Vytvorenie priečinka v zozname služby SharePoint

Vytvorenie priečinka v zozname služby SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorenie priečinka SharePoint zoznam pri vytváraní zobrazenia nepostačuje na zoskupenie a spravovanie obsahu.

Vytvorenie priečinka pre zoznamy je až také bežné ako pre SharePoint knižnice. Na rozdiel od pre knižnicu, priečinok môžete vytvoriť na zozname dovtedy, kým sa zmení na predvolené nastavenie. SharePoint zoznam vlastník alebo používateľ s povoleniami návrh môžete povoliť, či je možné vytvoriť nové priečinky.

Ak chcete povoliť vytváranie priečinkov, keď máte aspoň vlastník alebo návrhára povolenia, prejdite na nastavenia zoznamu > Rozšírené nastavenia > priečinkov, vyberte Áno >tlačidlo OK.

Vytvorenie priečinka v zozname SharePoint Online

Predvolene sa na vytvorenie priečinka v zoznamoch služby SharePoint Online zobrazí príkaz Nový priečinok. Príkaz na vytvorenie priečinka však nemusí byť povolený, pokiaľ tak neurobil vlastník zoznamu alebo správca.

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznam, do ktorého chcete pridať priečinok.

 2. Kliknite na názov zoznamu na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa , a kliknite na položku obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu, ktorú chcete pridať priečinky na.

  Poznámka: Vyzerá inak, než je táto obrazovky a používate SharePoint Online ? Váš správca môže mať SharePoint skúsenosti klasické nastavenie knižnice dokumentov. Ak áno, pozrite si tému Vytvorenie priečinka v SharePointe klasickej skúsenosti zoznamu.

 3. V hornom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo + Nové a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Priečinok.

  Rozbaľovacia ponuka + Nové so zvýrazneným priečinkom

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje príkaz + nový priečinok, môžete ho znova zapnete s najmenej povolenia vlastníka alebo designer. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa , kliknite na položku nastavenia zoznamu, a potom kliknite na položku Rozšírené nastavenie. V časti priečinky pre "nový priečinok" príkaz k dispozícii, uistite sa, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť názov priečinka neskôr, kliknite na tri bodky a potom kliknite na položku Upraviť. Zmeňte názov priečinka a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V dialógovom okne Priečinok zadajte do poľa názov priečinka a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Dialógové okno Priečinok so zvýrazneným tlačidlom Vytvoriť

  Na zdieľanie priečinka môžete pozvať ďalších ľudí.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava a správa povolení pre zoznam lokality SharePoint alebo knižnicu ďalšie informácie.

Zvážte používanie SharePoint   zobrazenia namiesto priečinkov, pretože umožňujú obsah možno filtrovať zoskupiť a zoradiť viacerými spôsobmi. Ak máte dlhý zoznam, kombináciou zobrazení a priečinkov môže fungujú najlepšie. Ak chcete vytvoriť zobrazenia, pozrite si tému Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Vytvorenie priečinka v zozname SharePoint klasický skúsenosti

Ak chcete vytvoriť priečinok v SharePoint klasický skúsenosti, postupujte nasledovne

Poznámka: Ak príkaz Nový priečinok nie je k dispozícii, môžete zapnúť späť na Ak máte najmenej povolenia vlastníka alebo designer. Na karte Knižnica na páse s nástrojmi kliknite na položku Nastavenie knižnice a potom kliknite na položku Rozšírené nastavenie. V časti priečinok, uistite sa, či je vybratá možnosť Áno,vytvoriť "nový priečinok" príkaz je k dispozícii.

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint so zoznamom, do ktorého chcete pridať priečinok.

 2. Kliknite na názov zoznamu na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , a kliknite na položku obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu, ktorú chcete pridať priečinky na.

  Poznámka:  Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Položky a potom v skupine Nové kliknite na položku Nový priečinok.

  Obrázok pása s nástrojmi Súbory lokality SharePoint so zvýraznenou položkou Nový priečinok.

  Poznámka: Ak príkaz Nový priečinok nie je k dispozícii, môžete zapnúť späť na Ak máte najmenej povolenia vlastníka alebo designer. Na karte zoznam na páse s nástrojmi kliknite na položku Nastavenia zoznamu, a potom kliknite na položku Rozšírené nastavenie. V časti priečinok, uistite sa, či je vybratá možnosť Áno,vytvoriť "nový priečinok" príkaz je k dispozícii.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť názov priečinka neskôr, kliknite na tri bodky, kliknite na tri bodky dialógové okno a potom kliknite na položku premenovať. Zmeňte názov priečinka do poľa názov a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie nového priečinka do poľa názov zadajte názov priečinka a potom kliknite na položku vytvoriť.

  Vytvorenie priečinka pre dialógové okno Knižnica

Vytvorenie priečinka v zozname SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

Vlastník zoznamu služby SharePoint alebo používateľ s povoleniami na vytvorenie návrhu môže nastaviť zobrazovanie príkazu Nový priečinok tak, že zmení rozšírené nastavenie.

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznam, do ktorého chcete pridať priečinok.

 2. Kliknite na názov zoznamu na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , a kliknite na položku obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu, ktorú chcete pridať priečinky na.

  Poznámka:  Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Súbory a potom v skupine Nové kliknite na položku Nový priečinok.

