Vytvorenie skupiny v Outlooku

Aktualizované: október 2017

Skupiny je funkcia služieb Office 365, ktorá poskytuje zdieľaný pracovný priestor na spoluprácu a zdieľanie. Súčasťou tohto pracovného priestoru je zdieľaný priečinok doručenej pošty, kalendár, knižnica dokumentov, onenotový poznámkový blok a nástroj na plánovanie.

Skupina v Office 365 sa líši od skupiny kontaktov (predtým nazývanej ako distribučný zoznam). Skupina kontaktov je množina e-mailových adries. Môžete ju použiť na odoslanie e-mailovej správy alebo pozvánky na schôdzu na všetky adresy naraz. Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, pozrite si tému Vytvorenie skupiny kontaktov.

Tipy : Skupinu môžete vytvoriť aj zo služby:

Vytvorenie skupiny

IT oddelenie vo vašej organizácii môže možnosť vytvárania skupín zapnúť alebo vypnúť. Ak sa vám ani po dodržaní týchto pokynov nedarí vytvoriť skupinu, obráťte sa na svoje IT oddelenie.

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na navigačnej table vedľa položky Skupina vyberte tlačidlo +. (Ak sa tlačidlo + nezobrazuje, ukážte myšou na navigačnú tablu.)

  Ľavá navigačná tabla v Outlooku na webe so zvýrazneným tlačidlom Vytvoriť

 3. Do poľa Výber názvu zadajte názov skupiny, ktorý stručne vystihuje účel skupiny.

 4. K dispozícii je navrhovaná e-mailová adresa.

  Ak sa zobrazí hlásenie „nie je k dispozícii“, názov skupiny sa už používa. Skúste použiť iný názov. Upozorňujeme, že po výbere názvu skupiny ho už nemožno zmeniť.

 5. Do poľa Pridanie popisu zadajte podrobný popis skupiny, aby ostatní vedeli, aký je jej účel. Tento popis bude uvedený aj v uvítacom e-maile, keď sa k skupine pripoja ostatní.

 6. V poli Ochrana osobných údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorej obsah môže zobraziť a jej členom sa stať ktokoľvek z vašej organizácie, vyberte možnosť Verejná.

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, v ktorej sa na členstvo vyžaduje schválenie vlastníkom skupiny a ktorej obsah môžu zobraziť len členovia, vyberte možnosť Súkromná.

 7. Voliteľne vyberte možnosť Odosielať všetky skupinové konverzácie a udalosti do poštových schránok členov skupiny. Táto možnosť sa odporúča, ak členovia patria do viacerých skupín, pretože môžu vo svojej doručenej pošte vidieť všetky skupinové konverzácie a udalosti bez toho, aby museli navštíviť pracovný priestor skupiny. Toto nastavenie sa použije na každého používateľa, ktorého pridáte do skupiny teraz alebo ktorý sa k nej pripojí neskôr. Po pripojení sa ku skupine môže každý člen toto nastavenie zmeniť.

 8. Vyberte položku Vytvoriť.

  Vytvorenie tably skupiny obsahujúcej všetky informácie

 9. Ak ste pripravení na pridanie členov do novovytvorenej skupiny, postupujte podľa pokynov sprievodcu vytvorením skupiny. V opačnom prípade vyberte možnosť Teraz nie. Vždy sa môžete vrátiť a pridať členov neskôr.

Vytvorenie skupiny

IT oddelenie vo vašej organizácii môže možnosť vytvárania skupín zapnúť alebo vypnúť. Ak sa vám ani po dodržaní týchto pokynov nedarí vytvoriť skupinu, obráťte sa na svoje IT oddelenie.

 1. Otvorte Outlook 2016.

 2. Na karte Domov vyberte položku Nová skupina.

  Možnosti skupín na hlavnom páse s nástrojmi v Outlooku

 3. V okne Vytvorenie skupiny zadajte požadované informácie vrátane názvu, e-mailovej adresy, popisu, klasifikácie a úrovne ochrany osobných údajov (verejné alebo súkromné). Po vytvorení skupiny sa už skupinová e-mailová adresa nedá zmeniť.

  Vytvorenie skupiny

 4. Vyberte položku Rozšírené možnosti a začiarknite políčko skupinovej konverzácie, ak chcete, aby členovia skupiny dostávali skupinové e-maily do svojich osobných priečinkov doručenej pošty. Ak chcete, aby mali členovia skupiny prístup k pošte skupiny len z priečinka doručenej pošty skupiny, nechajte políčko nezačiarknuté a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 5. Pridajte členov (v tomto momente nie je možné pridať externých používateľov), popis, fotografiu skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK. Pridať členov môžete aj po vytvorení skupiny.

  Vytvoriť novú skupinu

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať. Novovytvorená skupina sa zobrazí na ľavom navigačnom paneli a priečinok doručenej pošty skupiny bude obsahovať uvítací e-mail.

Vytvorenie skupiny v aplikácii Outlook Mobile

IT oddelenie vo vašej organizácii môže možnosť vytvárania skupín zapnúť alebo vypnúť. Ak sa vám ani po dodržaní týchto pokynov nedarí vytvoriť skupinu, obráťte sa na svoje IT oddelenie.

