoré podporujú funkciu úplný rozsah SharePoint.

Na začiatok stránky

Vytvorenie stránky webových častí

Stránku webových častí je ASPX stránku, ktorá obsahuje aspoň jeden zón webových častí. Každú zónu webových častí funguje ako kontajner pre danú webovú časť. Zóne webových častí, je možné nakonfigurovať ovládací prvok organizácie a formátu webovej časti. Keď vytvoríte stránku webových častí v SharePoint Designer 2010, môžete vybrať z jedného z niekoľkých možných rozložení. Po vytvorení stránky webových častí, zmeňte usporiadanie zón webových častí, Pridanie zobrazenia údajov, formuláre a iné webové časti a podobne. Návštevníci lokality môžete pridať a odstrániť webové časti aj, ak ich máte povolenie na úpravu na lokalite.

Stránka webových častí je takisto priradená k predlohe lokality, a preto bude zahŕňať okraje, navigáciu a ďalšie zdieľané prvky lokality, aby mala rovnaký vzhľad ako všetky ostatné stránky lokality.

Poznámka: Ak chcete pridať na stránku na lokalite SharePoint, musíte byť členom skupiny lokality, ktorá má povolenie na pridanie a prispôsobenie stránok. Toto povolenie je zahrnuté v predvolenom nastavení úplný prístup a úrovne povolení Designer.

Ak chcete vytvoriť stránku webových častí, otvorte lokalitu v SharePoint Designer 2010 a vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Stránky lokality.

 2. Na karte Stránky kliknite v skupine Nový na položku Stránka webových častí.

 3. Vyberte rozloženie stránky webových častí na náhľady poskytuje.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 4. V galérii stránky lokality sa vytvorí novú stránku webových častí.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 5. Ak potrebujete stránku premenovať, kliknite na jej názov (predvolený názov je Bez nadpisu_1.aspx).

 6. Ak chcete stránku upraviť, znova na ňu kliknite, čím otvoríte stránku súhrnu, a potom kliknite na položku Upraviť súbor.

 7. Otvorí sa stránka v editore stránok z SharePoint Designer 2010, kde môžete pridať zobrazení, formulárov a iné webové časti na stránku.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

Na začiatok stránky

Vytvorenie stránky z predlohy

V SharePoint Designer 2010, môžete vytvoriť novú stránku ASPX na základe existujúcej strany predlohy. Ak sa rozhodnete tento spôsob, ako vytvoriť novú stránku lokality, musíte vykonať niekoľko ďalších krokov na pridanie obsahu na stránku. Napríklad, budete musieť vyhľadajte hlavného zástupný symbol na stránke, kde môžete pridať obsah. Potom budete musieť pridať a prispôsobiť rozloženie zóny webových častí, aby vyhovoval vašim potrebám.

Poznámka: Ak chcete vykonať tieto kroky, budete musieť obráťte sa na správcu lokality, ak chcete povoliť predlohy úprava na lokalite. Okrem toho vytvorenie novej stránky lokality tento spôsob výsledky nezástupné stránku na vašej lokalite, ktoré možno nebudete chcieť problémy s výkonom.

Ak chcete vytvoriť stránku lokality zo strany predlohy, otvorte lokalitu v SharePoint Designer 2010 a vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Strany predlohy.

 2. Zvýraznite stránku predlohy, ktorú chcete použiť pri vytváraní novej stránky lokality.

 3. Na karte Strany predlohy kliknite v skupine nový kliknite na položku strany z predlohy.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

  Poznámka: Môžete kliknite pravým tlačidlom myši na stranu predlohy a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Nový zo strany predlohy alebo vytvorenie novej strany zo strany predlohy na karte súbor.

 4. V dialógovom okne Vybrať predlohu vykonajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť predlohu, ktorá je aktuálne nastavená ako predvolená predloha lokality, kliknite na položku Predvolená stránka predlohy.

  • Ak chcete použiť predlohu, ktorá je aktuálne nastavená ako vlastná predlohy lokality, kliknite na položku Vlastná stránka predlohy.

  • Kliknite na položku strana predlohy špecifické použiť predlohu podľa vášho výberu, ktoré v súčasnosti nie je nastavená ako lokality Predvolenú predlohu alebo vlastnej predlohy. Kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte a vyberte požadovanú stranu predlohy. (Predloha sa musí nachádzať v tej istej kolekcie lokalít s aktuálnou lokalitou.)

