Vytvorenie priestorového pruhového grafu

Pravidlo pozadia a trojrozmerný vzhľad priestorových grafov zvýrazňuje rozdiely medzi položkami, ktoré porovnávate, a pomôžete tak, aby bol pruhový graf vizuálne zaujímavý.

3-D bar graph

Vytvorenie priestorového pruhového grafu

 1. Spustite program Visio.

 2. V kategórii Business kliknite na položku grafy a grafy alebo marketingové grafy a diagramy.

 3. Z tvarov na tvorbu grafovpresuňte tvar 3-D osi na stránku kresby. Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru podľa potreby, presuňte rukoväť výberu.

 4. Posuňte tvar trojrozmerného pruhového grafu v hornej časti 3-D osi. Vyberte požadovaný počet stĺpcov (až do piatich barov – môžete pridať viac neskôr), najvyšší bod v rozsahu hodnôt a hodnotu a farbu jednotlivých pruhov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Zarovnajte ľavý dolný roh tvaru pruhového grafu v ľavom dolnom rohu tvaru osi.

  Tip: Ak chcete priblížiť, stlačte a podržte kláves CTRL + SHIFT a kliknite na graf.

 6. Ak chcete pridať názov, v časti tvary grafovpresuňte tvar bloku textu na stránku kresby. S vybratým blokom textu zadajte názov.

Zmena počtu pruhov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na trojrozmerný pruhový graf a potom kliknite na položku počet pruhov a rozsah.

 2. Vyberte požadovaný počet stĺpcov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tip: Ak chcete vytvoriť trojrozmerný pruhový graf s viac než piatimi pruhmi, použite druhý trojrozmerný tvar pruhového grafu a potom ho zarovnajte s druhým tvarom.

Zmena hodnôt a farieb pruhov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na trojrozmerný pruhový graf a potom kliknite na položku Vlastnosti panela.

 2. Zadajte hodnoty a vyberte farby pre požadované stĺpce a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Hodnoty pruhu sa vzťahujú na rozsah pre celý pruhový graf. Ak chcete nastaviť rozsah, kliknite pravým tlačidlom myši na trojrozmerný pruhový graf a potom kliknite na položku počet pruhov a rozsah. Zadajte požadovaný rozsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie šírky a výšky pruhov

 1. Kliknutím vyberte trojrozmerný pruhový graf.

 2. Posúvajte ovládaciu rukoväť v pravom dolnom rohu prvého pruhu, kým sa nezobrazí požadovaná šírka tyče.

 3. Posúvajte rukoväť výberu v hornej časti grafu dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú výšku dielikov.

Pridanie označení hodnôt a názvov

 1. V časti tvary grafovpresuňte tvar menovky osi Y na stránku kresby. Zarovnajte ju v pôvode osi x a y tak, aby jej vodorovná čiara vypláchnuť s osou x.

  Tip: Ak chcete priblížiť, stlačte a podržte kláves CTRL + SHIFT a kliknite na graf.

 2. Ak ste vybrali tvar menovky osi Y , stlačením kombinácie klávesov CTRL + D Vytvorte kópiu. Umiestnite druhé označenie smerom k hornej časti osi y tak, aby jej vodorovná čiara vypláchnuť najvyššiu hodnotu.

  Tip: Ak chcete presunúť tvar presne tam, kde má byť, vyberte tento tvar a stláčajte kláves so šípkou smerujúcou tam, kde chcete tvar posunúť.

 3. Opakujte, ak chcete vytvoriť menovky pre ďalšie hodnoty pozdĺž osi y.

 4. Vyberte každý tvar menovky a potom zadajte hodnotu alebo názov, ktorý zodpovedá pozícii tvaru na osi.

 5. Zopakujte kroky 2 až 4 pomocou tvarov menovky osi X a umiestnite ich pozdĺž osi x.

Prefarbenie a označenie jednotlivých osí

 1. Kliknutím vyberte 3-D tvar osi .

 2. Na karte domov kliknite v skupine Štýly tvarov na položku výplňa potom vyberte požadovanú farbu.

 3. Kliknite na jednu z predvolených menoviek, aby ste ju vybrali a potom zadajte novú menovku.

 4. Ak chcete menovku premiestniť do iného umiestnenia, umiestnite ukazovateľ na riadiacu rukoväť menovky Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec a potom ho presuňte na požadované miesto.

Pozrite tiež

Vytvorenie dvojrozmerného pruhového grafu

Vloženie grafu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×