Vytvorenie prieskumu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď plánujete a vytvárate prieskum v programe SharePoint, ide o špeciálny druh zoznamu, ktorý umožní vlastníkovi vytvoriť otázky, získať odpovede od viacerých ľudí a zobraziť súhrn výsledkov. Informácie o odpovedaní a úpravách odpovedí v prieskume, nájdete v téme Odpoveď na prieskum.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prieskum, musíte mať povolenie na vytvorenie zoznamov na lokalite. Alternatívou je vytvorenie prieskumu v aplikácii Excel Web App, kde sa výsledky zostavia do excelového hárka, nie do zoznamu programu SharePoint.

Aktualizované 25. januára 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Vytvorenie prieskumu

Poznámka: Prieskum je štandardná aplikácia programu SharePoint a mala by byť k dispozícii vo všetkých verziách. Ak túto možnosť v aplikáciách nemáte, obráťte sa na správcu.

Vytvorenie prieskumu v službe SharePoint Online

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácie Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint.

 3. Prejdite na lokalitu, na ktorej chcete vytvoriť prieskum.

 4. Kliknite na ikonu Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom na položku Pridať aplikáciu.

  Ponuka Nastavenia so zvýraznenou položkou Pridať aplikáciu
 5. Na stránke Vaše aplikácie zadajte do poľa hľadania slovo „prieskum“.

  Vyhľadávacie pole na stránke obsahu lokality so zadaným a zvýrazneným prieskumom

  vyhľadajte ikonu prieskumu a kliknite na ňu.

  Ikona aplikácie prieskumu zahrnutá v SharePointe

  Poznámka: Môžno budete mať na výber interné aplikácie prieskumu alebo aplikácie prieskumu tretích strán, ak ich vaša spoločnosť povoľuje. O výbere sa môžete poradiť so správcom programu SharePoint.

 6. Kliknite na položku Rozšírené možnosti v poli Pridanie prieskumu,

  Pridanie dialógového okna prieskumu so zvýraznenými rozšírenými možnosťami

  Môžete tiež jednoducho zadať názov, kliknúť na tlačidlo Vytvoriť, potom zmeniť nastavenia a neskôr pridať otázky.

  Poznámka: Ak používate SharePoint Online, ale váš obrazovky vyzerá inak, váš správca zrejme v klasickom skúsenosti. Namiesto toho postupujte podľa krokov na karte SharePoint 2016.

 7. Zadajte názov prieskumu.

 8. Do poľa Popis zadajte popis prieskumu. Zadanie popisu je voliteľné.

  Dialógové okno Nový prieskum s vyplnenými textovými poľami.
 9. V časti Možnosti prieskumu zadajte, či sa majú spolu s odpoveďami zobrazovať aj mená ich autorov a či môžu respondenti reagovať na prieskum viackrát.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na stránke Nová otázka zadajte text otázky a vyberte požadovaný typ odpovede v časti Otázka a typ pre prvú otázku.

  Stránka Nová otázka

  Poznámka: V súčasnosti nie je možné automatické na číslo otázky na obrazovku, ako je to nie je možné pridať ďalšie stĺpce na prieskum. Ak chcete svoje otázky číslo, zadajte číslo do Názov otázky. Otázky týkajúce sa pridajú postupne po vytvorení ich však môžete zmeniť poradie otázok zo stránky nastavenie.

 12. V časti Ďalšie nastavenie otázok môžete zadať, či je otázka povinná alebo či môžu respondenti reagovať na prieskum viackrát. Podľa typu otázky môžete tiež zadať odpovede na výber a nastaviť predvolenú hodnotu.

  Časť Ďalšie otázky v novom dialógovom okne
 13. Ak chcete pridať logiku vetvenia tam, kde sa v prieskume kladú rôzne otázky na základe poslednej odpovede, musíte najprv dokončiť vytvorenie prieskumu. Potom môžete prejsť na stránku Nastavenia prieskumu a pridať logiku vetvenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie logiky vetvenia do prieskumu.

  Časť Logika vetvenia v novom dialógovom okne Otázka
 14. Ak chcete skontrolovať, či je odpoveď platná, v časti Overenie stĺpca zadajte do poľa Vzorec vzorec, ktorý chcete použiť na overenie. V poli Správa používateľa popíšte, čo je potrebné urobiť, aby sa zabezpečila platnosť odpovede. Ak napríklad žiadate od zamestnankyne, aby zadala čas, ktorý odpracovala na oddelení, môžete určiť, že tento čas nemôže presiahnuť celkový čas, ktorý odpracovala v rámci príslušnej spoločnosti. Ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v téme Príklady používaných vzorcov v sharepointových zoznamoch.

