Vytvorenie skupiny v Outlooku

Skupina v Office 365 sa líši od skupiny kontaktov (predtým nazývanej distribučný zoznam). Skupina kontaktov je množina e-mailových adries, ktorú môžete použiť na odoslanie e-mailovej správy alebo pozvánky na schôdzu všetkým naraz. Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, pozrite si tému Vytvorenie skupiny kontaktov.

 1. Otvorte Outlook 2016.

 2. Vyberte položky Domov > Nová skupina.

  Možnosti skupín na hlavnom páse s nástrojmi v Outlooku

  Otáznik označuje obsah Pomocníka Nezobrazuje sa vám na páse s nástrojmi možnosť Nová skupina? Je možné, že vaše IT oddelenie nepovolilo skupiny pre vašu organizáciu. Požiadajte o pomoc pracovníkov IT oddelenia.

 3. Vyplňte informácie o skupine.

 • Názov skupiny: Zadajte názov, ktorý vystihne ducha skupiny.

  Keď zadáte názov, zobrazí sa vám navrhovaná e-mailová adresa. Možnosť Nie je k dispozícii znamená, že názov skupiny už niekto používa a mali by ste skúsiť použiť iný. Upozorňujeme, že po výbere názvu skupiny ho už nemožno zmeniť.

 • Popis: Voliteľne zadajte popis, ktorý pomôže ostatným pochopiť, aký je účel skupiny. Tento popis bude uvedený aj v uvítacom e-maile, keď sa k skupine pripoja ostatní.

 • Klasifikácia: Vyberte klasifikáciu. Dostupné možnosti závisia od toho, čo vaša organizácia nastavila.

 • Ochrana osobných údajov: Predvolene sa skupiny vytvárajú ako súkromné. To znamená, že obsah skupiny môžu zobrazovať len schválení členovia vo vašej organizácii. Obsah skupiny nemôže zobraziť nikto iný vo vašej organizácii, kto nie je schválený.

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorej obsah si bude môcť pozrieť ktokoľvek z vašej organizácie a zároveň sa bude môcť stať jej členom, vyberte možnosť Verejná.

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, v ktorej sa na členstvo vyžaduje schválenie a ktorej obsah si môžu zobraziť len členovia, vyberte možnosť Súkromná.

 • Odosielať všetky skupinové konverzácie a udalosti do priečinka doručenej pošty členov Voliteľne môžete začiarknutím tohto políčka umožniť členom zobraziť si všetky konverzácie a udalosti skupiny v doručenej pošte bez toho, aby museli prejsť do samostatných pracovných priestorov skupiny. Členovia môžu zmeniť toto nastavenie pre svoje poštové schránky.

 • Vyberte položku Vytvoriť.

Vytvorenie skupiny

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii pre účastníkov programu Office Insider s predplatným na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

 1. Otvorte Outlook pre Mac.

 2. Vyberte položky Súbor > Nové > Skupina.

  Otáznik označuje obsah Pomocníka Nezobrazuje sa vám v ponuke možnosť Skupina? Je možné, že vaše IT oddelenie nepovolilo skupiny pre vašu organizáciu. Požiadajte o pomoc pracovníkov IT oddelenia.

 3. Vyplňte informácie o skupine:

  • Názov skupiny: Zadajte názov, ktorý vystihne ducha skupiny.

   Keď zadáte názov, zobrazí sa vám navrhovaná e-mailová adresa. Možnosť Nie je k dispozícii znamená, že názov skupiny už niekto používa a mali by ste skúsiť použiť iný. Upozorňujeme, že po výbere názvu skupiny ho už nemožno zmeniť.

  • Popis: Voliteľne zadajte popis, ktorý pomôže ostatným pochopiť, aký je účel skupiny. Tento popis bude uvedený aj v uvítacom e-maile, keď sa k skupine pripoja ostatní. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Zadajte e-mailové adresy členov, ktorých chcete pridať do skupiny, alebo ich vyberte v zozname kontaktov. Do skupiny môžete pridať hostí, teda osoby mimo vašej školy alebo organizácie.

  • Ochrana osobných údajov: Predvolene sa skupiny vytvárajú ako súkromné. To znamená, že obsah skupiny môžu zobrazovať len schválení členovia vo vašej organizácii. Obsah skupiny nemôže zobraziť nikto iný vo vašej organizácii, kto nie je schválený.

   • Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorej obsah si bude môcť pozrieť ktokoľvek z vašej organizácie a zároveň sa bude môcť stať jej členom, vyberte možnosť Verejná.

   • Ak chcete vytvoriť skupinu, v ktorej sa na členstvo vyžaduje schválenie a ktorej obsah si môžu zobraziť len členovia, vyberte možnosť Súkromná.

  • Klasifikácia: Vyberte klasifikáciu. Dostupné možnosti závisia od toho, čo vaša organizácia nastavila.

  Zobrazenie používateľského rozhrania vytvorenia skupiny v Macu

 4. Kliknite na položku Vytvoriť. V doručenej pošte skupiny, ktorú ste práve vytvorili, sa zobrazí uvítací e-mail.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú verziu služby Outlook na webe. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzia Beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook na webe.

