Vytvorenie pomenovanej množiny v zostave kontingenčnej tabuľky OLAP

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri práci s kontingenčnou tabuľkou s technológiou Online Analytical Processing (OLAP) v Exceli môžete vytvoriť pomenované množiny. Ide o flexibilnú funkciu, ktorú možno použiť na:

 • zoskupenie bežných množín položiek, ktoré môžete opätovne používať, aj keď sa tieto množiny nenachádzajú v údajoch,

 • kombináciu položiek z rôznych hierarchií tak, ako to nebolo možné v predchádzajúcich verziách Excelu, často nazývaných aj asymetrické zostavy,

 • vytvorenie pomenovanej množiny pomocou vlastného jazyka Multidimensional Expressions (MDX), jazyka dotazu pre databázy OLAP, ktorý poskytuje syntax výpočtov podobnú vzorcom hárkov.

Ak si nie ste oboznámení s jazykom dotazu MDX, môžete vytvoriť pomenovanej množiny založenej na položkách riadkov alebo stĺpcov zostavy kontingenčnej tabuľky. Ďalšie informácie o jazyk MDX dotazu nájdete v téme Dotazovanie viacrozmerných údajov.

Ak máte skúsenosti s jazykom dotazu MDX, jazyk MDX môžete použiť na vytvorenie alebo úpravu pomenovanej množiny.

Vytvorenie pomenovanej množiny založenej na položkách riadkov alebo stĺpcov

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky OLAP.

 2. Na karte analyzovať kliknite na položku polia, položky a množiny > Vytvoriť množinu na základe položiek riadka alebo Vytvoriť množinu na základe položiek stĺpca.

  Polia, položky a množiny

 3. Do poľa názov zadajte názov, ktorý chcete použiť pre súbor.

 4. Ak chcete vybrať riadky, ktoré majú byť zahrnuté do pomenovanej množiny, vykonajte niektoré z týchto krokov:

  • Ak chcete odstrániť riadok, kliknite vľavo od riadka, ktorý chcete vybrať, a kliknite na položku Odstrániť riadok.

  • Ak chcete pridať nový riadok, kliknite vľavo od riadka, ktorý chcete pridať nový riadok a kliknite na položku Pridať riadok.

  • Ak chcete vytvoriť kópiu položky, kliknite vľavo od riadka, ktorý chcete kopírovať, a kliknite na položku Kopírovať riadok.

  • Ak chcete premiestniť položku, kliknite vľavo od riadka, ktorý chcete premiestniť a pomocou šípok nahor a nadol .

 5. Položky z rôznych úrovní sa zobrazujú v hierarchii v samostatných poliach a pomenovaná množina nahradí aktuálne polia v oblasti riadkov alebo stĺpcov.

  • Ak chcete zobraziť tieto položky v rovnakom poli ako ostatné položky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky z rôznych úrovní v samostatných poliach .

  • Ak chcete zachovať aktuálne polia zobrazené v oblasti riadka alebo stĺpca, zrušte začiarknutie políčka nahradiť polí v súčasnosti v oblasti riadka pomocou novej množiny alebo nahradenie polí v súčasnosti v oblasti stĺpca pomocou novej množiny poľa. Súbor sa nezobrazia v kontingenčnej tabuľke, po kliknutí na tlačidlo OK, ale bude k dispozícii v Zozname polí kontingenčnej tabuľky.

 6. Kliknite na tlačidlo OK vytvorte pomenovanú množinu.

  Pamätajte, že na pomenované množiny nemožno použiť filtrovanie.

Vytvorenie pomenovanej množiny pomocou jazyka MDX

Dôležité:  Keď vytvárate pomenovanú množinu pomocou jazyka MDX alebo pomocou neho upravujete definíciu MDX existujúcej pomenovanej množiny, ďalšie úpravy sa môžu vykonať iba pomocou jazyka MDX.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky OLAP.

 2. Na karte analyzovať kliknite na položku polia, položky a množiny > Spravovať množiny.

  Polia, položky a množiny

 3. Kliknite na položky nové > vytvoriť množinu pomocou formátu MDX.

 4. Do poľa názov zadajte názov, ktorý chcete použiť pre súbor.

 5. Ak chcete pre pomenovanú množinu nastaviť definíciu MDX, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V dialógovom okne Nastavenie definície zadajte alebo prilepte skopírovanú definíciu MDX.

  • Na karte polia a položky vyberte položku Zoznam polí, ktoré chcete zahrnúť, a kliknite na tlačidlo Vložiť.