  Časť Overenie dialógového okna Nová otázka
 15. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť doplňujúce otázky, kliknite na položku Ďalšia otázka a potom zadajte informácie ďalšej otázky. Pokračujte, kým nepridáte všetky požadované otázky.

   Tlačidlo Ďalšia otázka zvýraznené v dialógovom okne Nová otázka
  • Keď skončíte s pridávaním otázok, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Dialógové okno Ďalšia otázka so zvýrazneným tlačidlom Dokončiť
 16. Ak chcete prieskum zobraziť, kliknite na jeho názov v časti Najnovšie na paneli Rýchle spustenie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prieskumu v službe SharePoint 2016 alebo SharePoint 2013

 1. V programe SharePoint prejdite na lokalitu, kde chcete pridať prieskum.

 2. V programe SharePoint kliknite na ikonu Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom na položku Pridať aplikáciu.

 3. Na stránke Vaše aplikácie zadajte do poľa hľadania slovo „prieskum“.

  Vyhľadávacie pole na stránke obsahu lokality so zadaným a zvýrazneným prieskumom

  vyhľadajte ikonu prieskumu a kliknite na ňu.

  Ikona aplikácie prieskumu zahrnutá v SharePointe

  Poznámka: Môžno budete mať na výber interné aplikácie prieskumu alebo aplikácie prieskumu tretích strán, ak ich vaša spoločnosť povoľuje. O výbere sa môžete poradiť so správcom programu SharePoint.

 4. Kliknite na položku Rozšírené možnosti v poli Pridanie prieskumu,

  Pridanie dialógového okna prieskumu so zvýraznenými rozšírenými možnosťami

  Môžete tiež jednoducho zadať názov, kliknúť na tlačidlo Vytvoriť, potom zmeniť nastavenia a neskôr pridať otázky.

 5. Zadajte názov prieskumu.

 6. Do poľa Popis zadajte popis prieskumu. Zadanie popisu je voliteľné.

  Dialógové okno Nový prieskum s vyplnenými textovými poľami.
 7. V časti Možnosti prieskumu zadajte, či sa majú spolu s odpoveďami zobrazovať aj mená ich autorov a či môžu respondenti reagovať na prieskum viackrát.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na stránke Nová otázka zadajte text otázky a vyberte požadovaný typ odpovede v časti Otázka a typ pre prvú otázku.

  Stránka Nová otázka

  Poznámka: V súčasnosti neexistuje spôsob, ako na číslo otázky na obrazovku, ako je to nie je možné pridať ďalšie stĺpce na prieskum. Ak chcete svoje otázky číslo, zadajte číslo do Názov otázky. Otázky týkajúce sa pridajú postupne po vytvorení ich však môžete zmeniť poradie otázok zo stránky nastavenie.

 10. V časti Ďalšie nastavenie otázok zadajte ďalšie nastavenia otázky, napríklad či je otázka povinná. Podľa typu otázky môžete tiež zadať odpovede na výber a voliteľnú predvolenú hodnotu.

  Časť Ďalšie otázky v novom dialógovom okne
 11. Ak chcete pridať logiku vetvenia, aby sa prieskum pýtal rôzne otázky na základe poslednej odpovede, musíte najprv dokončiť vytvorenie prieskumu. Potom môžete prejsť na stránku Nastavenia prieskumu a pridať logiku vetvenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie logiky vetvenia do prieskumu.

  Časť Logika vetvenia v novom dialógovom okne Otázka
 12. Ak chcete skontrolovať, či je odpoveď platná, v časti Overenie stĺpca zadajte do poľa Vzorec vzorec, ktorý chcete použiť na overenie. V poli Správa používateľa popíšte, čo je potrebné urobiť, aby sa zabezpečila platnosť odpovede. Ak napríklad žiadate od zamestnankyne, aby zadala čas, ktorý odpracovala na oddelení, môžete určiť, že tento čas nemôže presiahnuť celkový čas, ktorý odpracovala v rámci príslušnej spoločnosti. Ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v téme Príklady používaných vzorcov v sharepointových zoznamoch.

  Časť Overenie dialógového okna Nová otázka
 13. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť doplňujúce otázky, kliknite na položku Ďalšia otázka a potom zadajte informácie ďalšej otázky. Pokračujte, kým nepridáte všetky požadované otázky.

