Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov

Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov SharePoint je jednou z možností zoskupenie a spravovanie súborov. Priečinky možno vytvoriť zo zariadenia pri synchronizácii alebo na paneli príkazov na webe.

Vytvorte priečinok v službe SharePoint

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint a otvorte knižnicu dokumentov služby SharePoint, kde chcete vytvoriť nový priečinok.

 2. Na paneli s ponukami kliknite na položku + Nový a potom na položku Priečinok.

  Nemáte niektorú z možností v ponuke + nové priečinky, ktoré môžu vypnúť. Knižnica vlastník alebo používateľ s povoleniami návrh môžete nastaviť, či priečinok príkaz zapnutý alebo nie. Pozrite si tému Zapnutie priečinky na SharePoint Online.

  Poznámka: Vyzerá inak, než je táto obrazovky a pri používaní SharePoint Online alebo? Váš správca môže mať SharePoint skúsenosti klasické nastavenie knižnice dokumentov. Ak áno, pozrite si tému vytvoriť priečinok v službe SharePoint klasickej skúsenosti knižnice .

 3. V dialógovom okne Priečinok zadajte názov priečinka do poľa Názov priečinku a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Nová ponuka zobrazujúca možnosti nový priečinok

  Poznámka: Ak chcete názov priečinka neskôr zmeniť, kliknite na tri bodky ... a potom na položku Premenovať. V dialógovom okne Premenovať zmeňte názov priečinka a potom kliknite na položku Uložiť. Ďalšie informácie získate v téme Premenovanie priečinka, súboru alebo prepojenia v knižnici dokumentov.

  Po dokončení by sa mal nový priečinok zobraziť v knižnici dokumentov a vtedy doň môžete začať pridávať súbory alebo v rámci neho vytvárať podpriečinky. Informácie o pridávaní nového súboru nájdete v téme Vytvorenie nového súboru v knižnici dokumentov. Informácie o nahrávaní existujúcich súborov nájdete v téme Nahratie priečinka alebo súborov do knižnice dokumentov.

  Nový priečinok knižnice dokumentov

 4. Ak sa váš nový priečinok v knižnici nezobrazuje, obnovte prehliadač.

V niektorých prípadoch môžete zvážiť použitie zobrazenia namiesto priečinkov. Súborov v zobrazeniach môžete filtrovať, zoskupiť a zoradiť. Ak máte veľkú knižnicu, kombináciou zobrazení a priečinkov môže fungujú najlepšie.

Zapnutie priečinky v SharePoint Online alebo SharePoint Server 2019

Priečinky sú predvolene zapnuté, ale keď sú vypnuté a máte povolenia, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte knižnicu, kde chcete začať pridávať priečinky.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa a potom na položku Nastavenia knižnice.

  Ponuka Nastavenie s vybratou možnosťou Nastavenie knižnice

 3. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 4. V časti Priečinok skontrolujte, či je pri položke Chcete sprístupniť príkaz Nový priečinok? vybratá možnosť Áno.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a prejdite späť do knižnice.

Vytvorenie priečinka v knižnici klasickej služby SharePoint

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint, kde sa nachádza knižnica služby SharePoint, do ktorej chcete pridať priečinok.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice, čím ju otvoríte, alebo kliknite na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , Obsah lokality a nakoniec kliknite na názov knižnice, do ktorej chcete priečinky pridať.

  Poznámka:  Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Súbory a potom v skupine Nové kliknite na položku Nový priečinok.

  Obrázok pása s nástrojmi Súbory lokality SharePoint so zvýraznenou položkou Nový priečinok.

  Poznámka: Ak príkaz Nový priečinok nie je k dispozícii, môžete ho pomocou príslušných povolení znova zapnúť. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Knižnica na položku Nastavenia knižnice a potom kliknite na položku Rozšírené nastavenia. V časti Priečinok skontrolujte, či je pri položke Chcete sprístupniť príkaz Nový priečinok? vybratá možnosť Áno.

  Poznámka: Ak chcete názov priečinka neskôr zmeniť, kliknite na tri bodky ..., potom kliknite na tri bodky ... nachádzajúce sa v dialógovom okne a nakoniec kliknite na položku Premenovať. V poli Názov zmeňte názov priečinka a potom kliknite na položku Uložiť.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie priečinka zadajte názov priečinka do poľa Názov a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Vytvorenie priečinka pre dialógové okno Knižnica

  Na zdieľanie priečinka môžete pozvať ďalších ľudí.

  Dialógové okno zdieľania SharePointu Online v klasickom režime

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov a priečinkov v službách Office 365.

V závislosti od situácie môžete namiesto priečinkov použiť radšej zobrazenia, ktoré umožňujú obsah filtrovať, zoskupovať a zoraďovať viacerými spôsobmi. Ak máte veľkú knižnicu, najlepšie výsledky dosiahnete kombináciou zobrazení a priečinkov. Ďalšie informácie o zobrazeniach nájdete v téme Video: Vytvorenie a úprava verejných zobrazení zoznamu alebo knižnice.

Vytvorenie priečinka na serveri SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

Predvolene je príkaz Nový priečinok v knižniciach dokumentov služby SharePoint zapnutý. Zapnutie alebo vypnutie príkazu Nový priečinok môže nastaviť vlastník knižnice alebo používateľ s povoleniami na vytváranie návrhov.

Knižnica dokumentov SharePointu 2016 so zvýraznenou položkou Priečinok
 1. Prejdite na lokalitu, kde sa nachádza knižnica dokumentov služby SharePoint, do ktorej chcete pridať priečinok.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice, čím ju otvoríte, alebo kliknite na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , Obsah lokalít a nakoniec kliknite na názov knižnice, do ktorej chcete priečinky pridať.

