Vytvorenie stĺpca spravovaných metaúdajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Stĺpec spravovaných metaúdajov je nový typ stĺpca, ktoré môžu byť pridané do zoznamov, knižníc alebo typov obsahu, ak chcete povoliť používateľom vybrať hodnoty z množiny výrazov špecifické spravovaných výrazov a použiť tieto hodnoty na ich obsah lokality. Môžete vytvoriť a konfigurácia spravovaných metaúdajov stĺpec, ktorý chcete priradiť k existujúcej množiny výrazov alebo výrazu, alebo môžete vytvoriť novú množinu výrazov špecificky pre stĺpec spravovaných metaúdajov.

Obsah tohto článku

Výhody používania stĺpca spravovaných metaúdajov

Predbežné zadávanie vstupu, rozlišovacie, popisy, synonymá

Výber stromu

Vytvorenie stĺpca spravovaných metaúdajov, ktorý k existujúcej množiny výrazov alebo výrazu

Vytvoriť nový stĺpec spravovaných metaúdajov s novú množinu výrazov

Vytvorenie a konfigurácia novú množinu výrazov

Súvisiace úlohy

Výhody používania stĺpca spravovaných metaúdajov

Spravovaných metaúdajov stĺpcov podporu konzistentné používanie metaúdajov na lokalitách, pretože poskytnúť používateľom zoznam podmienok, ktoré možno použiť na ich obsah. Týmto výrazom pochádzajú z množiny výrazov, ktorú spravuje centrálne v nástroji na správu ukladacieho priestoru výrazov správcom ukladacieho priestoru výrazov alebo iných osôb, s povoleniami na správu výrazov.

Pretože množina výrazov je aktualizované a spravované oddelene zo stĺpca samotnú, nie nie je potrebné aktualizovať stĺpec (alebo všetky typy obsahu, zoznamov alebo knižníc s úlohou súvisí) na uskutočnenie aktualizované podmienky k dispozícii pre používateľov. Vždy, keď sa bude aktualizovať množinu výrazov, viazanom určitý stĺpec spravovaných metaúdajov, aktualizované podmienky budú automaticky k dispozícii používateľom všade, kde je k dispozícii tohto príslušného stĺpca spravovaných metaúdajov. Stĺpec spravovaných metaúdajov tým veľmi odlišné od výberu stĺpcov, ktoré by mali byť aktualizované vždy, keď ste chceli zmeniť zoznam hodnôt voľby používateľ môže vybrať.

Spravovaných metaúdajov stĺpce tiež majú niekoľko jedinečných funkcií a vlastnosti, ktoré pomáhajú používateľom vybrať a použiť výrazy obsahu, napríklad na podporu "predbežné zadávanie vstupu," podpory pre rozlišovacie podmienky, popisy, synoným a viacjazyčné hodnôt.

Predbežné zadávanie vstupu, rozlišovacie, popisy, synonymá

Keď používateľ začína zadaním hodnoty do poľa spravovaných metaúdajov, zobrazia sa všetky výrazy v priradené výraz zadané nastavenie, ktoré sa začínajú znaky používateľa. Nastavte názov výraz a výraz miesta v hierarchii môžete uviesť spolu s výrazov, ktoré môžu pomôcť používateľom vybrať vhodný výraz.

Keď píšete, začnú sa navrhovať výrazy.

Používatelia môžu umiestnia ukazovateľ nad navrhované výrazy zobrazíte popisný text účastníkom pomohli príslušné rozhodovanie.

Popisný text pomáha používateľom vybrať správny výraz.

Ak synonymá sú zadané výrazu, môžu používatelia vkladať tých a priradí správny výraz.

Výber stromu

Keď používatelia aktualizovať stĺpec spravovaných metaúdajov, môžete ich zadať hodnota, ktorá sa má alebo môžu kliknúť na ikonu značky, ktorá sa zobrazí vedľa poľa začať výraz výberu dialógovom okne, ktoré môžete použiť na vyberte hodnotu z hierarchie s výrazov spravovaných metaúdajov a. Toto je užitočné pre používateľov, ktorí nemusia byť oboznámení s podmienkami, ktoré sú k dispozícii. Ak množina výrazov nakonfigurovaní byť otvorený a stĺpec spravovaných metaúdajov pre ňu umožňuje fill-in hodnoty, používatelia mať možnosť pridať nový termín na množinu výrazov. Alebo jednoducho môžu mať možnosť odoslať pripomienky získate pre množiny výrazov.

Spravované výrazy je možné vybrať pomocou ovládacieho prvku výberu vo forme stromu.

