Vytvorenie súboru s údajmi XML a súboru schémy XML z údajov pracovného hárka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete z rozsahu buniek hárka vytvoriť údajový súbor XML a súbor schémy XML, môžete použiť doplnok Excel 2003 XML Tools verzie 1.1 na rozšírenie existujúcich funkcií XML v programe Microsoft Excel 2007 alebo novšom.

 1. Ak si chcete stiahnuť doplnok, kliknite na prepojenie Doplnok Excel 2003 XML Tools a postupujte podľa pokynov na stránke sťahovania.

 2. Spustite program Excel.

 3. Kliknite na položky súbor > Možnosti > Doplnky.

  V Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office > Program Excel – možnosti > Doplnky.

 4. V poli Správa kliknite na položku Doplnky programu Excel a potom na tlačidlo Spustiť.

 5. V dialógovom okne Doplnky kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor XmlTools.xla. Vyberte súbor a kliknite na tlačidlo OK.

  Na základe predvoleného nastavenia je tento súbor uložený v nasledujúcom priečinku na pevnom disku:
  \Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin.

 6. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko XmlTools v zozname Dostupné doplnky a kliknutím na tlačidlo OK načítajte doplnok.

 7. Skontrolujte, či je doplnok aktívny. Uistite sa, že v skupine Príkazy ponuky na karte Doplnky je zobrazená ponuka príkazov XML Tools.

Poznámka: Tento doplnok bol vytvorený pre program Excel 2003. Dokumentácia a používateľské rozhranie odkazujú na zoznamy, ktoré sa teraz v novších verziách programu Excel označujú ako tabuľky programu Excel.

Ďalšie informácie o používaní tohto doplnku nájdete v článku Používanie doplnku Excel 2003 XML Tools verzie 1.1.

 1. Zadajte údaje, z ktorých chcete vytvoriť súbor s údajmi XML alebo súbor schémy XML. Údaje musia byť zobrazené vo forme tabuľky, ktorá obsahuje riadky a stĺpce (označujú sa aj ako jednoduché údaje).

 2. V skupine Príkazy ponuky na karte Doplnky kliknite na šípku vedľa tlačidla XML Tools (Nástroje XML) a potom na položku Convert a Range to an XML List (Konvertovať rozsah buniek na zoznam XML).

 3. Do textového poľa zadajte rozsah buniek, ktorých údaje chcete konvertovať, ako absolútny odkaz.

  Tip: Pre zjednodušenie zadávania správneho odkazu na bunky kliknite v dialógovom okne na tlačidlo vpravo od textového poľa. Kliknite na ľavú hornú bunku rozsahu, držte tlačidlo myši stlačené a presuňte kurzor na pravú dolnú bunku rozsahu.

 4. V časti Use first row as column names (Použiť prvý riadok ako názvy stĺpcov) vyberte položku No (Nie), ak prvý riadok obsahuje údaje, alebo položku Yes (Áno), ak prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov. Kliknite na tlačidlo OK.

  Program Excel automaticky vytvorí schému XML, priradí k nej bunky a vytvorí tabuľku XML.

  Dôležité:  Ak program Visual Basic Editor zobrazí chybové hlásenie programu Visual Basic for Applications (VBA), postupujte takto:

  1. Kliknite na tlačidlo OK.

  2. V riadku zvýraznené v module VBA kód odstrániť "50" v riadku. Inými slovami, zmena:
   XMLDoc ako msxml2. DOMDocument50
   Ak chcete:
   XMLDoc ako msxml2. DOMDocument

  3. Ak chcete nájsť ďalší riadok obsahujúci výraz XMLDoc As msxml2.DOMDocument50, stlačte kláves F5, kliknite na tlačidlo OK a zmeňte riadok, ako ste to urobili v kroku 2.

  4. Opäť stlačte kláves F5 a zmeňte všetky ďalšie výskyty v reťazci.

  5. Keď stlačíte kláves F5 a chybové hlásenie VBA sa už nezobrazuje, zatvorte program Visual Basic Editor a vráťte sa do zošita. Rozsah buniek bude skonvertovaný na tabuľku XML.

   Poznámka: Ak chcete zobraziť všetky mapy XML v zošite, kliknite v skupine XML na karte Vývojár na položku Zdroj. Zobrazí sa pracovná tabla Zdroj údajov XML. V spodnej časti pracovnej tably kliknite na položku Mapy XML.

   Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, vykonaním troch krokov uvedených v časti Krok 1 v nasledujúcej sekcii pridajte kartu Vývojár na pás s nástrojmi programu Excel.

 1. Ak karta vývojár nie je k dispozícii, túto funkciu povoliť. Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie karty Vývojár.

 2. V skupine XML na karte Vývojár kliknite na položku Exportovať.

  Exportovanie na karte Vývojár

  Poznámka: Ak sa zobrazí malé dialógové okno Export údajov XML, ktoré obsahuje len tlačidlá OK a Zrušiť, kliknite na mapu XML, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Toto malé dialógové okno Export údajov XML sa zobrazí iba v prípade, ak ste nevybrali žiadnu tabuľku XML a zošit obsahuje viac ako jednu mapu XML.

 3. Vo veľkom dialógovom okne Export údajov XML zadajte názov údajového súboru XML do poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na položku Exportovať.

Poznámka: Pri vytváraní máp XML a pri exportovaní údajov v Exceli do súborov XML sa uplatňuje limit počtu riadkov, ktoré možno exportovať. Pri exporte z Excelu do súboru XML sa uloží najviac 65 536 riadkov. Ak súbor obsahuje viac než 65 536 riadkov, Excel exportuje prvé riadky podľa vzorca POČET_RIADKOV mod 65 537. Ak napríklad hárok obsahuje 70 000 riadkov, Excel exportuje 70 000 mod 65 537 = 4 464 riadkov. Odporúča sa 1) použiť radšej súbor XLSX, 2) uložiť súbor ako tabuľkový hárok vo formáte XML 2003 (.xml), pričom sa stratia priradenia alebo 3) odstrániť všetky riadky za riadkom 65 536 a potom export zopakovať, pričom priradenia sa zachovajú, ale stratia sa údaje na konci súboru.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v mapovanej tabuľke programu Excel.

 2. V skupine Príkazy ponuky na karte Doplnky kliknite na šípku vedľa tlačidla XML Tools (Nástroje XML) a potom kliknite na položku Create XSD files for the XML Schema at the active cell (Vytvoriť súbory XSD pre schému XML aktívnej bunky).

  Program Excel schému XML skopíruje a prilepí do programu Poznámkový blok.

 3. V programe Poznámkový blok kliknite na ponuku Súbor a potom na príkaz Uložiť ako.

 4. Zadajte názov a typ súboru, napríklad ProdOrders.xsd, a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×