   Môžete tiež myšou presuňte položku zoznamu polí do poľa nastaviť definíciu alebo dvakrát kliknite na položku Zoznam polí.

   Dostupné položky zoznamu polí

   Položka zoznamu polí

   Príklady jazyka MDX vytvoreného pomocou kocky Adventure Works

   Dimenzia

   [Product]

   Hierarchia atribútov (vrátane všetkých členov)

   [Product].[Category]

   Úroveň hierarchie atribútov (nezahŕňa všetkých členov)

   [Product].[Category].[Category]

   Člen z hierarchie atribútov

   [Product].[Category].&[4]

   Hierarchia používateľov

   [Product].[Product Categories]

   Úroveň hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Člen z hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Miera

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Vypočítaná miera

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Pomenovaná množina

   [Core Product Group]

   Hodnota indikátora KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   Cieľ indikátora KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Stav indikátora KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Trend indikátora KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Vlastnosť člena z hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Vlastnosť člena z hierarchie atribútov

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Na karte funkcie vyberte z dostupných funkcií MDX, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Vložiť. MDX funkcie sú podporované služby Analysis Services, nezahŕňajú funkcie programu Excel VBA.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them and typing the names you want to use.

   Príklady funkcií MDX:

   ADDCALCULATEDMEMBERS («Nastavený»)
   AGGREGATE («Nastavenie» [, «Numerický výraz»])
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   NADRADENÝM («člen» «Úroveň»)
   NADRADENÝM («Člen», «Vzdialenosť»)
   PREDKOV («Člen», «Vzdialenosť»)
   PREDKOV («Člen», «Úroveň»)
   Podradených členov («Člen»)
   AVG («Nastavenie» [, «Numerický výraz»])
   OS («Numerický výraz»)
   BOTTOMNCOUNT («Nastavenie», «Count» [, «Numerický výraz»])
   BOTTOMPERCENT («Nastaviť», «Percento», «Numerický výraz»)
   BOTTOMSUM («Nastaviť», «Hodnotu» «Numerický výraz»)...

 6. Ak chcete otestovať novú definíciu MDX, kliknite na položku Testovať MDX.

  Položky z rôznych úrovní sa zobrazia v hierarchii v samostatných poliach, polia sa usporiadajú a duplicitné položky sa automaticky odstránia, pretože sa do množiny pridali funkcie HIERARCHIZE a DISTINCT, a pomenovaná množina nahradí aktuálne polia v oblasti riadkov alebo stĺpcov.

  • Ak chcete zobraziť tieto položky v rovnakom poli ako ostatné položky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky z rôznych úrovní v samostatných poliach .

  • Ak chcete zmeniť predvolenú hierarchiu a zachovať duplicitné položky, zrušte začiarknutie políčka automaticky Zoradiť a odstrániť duplicity z množiny .

  • Ak chcete zachovať aktuálne polia zobrazené v oblasti riadka alebo stĺpca, zrušte začiarknutie políčka nahradiť polí v súčasnosti v oblasti riadka pomocou novej množiny alebo nahradenie polí v súčasnosti v oblasti stĺpca pomocou novej množiny poľa. Súbor sa nezobrazia v kontingenčnej tabuľke, po kliknutí na tlačidlo OK, ale bude k dispozícii v Zozname polí kontingenčnej tabuľky.

  • Ak ste pripojení ku kocke SQL Server Analysis Services, vytvorí sa dynamická pomenovaná množina. Táto pomenovaná množina sa automaticky prepočíta pri každej aktualizácii.

   Ak chcete zabrániť prepočítavaniu pri každej aktualizácii pomenovanej množiny, zrušte začiarknutie políčka prepočítať množinu pri každej aktualizácii .

 7. Kliknite na tlačidlo OK vytvorte pomenovanú množinu.

Poznámka: Pamätajte, že na pomenované množiny nemožno použiť filtrovanie.

Úprava alebo odstránenie pomenovanej množiny

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky OLAP.

 2. Na karte analyzovať kliknite na položku polia, položky a množinya potom kliknite na položku Spravovať množiny.

  Polia, položky a množiny

 3. Vyberte množinu, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pomenovanú množinu upraviť, kliknite na položku Upraviťa potom vykonajte požadované zmeny.

  • Ak chcete pomenovanú množinu odstrániť, kliknite na položku odstrániťa kliknite na tlačidlo Áno potvrďte.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×