Vytvorenie skupiny v Office 365 v centre spravovania

Prispievatelia: Diane Faigelová
Posledná aktualizácia: 6. novembra 2017

Zatiaľ čo používatelia si môžu vytvoriť skupinu v službách Office 365 z Outlooku alebo iných aplikácií, vy ako globálny správca možno budete potrebovať vytvoriť alebo odstrániť skupiny, pridať alebo odobrať členov, prípadne prispôsobiť, ako môžu pracovať. Centrum spravovania služieb Office 365 je miestom, kde sa to vykonáva.

Ste na správnom mieste?

Hľadáte informácie o tom, ako vytvoriť e-mailovú skupinu (distribučný zoznam) v Outlooku?

Pozrite si tému Vytvorenie skupiny kontaktov alebo distribučného zoznamu v Outlooku.

Vytvorenie skupiny služieb Office 365

 1. Prejdite na Kliknutím sem prejdite do Centra spravovania služieb Office 365. .

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položky Skupiny > Skupiny.

  Skupina v Office 365 v centre spravovania

 3. Vyberte položku Pridať skupinu.

  Vytvorenie novej skupiny v Office 365, nového distribučného zoznamu alebo novej skupiny zabezpečenia
 4. Vyberte typ skupiny, ktorú chcete vytvoriť, na základe toho, na čo ju budete používať. Ak chcete vytvoriť e-mailovú adresu, na ktorú budú môcť zákazníci napísať, ako je napríklad info@contoso.com, vyberte skupinu v Office 365. Podrobné porovnanie jednotlivých možností a výberu nájdete v téme Porovnanie skupín.

 5. Priraďte skupine jedinečný názov a alias.

 6. Ak chcete, aby členovia prijímali správy a položky kalendára nielen v poštovej schránke skupiny, ale aj vo vlastnom priečinku doručenej pošty, ponechajte možnosť Odosielať kópie skupinových konverzácií členov zapnutú.

 7. Vyberte položku Vybrať vlastníka a potom vyberte meno osoby, ktorá bude skupinu spravovať. Každý, kto je vlastníkom skupiny, môže odstrániť e-mail z priečinka doručenej pošty skupiny. Ostatní členovia nebudú môcť odstrániť e-mail z priečinka doručenej pošty skupiny.

 8. Vyberte tlačidlo Add (Pridať).

Pridanie členov do skupiny v službách Office 365

 1. Obnovte stránku Centra spravovania služieb Office 365, aby sa zobrazili nové skupiny v službách Office 365.

 2. Vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať členov.

 3. Vedľa položky Členovia vyberte položku Upraviť.

 4. Zadajte mená osôb, ktoré majú byť členmi skupiny, a vyberte ich mená v zozname. Prípadne môžete daným osobám umožniť, aby sa neskôr pridali sami alebo požiadali o schválenie pripojenia sa (pozrite si tému Pridanie do skupiny).

 5. Výberom položky Uložiť aktualizujte skupinu v službách Office 365.

Skupina v službách Office 365 sa zobrazí v Outlooku spolu s členmi priradenými do tejto skupiny.

Tip: Skupiny siete Yammer pripojené k službám Office 365 musia byť vytvorené v Yammeri, ale spravovať ich môžete v Centre spravovania služieb Office 365 podobne, ako je to pri iných skupinách v Office 365. Ďalšie informácie nájdete v téme Yammer a skupiny v službách Office 365.

Umožniť ľuďom mimo organizácie odoslať skupine e-mail (ako je napríklad info@contoso.com)

Táto možnosť je užitočná, ak chcete mať skupinovú e-mailovú adresu, ako je napríklad info@contoso.com.

Táto možnosť sa zobrazí po vytvorení skupiny.

 1. Prejdite na Kliknutím sem prejdite do Centra spravovania služieb Office 365. .

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 2. Na ľavej navigačnej table vyberte položky Skupiny > Skupiny.

  Skupina v Office 365 v centre spravovania

 3. Začiarknite políčko vedľa skupiny, ktorú chcete upraviť.

 4. Prepnite možnosť Umožniť ľuďom mimo organizácie odoslať skupine e-mail na Zapnuté.

 5. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Ako funguje sledovanie skupinového e-mailu

Je dôležité, aby ste porozumeli, ako tieto nastavenia fungujú, obzvlášť, ak používate priečinok doručenej pošty skupiny určený pre zdieľanú e-mailovú adresu, ako je info@contoso.com.

