Vytvorenie projektu programu Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Projekt programu Access je súbor programu Access (.adp), ktorá poskytuje priame a efektívne pripojenie k databáze Microsoft SQL Server prostredníctvom architektúry súčastí OLE DB. Microsoft Access 2007 a 2010 umožňujú vytvoriť nový projekt (.adp) prístup k súborom a pracovať s existujúce projekty programu Access, ktorý ste vytvorili v starších verziách programu Access. Tento článok poskytuje stručné informácie o projektoch programu Access, vám povie, ako fungujú projekty programu Access v programe Access 2007 a 2010. Zahŕňa aj, ako vytvoriť nový projekt programu Access v programe Access 2007 a 2010 a ako sa pripojiť projekt programu Access do existujúcej databázy servera SQL Server.

Poznámka: Program Access 2010 je poslednú verziu programu Access, ktorý podporuje práca s projekt programu Access (.adp) súbory.

Obsah tohto článku

Prehľad o projektoch programu Access

Kompatibilita medzi verziami programu Access a SQL Server

Nepodporované funkcie

Odporúčania pre projekty programu Access v programe Access 2010

Vytvorenie projektu programu Access

Pripojenie existujúceho projektu programu Access na inú databázu servera SQL Server

Prehľad o projektoch programu Access

Vytvorenie projekt programu Access poskytuje niekoľko výhod oproti prepojenie na tabuľky servera SQL Server alebo zobrazenia. Napríklad v projekte programu Access, SQL Server objekty, ako sú napríklad tabuľky a zobrazenia, môžete vykonať zmeny návrhu a môžete vytvoriť, upraviť a používať iné funkcie SQL Server, napríklad databázové diagramy, uložené procedúry a používateľom definovaných funkcií. Na rozdiel od Keď prepojíte do databázy servera SQL Server, nie je možné zmeny návrhu pre všetky objekty servera SQL Server a môžete len odkaz na SQL Server tabuľky a zobrazenia. Však prepojenia umožňuje pripojenie k viacerým databázam SQL Server, zatiaľ čo projekt programu Access (* .adp) súboru môžete pripojiť len jeden databázy servera SQL Server.

Ďalšie informácie o prepojení do databázy servera SQL Server, kliknite na článok prepojenie alebo importovať z databázy servera SQL Server.

Projekt programu Access neobsahuje žiadne údaje ani objekty na základe definície údajov. Namiesto toho, tieto objekty sú uložené v databáze servera SQL Server. Však prácu s programom Access projekt stále je veľmi podobná práca s databázy programu Access. Proces vytvárania formuláre, zostavy, makrá a moduly sú takmer rovnaké ako sa používa na vytvorenie databázy programu Access.

V programe Access 2007 a 2010, môžete vytvoriť nové projekty programu Access a použiť projekty, ktoré boli vytvorené v starších verziách programu Access. Okrem toho môžete využívať výhody mnohých nových funkcií programu Access 2007 a 2010, ako je vylepšené formulára a zostavy návrh nástrojov, nové vytváranie makier, vylepšené nástroje na podmienené formátovanie a Prispôsobenie pása s nástrojmi. Niektoré funkcie novších Accessu však nie sú k dispozícii v projektoch programu Access, napríklad prílohy, polia s viacerými hodnotami, ovládací prvok Navigácia alebo ovládací prvok webového prehliadača. Zobrazenie rozloženia okrem toho nie je k dispozícii na navrhovanie formulárov a zostáv.

Kompatibilita medzi verziami programu Access a SQL Server

Súbory programu Access 2010 .adp sú kompatibilné s SQL Server 2008 a novšie verzie. Novšie verzie programu SQL Server môže byť tiež kompatibilné s programom Access 2010 .adp súbory, ale ako všeobecné pravidlo, ak chcete upraviť SQL objekty z v rámci .adp súbor programu Access, Access verzia musí byť vyššia ako verziu SQL Server. Napríklad nie je možné upraviť objektov v databáze SQL Server 2008 s použitím programu Access 2007. Podobne, nie je možné upraviť objektov v databáze servera SQL Server 2005 pomocou programu Access 2003.

Dôležité: Pred inováciou na novú verziu programu Access alebo SQL Server, vždy test projektu programu Access s novej verzie a skontrolujte všetky funkcie práce správne.