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť ničo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre novú službu Outlook na webe

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na navigačnej table v časti Skupiny vyberte položku Nová skupina , alebo kliknite pravým tlačidlom myši na Uzol skupiny a vyberte Nová skupina.

  Otáznik označuje obsah Pomocníka Nezobrazujú sa vám na navigačnej table skupiny? Je možné, že vaše IT oddelenie nepovolilo skupiny pre vašu organizáciu. Požiadajte o pomoc pracovníkov IT oddelenia.

 3. Vyplňte informácie o skupine:

  • Názov skupiny: Zadajte názov, ktorý vystihne ducha skupiny.

   Keď zadáte názov, zobrazí sa vám navrhovaná e-mailová adresa. Možnosť Nie je k dispozícii znamená, že názov skupiny už niekto používa a mali by ste skúsiť použiť iný. Upozorňujeme, že po výbere názvu skupiny ho už nemožno zmeniť.

  • Popis: Voliteľne zadajte popis, ktorý pomôže ostatným pochopiť, aký je účel skupiny. Tento popis bude uvedený aj v uvítacom e-maile, keď sa k skupine pripoja ostatní.

  • Ochrana osobných údajov: Predvolene sa skupiny vytvárajú ako súkromné. To znamená, že obsah skupiny môžu zobrazovať len schválení členovia vo vašej organizácii. Obsah skupiny nemôže zobraziť nikto iný vo vašej organizácii, kto nie je schválený.

   • Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorej obsah si bude môcť pozrieť ktokoľvek z vašej organizácie a zároveň sa bude môcť stať jej členom, vyberte možnosť Verejná.

   • Ak chcete vytvoriť skupinu, v ktorej sa na členstvo vyžaduje schválenie a ktorej obsah si môžu zobraziť len členovia, vyberte možnosť Súkromná.

  • Klasifikácia: Vyberte klasifikáciu. Dostupné možnosti závisia od toho, čo vaša organizácia nastavila.

  • Odosielať všetky skupinové konverzácie a udalosti do priečinka doručenej pošty členov Voliteľne môžete začiarknutím tohto políčka umožniť členom zobraziť si všetky konverzácie a udalosti skupiny v doručenej pošte bez toho, aby museli prejsť do samostatných pracovných priestorov skupiny. Členovia môžu zmeniť toto nastavenie pre svoje poštové schránky.

  • Vyberte položku Vytvoriť.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na navigačnej table vedľa položky Skupina vyberte tlačidlo +. (Ak sa tlačidlo + nezobrazuje, ukážte myšou na navigačnú tablu.)

  Ľavá navigačná tabla v Outlooku na webe so zvýrazneným tlačidlom Vytvoriť

  Otáznik označuje obsah Pomocníka Nezobrazujú sa vám na navigačnej table skupiny? Je možné, že vaše IT oddelenie nepovolilo skupiny pre vašu organizáciu. Požiadajte o pomoc pracovníkov IT oddelenia.

 3. Vyplňte informácie o skupine.

 • Názov skupiny: Zadajte názov, ktorý vystihne ducha skupiny.

  Keď zadáte názov, zobrazí sa vám navrhovaná e-mailová adresa. Možnosť Nie je k dispozícii znamená, že názov skupiny už niekto používa a mali by ste skúsiť použiť iný. Upozorňujeme, že po výbere názvu skupiny ho už nemožno zmeniť.

 • Popis: Voliteľne zadajte popis, ktorý pomôže ostatným pochopiť, aký je účel skupiny. Tento popis bude uvedený aj v uvítacom e-maile, keď sa k skupine pripoja ostatní.

 • Ochrana osobných údajov: Predvolene sa skupiny vytvárajú ako súkromné. To znamená, že obsah skupiny môžu zobrazovať len schválení členovia vo vašej organizácii. Obsah skupiny nemôže zobraziť nikto iný vo vašej organizácii, kto nie je schválený.

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorej obsah si bude môcť pozrieť ktokoľvek z vašej organizácie a zároveň sa bude môcť stať jej členom, vyberte možnosť Verejná.

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, v ktorej sa na členstvo vyžaduje schválenie a ktorej obsah si môžu zobraziť len členovia, vyberte možnosť Súkromná.

 • Klasifikácia: Vyberte klasifikáciu. Dostupné možnosti závisia od toho, čo vaša organizácia nastavila.

 • Odosielať všetky skupinové konverzácie a udalosti do priečinka doručenej pošty členov Voliteľne môžete začiarknutím tohto políčka umožniť členom zobraziť si všetky konverzácie a udalosti skupiny v doručenej pošte bez toho, aby museli prejsť do samostatných pracovných priestorov skupiny. Členovia môžu zmeniť toto nastavenie pre svoje poštové schránky.

 • Vyberte položku Vytvoriť.