   Tlačidlo Ďalšia otázka zvýraznené v dialógovom okne Nová otázka
  • Keď skončíte s pridávaním otázok, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Dialógové okno Ďalšia otázka so zvýrazneným tlačidlom Dokončiť
 14. Ak chcete prieskum zobraziť, kliknite na jeho názov v časti Najnovšie na paneli Rýchle spustenie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prieskumu v programe SharePoint 2010

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prieskum, musíte mať povolenie na vytvorenie zoznamov na lokalite, na ktorej vytvárate prieskum.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete pridať prieskum.

 2. Kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom na položku Zobraziť obsah celej lokality.

 3. Potom na stránke Obsah celej lokality v hornej ľavej časti stránky kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 4. V časti Údaje zadajte slovo „prieskum“ do poľa hľadania Prehľadávať: Inštalované položky v ľavej hornej časti obrazovky a potom stlačte kláves Enter.

  Vyhľadávacie pole Prehľadávať: Inštalované položky v SharePointe 2010

  Vyhľadajte ikonu prieskumu a kliknite na ňu.

  Ikona prieskumu v SharePointe 2010
 5. Do poľa Názov zadajte názov prieskumu. Názov je povinný a zobrazí sa na začiatku stránky prieskumu. Názov sa stane sa súčasťou webovej adresy stránky prieskumu a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú prieskum nájsť a otvoriť.

 6. Kliknite na položku Ďalšie možnosti a zadajte popis, navigáciu a možnosti prieskumu.

  Stránka Možnosti prieskumu v SharePointe 2010
 7. Do poľa Popis zadajte popis prieskumu. Zadanie popisu je voliteľné.

 8. Ak chcete pridať prepojenie na tento zoznam na panel rýchleho spustenia, v časti Navigácia kliknite na možnosť Áno.

 9. V časti Možnosti prieskumu zadajte, či sa majú spolu s odpoveďami zobrazovať aj mená ich autorov a či môžu respondenti reagovať na prieskum viackrát.

 10. Kliknite na položku Vytvoriť.

 11. Stránka Nová otázka v SharePointe 2010
  • Na stránke Nová otázka zadajte text otázky a vyberte požadovaný typ odpovede v časti Otázka a typ pre prvú otázku.

  • V časti Ďalšie nastavenie otázok zadajte ďalšie nastavenia otázky, napríklad či je otázka povinná. Podľa typu otázky môžete tiež zadať odpovede na výber a voliteľnú predvolenú hodnotu.

  • Ak chcete skontrolovať, či je odpoveď platná, v časti Overenie stĺpca zadajte do poľa Vzorec vzorec, ktorý chcete použiť na overenie. V poli Správa používateľa popíšte, čo je potrebné urobiť, aby sa zabezpečila platnosť odpovede. Ak napríklad žiadate od zamestnankyne, aby zadala čas, ktorý odpracovala na oddelení, môžete určiť, že tento čas nemôže presiahnuť celkový čas, ktorý odpracovala v rámci príslušnej spoločnosti. Ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v téme Príklady používaných vzorcov v sharepointových zoznamoch.

 12. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť doplňujúce otázky, kliknite na položku Ďalšia otázka a potom zadajte informácie ďalšej otázky. Pokračujte, kým nepridáte všetky požadované otázky.

  • Keď skončíte s pridávaním otázok, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Tip: V prípade potreby môžete neskôr pridať alebo zmeniť otázky.

 13. Ak sa prieskum po návrate na stránku Nastavenia prieskumu nezobrazuje na paneli Rýchle spustenie v ľavej časti stránky, ale chcete ho tam zobraziť, postupujte podľa týchto krokov.

  • Kliknite na možnosť Nadpis, popis a navigácia.

  • Kliknite na položku Áno v časti Zobraziť tento objekt typu prieskum na paneli rýchleho spustenia.

   Môžete tiež zmeniť názov, pridať popis, zobraziť mená používateľov vo výsledkoch a povoliť viaceré odpovede.

  • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 14. Ak chcete zobraziť prieskum, kliknite na jeho názov v navigácii s popisom cesty na začiatku stránky alebo na paneli Rýchle spustenie na ľavej strane.

 15. Ak chcete, aby údaje z prieskumu boli dostupné na zobrazenie offline alebo analýzu v klientoch Office, kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenia prieskumu. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia a potom v časti Dostupnosť klienta Office vyberte položku Áno.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prieskumu v službe SharePoint 2007

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prieskum, musíte mať povolenie na vytvorenie zoznamov na lokalite, na ktorej vytvárate prieskum.