Vytvorenie stĺpca spravovaných metaúdajov, ktorý k existujúcej množiny výrazov alebo výrazu

Možno priradiť stĺpec spravovaných metaúdajov, množiny výrazov, alebo jednotlivých veličín, ktorá predstavuje podmnožinu množiny výrazov (niečo, čo môže byť užitočné pre hierarchických množín údajov). Ak stĺpec priradiť k množiny výrazov, potom sa bude zobrazovať všetky dostupné termínov podľa danej množiny výrazov. Ak stĺpec priradiť k jednotlivých veličín v rámci množiny výrazov, potom stĺpec zobrazí tento výraz a všetky výrazy pod ním v hierarchii.

Môžete vytvoriť stĺpec spravovaných metaúdajov, ktorý priradí k existujúcej množiny výrazov alebo výrazu na ľubovoľnej úrovni na lokalite (napríklad ako stĺpec lokality alebo stĺpec lokálne do konkrétneho zoznamu alebo knižnice). Však, ak chcete stĺpec spravovaných metaúdajov byť opätovne použiteľný a všeobecne užitočné pre ostatných používateľov, ktorí môžu vytvárať nové typy obsahu lokality alebo konfigurácii zoznamov a knižníc, potom môžete vytvoriť ako stĺpec lokality. Spôsob a miesto, kde môžete vytvoriť spravovaných metaúdajov stĺpce by mali byť zapracované do celej organizácie s plánovaním pre spravované metaúdaje, typy obsahu, správu dokumentov a lokalít riadenia.

Musíte byť správcom kolekcie lokalít, ak chcete vytvoriť alebo konfigurovať stĺpcov lokality. Správa zoznamov úroveň povolenia na vytváranie stĺpcov v zoznamoch alebo knižniciach, musíte mať. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

Ak chcete vytvoriť nový stĺpec lokality spravované metaúdaje, ktoré mapy do existujúcej množiny výrazov, postupujte takto:

Ak chcete vytvoriť nový stĺpec spravovaných metaúdajov pre zoznam alebo knižnicu, ktorá priradí k existujúcej množiny výrazov, postupujte takto:

 1. Na nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. alebo na ponuku Akcie lokality, kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov alebo galérie, kliknite na položku Stĺpce lokality.

 3. Do stĺpcov lokality, kliknite na položku vytvoriť.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete vytvoriť nový stĺpec spravovaných metaúdajov.

 2. Na karte Zoznam alebo Knižnica na páse s nástrojmi kliknite podľa potreby na položku Nastavenie zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

 3. V časti Stĺpce kliknite na položku Vytvoriť nový stĺpec.

 1. Na Nový stĺpec lokality alebo Vytvoriť nový stĺpec stránke (v závislosti od toho, aký typ stĺpca vytvárate) v časti názov a typ zadajte požadovaný názov stĺpca sa.

 2. V časti typ informácií v tomto stĺpci, kliknite na položku Spravovaných metaúdajov.

 3. V časti skupina vyberte alebo vytvorte skupinu, v ktorom chcete zorganizovať stĺpci.

 4. V časti Ďalšie nastavenie stĺpcov zadajte popis a zadajte, či chcete požadovať, aby používatelia zadať hodnotu pre tento stĺpec. Môžete tiež určiť, či chcete vynútiť jedinečné hodnoty v stĺpci.

 5. Ak chcete pridať stĺpec do zoznamu alebo knižnice, potom je možné určiť, či chcete pridať tento nový stĺpec spravovaných metaúdajov na všetky typy obsahu pre zoznam alebo knižnicu, (ak sú povolené viaceré typy obsahu pre knižnicu). Môžete tiež určiť, či chcete pridať tento stĺpec do predvoleného zobrazenia pre zoznam alebo knižnicu.

 6. V časti pole s viacerými hodnotami určite, či chcete povoliť viaceré hodnoty v stĺpci. Ak chcete povoliť viaceré hodnoty, používatelia nebudú môcť Zoradiť podľa tohto stĺpca v zobrazení zoznamu.

 7. V časti Zobrazenie formátu určite, či sa má v stĺpci zobrazovať len označenie výrazu alebo výraz aj s celou cestou hierarchie výraz nastavenie.
  Môže byť užitočné pre zobrazenie celou cestou hierarchie v situáciách, keď kontext termín sám môžu byť nejasné.

 8. V časti Nastavenie množiny výrazov, vyberte možnosť použiť spravovanej množiny výrazov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vyhľadať množinu výrazov, ktorá obsahuje podmienky, ktoré chcete použiť, zadajte názov výrazu a kliknite na tlačidlo nájsť. Môžete vybrať výraz alebo množinu výrazov požadovaný z výsledkov zobrazených v poli. Ak chcete hľadať znova, kliknite na tlačidlo obnoviť.