 1. Otvorte aplikáciu Outlook Mobile.

 2. Na table priečinkov vyberte položku Skupiny.

  Priečinok Skupiny na navigačnej table

 3. V hlavičke Skupiny ťuknite na znak +.

  Ak chcete vytvoriť skupinu, ťuknite na znak plus v pravom hornom rohu obrazovky

 4. Na stránke Nová skupina zadajte názov skupiny a vyberte položku Ďalej.

 5. Na stránke Nastavenia zadajte požadované informácie vrátane úrovne ochrany osobných údajov (Verejná alebo Súkromná) a klasifikácie. Okrem toho vyberte, či majú členovia skupiny sledovať skupinové konverzácie a udalosti vo svojich osobných priečinkoch doručenej pošty.

 6. Ťuknite na položku Vytvoriť.

 7. Zadajte e-mailové adresy členov, ktorých chcete pridať do skupiny, alebo ich vyberte zo zoznamu kontaktov. Do skupiny môžete pridať hostí.

 8. Ťuknite na položku Ďalej. V doručenej pošte skupiny, ktorú ste práve vytvorili, sa zobrazí uvítací e-mail.

Vytvorenie skupiny OVK v Outlooku (Office 365 Education)

Skupina OVK (odborná vzdelávacia komunita) predstavuje typ skupiny v službách Office 365. Poskytuje zdieľaný priestor, ktorý môžu učitelia využiť na spoluprácu. OVK sú k dispozícii v rámci plánov Office 365 Education.

OVK je veľmi podobná ostatným skupinám v Office 365. Zahŕňa zdieľanú poštovú schránku a kalendár, zdieľanú knižnicu dokumentov a onenotový poznámkový blok. Tento poznámkový blok je navrhnutý pre učiteľov a obsahuje šablóny a množstvo zdrojov informácií, ktoré poskytujú tipy a pomoc.

Vytvorenie OVK

IT oddelenie vo vašej organizácii môže možnosť vytvárania skupín zapnúť alebo vypnúť. Ak sa vám ani po dodržaní týchto pokynov nedarí vytvoriť skupinu, obráťte sa na svoje IT oddelenie.

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na navigačnej table vedľa položky Skupina vyberte tlačidlo +. (Ak sa tlačidlo + nezobrazuje, ukážte myšou na navigačnú tablu.)

  Ľavá navigačná tabla v Outlooku na webe so zvýrazneným tlačidlom Vytvoriť

 3. Na dlaždici Odborná vzdelávacia komunita kliknite na položku Ďalej.

 4. Do poľa Výber názvu zadajte názov skupiny, ktorý stručne vystihuje účel skupiny.

 5. Zobrazí sa navrhovaná e-mailová adresa. Ak sa zobrazí hlásenie „nie je k dispozícii“, názov skupiny sa už používa. Skúste použiť iný. Po výbere identifikácie skupiny ju už nemožno zmeniť.

 6. Do poľa Pridanie popisu zadajte podrobný popis skupiny, aby ostatní vedeli, aký je jej účel. Tento popis bude uvedený aj v uvítacom e-maile, keď sa k skupine pripoja ostatní.

 7. V poli Ochrana osobných údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorej obsah bude môcť zobraziť a ktorej členom sa bude môcť stať ktokoľvek z vašej školy alebo organizácie, vyberte možnosť Verejná.

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, v ktorej sa na členstvo vyžaduje schválenie vlastníkom skupiny a ktorej obsah môžu zobraziť len členovia, vyberte možnosť Súkromná.

 8. Voliteľne vyberte možnosť Odosielať všetky skupinové konverzácie a udalosti do poštových schránok členov skupiny. Táto možnosť sa odporúča, ak členovia patria do viacerých skupín, pretože môžu vo svojej doručenej pošte vidieť všetky skupinové konverzácie a udalosti bez toho, aby museli navštíviť pracovný priestor skupiny. Toto nastavenie sa použije na každého používateľa, ktorého pridáte do skupiny teraz alebo ktorý sa k nej pripojí neskôr. Po pripojení sa ku skupine môže každý člen toto nastavenie zmeniť.

 9. Vyberte položku Vytvoriť.

  Tlačidlo Vytvoriť sa nachádza v hornej časti obrazovky

 10. Ak ste pripravení na pridanie členov do novovytvorenej skupiny, pokračujte v sprievodcovi vytvorením skupiny. V opačnom prípade vyberte možnosť Teraz nie. Vždy sa môžete vrátiť a pridať členov neskôr.

 11. Novovytvorená skupina sa zobrazí na ľavom navigačnom paneli a priečinok doručenej pošty skupiny bude obsahovať uvítací e-mail.

Súvisiace témy

Informácie o skupinách v Office 365
Porovnanie skupín v Outlooku Mobile a mobilnej aplikácii Outlook Groups
Pripojenie sa k skupine v Outlooku
Naplánovanie schôdze v kalendári skupiny
Odstránenie skupiny

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×