Vytvorenie prognózy v Exceli pre Windows

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak máte historické časové údaje, môžete ich použiť na vytvorenie prognózy. Pri vytváraní prognózy Excel vytvorí nový hárok, ktorý obsahuje tabuľku s historickými a predpovedanými hodnotami spolu s grafom, ktorý vyjadruje tieto údaje. Prognóza vám môže pomôcť pri predpovedaní takých položiek, ako je napríklad objem budúceho predaja, veľkosť zásob alebo odhad vývoja požiadaviek zákazníkov.

Informácie o spôsobe výpočtu prognózy a možnostiach, ktoré môžete zmeniť, nájdete v dolnej časti tohto článku.

Vytvoriť a uložiť

Vytvorenie prognózy

 1. Do hárka zadajte dva rady údajov, ktoré navzájom súvisia:

  • Rad s položkami dátumu alebo času určenými pre časovú os

  • Rad so zodpovedajúcimi hodnotami

   Tieto hodnoty sa použijú pri predpovedaní budúcich dátumov.

  Poznámka: Časová os vyžaduje konzistentné intervaly medzi jej údajovými bodmi. Príklad: Mesačné intervaly s hodnotami v 1. dni každého mesiaca, mesačné, ročné alebo číselné intervaly. V rade časovej osi môže chýbať až 30 % údajových bodov alebo sa tu môže vyskytovať viac čísel s rovnakou časovou pečiatkou. Prognózy budú napriek tomu presné. Ak však pred vytváraním prognózy svoje údaje zhrniete, výsledky prognózy budú presnejšie.

 2. Vyberte oba rady údajov.

  Tip: Ak vyberiete bunku v niektorom z radov, Excel automaticky vyberie aj ostatné údaje.

 3. Na karte Údaje kliknite v skupine Prognózy na položku Hárok prognózy.

  Tlačidlo Hárok prognózy na karte Údaje

 4. V dialógovom okne Vytvorenie hárka s prognózou vyberte čiarový graf alebo stĺpcový graf prognózu mohli znázorniť aj vizuálne.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vytvorenie hárka s prognózou so zbalenou časťou Možnosti

 5. V poli Koniec prognózy vyberte dátum ukončenia a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Excel vytvorí nový pracovný hárok, ktorý obsahuje tabuľku s historickými a predpovedanými hodnotami a graf, ktorý vyjadruje tieto údaje.

  Tento nový hárok nájdete hneď naľavo od hárka (resp. pred ním), do ktorého ste zadali rad údajov.

Prispôsobenie prognózy

Ak chcete zmeniť akékoľvek rozšírené nastavenia prognózy, kliknite na položku Možnosti.

Informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Možnosti prognózy

Popis

Začiatok prognózy

Výber dátumu Forecast začať. Keď si vyberiete dátum konca historických údajov, iba údaje pred dátumom začatia sa používajú pri predpovedaní (niekedy nazýva sa ako "spätného testovania").

Tipy: 

 • Spustenie vaša predpoveď pred poslednú historickým bodom dáva zmysel predpoveď presnosť, ako môžete porovnať predpovedanú radu na skutočné údaje. Však ak začnete prognózy príliš skoro, nebudete prognózy generuje nemusí byť predstavujú prognózy dostanete pomocou historických údajov. Použitie všetkých historických údajov vám presnejšie predpovede.

 • Ak sú vaše údaje sezónne, spustite prognózu pred posledným odporúčaným historickým bodom.

Interval spoľahlivosti

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka intervalu spoľahlivosti, ak chcete zobraziť alebo skryť. Interval spoľahlivosti je rozsah okolitého každej predpokladanej hodnoty, v ktorom sú 95% budúcich bodov mali spadať, založený na prognózy (s normálne rozdelenie). Interval spoľahlivosti vám môže pomôcť zistiť presnosť predpoveď. Menšie interval znamená viac dôvery v predpoveď pre konkrétne miesta. Predvolená úroveň spoľahlivosti 95% je možné zmeniť pomocou nahor alebo na šípku nadol.

Sezónnosť

Sezónnosť je číslo, dĺžka (počet bodov) sezónny vzorky a automaticky rozpozná. Napríklad v ročný cyklus predaja, každý bod predstavujúce mesiac, sezónnosť je 12. Automatické zisťovanie môžete zmeniť kliknutím na položku Manuálne nastavenie a potom vyberiete číslo.

Poznámka: Keď nastavíte sezónnosť manuálne, vyhnite sa hodnotám menším, ako sú 2 cykly historických údajov. Ak sú k dispozícii menej než 2 cykly, Excel nedokáže identifikovať súčasti sezónnosti. Keď sezónnosť nie je dostatočne významná a algoritmus ju nevie identifikovať, predpoveď sa vráti k lineárnemu trendu.

Rozsah časovej osi

Tu môžete zmeniť rozsah použitý pre časovú os. Tento rozsah musí zodpovedať rozsahu hodnôt.

Rozsah hodnôt

Tu môžete zmeniť rozsah použitý pre rad hodnôt. Tento rozsah musí byť zhodný s rozsahom časovej osi.

Vyplniť chýbajúce body použitím

Pri spracúvaní chýbajúcich bodov používa Excel interpoláciu, čo znamená, že chýbajúce body sa doplnia váženým priemerom všetkých jeho susedných bodov za predpokladu, že chýba menej ako 30 % bodov. Ak chcete radšej chýbajúce body považovať za nuly, kliknite v zozname na položku Nuly.

Agregovať duplicity použitím

Ak vaše údaje obsahujú viacero hodnôt s rovnakou časovou pečiatkou, Excel vytvorí priemer týchto hodnôt. Ak chcete na výpočet použiť inú metódu, ako je napríklad Medián, vyberte výpočet zo zoznamu.

Zahrnúť štatistiku prognózy

Začiarknite toto políčko, ak chcete ďalšie štatistické informácie o prognózy zahrnuté do nového hárka. Tým sa pridá tabuľku štatistiky vytvorené pomocou prognózy. ETS. STAT fungovať, ako aj opatrenia, ako napríklad vyrovnávacieho koeficienty (alfa a Beta, gama), a chybu metriky (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Vzorce použité v prognostických údajoch

Keď na vytváranie prognózy používate vzorec, vráti sa tabuľka s historickými a predpovedanými údajmi spolu s grafom. Prognóza predpovedá budúce hodnoty pomocou existujúcich časových údajov a AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS).

Tabuľka môžu obsahovať nasledujúce stĺpce, pričom tri z nich sú vypočítavané stĺpce:

 • Stĺpec historického času (rad časových údajov)

 • Stĺpec historických hodnôt (vaše zodpovedajúce hodnoty radu údajov)

 • Stĺpec predpovedaných hodnôt (vypočítava sa pomocou funkcie FORECAST.ETS)

 • Dva stĺpce, ktoré predstavuje intervalu spoľahlivosti (vypočítava sa pomocou prognózy. ETS. CONFINT). Tieto stĺpce sa zobrazia len vtedy, keď Interval spoľahlivosti je začiarknuté políčko v časti Možnosti poľa...

Stiahnutie vzorového zošita

Kliknite na toto prepojenie na stiahnutie zošita s Excel prognózy. Príklady ETS (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Prognostické funkcie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×