  • Vyhľadajte výraz alebo množinu výrazov, ktorý chcete priradiť k tejto stĺpec, kliknite na šípku vľavo od Služba riadených metaúdajov aplikácia, ktorá sa zobrazí v poli rozbaľte a vyhľadajte požadovanú množinu výrazov. Rozbaľte uzly, až kým nenájdete výraz alebo množinu výrazov chcete pokračovať. Kliknite na položku Vybrať výraz alebo množinu výrazov.

 9. V časti Povoliť Fill-in zadajte, či chcete umožniť používateľom pridávať nové hodnoty na množinu výrazov. Ak vyberiete možnosť množiny výrazov zatvorená, nebudú umožniť Fill-in.

 10. V časti Predvolená hodnota môžete voliteľne zadať výraz, ktorý chcete použiť ako predvolenú hodnotu v stĺpci. Zadajte výraz, alebo môžete kliknúť na ikonu značky a vyhľadajte výraz pomocou výberu výrazov.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvoriť nový stĺpec spravovaných metaúdajov s novú množinu výrazov

Ak nie je existujúcej množiny výrazov, ktoré chcete použiť, môžete tiež vytvoriť novú množinu výrazov pre nový stĺpec spravovaných metaúdajov. Množina výrazov, ktoré vytvoríte bude množiny výrazov "miestne", ktoré je možné použiť iba v rámci kolekcie lokalít, kde ho vytvoriť. Podmienky, ktoré pridáte do lokálnej výrazu množinu nie ponúkne ako návrhy v stĺpcoch podnikových kľúčových slov (na rozdiel od výrazov v globálnej množín údajov).

Musíte byť správcom kolekcie lokalít, ak chcete vytvoriť alebo konfigurovať stĺpcov lokality. Správa zoznamov úroveň povolenia na vytváranie stĺpcov v zoznamoch alebo knižniciach, musíte mať. Vlastníci lokalít majú toto povolenie v predvolenom nastavení.

Ak chcete vytvoriť nový stĺpec lokality spravované metaúdaje, ktoré mapy do existujúcej množiny výrazov, postupujte takto:

Ak chcete vytvoriť nový stĺpec spravovaných metaúdajov pre zoznam alebo knižnicu, ktorá priradí k existujúcej množiny výrazov, postupujte takto:

 1. Na nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. alebo na ponuku Akcie lokality, kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov alebo galérie, kliknite na položku Stĺpce lokality.

 3. Do stĺpcov lokality, kliknite na položku vytvoriť.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete vytvoriť nový stĺpec spravovaných metaúdajov.

 2. Na karte Zoznam alebo Knižnica na páse s nástrojmi kliknite podľa potreby na položku Nastavenie zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

 3. V časti Stĺpce kliknite na položku Vytvoriť nový stĺpec.

 1. Na Nový stĺpec lokality alebo Vytvoriť nový stĺpec stránke (v závislosti od toho, aký typ stĺpca vytvárate) v časti názov a typ zadajte požadovaný názov stĺpca sa.

 2. V časti typ informácií v tomto stĺpci, kliknite na položku Spravovaných metaúdajov.

 3. V časti Ďalšie nastavenie stĺpcov zadajte popis pre stĺpec a určiť, či chcete požadovať, aby používatelia zadajte hodnoty v stĺpci. Môžete tiež určiť, či chcete vynútiť jedinečné hodnoty v stĺpci.

 4. Ak chcete pridať stĺpec do zoznamu alebo knižnice, potom tiež je možné určiť, či chcete pridať tento nový stĺpec spravovaných metaúdajov na všetky typy obsahu pre zoznam alebo knižnicu, (ak sú povolené viaceré typy obsahu pre knižnicu). Môžete tiež určiť, či chcete pridať tento stĺpec do predvoleného zobrazenia pre zoznam alebo knižnicu.

 5. V časti pole s viacerými hodnotami určite, či chcete povoliť viaceré hodnoty v stĺpci. Ak chcete povoliť viaceré hodnoty, používatelia nebudú môcť Zoradiť podľa tohto stĺpca v zobrazení zoznamu.

 6. V časti Zobrazenie formátu určite, či sa má v stĺpci zobrazovať len označenie výrazu alebo výraz aj s celou cestou hierarchie výraz nastavenie.
  Môže byť užitočné pre zobrazenie celou cestou hierarchie v situáciách, keď kontext termín sám môžu byť nejasné.

 7. V časti Nastavenie množiny výrazov vyberte Prispôsobte si množinu výrazov a potom zadajte popis množiny výrazov.

 8. Kliknite na položku Upraviť pomocou výrazu nastaviť správca a potom kliknite na tlačidlo OK, keď sa zobrazí výzva, uložte zmeny.