Podpora diagram a typ údajov

Typy údajov dátumu a času

Program Access 2010 poskytuje obmedzená podpora pre štyri typy údajov nový dátum a čas, ktoré boli pridané v SQL Server 2008:

 • TIME

 • DATE

 • DATETIME2

 • DATETIMEOFFSET

V projekte programu Access môžete vytvoriť a návrh tabuľky a zobrazenia, ktoré používajú tieto nové typy údajov. Však vo formulároch a zostavách polia z týchto typov údajov správať, ak sú textové polia. Ako výsledok, nemožno použiť formát dátumu alebo výbery dátumov s týmito typmi údajov.

Typy údajov premenná nulovou dĺžkou

Týmto typom údajov premennú dĺžku možno použiť v programe Access 2010 projektoch:

 • VARBIN(MAX)

 • VARCHAR(MAX)

 • NVARCHAR(MAX)

Však nie je možné pridávať a upravovať polia, ktoré používajú MAX špecifikátory z v rámci projektu programu Access.

Typ údajov BIGINT

Program Access 2010 podporuje typ údajov SQL servera BIGINT. Však Access používateľské rozhranie uplatní nižší limit-999999999999999999 (približne -2 ^ 60) namiesto skutočných dolnú hranicu -2 ^ 63. Hornú hranicu v používateľskom rozhraní programu Access je 2 ^ 63-1, rovnako ako v SQL Server.

Nepodporované funkcie

Typy údajov

Nasledujúce nové typy údajov SQL servera 2008 nie sú podporované v projektoch programu Access:

 • GEOGRAFIA

 • GEOMETRIA

 • IDENTIFIKÁCIA HIERARCHIE

Režim pre tabuľky alebo zobrazenia, ktoré používajú tieto typy návrhu prístupu bloky.

Diagramy databázy (zobrazenie vzťahov)

V dôsledku tri nepodporovaných typov údajov sú uvedené v predchádzajúcej časti, nemôžete otvoriť diagramy databázy SQL servera 2008 v projekte programu Access.

Na začiatok stránky

Odporúčania pre projekty programu Access v programe Access 2010

Pokračujeme na podporu vytvárania a práce s .adp súborov v programe Access 2010. Odporúčame však, vývojári použiť SQL Server návrh nástroje dostupné v Aplikácii SQL Server Management Studio na navrhovanie databázových objektov, ako sú napríklad tabuľky, zobrazenia a uložené procedúry, a potom použite rozhranie prístupu na navrhovanie formulárov, zostáv, makrá a moduly, ktoré sa pripájajú k týchto objektov. V nástrojoch SQL Server najúčinnejších medzičlánok pre vytváranie objektov servera SQL Server.

Vytvorenie projektu programu Access

Tento postup použite na vytvorenie nového súboru programu Access projekt (.adp) v programe Access 2007 alebo 2010.

 1. Na karte súbor kliknite na položku nový. Ak používate Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  vytvoriť projekt v predvolené umiestnenie súborov programu Access   

  • V časti Prázdna databáza, zadajte názov projektu do poľa Názov súboru pomocou príponu súboru .adp.

   - alebo -

   Vytvorenie projektu programu Access do iného umiestnenia súborov   

   1. V časti Prázdna databáza, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vybrať umiestnenie, do ktorého chcete uložiť databázu.

   2. V dialógovom okne Nový databázový súbor, vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť projekt alebo prijmite predvolené umiestnenie.

   3. Do poľa názov súboru zadajte názov súboru projektu.

   4. V zozname Uložiť vo formáte vyberte Microsoft Office Access projektov (* .adp), a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V časti Nového projektu, kliknite na položku vytvoriť.

  Program Access zobrazí výzvu s nasledujúcou správou:

  Chcete sa pripojiť k existujúcej databáze servera SQL Server?

  Ak sa chcete pripojiť k existujúcej databáze servera SQL Server, kliknite na tlačidlo Áno a pokračujte krokom 4; v opačnom prípade kliknite na tlačidlo nie a pokračujte krokom 5 na vytvorenie novej databázy servera SQL Server.

