Vytvorenie Paretovho grafu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pareto alebo triedený histogram obsahuje stĺpce zoradené v zostupnom poradí a riadok predstavujúci celkový kumulatívny percentuálny podiel. Pareto grafy zvýraznite najväčších faktorov v množine údajov a sa považujú za jeden sedem základných nástrojov riadenia kvality, ako je jednoduché, ak chcete zobraziť najčastejšie problémy alebo otázky.

Príklad Paretovho grafu

Vytvorenie Paretovho grafu

 1. Vyberte údaje. Zvyčajne sa vyberá jeden stĺpec obsahujúci text (kategórie) a jeden stĺpec s číselnými údajmi. Paretov graf zoskupí rovnaké kategórie a sčíta príslušné čísla.

  Údaje použité na vytvorenie ukážky Paretovho grafu
  Údaje použité na vytvorenie vzorového grafu vyššie

  Ak vyberiete dva číselné stĺpce namiesto jedného stĺpca čísel a jedného stĺpca s príslušnými textovými kategóriami, Excel zobrazí vaše údaje v grafe v rozsahoch, rovnako ako v histograme. Potom môžete tieto rozsahy upraviť.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Vložiť štatistický graf a v časti Histogram vyberte položku Paretov graf.

  Obrázok znázorňujúci Paretov graf, ku ktorému sa pristupuje z karty Vložiť

  Na vytvorenie Paretovho grafu môžete použiť aj kartu Všetky grafy, ktorá sa sprístupní po kliknutí na položku Odporúčané grafy. (Kliknite na položky Vložiť > Odporúčané grafy > Všetky grafy.

Tip: Pomocou kariet Návrh a Formát môžete prispôsobiť vzhľad grafu. Ak sa tieto karty nezobrazujú, kliknutím na ľubovoľné miesto v Paretovom grafe pridáte na pás s nástrojmi kartu Nástroje pre grafy.

Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

Konfigurácia rozsahov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vodorovnú os grafu a na položky > Formátovať os >Možnosti osi.

  Príkaz Formátovať os v kontextovej ponuke
 2. Pomocou nižšie uvedených informácií vyberte požadované možnosti na pracovnej table Formátovať os.

  Pracovná tabla Formátovať os

  Podľa kategórie    Toto je predvolené nastavenie, ak sú zakreslené údaje aj text. Kategórie textu sú zakreslené na vodorovnej osi a zobrazené v grafe v zostupnom poradí.

  Tip: Ak chcete spočítať výskyt textových reťazcov, pridajte stĺpec, doplňte doň hodnotu 1, potom zobrazte Paretov graf a nastavte rozsahy na možnosť Podľa kategórie.

  Automaticky    Toto je predvolené nastavenie pre Paretove grafy zakreslené len s jedným stĺpcom údajov. Šírka rozsahov sa vypočíta pomocou Scottovho pravidla normálneho rozdelenia.

  Šírka rozsahov    Pre číslo údajových bodov v každom rozsahu zadajte kladné desatinné číslo.

  Počet rozsahov    Zadajte počet rozsahov pre Paretov graf (vrátane pretečených a podtečených rozsahov). Šírka rozsahov sa upraví automaticky.

  Pretečený rozsah    Začiarknutím políčka vytvoríte rozsah pre všetky hodnoty vyššie ako je číslo v príslušnom poli. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa desatinné číslo.

  Podtečený rozsah    Začiarknutím políčka vytvoríte rozsah pre všetky hodnoty vyššie alebo rovné číslu, ktoré sa nachádza v príslušnom poli. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa desatinné číslo.

Vzorce používané na vytváranie histogramov v programe Excel 2016

Scottovo pravidlo normálneho rozloženia:   

Vzorec pre možnosť Automatický

Scottovo pravidlo normálneho rozloženia sa pokúsi minimalizovať chyby v odchýlkach Paretovho grafu v porovnaní s množinou údajov za predpokladu, že boli údaje distribuované bežným spôsobom.

Pretečený rozsah   

Vzorec možnosti Pretečený obsah

Podtečený rozsah   

Vzorec možnosti Podtečený obsah

Vytvorenie Paretovho grafu

 1. Vyberte údaje. Zvyčajne sa vyberá jeden stĺpec obsahujúci text (kategórie) a jeden stĺpec s číselnými údajmi. Paretov graf zoskupí rovnaké kategórie a sčíta príslušné čísla.

  Údaje použité na vytvorenie ukážky Paretovho grafu
  Údaje použité na vytvorenie vzorového grafu vyššie

  Ak vyberiete dva stĺpce čísel, skôr ako jedno z čísel a jednu z príslušných kategórií textu, program Excel bude grafu z údajov v rozsahov, rovnako ako histogram. Potom môžete upraviť tieto rozsahy. Podrobnosti nájdete na karte Windows"Konfigurácia rozsahov".

 2. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Ikona štatistického grafu (ikona štatistický graf) a v časti Histogram, kliknite na položku Paretov graf.

  Paretovho grafu na páse s nástrojmi

  Tip: Ak chcete prispôsobiť vzhľad grafu použite Graf návrh a Formát karty. Ak sa nezobrazuje na týchto kartách, kliknite na ľubovoľné miesto v Paretovho grafu zobrazte ich na páse s nástrojmi.

Tip: Ďalšie informácie o Paretovom grafe a o tom, ako pomáha vizualizovať štatistické údaje, sa dočítate v tomto blogovom príspevku týkajúcom sa histogramu, Paretovho grafu a škatuľového grafu od tímu Excelu. Možno budete mať záujem aj o ďalšie informácie o iných nových druhoch grafov, ktoré popisuje tento blogový príspevok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×