Vytvorenie podrobného sieťového diagramu v programe Visio, ktorý je prepojený s externými údajmi

Vytvorenie podrobného sieťového diagramu pomocou visia je účinný spôsob, ako navrhnúť a dokumentovať počítačovú sieť, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

DomainExplorer-BP-konfigurácia-2-2

Pomocou šablóny podrobného sieťového diagramu a funkcií prepojenia údajov môžete vytvoriť diagram, ktorý znázorňuje, ako je zariadenie logicky alebo fyzicky pripojené, pridajte počiatočné údaje, aby ste mohli identifikovať každý tvar, a potom importovať a prepojiť externé údaje s vašimi sieťovými tvarmi.

Poznámka: Šablóna podrobného sieťového diagramu je zahrnutá v programe Visio Professional a Premium, nie však v štandarde Visio.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie sieťového diagramu

Importovanie externých údajov o zariadeniach do kresby

Pridanie počiatočných údajov na identifikáciu tvarov zariadení

Automatické prepojenie externých údajov s tvarmi siete

Vytvorenie sieťového diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku novéa potom v časti Kategórie šablónkliknite na položku sieť.

 3. Dvakrát kliknite na položku podrobný sieťový diagram.

 4. Zo siete a periférnych zariadenípresuňte na stránku kresby presunutím kruhovej siete alebo tvaru siete Ethernet .

 5. V časti počítače a monitory alebo siete a periférnezariadenia presuňte tvary zariadenia na stránku kresby.

 6. Priložte zariadenia k tvaru krúžkovej siete alebo ethernetového tvaru pomocou vstavaných spojníc tvaru:

  1. Kliknite na tvar Telefónna sieť alebo Ethernet.

  2. Umiestnite ukazovateľ na ovládací manipulátor Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec . Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, presuňte ho na bod pripojenia v niektorom z tvarov zariadenia.

   Keď je tvar zariadenia správne pripojený k tvaru krúžkovej siete alebo ethernetového , bod pripojenia sa zmení na červenú, čo znamená, že je prilepený.

   Tip: Ak chcete skryť nepoužitú spojnicu, presunutím ovládacej rukoväti Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec späť do tvaru krúžková sieť alebo Ethernet .

 7. Pridanie legendy do sieťového diagramu:

  1. Zo siete a periférnych zariadenípresuňte tvar legendy na stránku kresby.

  2. Ak chcete nakonfigurovať tvar legendy , kliknite pravým tlačidlom myši na tvar legendy a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Konfigurovať legendu .

  3. Ak chcete upraviť text v tvare legendy , dvakrát kliknite na text, ktorý chcete zmeniť, a potom zadajte.

 8. Ak chcete pridať text do tvaru siete, kliknite na tvar a zadajte. Ak chcete premiestniť text, presuňte rukoväť ovládacieho prvku Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec .

Na začiatok stránky

Importovanie externých údajov o zariadeniach do kresby

 1. Na karte údaje kliknite na položku prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu Výber údajov vyberte typ zdroja údajov, ktorý chcete použiť (napríklad zošit programu Excel alebo databázu SQL).

 3. Dokončite zvyšok sprievodcu.

  Poznámka: Ak na prvej strane sprievodcu vyberiete inú možnosť ako excelový zošit, Accessovú databázu alebo zoznam SharePointu, môžete sa dočasne presmerovať na Sprievodcu pripojením údajov v priebehu dokončenia Sprievodcu výberom údajov.

Po kliknutí na položku Dokončiť na poslednej strane sprievodcu výberom údajov sa zobrazí okno externé údaje s importovanými údajmi zobrazenými v mriežke.

Poznámka: Údaje, ktoré sa zobrazia v okne externé údaje , sú snímkami zdrojových údajov v čase importu. Tieto údaje je možné obnoviť, keď sa údaje v zdroji údajov zmenia. Zdroj údajov však nie je možné aktualizovať zmenou údajov v kresbe.

Na začiatok stránky

Pridanie počiatočných údajov na identifikáciu tvarov zariadení

Skôr ako budete môcť automaticky prepojiť importované údaje s vašimi sieťovými tvarmi, je potrebné pridať do tvarov informácie, ktoré jednoznačne identifikujú každú z nich. Ak napríklad do každého tvaru pridáte číslo aktíva a v zdroji údajov je stĺpec pre čísla aktív, Visio môže toto číslo použiť na zhodu s riadkami v tabuľke s príslušnými tvarmi v diagrame.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar siete v kresbe, ukážte na položku údaje v kontextovej ponuke a potom kliknite na položku údaje tvaru.

 2. V okne údaje tvaru zadajte do príslušného poľa číslo aktíva alebo iný jedinečný identifikátor zo zdroja údajov.

  Po spustení Sprievodcu automatickým prepojením môžete určiť, ktorý stĺpec v zdroji údajov sa zhoduje s poľom v údajoch tvaru.

 3. Stlačením klávesu ENTER potvrďte údaje.

Zopakujte tieto kroky pre každý tvar, ktorý chcete prepojiť s údajmi.

Na začiatok stránky

Automatické prepojenie externých údajov s tvarmi siete

 1. Na karte údaje kliknite na položku automaticky prepojiť.

 2. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi automatickým prepojením .

Vaše údaje sa zobrazia v tvaroch.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×