Vytvorenie tably skupiny obsahujúcej všetky informácie

 1. Otvorte aplikáciu Outlook Mobile.

 2. Na table priečinkov vyberte položku Skupiny.

  Priečinok Skupiny na navigačnej table

  Otáznik označuje obsah Pomocníka Nezobrazujú sa vám na table priečinkov skupiny? Je možné, že vaše IT oddelenie nepovolilo skupiny pre vašu organizáciu. Požiadajte o pomoc pracovníkov IT oddelenia.

 3. V hlavičke Skupiny ťuknite na znak +.

  Ak chcete vytvoriť skupinu, ťuknite na znak plus v pravom hornom rohu obrazovky

 4. Na stránke Nová skupina zadajte názov skupiny a vyberte položku Ďalej.

 5. Na stránke Nastavenia zadajte požadované informácie vrátane úrovne ochrany osobných údajov (Verejná alebo Súkromná) a klasifikácie. Okrem toho vyberte, či majú členovia skupiny sledovať skupinové konverzácie a udalosti vo svojich osobných priečinkoch doručenej pošty.

 6. Ťuknite na položku Vytvoriť.

 7. Zadajte e-mailové adresy členov, ktorých chcete pridať do skupiny, alebo ich vyberte zo zoznamu kontaktov. Do skupiny môžete pridať hostí.

 8. Ťuknite na položku Pridať. V doručenej pošte skupiny, ktorú ste práve vytvorili, sa zobrazí uvítací e-mail.

Vytvorenie skupiny PVK v Outlooku (Office 365 pre vzdelávacie organizácie)

Skupina OVK (odborná vzdelávacia komunita) predstavuje typ skupiny v službách Office 365. Poskytuje zdieľaný priestor, ktorý môžu učitelia využiť na spoluprácu. OVK sú k dispozícii v rámci plánov Office 365 Education.

OVK je veľmi podobná ostatným skupinám v Office 365. Zahŕňa zdieľanú poštovú schránku a kalendár, zdieľanú knižnicu dokumentov a onenotový poznámkový blok. Tento poznámkový blok je navrhnutý pre učiteľov a obsahuje šablóny a množstvo zdrojov informácií, ktoré poskytujú tipy a pomoc.

Vytvorenie OVK

IT oddelenie vo vašej organizácii môže možnosť vytvárania skupín zapnúť alebo vypnúť. Ak sa vám ani po dodržaní týchto pokynov nedarí vytvoriť skupinu, obráťte sa na svoje IT oddelenie.

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na navigačnej table vedľa položky Skupina vyberte tlačidlo +. (Ak sa tlačidlo + nezobrazuje, ukážte myšou na navigačnú tablu.)

  Ľavá navigačná tabla v Outlooku na webe so zvýrazneným tlačidlom Vytvoriť

 3. Na dlaždici Odborná vzdelávacia komunita kliknite na položku Ďalej.

 4. Do poľa Názov skupiny zadajte názov, ktorý stručne vystihuje účel skupiny.

 5. Zobrazí sa navrhovaná e-mailová adresa. Ak sa zobrazí hlásenie „nie je k dispozícii“, názov skupiny sa už používa. Skúste použiť iný. Po výbere identifikácie skupiny ju už nemožno zmeniť.

 6. Do poľa Popis zadajte podrobný popis skupiny, aby ostatní vedeli, aký je jej účel. Tento popis bude uvedený aj v uvítacom e-maile, keď sa k skupine pripoja ostatní.

 7. V poli Ochrana osobných údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, v ktorej sa na členstvo vyžaduje schválenie vlastníkom skupiny a ktorej obsah môžu zobraziť len členovia, vyberte možnosť Súkromná.

  • Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorej obsah bude môcť zobraziť a ktorej členom sa bude môcť stať ktokoľvek z vašej školy alebo organizácie, vyberte možnosť Verejná.

 8. Voliteľne vyberte možnosť Odosielať všetky skupinové konverzácie a udalosti do poštových schránok členov skupiny. Táto možnosť sa odporúča, ak členovia patria do viacerých skupín, pretože môžu vo svojej doručenej pošte vidieť všetky skupinové konverzácie a udalosti bez toho, aby museli navštíviť pracovný priestor skupiny. Toto nastavenie sa použije na každého používateľa, ktorého pridáte do skupiny teraz alebo ktorý sa k nej pripojí neskôr. Po pripojení sa ku skupine môže každý člen toto nastavenie zmeniť.

 9. Vyberte položku Vytvoriť.

  Tlačidlo Vytvoriť sa nachádza v hornej časti obrazovky

 10. Ak ste pripravení na pridanie členov do novovytvorenej skupiny, pokračujte v sprievodcovi vytvorením skupiny. V opačnom prípade vyberte možnosť Teraz nie. Vždy sa môžete vrátiť a pridať členov neskôr.

 11. Novovytvorená skupina sa zobrazí na ľavom navigačnom paneli a priečinok doručenej pošty skupiny bude obsahovať uvítací e-mail.

Pozrite tiež

Pridanie členov skupiny

Vytvorenie skupiny v Yammeri

Informácie o skupinách v Office 365

Pripojenie sa k skupine v Outlooku

Plánovanie schôdze v kalendári skupiny

Odstránenie skupiny

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×