Vytvorenie pomenovanej množiny v zostave kontingenčnej tabuľky OLAP

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri práci s kontingenčnou tabuľkou s technológiou Online Analytical Processing (OLAP) v Exceli môžete vytvoriť pomenované množiny. Ide o flexibilnú funkciu, ktorú možno použiť na:

 • zoskupenie bežných množín položiek, ktoré môžete opätovne používať, aj keď sa tieto množiny nenachádzajú v údajoch,

 • kombináciu položiek z rôznych hierarchií tak, ako to nebolo možné v predchádzajúcich verziách Excelu, často nazývaných aj asymetrické zostavy,

 • vytvorenie pomenovanej množiny pomocou vlastného jazyka Multidimensional Expressions (MDX), jazyka dotazu pre databázy OLAP, ktorý poskytuje syntax výpočtov podobnú vzorcom hárkov.

Ak si nie ste oboznámení s jazykom dotazu MDX, môžete vytvoriť pomenovanej množiny založenej na položkách riadkov alebo stĺpcov zostavy kontingenčnej tabuľky. Ďalšie informácie o jazyk MDX dotazu nájdete v téme Dotazovanie viacrozmerných údajov.

Ak máte skúsenosti s jazykom dotazu MDX, jazyk MDX môžete použiť na vytvorenie alebo úpravu pomenovanej množiny.

Vytvorenie pomenovanej množiny založenej na položkách riadkov alebo stĺpcov

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky OLAP.

 2. Na karte Analyzovať kliknite na položky Polia, položky a množiny > Vytvoriť množinu na základe položiek riadka alebo Vytvoriť množinu na základe položiek stĺpca.

  Polia, položky a množiny

 3. Do poľa Názov množiny zadajte požadovaný názov množiny.

 4. Ak chcete vybrať riadky, ktoré majú byť zahrnuté do pomenovanej množiny, vykonajte niektoré z týchto krokov:

  • ak chcete odstrániť riadok, kliknite vľavo od riadka, ktorý chcete vybrať, a potom kliknite na položku Odstrániť riadok.

  • ak chcete pridať nový riadok, kliknite vľavo od riadka, pod ktorý chcete pridať nový riadok, a potom kliknite na položku Pridať riadok,

  • ak chcete vytvoriť kópiu položky, kliknite vľavo od riadka, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Kopírovať riadok,

  • ak chcete premiestniť položku, kliknite vľavo od riadka, ktorý chcete premiestniť, a potom použite šípky Nahor a Nadol.

 5. Položky z rôznych úrovní sa zobrazujú v hierarchii v samostatných poliach a pomenovaná množina nahradí aktuálne polia v oblasti riadkov alebo stĺpcov.

  • Ak chcete zobraziť tieto položky v rovnakom poli ako ostatné položky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky z rôznych úrovní v samostatných poliach.

  • Ak chcete aktuálne polia ponechať zobrazené v oblasti riadkov alebo stĺpcov, zrušte začiarknutie políčka Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti riadkov, novou množinou alebo políčka Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti stĺpcov, novou množinou. Množina sa nezobrazí v kontingenčnej tabuľke pri kliknutí na tlačidlo OK, bude však k dispozícii v zozname polí kontingenčnej tabuľky.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte pomenovanú množinu.

  Pamätajte, že na pomenované množiny nemožno použiť filtrovanie.

Vytvorenie pomenovanej množiny pomocou jazyka MDX

Dôležité:  Keď vytvárate pomenovanú množinu pomocou jazyka MDX alebo pomocou neho upravujete definíciu MDX existujúcej pomenovanej množiny, ďalšie úpravy sa môžu vykonať iba pomocou jazyka MDX.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky OLAP.

 2. Na karte Analyzovať kliknite na položky Polia, položky a množiny > Spravovať množiny.

  Polia, položky a množiny

 3. Kliknite na položky Nová > Vytvoriť množinu pomocou formátu MDX.

 4. Do poľa Názov množiny zadajte požadovaný názov množiny.

 5. Ak chcete pre pomenovanú množinu nastaviť definíciu MDX, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Do poľa Definícia množiny zadajte alebo prilepte skopírovanú definíciu MDX.

  • Na karte Polia a položky vyberte položku zoznamu polí, ktorú chcete zahrnúť, a potom kliknite na položku Vložiť.

