Vytvorenie pomenovanej množiny v kontingenčnej tabuľky OLAP

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri práci s Online Analytical Processing OLAP kontingenčnej tabuľky programu Excel, môžete vytvoriť pomenovaných zoskupení, flexibilné funkcie, ktoré môžete použiť na:

 • zoskupenie bežných množín položiek, ktoré môžete opätovne používať, aj keď sa tieto množiny nenachádzajú v údajoch,

 • kombináciu položiek z rozličných hierarchií tak, ako to nebolo možné v predchádzajúcich verziách programu Excel, často nazývanú aj asymetrické zostavy,

 • vytvorenie pomenovanej množiny pomocou vlastného jazyka MDX (Multidimensional Expressions), jazyka dotazu pre databázy OLAP, ktorý poskytuje syntax výpočtov totožnú so vzorcami pracovných hárkov.

Ak nie ste oboznámení s jazykom dotazu multidimenzionálnych výrazov (MDX), môžete vytvoriť pomenovanej množiny, ktorá vychádza z položky v riadkoch alebo stĺpcoch svojej kontingenčnej tabuľky. Ďalšie informácie o jazyk MDX dotazu nájdete v téme Dotazovanie viacrozmerných údajov.

Ak nemáte skúsenosti s jazykom dotazu MDX, jazyk MDX môžete použiť na vytvorenie alebo úpravu pomenovanej množiny.

Čo chcete urobiť?

Vytvoriť pomenovanú množinu založenú na položkách riadkov alebo stĺpcov

Vytvorenie pomenovanej množiny pomocou jazyka MDX

Upraviť alebo odstrániť pomenovanú množinu

Vytvorenie pomenovanej množiny založenej na položkách riadkov alebo stĺpcov

 1. Kliknite na položku kontingenčnej tabuľky OLAP, pre ktorú chcete vytvoriť pomenovanej množiny.

Zobrazí sa položka Nástroje pre kontingenčné tabuľky a pridajú sa karty Možnosti a Návrh.

 1. Na karte Možnosti v skupine výpočty kliknite na položku polia, položky; a množiny, a potom kliknite na položku Vytvoriť množinu na základe položiek riadka alebo Vytvoriť množinu na základe položiek stĺpca.

Nástroje pre kontingenčné tabuľky: skupina Výpočty na karte Možnosti

Zobrazí sa dialógové okno Nová množina. V prípade potreby môžete zmeniť veľkosť tohto dialógového okna pomocou presunu rukoväte do ľavého dolného rohu dialógového okna.

 1. Do poľa Názov množiny zadajte názov, ktorý chcete používať pre množinu.

 2. Ak chcete určiť riadky, ktoré chcete, aby sa zahrnuli do pomenovanej množiny, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť riadok zo zoznamu položiek, kliknite na oblasť vľavo od riadka, ktorý chcete vybrať a potom kliknite na položku Odstrániť riadok.

  • Ak chcete do zoznamu položiek pridať nový riadok, kliknite na oblasť vľavo pod riadkom, pod ktorým chcete pridať nový riadok, a potom kliknite na položku Pridať riadok.

  • Ak chcete vytvoriť kópiu položky, kliknite na oblasť vľavo od riadka, ktorého kópiu chcete vytvoriť, a potom kliknite na položku Kopírovať riadok.

  • Ak chcete položku presunúť do iného umiestnenia, kliknite na oblasť vľavo do riadka, ktorý chcete presunúť, a potom ho presuňte na požadované umiestnenie pomocou šípok Nahor a Nadol.

 3. Podľa predvoleného nastavenia sa položky z rozličných úrovní zobrazia v hierarchii v samostatných poliach a pomenované množiny nahradia aktuálne polia v oblasti riadkov alebo stĺpcov.

  • Ak chcete zobraziť tie položky, ktoré sa nachádzajú v rovnakých poliach ako iné položky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky z rôznych úrovní v samostatných poliach.

  • Ak chcete, aby sa zachovali aktuálne polia zobrazené v oblasti riadkov alebo stĺpcov, zrušte začiarknutie políčka Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti riadkov, novou množinou alebo Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti stĺpcov, novou množinou. Keď kliknete na tlačidlo OK, množina sa nezobrazí v kontingenčnej tabuľke, bude však k dispozícii v okne Zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte pomenovanú množinu.

  Poznámka: 

 5. Ak chcete vrátiť späť všetky akcie, ktoré ste vykonali po zatvorení dialógového okna, na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Späť.

 6. V prípade pomenovaných množín nie je možné používať žiadny typ filtrovania.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pomenovanej množiny pomocou jazyka MDX

Dôležité: Keď vytvárate pomenovanú množinu pomocou jazyka MDX alebo pomocou neho upravujete definíciu MDX existujúcej pomenovanej množiny, ďalšie úpravy sa môžu vykonať iba pomocou jazyka MDX.

 1. Kliknite na položku kontingenčnej tabuľky OLAP, pre ktorú chcete vytvoriť vlastný pomenovanej množiny.

 2. Na karte Možnosti v skupine výpočty kliknite na položku polia, položky; a množiny, a potom kliknite na položku Spravovať množiny.

Nástroje pre kontingenčné tabuľky: skupina Výpočty na karte Možnosti

Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie množiny. V prípade potreby môžete zmeniť veľkosť tohto dialógového okna pomocou presunu rukoväte do ľavého dolného rohu dialógového okna.