  Poznámka:  Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Súbory a potom v skupine Nové kliknite na položku Nový priečinok.

  Obrázok pása s nástrojmi Súbory lokality SharePoint so zvýraznenou položkou Nový priečinok.

  Poznámky:  Ak príkaz Nový priečinok nie je k dispozícii, môžete ho pomocou príslušných povolení znova zapnúť.

  • Na páse s nástrojmi kliknite na karte Knižnica na položku Nastavenia knižnice a potom kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

  • V časti Priečinok skontrolujte, či je pri položke Chcete sprístupniť príkaz Nový priečinok? vybratá možnosť Áno.

  • Kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Nový priečinok zadajte názov priečinka do poľa Názov a potom kliknite na položku Uložiť.

  Na zdieľanie priečinka môžete pozvať ďalších ľudí.

  Dialógové okno zdieľania s položkou Nový priečinok v SharePointe 2016

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie dokumentov alebo priečinkov na SharePoint Serveri

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Poznámky: 

 • Ak chcete názov priečinka neskôr zmeniť, kliknite na tri bodky ..., potom kliknite na tri bodky ... nachádzajúce sa v dialógovom okne a nakoniec kliknite na položku Premenovať. V poli Názov zmeňte názov priečinka.

  Ak sa položka Premenovať nezobrazuje, kliknite na položku Upraviť vlastnosti a zmeňte pole Názov. Po dokončení kliknite na položku Uložiť.

 • Ak sa chcete rýchlo presunúť na vyššiu úroveň v hierarchii priečinkov, na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica a potom kliknite na položku Prejsť nahor.

V závislosti od situácie môžete namiesto priečinkov použiť radšej zobrazenia, ktoré umožňujú obsah filtrovať, zoskupovať a zoraďovať viacerými spôsobmi. Ak máte veľkú knižnicu, najlepšie výsledky dosiahnete kombináciou zobrazení a priečinkov. Ďalšie informácie o zobrazeniach nájdete v téme Video: Vytvorenie a úprava verejných zobrazení zoznamu alebo knižnice.

Vytvorenie priečinka na serveri SharePoint Server 2010

Príkaz Nový priečinok sa predvolene zobrazuje v knižniciach dokumentov služby SharePoint. Zapnutie alebo vypnutie príkazu Nový priečinok môže nastaviť vlastník knižnice alebo používateľ s povoleniami na vytváranie návrhov knižnice.

Knižnica dokumentov SharePointu 2010 so zvýraznenou položkou Priečinok
 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu dokumentov služby SharePoint, do ktorej chcete pridať priečinok.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice, čím ju otvoríte, alebo kliknite na položky Akcie lokality, Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej sekcii knižníc kliknite na názov knižnice.

  Poznámka:  Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite v časti Nástroje knižníc na kartu Dokumenty a potom v skupine Nové kliknite na položku Nový priečinok.

  Dokumenty lokality SharePoint 2010 na páse s nástrojmi so zvýraznenou položkou Nový priečinok

  Poznámka: Osoba, ktorá knižnicu vytvorila, mohla zadať, aby v knižnici nebolo možné vytvárať priečinky. V takomto prípade nie je príkaz Nový priečinok k dispozícii.

 4. V dialógovom okne Nový priečinok zadajte názov priečinka do poľa Názov a potom kliknite na položku OK.

  Dialógové okno s položkou Nový priečinok v SharePointe 2010

  Poznámka: Ak chcete názov priečinka neskôr zmeniť, kliknite na šípku nadol nachádzajúcu sa pri priečinku a potom kliknite na položku Upraviť vlastnosti. V poli Názov zmeňte názov priečinka.

V závislosti od vašej situácie, zvážte použitie zobrazenia namiesto priečinkov, pretože umožňujú obsah možno filtrovať zoskupiť a zoradiť viacerými spôsobmi. Ak máte veľkú knižnicu, kombináciou zobrazení a priečinkov môže fungujú najlepšie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia.

Vytvorenie priečinka v službe SharePoint Server 2007

Predvolene sa ponuka Nový priečinok zobrazuje v knižniciach služby SharePoint. Zapnutie alebo vypnutie ponuky Nový priečinok môže nastaviť vlastník knižnice.

 1. Ak dokument služby SharePoint ešte nie je otvorený, kliknite na jeho názov na paneli Rýchle spustenie a otvorte ho.

 2. V ponuke Nové Ponuka Nové kliknite na položku Nový priečinok.

 3. Zadajte názov priečinka a kliknite na tlačidlo OK.

V závislosti od vašej situácie, zvážte použitie zobrazenia namiesto priečinkov, pretože umožňujú obsah možno filtrovať zoskupiť a zoradiť viacerými spôsobmi. Ak máte veľkú knižnicu, kombináciou zobrazení a priečinkov môže fungujú najlepšie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia.

Akú verziu SharePointu používate?

Ak si nie ste istí, ktorú verziu služby SharePoint používate, pozrite si tému Akú verziu SharePointu používam?.

Ďalšie články týkajúce sa priečinkov a súborov

Premiestnenie alebo kopírovanie priečinka, súboru alebo prepojenia v knižnici dokumentov

Odstránenie súboru, priečinka alebo prepojenia z knižnice dokumentov SharePointu

Vytvorenie priečinka v zozname služby SharePoint

Odstránenie priečinka zo zoznamu služby SharePoint

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Chýbalo v ňom niečo? Ak áno, dajte nám v dolnej časti stránky vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte informáciu o verzii služby SharePoint, operačnom systéme a prehliadači. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×