   Položku zoznamu polí tiež môžete do poľa Definícia množiny presunúť myšou alebo na ňu dvakrát kliknúť.

   Dostupné položky zoznamu polí

   Položka zoznamu polí

   Príklady jazyka MDX vytvoreného pomocou kocky Adventure Works

   Dimenzia

   [Product]

   Hierarchia atribútov (vrátane všetkých členov)

   [Product].[Category]

   Úroveň hierarchie atribútov (nezahŕňa všetkých členov)

   [Product].[Category].[Category]

   Člen z hierarchie atribútov

   [Product].[Category].&[4]

   Hierarchia používateľov

   [Product].[Product Categories]

   Úroveň hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Člen z hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Miera

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Vypočítaná miera

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Pomenovaná množina

   [Core Product Group]

   Hodnota indikátora KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   Cieľ indikátora KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Stav indikátora KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Trend indikátora KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Vlastnosť člena z hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Vlastnosť člena z hierarchie atribútov

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Na karte Funkcie vyberte z dostupných funkcií MDX tie, ktoré chcete použiť, a kliknite na položku Vložiť. Funkcie MDX sú podporované službami Analysis Services. Nezahŕňajú excelové funkcie VBA.

   Argumenty funkcií sú umiestnené medzi znakmi dvojitej šípky (<< >>). Zástupné argumenty môžete nahradiť tak, že na ne kliknete a zadáte požadované názvy.

   Príklady funkcií MDX:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Množina» )
   AGGREGATE( «Množina»[, «Číselný výraz»] )
   «Úroveň».ALLMEMBERS
   «Hierarchia».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Člen» «Úroveň» )
   ANCESTOR( «Člen», «Vzdialenosť» )
   ANCESTORS( «Člen», «Vzdialenosť» )
   ANCESTORS( «Člen», «Úroveň» )
   ASCENDANTS( «Člen» )
   AVG( «Množina»[, «Číselný výraz»] )
   AXIS( «Číselný výraz» )
   BOTTOMNCOUNT( «Množina», «Počet»[, «Číselný výraz»] )
   BOTTOMPERCENT( «Množina», «Percento», «Číselný výraz» )
   BOTTOMSUM( «Množina», «Hodnota», «Číselný výraz» ) …

 6. Ak chcete otestovať novú definíciu jazyka MDX, kliknite na položku Testovať MDX.

  Položky z rôznych úrovní sa zobrazia v hierarchii v samostatných poliach, polia sa usporiadajú a duplicitné položky sa automaticky odstránia, pretože sa do množiny pridali funkcie HIERARCHIZE a DISTINCT, a pomenovaná množina nahradí aktuálne polia v oblasti riadkov alebo stĺpcov.

  • Ak chcete zobraziť tieto položky v rovnakom poli ako ostatné položky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky z rôznych úrovní v samostatných poliach.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú hierarchiu a zachovať duplicitné položky, zrušte začiarknutie políčka Automaticky zoradiť a odstrániť duplicity z množiny.

  • Ak chcete aktuálne polia ponechať zobrazené v oblasti riadkov alebo stĺpcov, zrušte začiarknutie políčka Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti riadkov, novou množinou alebo políčka Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti stĺpcov, novou množinou. Množina sa nezobrazí v kontingenčnej tabuľke pri kliknutí na tlačidlo OK, bude však k dispozícii v zozname polí kontingenčnej tabuľky.

  • Ak ste pripojení ku kocke SQL Server Analysis Services, vytvorí sa dynamická pomenovaná množina. Táto pomenovaná množina sa automaticky prepočíta pri každej aktualizácii.

   Ak chcete zabrániť prepočítavaniu pomenovanej množiny pri každej aktualizácii, zrušte začiarknutie políčka Prepočítať množinu pri každej aktualizácii.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte pomenovanú množinu.

Poznámka: Pamätajte, že na pomenované množiny nemožno použiť filtrovanie.

Úprava alebo odstránenie pomenovanej množiny

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky OLAP.

 2. Na karte Analyzovať kliknite na položku Polia, položky a množiny a potom kliknite na položku Spravovať množiny.

  Polia, položky a množiny

 3. Vyberte množinu, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • ak chcete pomenovanú množinu upraviť, kliknite na položku Upraviť a potom vykonajte požadované zmeny,

  • ak chcete pomenovanú množinu odstrániť, kliknite na položku Odstrániť a potom potvrďte výber kliknutím na položku Áno.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×