 • Ak na vytvorenie skupiny používate centrum spravovania, predvolene sú používatelia nastavení na sledovanie skupiny. Ide o možnosť Odosielať kópie skupinových konverzácií a udalostí do priečinkov doručenej pošty členov skupiny.

  Vytvoriť novú skupinu

 • Ak však používateľ vytvára skupiny v Outlooku, táto možnosť prevolene zapnutá nie je. Používateľ musí vybrať položky Rozšírené možnosti > Odoslať všetky skupinové konverzácie...

  Vyberte možnosť Odoslať skupinový e-mail do priečinka doručenej pošty používateľov

Tieto nastavenia znamenajú, že členovia skupiny dostanú kópiu e-mailu, ktorý bol odoslaný do ich priečinka doručenej pošty v Outlooku. Túto kópiu e-mailu môžu čítať a aj odstrániť, a to bez toho, aby to ovplyvnilo ostatných používateľov. V priečinku doručenej pošty skupiny bude tento e-mail existovať aj naďalej.

V Outlooku môžu používatelia prejsť do doručenej pošty skupiny a zrušiť sledovanie. Týmto spôsobom už nebude kópia e-mailu prichádzať do ich doručenej pošty. Sledovanie však môžu aj opäť aktivovať. Používatelia budú naďalej môcť získať prístup ku skupinovému e-mailu tak, že v Outlooku prejdú do doručenej pošty skupiny.

Používatelia môžu v skupine zrušiť odber a do priečinka doručenej pošty už viac nebudú dostávať e-maily.

Kto môže odstrániť e-mail z doručenej pošty skupiny?

Vlastník skupiny môže z doručenej pošty skupiny odstrániť ktorýkoľvek e-mail bez ohľadu na to, kto bol jeho pôvodným autorom.

Člen môže z doručenej pošty skupiny odstrániť e-mailovú konverzáciu iba vtedy, ak bol jej pôvodným autorom, a iba v Outlooku na webe (pravým tlačidlom myši kliknite na e-mail a kliknite na položku Odstrániť). Túto akciu nemôžu vykonať v aplikácii Outlook (Outlook 2016).

Povedzme, že vlastník skupiny odošle e-mail skupine, a potom ju z priečinka doručenej pošty skupiny odstráni. Kópia, ktorá bola odoslaná do priečinka doručenej pošty členov, sa neodstráni.

Ďalšie možnosti prispôsobovania

Výber domény, ktorá sa má použiť pri vytváraní skupín v Office 365

Niektoré organizácie používajú oddelené e-mailové domény na segmentovanie rôznych častí svojich podnikov. Môžete určiť doménu, ktorá sa má použiť, keď používatelia vo vašej organizácii vytvárajú skupiny v Office 365.

Ak je potrebné, aby používatelia vo vašej organizácii vytvárali svoje skupiny v iných doménach, než je predvolená akceptovaná doména vašej organizácie, môžete to povoliť konfiguráciou politík e-mailových adries použitím prostredia PowerShell.

Pokyny nájdete v téme Podpora viacerých domén pre skupiny v Office 365 – Pomocník pre správcov.

Čo treba vedieť o vytváraní skupín v centre spravovania

 • Vytvárať a spravovať skupiny v centre spravovania môžu používatelia s nasledujúcimi rolami správcu služieb Office 365: globálny správca, správca služieb Exchange, správca správy používateľov.

 • Potrebujete minimálne licenciu na Exchange Online (ak ešte nemáte napríklad licenciu na Office 365 business).

 • Pre nájomníka musia byť povolené skupiny v Office 365. Predvolene sú povolené, ale v niektorých organizáciách ich vypínajú.

 • Nemôžete byť delegovaným správcom (napríklad konzultantom, ktorý koná menom správcu).

 • Ak vytvoríte skupinu zabezpečenia na spravovanie toho, kto môže vytvárať skupiny v službách Office 365, globálny správca nemusí byť členom. Naďalej bude môcť vytvárať skupiny v centre spravovania. Nebude však môcť vytvárať skupiny v aplikáciách (ako sú napríklad Planner a Outlook). Ďalšie informácie nájdete v téme Určenie osôb, ktoré môžu vytvárať skupiny v službách Office 365.

 • ID skupiny sa v Exchangei používa na určenie aliasu (známy aj ako vlastnosť mailNickname). Vlastnosť mailNickname musí byť jedinečná vo všetkých skupinách v Office 365 v rámci nájomníka.

Články o spravovaní skupín v službách Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×