 4. Pripojenie do existujúcej databázy servera SQL Server   

  1. V dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti, zadajte požadované informácie sú splnené tieto požiadavky:

   • Názov servera

   • Informácie, ktoré potrebujete na prihlásenie na server

   • Názov databázy

    Výber celého hárka pomocou tlačidla Vybrať všetko

  2. Kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie overte, či sú nastavenia správne a či nadviazaní pripojenia.

   Ak pripojenie nie je úspešné, dialógové okno Microsoft údajov prepojenie chyby zobrazí hlásenie s popisom problému. Kliknite na tlačidlo OK zavrite hlásenie, skontrolujte nastavenie v dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie. Tiež sa budete musieť správcu databázy servera SQL Server pre databázu sa pripájate, obráťte sa na Skontrolujte, či sú vaše nastavenia správne, alebo že počítač je k dispozícii.

  3. Po Prepojenie údajov dialógové okno s hlásením testovať pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

   Pripojenia projektu programu access do databázy servera SQL Server.

 5. Vytvorenie novej databázy servera SQL Server   

  1. Na prvej strane sprievodcu Microsoft SQL Server databázy, zadajte tieto informácie:

   • SQL Server počítača, ktorý chcete použiť pre túto databázu

   • Prihlasovacie informácie

   • Názov databázy servera SQL Server

    Microsoft SQL Server Database Wizard

    Poznámka: Ak chcete preskočiť proces pripojenia v súčasnosti, kliknite na tlačidlo Zrušiť. Program Access vytvorí projekt, ale nie je pripojený k databáze servera SQL Server. Skôr než vykonáte nič s projektom, musíte pripojiť k databáze servera SQL Server, môžete to urobiť pomocou krokov v nasledujúcej sekcii.

  2. Kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

   Program access sa pokúsi pripojiť k počítaču servera SQL, ktoré ste zadali. Ak prístup nemôže pripojiť k serveru SQL server, sa zobrazí chybové hlásenie s popisom problému. SQL server počítač meno alebo prihlasovacie informácie môžu byť nesprávne alebo nemáte povolenia potrebné na vytvorenie databázy v počítači servera SQL Server, ktoré ste zadali. Možno budete musieť obráťte na správcu databázy servera SQL Server pre databázu, ktorú vytvárate, na Skontrolujte, či sú vaše nastavenia správne, alebo že počítač je k dispozícii.

  3. Po prístup úspešne pripojí k počítaču servera SQL Server, sprievodca zobrazí hlásenie: Sprievodcu obsahuje všetky informácie potrebné na vytvorenie databázy servera SQL Server. Kliknite na položku Dokončiť a pokračujte.

   Access vytvorí databázy servera SQL Server a pripojí k projektu.

Na začiatok stránky

Pripojenie existujúceho projektu programu Access na inú databázu servera SQL Server

Ak máte existujúci projekt programu Access, ktorý nie je pripojený k databáze servera SQL Server, alebo ak chcete zmeniť počítači servera SQL Server alebo databázy, ku ktorej je pripojená projektu, použite nasledujúci postup.

 1. Na karte súbor kliknite na položku Otvoriť. Ak používate Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte a otvorte projekt programu Access.

  Môže zobraziť dialógové okno Upozornenie zabezpečenia Microsoft Office Access. Ak dôverujete zdroju databázy, kliknite na položku Otvoriť a pokračujte.

 3. Na karte súbor kliknite na položku Server a potom kliknite na položku pripojenia. (Pri používaní programu Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office, ukážte na položku Server a potom kliknite na položku pripojenia.)

  Sa zobrazí dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti, zadajte požadované informácie sú splnené tieto požiadavky:

  • Názov servera

  • Informácie, ktoré potrebujete na prihlásenie na server

  • Názov databázy

 5. Kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie overte, či sú nastavenia správne a či nadviazaní pripojenia. Ak pripojenie nie je úspešné, program Access zobrazí chybové hlásenie s popisom problému. Kliknite na tlačidlo OK zavrite hlásenie, skontrolujte nastavenie v dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie. Tiež sa budete musieť správcu databázy servera SQL Server pre databázu sa pripájate, obráťte sa na Skontrolujte, či sú vaše nastavenia správne, alebo že počítač je k dispozícii.

 6. Po Prepojenie údajov dialógové okno s hlásením testovať pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

Access pripojí projektu do databázy servera SQL Server, ktorú ste zadali.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×