Vytvorenie prezentácie zo šablóny pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Vytvorenie prezentácie zo šablóny pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vytvorenie prezentácie zo šablóny Preddefinované pomocou PowerPoint pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Pomocou šablón môžete vytvoriť prezentácie s-out usporiadanie prvky a farby, písma, efekty, štýlu a rozloženia tak, aby sa môžete sústrediť na obsah, nie návrh. Dostupné šablóny môžete použiť aj jednoducho urobiť prezentáciu použiteľné pre širšie publikum.

Poznámky: 

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

PowerPoint ponúka množstvo šablón na použitie. Môžete vyhľadať šablóny alebo použiť tie, ktoré sú k dispozícii v ponuke šablóny.

 1. Otvorenie PowerPoint. PowerPoint sa otvorí v zobrazení domov.

 2. Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu, stlačte klávesy Alt + N. V ponuke nový, otvorí sa zobrazia vyhľadávacieho poľa, šablón a motívov.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete vytvoriť novú prezentáciu zo šablóny, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, N, čím prejdete do ponuky Nové.

 3. Ak chcete vyhľadať šablóny, stlačte klávesy Alt + N, typu S. vyhľadávacích slov, napríklad so zjednodušeným ovládaním, a stlačte kláves Enter. Ak chcete vyhľadať šablóny, môžete pokračovať ďalším krokom.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým počuť prvý názov šablóny a potom pomocou klávesov so šípkami prechádzať dostupné šablóny a motívy. Čítačka obrazovky oznamuje položiek, pri posúvaní.

 5. Ak chcete vybrať šablónu alebo tému, stlačte kláves Enter. Budete počuť názov šablóny a "Vytvorenie".

 6. Ak chcete prevziať a začať používať vybratú šablónu, stlačte opäť kláves Enter.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke. Stlačte kláves Tab a presuňte sa do textového poľa nadpisu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Použite PowerPoint s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, na vytvorenie prezentácie z existujúcej šablóny. Pomocou šablón môžete vytvoriť prezentácie s-out usporiadanie prvky a farby, písma, efekty, štýlu a rozloženia tak, aby sa môžete sústrediť na obsah, nie návrh. Dostupné šablóny môžete použiť aj jednoducho urobiť prezentáciu použiteľné pre širšie publikum.

Poznámky: 

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

PowerPoint ponúka množstvo šablón na použitie. Môžete vyhľadať šablóny alebo použiť tie, ktoré sú k dispozícii v ponuke šablóny.

Vyhľadanie šablóny a vytvorenie novej prezentácie

 1. Otvorte PowerPoint. Otvorí sa stránka, ktorá obsahuje posledné prezentácie, vyhľadávacie pole, šablóny a motívy.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete vytvoriť novú prezentáciu zo šablóny, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Ozve sa: „New from template“ (Nová podľa šablóny).

 2. Ak chcete vyhľadať šablónu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search all templates“ (Hľadať vo všetkých šablónach), a potom zadajte slová vyhľadávania, napríklad „so zjednodušeným ovládaním“. Zoznam šablón k dispozícii sa aktualizuje počas písania.

 3. Ak chcete prejsť na prvú šablónu, stlačte kláves Tab. Ozve sa názov prvej šablóny.

 4. Stlačením klávesov so šípkami môžete prehľadávať šablóny a motívy. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 5. Ak chcete vybrať a stiahnuť šablónu, stlačte kláves Return.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke.

Otvorenie novej prezentácie pomocou ponuky šablóny

 1. Otvorenie PowerPoint. Sa dostanete na stránku, ktorá zobrazuje posledných prezentácií, vyhľadávacieho poľa, šablón a motívov.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete vytvoriť novú prezentáciu zo šablóny, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Ozve sa: „New from template“ (Nová podľa šablóny).

 2. Stlačením klávesov so šípkami môžete prehľadávať ponuku so šablónami a motívmi. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 3. Ak chcete vybrať a stiahnuť šablónu, stlačte kláves Return.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

V programe PowerPoint môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na vytvorenie prezentácie z dopredu vytvorenej šablóny. Šablóny vám pomôžu zostaviť prezentácie s premysleným usporiadaním prvkov a farieb, písma, efektov, štýlu a rozloženia, takže sa môžete sústrediť na obsah, nie na návrh.

