Vytvorenie prezentácie zo šablóny pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Vytvorenie prezentácie zo šablóny pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete vytvoriť prezentáciu z vopred navrhnutej šablóny PowerPoint. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Šablóny vám pomôžu zostaviť prezentácie s premysleným usporiadaním prvkov a farieb, písma, efektov, štýlu a rozloženia, takže sa môžete sústrediť na obsah, nie na návrh. Môžete dokonca použiť aj šablóny so zjednodušeným ovládaním na vytvorenie prezentácie, ktorá bude dostupnejšia pre širšie publikum.

Poznámky: 

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

PowerPoint ponúka množstvo šablón, ktoré sa majú použiť. Šablóny môžete vyhľadávať alebo použiť tie, ktoré sú k dispozícii v ponuke šablón.

 1. Otvorte PowerPoint. PowerPoint sa otvorí v zobrazení domov .

 2. Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov ALT + N. Otvorí sa Nová ponuka so zobrazením vyhľadávacieho poľa, šablón a motívov.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete vytvoriť novú prezentáciu zo šablóny, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, N, čím prejdete do ponuky Nové.

 3. Ak chcete vyhľadať šablónu, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, S. Zadajte hľadané slová, napríklad zjednodušenie ovládania, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete prehľadávať šablóny, môžete prejsť na ďalší krok.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve názov prvej šablóny, a potom pomocou klávesov so šípkami Prehľadávajte dostupné šablóny a motívy. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 5. Šablónu alebo motív vyberiete stlačením klávesu Enter. Ozve sa názov šablóny a "Create" (vytvoriť).

 6. Ak chcete prevziať a začať používať vybratú šablónu, stlačte opäť kláves Enter.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke. Stlačte kláves Tab a presuňte sa do textového poľa nadpisu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, a vytvoriť prezentáciu z existujúcej šablóny. Šablóny vám pomôžu zostaviť prezentácie s premysleným usporiadaním prvkov a farieb, písma, efektov, štýlu a rozloženia, takže sa môžete sústrediť na obsah, nie na návrh. Môžete dokonca použiť aj šablóny so zjednodušeným ovládaním na vytvorenie prezentácie, ktorá bude dostupnejšia pre širšie publikum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

PowerPoint ponúka množstvo šablón, ktoré sa majú použiť. Šablóny môžete vyhľadávať alebo použiť tie, ktoré sú k dispozícii v ponuke šablón.

Vyhľadanie šablóny a vytvorenie novej prezentácie

 1. Otvorte PowerPoint. Otvorí sa stránka, ktorá obsahuje posledné prezentácie, vyhľadávacie pole, šablóny a motívy.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete vytvoriť nový zo šablóny, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Počujete: "nové zo šablóny."

 2. Ak chcete vyhľadať šablónu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search all templates“ (Hľadať vo všetkých šablónach), a potom zadajte slová vyhľadávania, napríklad „so zjednodušeným ovládaním“. Zoznam šablón k dispozícii sa aktualizuje počas písania.

 3. Ak chcete prejsť na prvú šablónu, stlačte kláves Tab. Ozve sa názov prvej šablóny.

 4. Stlačením klávesov so šípkami môžete prehľadávať šablóny a motívy. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 5. Ak chcete vybrať a stiahnuť šablónu, stlačte kláves Return.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke.

Otvorenie novej prezentácie pomocou ponuky šablóny

 1. Otvorte PowerPoint. Otvorí sa stránka, ktorá obsahuje posledné prezentácie, vyhľadávacie pole, šablóny a motívy.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete vytvoriť nový zo šablóny, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Počujete: "nové zo šablóny."

 2. Stlačením klávesov so šípkami môžete prehľadávať ponuku so šablónami a motívmi. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 3. Ak chcete vybrať a stiahnuť šablónu, stlačte kláves Return.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

V programe PowerPoint môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na vytvorenie prezentácie z dopredu vytvorenej šablóny. Šablóny vám pomôžu zostaviť prezentácie s premysleným usporiadaním prvkov a farieb, písma, efektov, štýlu a rozloženia, takže sa môžete sústrediť na obsah, nie na návrh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v PowerPoint nájdete v téme dotyková príručka pre PowerPoint pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 1. Otvorte PowerPoint. Ozve buď „Blank presentation“ (Prázdna prezentácia), ak ste sa dostali na nové zobrazenie so zoznamom existujúcich šablón a motívov, alebo sa ozve „Recent, heading“ (Naposledy otvorené, nadpis), ak ste sa dostali na zobrazenieNaposledy otvorené s naposledy otvorenými prezentáciami.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V novom zobrazení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V zobrazení naposledy sa posuňte jedným prstom po dolnej časti obrazovky, kým sa neozve "New" (nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Blank presentation“ (Prázdna prezentácia). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

   Tip: Ak sa chcete presunúť zo zobrazenia na úpravy v zobrazení naposledy , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close File" (zatvorenie súboru), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa ozve upozornenie na uloženie práce, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save elipsy" (Uložiť tri bodky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Uložiť . Pokyny na uloženie prezentácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na uloženie prezentácie v PowerPointe.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na novej snímke.