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Nová stránka webových častí zadajte názov stránky lokality a vyberte jej umiestnenie.

 7. Kliknutím na tlačidlo Áno otvorte stránku v rozšírenom režime.

 8. Otvorí sa stránka v editore stránok z SharePoint Designer 2010, kde môžete pridať zobrazení, formulárov a iné webové časti na stránku.

 9. Umiestnite zástupný symbol obsahu na miesto, kde chcete pridať vlastný obsah.

Poznámka: Ak chcete pridať webové časti na hlavnú časť stránky, pravdepodobne použijete PlaceHolderMain zástupných symbolov obsahu. Pridanie obsahu do Tento zástupný symbol, kliknite na šípku napravo od PlaceHolderMain (predlohy) a potom kliknite na položku Vytvoriť vlastný obsah.

Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010
oblasť obsahu bude možné upravovať, ako možno vidieť v texte (vlastné) vedľa zástupných symbolov obsahu.

 1. Teraz môžete na stránku pridať vlastný obsah. Môžete napríklad pridať vlastné zobrazenia, formuláre, webové časti alebo zóny webových častí.

Na začiatok stránky

Vytvorenie samostatných stránok ASPX alebo HTML

Niekedy môžu nastať situácie, kedy budete chcete vytvoriť samostatnú stránku ASPX alebo HTML namiesto stránky webových častí alebo stránky priradenej k predlohe. Môžete potrebovať napríklad stránku ASPX, ktorá bude slúžiť ako automaticky otvárané okno, alebo stránku, ktorá bude podporovať inú stránku na lokalite. Môžete tiež potrebovať vytvoriť stránku HTML, ktorú bude možné prevziať z lokality.

Ak chcete vytvoriť samostatný ASPX alebo HTML stránky, otvoriť lokalitu v SharePoint Designer 2010 a vykonajte nasledovné kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Stránky lokality.

 2. Na karte Strany kliknite v skupine Nový na položku Strana a vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete na lokalite vytvoriť samostatnú stránku ASPX, kliknite na možnosť ASPX.

  • Ak chcete na lokalite vytvoriť samostatnú stránku HTML, kliknite na možnosť HTML.

Poznámka: Keďže HTML stránok neobsahujú potrebné technológie ASP.NET vyžaduje SharePoint, stránky nemožno vykresliť správne na lokalite.

 1. Nová strana sa vytvorí v galérii stránky lokality.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 2. Ak potrebujete stránku premenovať, kliknite na jej názov.

 3. Ak chcete stránku upraviť, znova na ňu kliknite, čím otvoríte stránku súhrnu, a potom kliknite na položku Upraviť súbor.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno otvorte stránku v rozšírenom režime.

  Poznámka: Rozšírený režim je stav v SharePoint Designer 2010, ktorá umožňuje upravovať celý obsah stránky, ktoré následne prispôsobí (označuje aj ako unghosts) sa úprav stránok stranu z kolekcie lokalít.

 5. Stránka sa otvorí v editore stránok SharePoint Designer 2010, kde môžete pridať text, obrázky, prepojenia, a v prípade ASPX stránky, pridajte zobrazení, formulárov a iné webové časti.
  Pridávanie stránok v programe SharePoint Designer 2010

 6. Stránku môžete použiť samostatne alebo – v prípade stránok ASPX – ju môžete priložiť k predlohe lokality. Ďalšie informácie o pripojení stránok lokality k predlohám nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Môžete pridať toľko stránky lokality na lokalitu SharePoint, ako sa vám páči. Môžete vytvárať stránky usporiadať svoje vlastné zobrazenia, formuláre a iné webové časti používané návštevníci lokality. Keď založiť stránku lokality na stranu predlohy, môžete vybrať z niekoľkých strán predlohy. Ďalšie informácie o predlohách nájdete v časti Pozrite tiež.

Okrem stránok lokality, môžete nastaviť povolené publikovanie lokality, kde môžu používatelia lokality vytvárať publikovanie stránok založených na rozložení stránky a stránky predlohy môžete vytvoriť na lokalite. Publikovanie je funkciou Microsoft SharePoint Server 2010. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×