 1. Kliknite na položku Nová a potom kliknite na položku Vytvoriť množinu pomocou formátu MDX.

 2. Do poľa Názov množiny zadajte názov, ktorý chcete používať pre množinu.

 3. Ak chcete pre pomenovanú množinu nastaviť definíciu MDX, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Do poľa Definícia množiny zadajte alebo prilepte skopírovanú definíciu MDX.

  • Na karte Polia a položky vyberte položku zoznamu polí, ktorú chcete, aby sa zahrnula, a potom kliknite na položku Vložiť.

   Položku zoznamu polí tiež môžete presunúť do poľa Definícia množiny alebo dvakrát kliknúť na položku zoznamu polí.

   Dostupné položky zoznamu polí

   Položka zoznamu polí

   Príklady jazyka MDX vytvoreného pomocou kocky Adventure Works

   Dimenzia

   [Product]

   Hierarchia atribútov (vrátane všetkých členov)

   [Product].[Category]

   Úroveň hierarchie atribútov (nezahŕňa všetkých členov)

   [Product].[Category].[Category]

   Člen z hierarchie atribútov

   [Product].[Category].&[4]

   Hierarchia používateľov

   [Product].[Product Categories]

   Úroveň hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Člen z hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Meranie

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Vypočítavaná miera

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Pomenovaná množina

   [Core Product Group]

   Hodnota indikátora KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   Cieľ indikátora KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Stav indikátora KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Trend indikátora KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Vlastnosť člena z hierarchie používateľov

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Vlastnosť člena z hierarchie atribútov

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Na karte Funkcie vyberte aspoň jednu funkciu z dostupných funkcií MDX, ktoré chcete používať, a potom kliknite na položku Vložiť. Funkcie MDX sú podporované službami Analysis Services. Nezahŕňajú funkcie VBA.

   Argumenty funkcií sú umiestnené medzi znakmi plochej šípky (<< >>). Argumenty zástupných symbolov môžete nahradiť pomocou kliknutia na ne a zadaním požadovaných platných názvov.

   Príklady funkcií MDX

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Množina» )
   AGGREGATE( «Množina»[, «Číselný výraz»] )
   «Úroveň».ALLMEMBERS
   «Hierarchia».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Člen» «Úroveň» )
   ANCESTOR( «Člen», «Vzdialenosť» )
   ANCESTORS( «Člen», «Vzdialenosť» )
   ANCESTORS( «Člen», «Úroveň» )
   ASCENDANTS( «Člen» )
   AVG( «Množina»[, «Číselný výraz»] )
   AXIS( «Číselný výraz» )
   BOTTOMNCOUNT( «Množina», «Počet»[, «Číselný výraz»] )
   BOTTOMPERCENT( «Množina», «Percento», «Číselný výraz» )
   BOTTOMSUM( «Množina», «Hodnota», «Číselný výraz» ) …

 4. Ak chcete otestovať novú definíciu MDX, kliknite na položku Testovať MDX.

 5. Podľa predvoleného nastavenia sa položky z rozličných úrovní zobrazia v hierarchii v samostatných poliach, polia sa usporiadajú a duplicitné položky sa automaticky odstránia (pretože sa do množiny pridali funkcie HIERARCHIZE a DISTINCT) a pomenované množiny nahradia aktuálne polia v oblasti riadkov alebo stĺpcov.

  • Ak chcete zobraziť tie položky, ktoré sa nachádzajú v rovnakých poliach ako iné položky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky z rôznych úrovní v samostatných poliach.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú hierarchiu a uchovať duplicitné položky, zrušte začiarknutie políčka Automaticky zoradiť a odstrániť duplicity z množiny.

  • Ak chcete, aby sa zachovali aktuálne polia zobrazené v oblasti riadkov alebo stĺpcov, zrušte začiarknutie políčka Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti riadkov, novou množinou alebo Nahradiť polia, ktoré sa aktuálne nachádzajú v oblasti stĺpcov, novou množinou. Keď kliknete na tlačidlo OK, množina sa nezobrazí v kontingenčnej tabuľke, bude však k dispozícii v okne Zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

 6. Ak ste pripojení ku kocke SQL Server 2008 Analysis Services, podľa predvoleného nastavenia sa vytvorí dynamická pomenovaná množina. Pomocou toho sa pomenovaná množina automaticky prepočíta pri každej aktualizácii.

  • Ak chcete zabrániť prepočítaniu pomenovanej množiny pri každej aktualizácii, zrušte začiarknutie políčka Prepočítať množinu pri každej aktualizácii.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte pomenovanú množinu.

  Poznámka: 

 8. Ak chcete vrátiť späť všetky akcie, ktoré ste vykonali po zatvorení dialógového okna, na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Späť.

 9. V prípade pomenovaných množín nie je možné používať žiadny typ filtrovania.

Na začiatok stránky

Úprava alebo odstránenie pomenovanej množiny

 1. Kliknite na položku kontingenčnej tabuľky OLAP, ktorá obsahuje pomenovanú množinu, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 2. Na karte Možnosti v skupine výpočty kliknite na položku polia, položky; a množiny, a potom kliknite na položku Spravovať množiny.

Nástroje pre kontingenčné tabuľky: skupina Výpočty na karte Možnosti

Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie množiny. V prípade potreby môžete zmeniť veľkosť tohto dialógového okna pomocou presunu rukoväte do ľavého dolného rohu dialógového okna.

 1. Vyberte množinu, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete upraviť vybratú pomenovanú množinu, kliknite na položku Upraviť a potom vykonajte požadované zmeny.

  • Ak chcete odstrániť vybratú pomenovanú skupinu, kliknite na položku Odstrániť a potom to potvrďte kliknutím na položku Áno.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×