 9. Postupujte podľa krokov v časti vytvoriť a nakonfigurovať novú množinu výrazov nastavenie množiny výrazov.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a konfigurácia novú množinu výrazov

 1. Na table Vlastnosti nástroja na správu ukladacieho priestoru výrazov, zadajte tieto informácie o novej množine výrazov:

V tomto poli

Postupujte takto:

Názov množiny výrazov

Zadajte názov pre svoje množiny výrazov. Toto pole by mali byť už vyplní názov stĺpca, ale môžete aktualizovať ho alebo ho zmeniť

Popis

Zadajte popis, ktoré používateľom pomôžu pochopiť, ako by mali používať tieto podmienky.

Vlastník

Ak chcete vlastník niekto iný ako ste množiny výrazov, môžete zmeniť vlastníka na inú osobu alebo skupinu. Môžete zadať len jednu položku.

Kontakt

Zadajte e-mailovú adresu, ak chcete, aby používatelia lokality mohli poskytnúť odozvu týkajúcu sa množiny výrazov počas ich aktualizovať hodnoty stĺpca spravovaných metaúdajov.

Účastníci projektu

Pridajte mená používateľov alebo skupiny, ktoré by sa mali oznámiť pred vykonaním hlavných zmien v množine výrazov.

Politika odosielania

Zadajte, či sa má výraz nastavená možnosť uzavretá alebo otvorená.

Ak je množina výrazov zatvorená, potom používateľov nie je možné pridávať nové výrazy do ho vtedy, ak sú aktualizáciu hodnoty stĺpca spravovaných metaúdajov viazané na túto množinu výrazov a množiny výrazov môže aktualizovať iba s povolením na aktualizáciu spravovaných metaúdajov. Ak množina výrazov je otvorená, používatelia môžu pridávať nové výrazy do množiny Ak stĺpec je tiež nakonfigurovaným na povolenie možnosti určené na vyplnenie výrazov.

Dostupná na označovanie

Začiarknite políčko, ak chcete, aby pri podmienkach uvedených v množina výrazov dostupná na označovanie. Ak zrušíte začiarknutie políčka, množina výrazov sa nebude zobrazovať väčšina používateľov.

Ak množina výrazov je ešte vo vývoji alebo inak nie je pripravené na použitie, môžete zrušiť začiarknutie políčka.

 1. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte aktualizácie vlastností.

 2. Ak chcete pridať výrazov na výraz nastavenie, ukážte na položku Množina výrazov v ovládací prvok stromu na ľavej strane kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vytvoriť výraz a potom zadajte názov pre obdobia.

 3. Na table Vlastnosti zadajte nasledujúce informácie o nových obdobia:

V tomto poli:

Postupujte takto:

Dostupná na označovanie

Začiarknite políčko, ak chcete, aby tento výraz dostupný na označovanie. Ak zrušíte začiarknutie políčka, tento výraz bude viditeľné, ale vypnutia označovania nástroje.

Jazyk

Vyberte jazyk označenia výrazu.

Popis

Zadajte popis pomôcť používateľom pochopiť, ako tento výraz alebo ho odlíšiť od podobných výrazov.

Predvolené označenie

Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete použiť ako predvolené označenie výrazu v uvedenom jazyku.

Iné označenia

Zadajte ľubovoľné synonymá tohto výrazu. Ak chcete viacero slov alebo výrazov s rovnakým významom považujú za jeden subjekt na účely správa metaúdajov, postupujte takto. Pridanie viacerých synoným, zadajte slovo a potom stlačením klávesu ENTER vytvorte ďalšie čiary.

Napríklad pri vytváraní výrazu pre farby "modrá" a "modrá" je predvolené označenie výrazu, mohli pridať "azure", "zafír", "indigo" a "kobalt" ako možné synonymá.

Člen

Popisuje nadradeného výrazu nastavte názov, popis, vlastníka a ďalšie informácie.

 1. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť)

 2. Zopakujte kroky 3 -5 na pridávať nové výrazy.

 3. Ak chcete vytvoriť vedľajšia podmienky pod podmienky, ukážte na jednotlivých veličín, pod ktorý chcete vnoriť iný termín, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vytvoriť výraz a zadajte požadovaný názov výrazu.

 4. Zopakujte kroky 4 a 5, ak chcete zadať vlastnosti vedľajšia výrazy (vyberte výraz, ktorý chcete aktualizovať prvý).

 5. Na základe predvoleného nastavenia sa zobrazia výrazy v rámci množiny výrazov v predvolený spôsob zoradenia pre daný jazyk. Ak chcete zadať vlastné poradie zoradenia tak, aby sa zobrazia podmienky v súlade poradí, bez ohľadu na jazyk alebo zmeny označenia výrazov, urobíte to výberom množina výrazov v ovládací prvok stromu a potom kliknite na kartu Vlastné zoradenie na pravej strane. Kliknite na položku použiť vlastné poradie zoradenia a potom použite zoznam polí na usporiadanie výrazov v číselnom poradí, ktoré potrebujete.

  na začiatok stránky

Súvisiace úlohy

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×