Vytvorenie plánu a pridanie segmentov v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie plánu a pridanie segmentov v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Microsoft Planner môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytvorenie plánov, Pridanie ľudí do plánov a pridanie segmentov na zoradenie úloh. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Plánovač, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa Plánovač používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Plánovač.

Obsah tohto článku

Vytvorenie plánu

 1. Po prihlásení do Plánovač sa zameranie nachádza v zobrazení centra plannera a čítačka obrazovky oznámi názov a dôvernosť prvého plánu v zozname. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "New Plan" (nový plán), a stlačte kláves ENTER. Počujete: dialógové okno nový plán.

 2. Zadajte názov plánu.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať plán do existujúcej skupiny služieb Office 365, stlačte kláves Tab. Počujete: "pridať do existujúcej skupiny služieb Office 365." Stlačte kláves ENTER a pokračujte krokom 4.

  • Ak chcete vytvoriť novú skupinu s plánom, pokračujte krokom 6.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve názov prvej skupiny v zozname, a pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prehľadávajte zoznam. Stlačením medzerníka vyberte aktuálnu skupinu.

  Tip: Ak chcete pred prehľadávaním filtrovať zoznam skupín, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Group Search box" (skupinové vyhľadávacie pole), a zadajte aspoň časť názvu skupiny, ktorú chcete. Potom stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete k výsledkom vyhľadávania, a vyhľadajte požadovaný kláves so šípkami nadol a nahor.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "vyberte skupinu, tlačidlo", a stlačte kláves ENTER.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Create Plan, button" (vytvoriť plán, tlačidlo), a stlačte kláves ENTER. Po dokončení vytvárania plánu Plánovač sa zameranie nachádza v zobrazení panela a ozve sa: "zadajte názov úlohy." Ďalšie informácie o vytváraní úloh nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie a aktualizáciu úloh v planneri.

Odstránenie plánu

Poznámka: Musíte byť vlastníkom plánu, aby ste ho mohli odstrániť.

 1. Po prihlásení do Plánovač sa zameranie nachádza v zobrazení centra plannera a čítačka obrazovky oznámi názov a dôvernosť prvého plánu v zozname. Stláčajte kláves TAB, kým nenájdete plán, ktorý chcete odstrániť, a stlačte kláves ENTER. Zameranie sa presunie na zobrazenie tabule.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "more, button" (ďalšie, tlačidlo), a stlačte kláves ENTER.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Plan Settings" (nastavenie plánu), a stlačte kláves ENTER.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "odstrániť tento plán, tlačidlo", a stlačte kláves ENTER.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "nezačiarknuté, chápem, že tento plán a všetky jeho úlohy sa natrvalo odstránia" a stlačte medzerník.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Delete, button" (odstrániť, tlačidlo), a stlačte kláves ENTER. Zameranie sa vráti do zobrazenia centra plannera .

Pridanie ľudí do plánu

Každý člen, ktorému pridáte, dostane e-mailové oznámenie, ktoré boli pridané do vášho plánu.

 1. Po prihlásení do Plánovač sa zameranie nachádza v zobrazení centra plannera a čítačka obrazovky oznámi názov a dôvernosť prvého plánu v zozname. Stláčajte kláves TAB, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať, a stlačte kláves ENTER. Zameranie sa presunie na zobrazenie tabule.

  Poznámka: Ak požadovaný plán nenájdete v zozname, môžete ho zmeniť tak, aby zobrazoval všetky plány namiesto len nedávno otvorených plánov. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve hlásenie "všetky plány na karte plány" alebo "naposledy použité plány na karte", v závislosti od toho, ktorú chcete použiť, a stlačte kláves ENTER.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "členovia plánu", a stlačte kláves ENTER. Počujete: "upraviteľné rozbaľovacie pole."

 3. Zadajte meno osoby, ktorú chcete pridať. Keď prestanete písať na chvíľu, čítačka obrazovky oznámi prvý zodpovedajúci názov a počet zhôd. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nenájdete správnu osobu, a potom ich pridajte stlačením klávesu ENTER.

 4. Ak chcete pridať ďalších ľudí, zopakujte krok 3. Ak nie, stlačením klávesu ESC sa vráťte na panel.

Pridanie segmentov do plánu

Úlohy môžete zoradiť do segmentov, aby ste mohli preniknúť do fáz, typov práce, oddelení alebo čo najviac vyhovuje vášmu plánu.

 1. Po prihlásení do Plánovač sa zameranie nachádza v zobrazení centra plannera a čítačka obrazovky oznámi názov a dôvernosť prvého plánu v zozname. Stláčajte kláves TAB, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať, a stlačte kláves ENTER. Zameranie sa presunie na zobrazenie tabule.

 2. Ak chcete skontrolovať, či panel zobrazuje segmenty, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve hlásenie "Zoskupiť podľa, aktuálne zoskupenie je podľa sektora." Ak sa použije niektoré iné zoskupenie, stlačením klávesu Enter otvorte ponuku, stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým sa neozve "Bucket" (vedierko), a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Add New Bucket" (Pridať nový vedierko), a stlačte kláves ENTER.

 4. Zadajte názov nového vedra a stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vytvorenie a aktualizácia úloh v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v Planneri

Klávesové skratky v Microsoft Planneri

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Microsoft Planneri

Použite Planner pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na vytvorenie plánov, Pridanie ľudí do plánov a pridanie segmentov na zoradenie úloh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Vytvorenie plánu

 1. V zobrazení húb plannera ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo nový plán, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov plánu.