 1. Kliknite na položku Zobraziť všetok obsah lokality a potom na položku Vytvoriť na stránke Obsah celej lokality.

  Tip: Vo väčšine prípadov môžete na dokončenie tohto kroku použiť ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla .

 1. V časti Sledovanie kliknite na položku Prieskum.

 2. Do poľa Názov zadajte názov prieskumu. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí na začiatku stránky prieskumu. Stane sa súčasťou webovej adresy stránky prieskumu a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú prieskum nájsť a otvoriť.

 3. Do poľa Popis zadajte popis prieskumu. Zadanie popisu je voliteľné.

 4. Ak chcete pridať prepojenie na tento zoznam na panel rýchleho spustenia, v časti Navigácia kliknite na možnosť Áno.

 5. V časti Možnosti prieskumu zadajte, či sa majú spolu s odpoveďami zobrazovať aj mená ich autorov a či môžu respondenti reagovať na prieskum viackrát.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Nová otázka zadajte text otázky a vyberte požadovaný typ odpovede v časti Otázka a typ pre prvú otázku.

 8. V časti Ďalšie nastavenie otázok zadajte ďalšie nastavenia otázky, napríklad či je otázka povinná. Podľa typu otázky môžete tiež zadať odpovede na výber a voliteľnú predvolenú hodnotu.

 9. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť doplňujúce otázky, kliknite na položku Ďalšia otázka a potom zadajte informácie ďalšej otázky. Pokračujte, kým nepridáte všetky požadované otázky.

  • Keď skončíte s pridávaním otázok, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Tip: V prípade potreby môžete neskôr pridať alebo zmeniť otázky.

 10. Ak chcete zobraziť prieskum, kliknite na jeho názov v navigácii s popisom cesty na začiatku stránky.

Na začiatok stránky

Otázky sú uvedené v poradí, v akom ich vytvoríte, ale niekedy to poradie potrebujete zmeniť. Používate napríklad logiku vetvenia a chcete, aby všetky otázky týkajúce sa konkrétnej témy boli položené pred vetvením. Ak chcete zmeniť poradie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite na prieskum, v ktorom chcete zmeniť poradie otázok.

 2. Kliknite na položku Nastavenia v hlavičke prieskumu a potom kliknite na položku Nastavenia prieskumu.

  Ponuka Nastavenia prieskumu so zvýraznenými nastaveniami prieskumu
 3. V dialógovom okne Nastavenia sa posuňte do dolnej časti stránky a kliknite na položku Zmeniť poradie otázok.

  Položka Zmeniť poradie otázok prieskumu zvýraznená v dialógovom okne Nastavenia
 4. V dialógovom okne Zmeniť poradie stĺpcov zmeňte čísla v časti Pozícia zhora a usporiadajte otázky v požadovanom poradí.

  Dialógové okno na zmenu poradia otázok so zvýrazneným rozbaľovacím zoznamom na jednej otázke
 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom na názov prieskumu na paneli Rýchle spustenie alebo v odkazoch.

  Odkazy v dialógovom okne Poradie otázok so zvýraznenou ďalšou vyššou úrovňou.

Na začiatok stránky

Ak chcete prieskum znova použiť a predtým odstrániť staršie odpovede, môžete použiť správcu lokality a vymazať údaje bez toho, aby ste prišli o otázky.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie všetkých údajov z existujúceho prieskumu

Prieskum v programe SharePoint je súčasťou vašej lokality a každý, kto môže zobraziť zoznamy a knižnice, bude môcť zobraziť aj prieskum. Používatelia musia mať povolenie na prispievanie, aby mohli odpovedať na prieskum. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v téme Úprava povolení pre zoznam alebo knižnicu.

Prieskum môžete umiestniť na domovskú stránku tak, že ho vložíte ako komponent aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie komponentu aplikácie na stránku.

Ak chcete odoslať prepojenie na prieskum e-mailom alebo v okamžitej správe, vyberte a skopírujte URL adresu z panela s adresou prehliadača a prilepte ju do správy.

Ďalšie témy súvisiace s prieskumom

Ďalej uvádzame niekoľko ďalších tém, ktoré vám pomôžu pri plánovaní, spravovaní, zobrazovaní povolení a inej práci v prieskumu.

Pridajte nám komentár

V tomto článku boli užitočné? Ak áno, napíšte nám na konci tejto stránky. Ak nie, dajte nám vedieť, čo bolo mätúce alebo chýbajúce. Ak ste sa sem dostali z vyhľadávania a nebolo informácie by ste chceli, dajte nám vedieť, čo ste hľadali. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte krokov a aktualizovať v tomto článku.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×