Vytvorenie procesu schválenia návrhu

Proces schválenia v aplikácii Project Web App umožňuje prijímateľom rozhodnutí ovládať projekty a návrhy, ktoré budú funkčné v priebehu ich životného cyklu. Správca lokality a správca servera spolu nastavia proces schválenia.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o procese schválenia

Vytvorenie alebo úprava používateľského konta

Vytvorenie alebo úprava používateľskej skupiny

Ďalšie informácie o procese schválenia

V programe Microsoft Project Server 2010 je k dispozícii štandardný schvaľovací proces, no vo vašej organizácii môžu existovať špecifické potreby, ktoré vyžadujú jedinečnú štruktúru schvaľovania.

Nová úloha

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava používateľského konta

Nová úloha
 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. V časti Zabezpečenie kliknite na položku Správa používateľov.

 3. Vyberte si možnosť vytvorenia nového používateľa alebo úpravy existujúceho používateľa.

  • Ak chcete vytvoriť nového používateľa, kliknite na položku Nový používateľ.

  • Ak chcete upraviť existujúceho používateľa, kliknite na meno používateľa v zozname.

 4. Ak chcete, aby bol používateľ dostupný ako prostriedok na priradenie k projektom a úlohám, začiarknite políčko Používateľa je možné priradiť ako prostriedok.

 5. V časti Zobrazované meno zadajte zobrazované meno používateľa a potom vyplňte všetky voliteľné polia v časti Identifikačné informácie.

 6. V časti Overenie používateľa vyberte spôsob overenia tohto používateľa a zadajte Prihlasovacie konto používateľa.

 7. Ak sa rozhodnete sprístupniť tohto používateľa ako projektový prostriedok, vyplňte príslušné polia v časti Atribúty priradenia.

 8. Začiarknutím alebo zrušením začiarknutie políčka Synchronizovať úlohy v časti Podrobnosti o serveri Exchange vyberte, či chcete synchronizovať projektové úlohy používateľa s úlohami programu Outlook.

  Tip:  Ak vo vašej organizácii nie je zavedená politika vyžadujúca synchronizáciu projektových úloh s úlohami programu Outlook, vhodným riešením je overiť túto skutočnosť skôr, než uvedené políčko začiarknete.

 9. V časti Oddelenia vyberte oddelenia, do ktorých tento používateľ patrí.

 10. Vyplňte požadované polia v časti Vlastné polia prostriedku.

 11. V časti Skupiny zabezpečenia vyberte vhodné skupiny pre tohto používateľa v poli Dostupné skupiny a kliknutím na položku Pridať ich premiestnite do poľa Skupiny obsahujúce tohto používateľa.

 12. Ak tento používateľ vyžaduje ďalšie povolenia, ktoré nie sú udelené prostredníctvom vybratých skupín zabezpečenia, na udelenie jedinečných povolení použite časti Kategórie zabezpečenia a Globálne povolenia.

 13. Ak vaša organizácia používa skupinové polia na vytváranie zostáv alebo filtrovanie, vyplňte polia v časti Skupinové polia.

 14. Ak tento používateľ predstavuje tím pre tímové priradenia prostriedkov, začiarknite políčko Fond tímových priradení a vyberte tím, ktorý predstavuje tento používateľ.

 15. Kliknutím na položku Uložiť pridajte používateľa na server.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava používateľskej skupiny

Nová úloha
 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. V časti Zabezpečenie kliknite na položku Správa skupín.

 3. Ak chcete vytvoriť novú skupinu, kliknite na položku Nová skupina. Ak chcete upraviť existujúcu skupinu, kliknite na názov skupiny v zozname.

 4. Do poľa Názov skupiny zadajte názov skupiny a do poľa Popis uveďte stručný popis.

 5. Ak chcete synchronizovať túto skupinu s existujúcou skupinou služby Active Directory, kliknite na položku Nájsť skupinu.

 6. V poli Dostupní používatelia vyberte používateľov, ktorí budú členmi tejto skupiny a kliknutím na položku Pridať ich premiestnite do poľa Vybratí používatelia.

 7. V poli Dostupné kategórie vyberte kategórie, ktoré chcete sprístupniť pre členov tejto skupiny a kliknutím na položku Pridať ich premiestnite do poľa Vybraté kategórie.

 8. Vyberte kategóriu z poľa Vybraté kategórie a pomocou políčok Povoliť a Odmietnuť vyznačte povolenia pre členov tejto skupiny. Opakujte tento krok pre každú z kategórií v poli Vybraté kategórie.

 9. Ak členovia tejto skupiny vyžadujú špecifické globálne povolenia, rozbaľte príslušnú časť a pomocou políčok Povoliť a Odmietnuť vyznačte príslušné povolenia.

 10. Kliknutím na položku Uložiť aktualizujte server.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×