Vytvorenie P&ID alebo PFD

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

P&IDs a PFDs môžete rýchlo nakresliť presunutím tvarov technologického inžinierstva na stránku kresby, ich prepojením s "inteligentnými" plynovodmi a následným presúvaním súčastí, ako sú napríklad ventily a nástroje, na potrubia. Na identifikáciu súčastí v diagrame môžete vytvoriť inteligentné značky. Môžete pridať údaje do súčastí v diagramoch a vytvárať zoznamy zariadení, potrubí, ventilov a nástrojov. Pri úprave diagramov môžete jednoducho vytvárať nové zoznamy.

Môžete vytvoriť:

 • Diagramy potrubí a prístrojov

  P&IDs znázorňuje, ako je vybavenie priemyselného procesu prepojené systémom potrubí. V P&ID schematických schémach sa zobrazujú aj nástroje a ventily, ktoré monitorujú a upravujú tok materiálov prostredníctvom potrubí.

  A sample P&ID

 • Diagramy toku procesov

  PFDs znázorňuje, ako je vybavenie priemyselného procesu prepojené systémom potrubí. PFD je konceptuálnejší ako P&ID a zvyčajne obsahuje ďalšie komentáre, ktoré zobrazujú údaje.

  A sample PFD

Vytvorenie diagramu potrubí a prístrojov

 1. V programe Visio otvorte ľubovoľnú z nasledujúcich šablón:

  • Diagram potrubí a prístrojov

  • Diagram toku procesu

 2. V niektorom z kategórií zariadení presuňte tvary zariadenia na stránku kresby.

  V diagrame sa zobrazí Inteligentná značka číslo pre každú súčasť.

 3. Na pripojenie hlavného zariadenia použite Pipeline.

  1. Presuňte tvar potrubia z potrubných potrubí na stránku kresby a potom umiestnite jeden zo svojich koncových bodov do tvaru zariadenia. Potrubie môžete prepojiť s ľubovoľným bodom mimo tvaru zariadenia, a to aj v prípade, že tvar nemá tam žiadny bod pripojenia.

   Koncový bod potrubia sa zmení na zelenú, čím signalizuje, že je pripojený (prilepený) k tvaru zariadenia, a ak jeden bod pripojenia neexistuje, vytvorí sa bod pripojenia.

  2. Presuňte iný koncový bod do iného tvaru zariadenia.

  3. Ak chcete zmeniť vzhľad alebo Zobraziť smer toku potrubia, vyberte kanál a potom vyberte štýl z možnosti čiary na páse s nástrojmi (v časti skupina Štýly tvarov na karte domov ).

   Štýly ovládajú hrúbku čiary, smerových šípok a ďalších grafických symbolov označujúcich typ potrubia alebo čiary.

   Tip: Ak chcete nakresliť potrubia, môžete tiež použiť spojnicu Vzhľad tlačidla (umiestnenú na karte domov , skupina Nástroje ). Táto metóda je užitočná najmä v prípade, ak pracujete vo veľkých diagramoch, ktoré majú veľa pripojení. Kliknite na položku spojnica a potom na položku potrubia, kliknite na tvar kanála, ktorý chcete použiť. Potom nakreslite potrubie v diagrame. Ak chcete zmeniť typ kanála, jednoducho kliknite na iný tvar potrubia na potrubia a pokračujte v práci v diagrame.

 4. Pridanie tvarov ventilov.

  1. Pred ventilmi a armatúramipresuňte tvary ventilov na vrchnú časť potrubí. Keď sa zobrazí zelený štvorec, uvoľnite tlačidlo myši, ktoré signalizuje, že ventil je prilepený k potrubiu.

   Keď sa do potrubia pridá ventil:

   • Automaticky sa otočí do rovnakej orientácie ako v potrubí.

   • Rozdeľuje potrubie na dva identické potrubia, z ktorých každá je prilepená k ventilu.

  2. Ak chcete odstrániť ventil z potrubia, vyberte ventil a stlačte kláves DELETE.

   Po odstránení ventilu sa v jednom potrubí nahradí rozdelenie potrubia.

 5. V kategórii Nástroje presuňte tvary nástrojov na stránku kresby v blízkosti potrubia, ventilu alebo zariadenia, ktoré monitorujú.

 6. Premiestnite tvary v diagrame tak, že ich presuniete myšou.

 7. Teraz môžete pridať údaje do súčastí alebo vytvoriť a použiť množiny vlastností. Ďalšie informácie získate pomocou týchto krokov:

  Pridanie údajov do súčastí

  1. Na karte údaje kliknite na položku okno údaje tvaru.

  2. Na stránke kresby vyberte tvar, do ktorého chcete pridať údaje.

  3. Kliknite do každého údajového poľa tvaru a zadajte alebo vyberte hodnotu.

  Vytvorenie a použitie množín vlastností

  1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete pridať množinu vlastností do tvarov na kresbe, vyberte tvary.

   • Ak chcete pridať množinu vlastností do tvarov vo vzorkovnici, vyberte tvary vo vzorkovnici.