Poznámky: 

 1. Otvorenie PowerPoint. Budete počuť buď "prázdnu prezentáciu", ak ste pristáli na nové zobrazenie zoznamu dostupných šablón a motívov alebo "Nedávne, nadpis" Ak pristál na posledné zobrazenie posledných prezentácií.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V novom zobrazení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V zobrazení nedávne posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Nové", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Prázdna prezentácia." Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť šablóny, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

   Tip: Na presun z zobrazení na úpravy nedávne zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Zatvorte súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak budete počuť upozornenie uložte svoju prácu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť tri bodky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Uložiť. Pokyny na uloženie prezentácie, prejdite na Používanie čítačky obrazovky, čím uložíte prezentáciu v PowerPointe.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na novej snímke.

 3. Ak chcete upraviť novú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvý zástupný prvok na snímke, napríklad „Title text box“ (Textové pole názvu), a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text.

Tip: Ak chcete použiť šablóny so zjednodušením ovládania s PowerPoint, musíte uložiť prezentáciu fiktívna pomocou dostupné šablóny do cloudu odkladacieho priestoru napríklad OneDrive pomocou počítačovej verzie PowerPoint. Potom môžete otvoriť uloženú prezentáciu so zjednodušeným ovládaním v PowerPoint na úpravy.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Pomocou PowerPoint pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, na vytvorenie prezentácie zo preddefinované šablóny. Pomocou šablón môžete vytvoriť prezentácie s-out usporiadanie prvky a farby, písma, efekty, štýlu a rozloženia tak, aby sa môžete sústrediť na obsah, nie návrh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

 1. Otvorte PowerPoint pre Android.

  Tip: Ak chcete prejsť na ponuku súbor v zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Súbor ponuka otvoriť."

  Tip: Ak chcete prejsť na ponuku súbor v zobrazení úprav, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Nie začiarknuté, späť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Súbor ponuka otvoriť."

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Nové", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Prázdna prezentácia."

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete začať s úpravami novú snímku, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Vybratý, posuňte jeden" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Upraviť". Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Poznámka: Ak chcete použiť šablóny so zjednodušením ovládania s PowerPoint pre Android, musíte uložiť prezentáciu fiktívna pomocou dostupné šablóny do cloudu odkladacieho priestoru napríklad OneDrive pomocou počítačovej verzie PowerPoint. Potom môžete otvoriť uloženú prezentáciu so zjednodušeným ovládaním v PowerPoint pre Android na úpravy.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Použite PowerPoint Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, na vytvorenie prezentácie zo preddefinované šablóny. Pomocou šablón môžete vytvoriť prezentácie s-out usporiadanie prvky a farby, písma, efekty, štýlu a rozloženia tak, aby sa môžete sústrediť na obsah, nie návrh.

Poznámky: 

Vytvorenie novej prezentácie zo šablóny

 1. Otvorenie PowerPoint Mobile. Sa dostanete na posledné zobrazenie, zobrazuje sa posledných prezentácií.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v zobrazení miniatúr presunúť na ponuku súbor, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "príkazy rýchly prístup. Súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Backstage stránku".

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nové", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vytvorenie nového v" a predvolené miesto uloženia.

 3. Ak chcete zmeniť uložiť miesto, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doprava prejdite k dispozícii uložiť umiestnení, a dvojitým ťuknutím vyberte niektorú možnosť.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 5. Ak chcete začať s úpravami novú snímku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Kontextová ponuka". Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Upraviť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Tip: Ak chcete použiť šablóny so zjednodušením ovládania s PowerPoint Mobile, musíte uložiť prezentáciu fiktívna pomocou dostupné šablóny do cloudu odkladacieho priestoru napríklad OneDrive pomocou počítačovej verzie PowerPoint. Potom môžete otvoriť uloženú prezentáciu so zjednodušeným ovládaním v PowerPoint Mobile na úpravy.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Vytvorenie prezentácie zo šablóny Preddefinované pomocou PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Pomocou šablón môžete vytvoriť prezentácie s-out usporiadanie prvky a farby, písma, efekty, štýlu a rozloženia tak, aby sa môžete sústrediť na obsah, nie návrh.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

 1. Otvorenie PowerPoint Online. Sa dostanete na stránku, ktorá zobrazuje posledných prezentácií, šablón a motívov. Sa zameriava na šablóne Prázdna prezentácia.

  Poznámka: Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + F, N, čím otvoríte ponuku Nové.

 2. S moderátorom, skontrolujte, či je vypnutý režim. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Otváranie ďalších motívov" a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením klávesu Tab môžete prehľadávať šablóny a motívy. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 4. Šablónu vyberiete a otvoríte stlačením klávesu Enter. Prezentácia sa otvorí v normálnom zobrazení.

 5. S moderátorom, skontrolujte, či je zapnutý režim vyhľadávania. Do textového poľa názov stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, kým sa "Panel so snímkami" a potom stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Centrum zástupný." Úprava zástupného symbolu, stlačte kláves Enter a zadajte požadovaný text.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×