 3. PoTiahnite prstom doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo vytvoriť , a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. PoTiahnite prstom doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo Preskočiť , a dvakrát ťuknite na obrazovku. Vytvorí sa plán a zameranie sa presunie do zobrazenia plánu.

Odstránenie plánu

Plán nie je možné odstrániť pomocou Planner pre iOS. Ak potrebujete odstrániť plán, použite webovú aplikáciu Plánovač. Ďalšie informácie nájdete v časti odstránenie plánu v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie plánu a pridanie segmentov v planneri.

Pridanie ľudí do plánu

Každý člen, ktorému pridáte, dostane e-mailové oznámenie, ktoré boli pridané do vášho plánu.

 1. V zobrazení rozbočovač plannera ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi názov prvého plánu. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie plánu.

  Poznámka: Ak sa požadovaný plán v zozname nenachádza, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Zobraziť všetky plány", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Do vyhľadávacieho poľa môžete zadať názov plánu alebo potiahnite prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý plán.

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Plan Options" (možnosti plánu), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "members" (členovia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add members" (pridať členov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte meno osoby, ktorú chcete pridať pomocou klávesnice na obrazovke. Plánovač uvádza výsledky vyhľadávania pod vyhľadávacím poľom.

 6. Posúvajte prst po hornej polovici obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi niektorý z výsledkov hľadania, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete správnu osobu medzi výsledkami hľadania, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa meno osoby, za ním nasleduje text "Added" (pridaný).

 7. PoTiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vráťte do zobrazenia členovia . Počujete: "Close" (skončiť).

 8. Ak chcete pridať ďalších ľudí, zopakujte kroky 4-7. Ak nie, dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vráťte do zobrazenia plán.

Pridanie segmentov do plánu

Úlohy môžete zoradiť do segmentov, aby ste mohli preniknúť do fáz, typov práce, oddelení alebo čo najviac vyhovuje vášmu plánu.

 1. V zobrazení rozbočovač plannera ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi názov prvého plánu. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie plánu.

  Poznámka: Ak sa požadovaný plán v zozname nenachádza, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Zobraziť všetky plány", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Do vyhľadávacieho poľa môžete zadať názov plánu alebo potiahnite prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý plán.

 2. Ak chcete zabezpečiť, aby Zobrazenie plánu zobrazovalo segmenty, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Group by" (zoskupiť podľa), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Bucket" (vedierko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add New Bucket" (Pridať nový vedierko), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov nového vedra. Ak chcete dokončiť, prejdite na tlačidlo Hotovo v pravom dolnom rohu klávesnice na obrazovke.

Pozrite tiež

Vytvorenie a aktualizácia úloh v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v Planneri

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Microsoft Planneri

Pomocou Planner pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, môžete vytvoriť plány, pridať ľudí do plánov a pridať do nich segmenty na zoradenie úloh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Vytvorenie plánu

 1. V zobrazení húb plannera ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo vytvoriť nový plán, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov plánu.

 3. PoTiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvoríte klávesnicu na obrazovke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo vytvoriť , a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. PoTiahnite prstom doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo Preskočiť , a dvakrát ťuknite na obrazovku. Vytvorí sa plán a zameranie sa presunie do zobrazenia plánu.

Odstránenie plánu

Plán nie je možné odstrániť pomocou Planner pre Android. Ak potrebujete odstrániť plán, použite webovú aplikáciu Plánovač. Ďalšie informácie nájdete v časti odstránenie plánu v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie plánu a pridanie segmentov v planneri.

Pridanie ľudí do plánu

Každý člen, ktorému pridáte, dostane e-mailové oznámenie, ktoré boli pridané do vášho plánu.

 1. V zobrazení rozbočovač plannera ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi názov prvého plánu. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie plánu.

  Poznámka: Ak sa požadovaný plán v zozname nenachádza, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Zobraziť všetky plány", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Do vyhľadávacieho poľa môžete zadať názov plánu alebo potiahnite prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý plán.

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "more options button" (tlačidlo Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "members" (členovia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add members" (pridať členov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte meno osoby, ktorú chcete pridať pomocou klávesnice na obrazovke. Plánovač uvádza výsledky vyhľadávania pod vyhľadávacím poľom. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete správnu osobu medzi výsledkami hľadania, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. PoTiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvoríte klávesnicu na obrazovke, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite do zobrazenia členovia .

 7. Ak chcete pridať ďalších ľudí, dvakrát ťuknite na obrazovku a zopakujte kroky 5-6. Ak nie, potiahnite prstom nadol a potom doľava, čím sa vrátite do zobrazenia plán.

Pridanie segmentov do plánu

Úlohy môžete zoradiť do segmentov, aby ste mohli preniknúť do fáz, typov práce, oddelení alebo čo najviac vyhovuje vášmu plánu.

 1. V zobrazení rozbočovač plannera ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi názov prvého plánu. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie plánu.

  Poznámka: Ak sa požadovaný plán v zozname nenachádza, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Zobraziť všetky plány", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Do vyhľadávacieho poľa môžete zadať názov plánu alebo potiahnite prstom doprava, kým nenájdete plán, s ktorým chcete pracovať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý plán.

 2. Ak chcete zabezpečiť, aby Zobrazenie plánu zobrazovalo segmenty, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Sort by" (Zoradiť podľa), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "buckets" (vedierka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. PoTiahnite prstom doľava tromi prstami, kým sa neozve "Add a New Bucket" (Pridať nový vedierko), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov nového vedra. Ak chcete dokončiť, prejdite na tlačidlo Hotovo v pravom dolnom rohu klávesnice na obrazovke.

Pozrite tiež

Vytvorenie a aktualizácia úloh v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v Planneri

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Microsoft Planneri

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×