  Obrázok pása s nástrojmi Súbory lokality SharePoint so zvýraznenou položkou Nový priečinok.

  Poznámka: Ak príkaz Nový priečinok nie je k dispozícii, môžete zapnúť späť na Ak máte najmenej povolenia vlastníka alebo designer. Na karte zoznam na páse s nástrojmi kliknite na položku Nastavenia zoznamu, a potom kliknite na položku Rozšírené nastavenie. V časti priečinok, uistite sa, či je vybratá možnosť Áno,vytvoriť "nový priečinok" príkaz je k dispozícii.

 4. V dialógovom okne Nový priečinok zadajte názov priečinka do poľa názov.

  Vytvorenie priečinka pre dialógové okno Knižnica

  V SharePoint Server 2016 môžete tiež môžete pozvať ľudí na zdieľanie priečinka.

 5. Keď ste hotoví, kliknite na Vytvorenie alebo Uložiť.

Poznámky: 

 • Ak chcete zmeniť názov priečinka neskôr, kliknite na tri bodky, kliknite na tri bodky dialógové okno a potom kliknite na položku premenovať. Zmeňte názov priečinka do poľa názov.

 • Ak sa chcete rýchlo presunúť na vyššiu úroveň v hierarchii priečinkov, na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam a potom kliknite na položku Prejsť nahor.

Zvážte používanie SharePoint  zobrazenia namiesto priečinkov, pretože umožňujú obsah možno filtrovať zoskupiť a zoradiť viacerými spôsobmi. Ak máte dlhý zoznam, kombináciou zobrazení a priečinkov môže fungujú najlepšie. Ďalšie informácie o vytváraní zobrazení nájdete v článku Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Vytvorenie priečinka v zozname SharePoint 2010

Predvolene sa príkaz Nový priečinok v zoznamoch nezobrazuje. Vlastník zoznamu služby SharePoint alebo používateľ s povoleniami na vytvorenie návrhu zoznamu môže nastaviť zobrazovanie príkazu Nový priečinok tak, že zmení rozšírené nastavenie zoznamu.

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint so zoznamom, do ktorého chcete pridať priečinok.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov zoznamu alebo na položku Akcie lokality, potom kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a nakoniec v príslušnej časti zoznamu kliknite na názov knižnice.

  Poznámka:  Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje zoznamu na kartu Položky a potom v skupine Nové kliknite na položku Nový priečinok.

  Poznámka: Ak máte aspoň vlastník alebo návrhára povolenia, môžete zapnúť priečinkov zoznam. Na páse s nástrojmi > Nastavenia zoznamu > Rozšírené nastavenie kliknite na položku zoznam. V časti sprístupniť "Nový priečinok" príkaz?, kliknite na tlačidlo Áno. Na vykonanie tohto kroku musíte mať najmenej povolenia vlastníka alebo designer.

 4. V dialógovom okne Nový priečinok zadajte názov priečinka do poľa Názov a potom kliknite na položku OK.

Zvážte používanie SharePoint   zobrazenia namiesto priečinkov, pretože umožňujú obsah možno filtrovať zoskupiť a zoradiť viacerými spôsobmi. Ak máte dlhý zoznam, kombináciou zobrazení a priečinkov môže fungujú najlepšie. Ak sa chcete naučiť vytvárať SharePoint zobrazenia nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Vytvorenie priečinka v zozname SharePoint Server 2007

Na základe predvoleného nastavenia v ponuke Nový priečinok sa nezobrazí v zoznamoch SharePoint Ak nie je povolená v zozname vlastníka. Táto možnosť je zapnutá zmenou nastavenia rozšírené zoznamu.

 1. Ak zoznam služby SharePoint ešte nie je otvorený, kliknite na paneli Rýchle spustenie na jeho názov.

 2. V ponuke Nové Ponuka Nové kliknite na položku Nový priečinok.

 3. Podľa pokynov zadajte názov a kliknite na tlačidlo OK.

Zvážte používanie SharePoint   zobrazenia namiesto priečinkov, pretože umožňujú obsah možno filtrovať zoskupiť a zoradiť viacerými spôsobmi. Ak máte dlhý zoznam, kombináciou zobrazení a priečinkov môže fungujú najlepšie. Ak sa chcete naučiť vytvárať SharePoint zobrazenia nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Akú verziu SharePointu používate?

Ak si nie ste istí, ktorú verziu služby SharePoint používate, pozrite si tému Akú verziu SharePointu používam?.

Ďalšie témy na priečinkov a súborov

Premiestnenie alebo kopírovanie priečinka, súboru alebo prepojenia v knižnici dokumentov

Nahratie súborov do knižnice

Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov SharePointu

Odstránenie priečinka zo zoznamu lokality SharePoint

Odstránenie súboru, priečinka alebo prepojenia z knižnice dokumentov SharePointu

Pridajte nám komentár

V tomto článku boli užitočné? Existuje chýbajúce obsahu? Ak áno, nájdete dajte nám vedieť, čo bolo chýbajúce alebo mätúce v dolnej časti tejto stránky. Uveďte svoju verziu SharePoint, operačný systém a prehliadač. Vaše pripomienky použijeme prekontrolujte skutočnosti, pridajte informácie a aktualizovať v tomto článku.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×