Príručka so stručným návodom pre Project

Úprava projektu

Vytvorenie projektu v Projecte 2016

Vytvorenie projektu zo šablóny

 1. Otvorte Project.
  Ak už plán projektu používate, vyberte položku Súbor > Nové.

 2. Vyberte šablónu alebo do poľa Vyhľadať šablóny online zadajte požadovanú šablónu a potom stlačte kláves Enter.
  Prípadne vyberte položku Prázdny projekt a vytvorte úplne nový projekt.

 3. Ak chcete zobraziť informácie o prvkoch, ktoré sú zahrnuté v šablóne, vyberte šablónu spolu so všetkými možnosťami.

 4. Vyberte požadované možnosti a potom vyberte položku Vytvoriť.

Zmeňte v šablóne zdroje, úlohy a trvanie tak, aby vyhovovali vášmu projektu.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť nový projekt z existujúceho projektu, zmeňte počiatočné a koncové dátumy projektu a potom uložte súbor projektu s novým názvom alebo na iné miesto.

Snímka obrazovky so šablónami plánu projektu v kategórii pre podniky.

Pridanie úloh do projektu

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. Do prvého prázdneho poľa Názov úlohy zadajte názov úlohy.

 3. Stlačte kláves Enter.

 4. Požadované úlohy zadáte zopakovaním krokov 2 a 3.

Ak pridávanie úloh po jednej trvá príliš dlho, môžete využiť aj tieto možnosti:

Snímka obrazovky s automaticky naplánovanými úlohami, ktoré sú zadané v novom pláne projektu.

Prehľad úloh v projekte

Znížením alebo zvýšením úrovne úloh zobrazíte hierarchiu. Úloha so zníženou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou a úloha, ktorá sa nachádza o úroveň vyššie, sa stane súhrnnou úlohou.

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. V stĺpci Názov úlohy vyberte úlohu alebo úlohy, ktorých úroveň chcete znížiť alebo zvýšiť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte položku Úloha > Plán >Znížiť úroveň úlohy Tlačidlo Znížiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doľava a zmeňte úlohu na čiastkovú úlohu.

  • Vyberte položku Úloha > Plán > Zvýšiť úroveň úlohy Tlačidlo Zvýšiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doprava a zmeňte úlohu na súhrnnú úlohu.

Čiastkové a súhrnné úlohy môžete použiť na zobrazenie jednotlivých fáz, jednoduchú navigáciu v rámci veľkého projektu a mnoho ďalšieho.

Snímka obrazovky s prehľadom úloh v pláne projektu.

Prepojenie úloh v projekte

Prepojením dvoch ľubovoľných úloh v projekte môžete zobraziť ich vzťah, čo sa vlastne nazýva závislosť úlohy. Po prepojení úloh sa všetky zmeny vykonané v jednej úlohe prejavia aj v druhej.

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. Podržte stlačený kláves Ctrl a vyberte dve úlohy, ktoré chcete prepojiť (v stĺpci Názov úlohy).

 3. Vyberte položku Úloha > Prepojiť vybraté úlohy Tlačidlo Prepojiť úlohy na karte Úloha na páse s nástrojmi alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F2.

Project podporuje štyri druhy prepojení úlohy, pomocou ktorých môžete zobraziť rôzne vzťahy.

Ďalšie informácie o prepojeniach úloh a plánovaní nájdete v téme Ako Project plánuje úlohy: čo sa deje v zákulisí.

Zložená snímka obrazovky prepojených úloh v pláne projektu a s Ganttovým grafom.

Zmena zobrazenia

 1. Vyberte kartu Zobraziť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete použiť.

  • Vyberte položku Ganttov graf > Ďalšie zobrazenia a zobrazte všetky dostupné zobrazenia. Potom v dialógovom okne Ďalšie zobrazenia vyberte požadované možnosti.

Potrebujete pomoc pri výbere správneho zobrazenia projektu?

Zložená snímka obrazovky skupiny zobrazenia úloh a zobrazenia zdrojov na karte Zobrazenie a plán projektu v zobrazení Kalendára.
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×