  2. Na karte údaje kliknite na položku okno údaje tvaru.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na okno údaje tvaru a vyberte položku množiny údajov tvarov.

  4. Kliknite na položku Pridaťa potom zadajte názov množiny údajov tvarov.

  5. Vyberte, či chcete vytvoriť novú množinu údajov tvarov, množinu na základe aktuálne vybratého tvaru alebo množinu na základe existujúcej množiny údajov tvarov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  6. Ak chcete pridať alebo upraviť údaje tvaru, v dialógovom okne množiny údajov tvarov vyberte množinu údajov tvarov a kliknite na položku definovať.

  7. V dialógovom okne definovanie údajov tvaru vykonajte všetky potrebné zmeny.

  8. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. PreČíslovanie súčastí.

  1. V ponuke proces inžinierstva kliknite na položku prečíslovať.

  2. V dialógovom okne preČíslovanie súčastí v časti použiť navyberte možnosť prečíslovania súčastí v dokumente, aktuálnej strane alebo v aktuálnom výbere.

  3. V zozname zahrnúť formáty značiek zrušte začiarknutie políčok pre formáty značiek, ktoré nechcete zahrnúť do prečíslovania.

   Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia sú vybraté všetky formáty značiek.

  4. PriRaďte začiatočnú hodnotu a hodnotu intervalu pre prečíslovanie. Každému formátu tagov môžete priradiť inú začiatočnú hodnotu a hodnotu intervalu.

   1. Kliknite na položku v zozname zahrnúť formáty značiek a zvýraznite ju.

   2. Do poľa začiatočná hodnota zadajte alebo vyberte začiatočnú hodnotu na prečíslovanie.

   3. Do poľa interval zadajte alebo vyberte prírastok, ktorý sa používa na prečíslovanie súčastí.

   4. Zopakujte tieto kroky pre každý formát značky.

  5. Kliknite na tlačidlo OK .

 9. Generovanie zoznamov alebo zmeniek materiálov zariadenia, potrubí, ventilov a nástrojov.

  1. Na karte Revízia kliknite na položku zostavy tvarov.

  2. Podľa týchto krokov vytvorte vlastnú definíciu zostavy alebo prejdite na krok c. a použite existujúcu definíciu zostavy.

   Nasledujúce kroky vytvárajú definíciu zostavy, ktorá filtruje duplicitné tvary procesného inžinierstva a zostavy v súčastiach technologického inžinierstva.

   1. V dialógovom okne Zostava kliknite na položku nové.

   2. V sprievodcOvi definíciOu zostavyvyberte možnosť, ktorú chcete nahlásiť, a kliknite na položku Rozšírené.

   3. V dialógovom okne Rozšírené vyberte v zozname vlastností položku PEComponentTag. V zozname podmienka vyberte položku existuje. V zozname hodnota vyberte položku true.

   4. Kliknite na položku Pridať , ak chcete túto podmienku umiestniť do zoznamu definované kritériá a potom kliknite na tlačidlo OK.

   5. V sprievodcOvi definíciOu zostavykliknite na tlačidlo ďalej.

   6. Začiarknutím políčka _LT_Displayed Text> zostavu na značku súčastí. Potom začiarknite políčka pre ďalšie údaje, na ktoré chcete nahlásiť, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

   7. Ak chcete filtrovať tvary duplicitných procesov a zostavu o súčastiach, kliknite na položku medzisúčty.

   8. V dialógovom okne medzisúčty kliknite v zozname Zoskupiť podľa na položku <Displayed Text>a potom kliknite na položku Možnosti.

   9. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku neopakovať identické hodnotya potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK .

   10. V sprievodcOvi definíciOu zostavykliknite na položku ďalej, zadajte informácie na uloženie zostavy a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   11. V dialógovom okne Zostava môžete buď spustiť zostavu, alebo kliknutím na tlačidlo OK uložte definíciu a spustiť ju neskôr.

    Tip: Ak chcete vytvoriť novú definíciu zostavy na základe existujúcej, v dialógovom okne Zostava Vyberte existujúcu definíciu a potom kliknite na položku nové. Uloženie upravenej definície zostavy s novým názvom.

  3. V zozname definícia zostavy kliknite na názov definície zostavy, ktorú chcete použiť.

   V definícii zostavy sa určuje, ktoré tvary sa hlásia a ktoré údaje tvaru sú zahrnuté v zostave.

  4. Kliknite na položku Spustiťa potom v dialógovom okne Spustiť zostavu kliknite na požadovaný formát zostavy a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

   1. Ak ukladáte zostavu ako tvar na kresbe, vyberte, či sa má uložiť kópia definície zostavy s tvarom alebo prepojením na definíciu zostavy.

   2. Ak ukladáte zostavu ako súbor (Ak vyberiete formát správy vo formáte HTML alebo XML ), zadajte názov zostavy.

  5. Ak chcete vytvoriť zostavu, kliknite na tlačidlo OK.

  6. Ak ste spustili vlastnú zostavu, keď sa vrátite do dialógového okna Zostava , kliknutím na tlačidlo OK uložte definíciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×