 3. Ak chcete upraviť novú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvý zástupný prvok na snímke, napríklad „Title text box“ (Textové pole názvu), a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text.

Tip: Ak chcete použiť šablónu so zjednodušeným ovládaním s PowerPoint, musíte uložiť fiktívnu prezentáciu pomocou šablóny so zjednodušením ovládania do cloudového úložiska, ako je napríklad OneDrive pomocou počítačovej verzie PowerPoint. Potom môžete otvoriť uloženú prezentáciu so zjednodušeným ovládaním v PowerPoint na úpravy.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou PowerPoint pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, môžete vytvoriť prezentáciu z vopred navrhnutej šablóny. Šablóny vám pomôžu zostaviť prezentácie s premysleným usporiadaním prvkov a farieb, písma, efektov, štýlu a rozloženia, takže sa môžete sústrediť na obsah, nie na návrh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

 1. Otvorte PowerPoint pre Android.

  Tip: Ak sa chcete presunúť z zobrazenia miniatúry do ponuky súbor , ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "File" (súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu, Open“ (Ponuka Súbor, Otvoriť).

  Tip: Ak sa chcete presunúť z zobrazenia na úpravy do ponuky súbor , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, back" (nezačiarknuté, späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "File" (súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu, Open“ (Ponuka Súbor, Otvoriť).

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "New" (nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Blank presentation“ (Prázdna prezentácia).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete začať upravovať novú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Selected, slide One" (vybratá, snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Edit" (Upraviť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Poznámka: Ak chcete použiť šablónu so zjednodušeným ovládaním s PowerPoint pre Android, musíte uložiť fiktívnu prezentáciu pomocou šablóny so zjednodušením ovládania do cloudového úložiska, ako je napríklad OneDrive pomocou počítačovej verzie PowerPoint. Potom môžete otvoriť uloženú prezentáciu so zjednodušeným ovládaním v programe PowerPoint pre Android a upravovať ju.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na vytvorenie prezentácie z vopred navrhnutej šablóny. Šablóny vám pomôžu zostaviť prezentácie s premysleným usporiadaním prvkov a farieb, písma, efektov, štýlu a rozloženia, takže sa môžete sústrediť na obsah, nie na návrh.

Poznámky: 

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

 1. Otvorte PowerPoint Mobile. Pristanete na nedávnom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú najnovšie prezentácie.

  Poznámka: Ak už prezentáciu upravujete, v zobrazení miniatúr sa presuniete do ponuky súbor , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Quick Access commands". File (súbor) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Backstage view“ (Zobrazenie Backstage).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "New" (nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Create New in" (vytvoriť nový) a predvolené miesto uloženia.

 3. Ak chcete zmeniť miesto uloženia, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doprava prejdite na dostupné miesta uloženia a dvojitým ťuknutím vyberte jednu z týchto umiestnení.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 5. Ak chcete začať upravovať novú snímku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Context menu“ (Kontextová ponuka). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Edit" (Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Tip: Ak chcete použiť šablónu so zjednodušeným ovládaním s PowerPoint Mobile, musíte uložiť fiktívnu prezentáciu pomocou šablóny so zjednodušením ovládania do cloudového úložiska, ako je napríklad OneDrive pomocou počítačovej verzie PowerPoint. Potom môžete otvoriť uloženú prezentáciu so zjednodušeným ovládaním v programe PowerPoint Mobile a upravovať ju.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete vytvoriť prezentáciu z vopred navrhnutej šablóny PowerPoint na webe. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Šablóny vám pomôžu zostaviť prezentácie s premysleným usporiadaním prvkov a farieb, písma, efektov, štýlu a rozloženia, takže sa môžete sústrediť na obsah, nie na návrh.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint na webe.

 1. Otvorte PowerPoint na webe. Otvorí sa stránka, ktorá obsahuje posledné prezentácie, šablóny a motívy. Zameranie je na šablóne novej prázdnej prezentácie.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + F, N, čím otvoríte ponuku Nové.

 2. Pomocou moderátora Skontrolujte, či je režim skenovania vypnutý. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Access ďalšie motívy", a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Stlačením klávesu Tab môžete prehľadávať šablóny a motívy. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 4. Šablónu vyberiete a otvoríte stlačením klávesu Enter. Prezentácia sa otvorí v normálnom zobrazení.

 5. V moderátorovi Skontrolujte, či je zapnutý režim skenovania. Ak sa chcete presunúť do textového poľa názov, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "slide panel" (panel snímky), a potom stlačte kláves Tab. Ozve sa: "zástupný symbol názvu stredu." Ak chcete zástupný objekt upraviť, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×