Vytvorenie stĺpca spravovaných metaúdajov

Vytvorenie stĺpca spravovaných metaúdajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Stĺpec spravovaných metaúdajov vám umožní ovládať, ktoré informácie môžu používatelia do stĺpca zadávať. Používatelia vyberajú výrazy a slovné spojenia z množiny preddefinovaných spravovaných výrazov a tie zadajú do stĺpca.

Nasledujúci obrázok ukazuje, ako to funguje. Knižnica dokumentov na obrázku má stĺpec spravovaných metaúdajov nazvaný Discover ECM. Ak chce používateľ zadať do stĺpca hodnoty, musí upraviť vlastnosti položky v knižnici (v tomto prípade ide o tabuľkový hárok). Názov stĺpca spravovaných metaúdajov, Discover ECM, označuje pole na stránke vlastností. Ak chcú používatelia zobraziť zoznam výrazov, stačí, aby klikli na ikonu značiek.

Stĺpec spravovaných metaúdajov umožňuje používateľom vybrať preddefinované hodnoty, ktoré zadajú do stĺpca pomocou vlastností dokumentu.

Pri nastavovaní stĺpca spravovaných metaúdajov, môžete použiť existujúcu množinu výrazov, alebo môžete pridať na tento účel množiny výrazov. Naučte sa pridať novú množinu výrazov, pozrite si nastaviť novú množinu výrazov

Vytvorenie lokality, zoznamu alebo knižnice spravovaných metaúdajov stĺpcov

Dôležité: Ak chcete vytvárať alebo konfigurovať stĺpce lokality, musíte byť správcom kolekcie lokalít. Ak chcete vytvárať stĺpce zoznamov alebo knižníc, musíte mať povolenia na úrovni správy zoznamov. Vlastníci lokalít majú povolenie na správu zoznamov predvolene.

 1. Môžete vytvoriť stĺpec pre zoznamy a knižnice, alebo môžete vytvoriť stĺpec lokality. Vytvoriť stĺpec kliknutím na jeden z nasledujúcich postupov:

 2. Vytvorenie stĺpca lokality pre spravované metaúdaje

  1. Na domovskej stránke vyberte možnosť Obsah lokality.

  2. Na stránke obsah lokality kliknite na tlačidlo Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 nastavenia.

  3. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Stĺpce lokality.

  4. Na stránke Stĺpec lokality kliknite na príkaz Vytvoriť.

  5. Na stránke Stĺpec novej lokality v časti Názov a typ zadajte požadovaný názov stĺpca.

 3. Vytvorenie stĺpca zoznamu alebo knižnice pre spravované metaúdaje

  1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete vytvoriť stĺpec.

  2. Na karte Zoznam alebo Knižnica na páse s nástrojmi kliknite podľa potreby na položku Nastavenie zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

  3. V časti Stĺpce kliknite na položku Vytvoriť nový stĺpec.

  4. Na stránke Vytvoriť nový stĺpec v časti Názov a typ zadajte požadovaný názov stĺpca.

 4. V časti Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť Spravované metaúdaje.

 5. V časti Skupina vyberte alebo vytvorte skupinu pre daný stĺpec.

 6. V časti Ďalšie nastavenie stĺpcov zadajte popis a určite, či má byť zadanie hodnoty povinné alebo nie. Môžete určiť aj to, či je v stĺpci potrebné vynútiť jedinečné hodnoty.

 7. V časti Pole s viacerými hodnotami určite, či sa majú v stĺpci povoliť viaceré hodnoty.

  Dôležité: Ak povolíte v stĺpci viaceré hodnoty, používatelia nebudú môcť zoradiť údaje v tomto stĺpci.

 8. V časti Zobrazenie formátu určite, či sa má v stĺpci zobrazovať len označenie výrazu alebo výraz aj s celou cestou hierarchie množiny výrazov.

 9. V časti Nastavenie množiny výrazov vykonajte niektorý z týchto krokov:

 10. Ak chcete použiť existujúcu množinu výrazov, vyberte možnosť Použitie spravovanej množiny výrazov a potom vyhľadajte názov množiny výrazov. Po výbere názvu množiny výrazov môžete určiť, či chcete používateľom povoliť zadávanie hodnôt, a môžete pre stĺpec nastaviť predvolenú hodnotu.

 11. Ak chcete vytvoriť množinu výrazov pre tento stĺpec, vyberte Prispôsobte si množinu výrazov a zadajte popis množiny výrazov. Potom kliknite na položku Upraviť pomocou výrazu nastaviť správca a postupujte podľa krokov uvedených v téme Nastavenie novú množinu výrazov.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete spravovať stĺpca metaúdajov, vykonať niektorý z predchádzajúcich krokov sa dostanete na lokalitu, knižnicu alebo zoznam stĺpcov stĺpcov lokality. Na tejto stránke prechádzajte definované stĺpce a kliknite na ten, ktorý chcete upraviť. Potom bude späť v úprav stránky, kde môžete zmeniť alebo aktualizovať nastavenia.

Stĺpce spravovaných metaúdajov poskytnú používateľom zoznam preddefinovaných výrazov, ktoré môžu použiť v obsahu. Vďaka tejto funkcii si budete istí, že ľudia používajú výrazy konzistentne vo všetkých kolekciách lokalít. Aktualizované výrazy sú používateľom automaticky k dispozícii.

Stĺpce spravovaných metaúdajov majú niekoľko jedinečných charakteristík, pomocou ktorých môžu používatelia vybrať a použiť výrazy v obsahu. Podporujú napríklad predbežné zadávanie vstupu a ponúkajú odstraňovanie nejednoznačností vo výrazoch, popisy, synonymá a viacjazyčné hodnoty. Používatelia si navyše nemusia pamätať všetky výrazy. Môžu vybrať výrazy z diagramu, ktorý zobrazuje hierarchiu množiny výrazov.

 • Predbežné zadávanie vstupu    Keď používateľ začne zadajte hodnotu, SharePoint zobrazuje zoznam všetkých podmienok na priradené výraz zadané nastavenie, ktoré sa začínajú znaky používateľa. Môžete nastaviť počas písania zobrazíte názov množiny výrazov a výraz miesta v hierarchii okrem termín sám.

  Keď píšete, začnú sa navrhovať výrazy.

  Používateľ môže nad navrhnutý výraz umiestniť kurzor a zobraziť tak popisný text, pomocou ktorého má možnosť urobiť príslušné rozhodnutie. Ak sú pre výraz zadané synonymá, používatelia môžu zadať tie a správne výrazy sa priradia automaticky.

 • Vyberte z hierarchie množiny výrazov    Keď používatelia pridať alebo zmeniť informácie v stĺpca spravovaných metaúdajov, majú niekoľko možností. Ak sa vyznáte v množine výrazov, môžete jednoducho zadajte novú hodnotu v stĺpci. Ak funkciu automatickým dokončovaním ponúka správnu hodnotu, používateľa môžete vybrať len to.

  Príslušný výraz môžu používatelia aj vyhľadať. Treba kliknúť na ikonu značiek vedľa poľa spravovaných metaúdajov a potom vybrať hodnotu z diagramu, ktorý zobrazuje hierarchiu množiny výrazov.

  Spravované výrazy je možné vybrať pomocou ovládacieho prvku výberu vo forme stromu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×