Vytvorenie pôdorysu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou pôdorysu šablóny v programe Microsoft Office Visio nakresliť v plánoch priestorového usporiadania pre jednotlivé miestnosti alebo pre celý podlahy vášho building―including štruktúry stien, jadra budovy a elektrické symboly.

Tu je príklad dokončené pôdorysu.

"Floor plan showing offices, stairwells, elevators"

Začatie nového pôdorysu

 1. V zozname kategórie kliknite na kategóriu mapy a pôdorysy.

 2. Kliknite na položku Pôdorys a potom kliknite na položku Vytvoriť.

Niektorým z nasledujúcich spôsobov vytvorte základnú štruktúru exteriérových stien.

Použitie tvarov izieb.

 1. Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte niektorý z tvarov izby na stránku kreslenia.

 2. Zmeňte tvar izby posunutím rukovätí na kontrolu a výberu na jednotlivých stenách.

Použitie tvarov stien

 1. Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte tvary Exteriérová stena na stránku kreslenia.

 2. Aj naďalej exteriéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu.

  • Ak chcete nastaviť možnosti stien, kliknite pravým tlačidlom myši na ich tvary.

  • Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

  Po spojení stien sa koncové body zvýraznia. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

Tvorba štruktúry interiérových stien

 1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary stien na stránku kreslenia a umiestnite ich do vnútra exteriérovej štruktúry.

 2. Aj naďalej vnútra pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu.

  • Ak chcete nastaviť možnosti steny, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.

  • Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

Pridanie dverí a okien

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

Dvere a okná otočiť automaticky zarovnať s a prilepiť do steny. Tiež získať hrúbka a posunutie s steny, ak ich je možné premiestňovať.

Pridanie ďalších prvkov štruktúry

 • Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

 • Zo vzorkovnice Jadro budovy presuňte tvary jadra budovy (napríklad schody) na stránku kreslenia.

Pridanie elektrických symbolov a čiar rozmerov

Elektrické symboly

 1. Zo vzorkovnice elektrických a telekomunikačných systémov presuňte stien prepínače, zásuviek a ďalších stien prípojok tvarov stien. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa zobrazí tučné štvorec, čo znamená, že symbol je prilepený na stenu. Stien prípojok automaticky otočiť prispôsobilo a prilepiť na stenu

Čiary rozmerov stien

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

 2. Premiestnite čiary rozmeru a text Posunutím ovládacej rukoväti.

Ak chcete zmeniť veľkosť steny po pridaní rozmer, vyberte tvar rozmeru, zadajte rozmer má, a potom kliknite mimo tvaru rozmeru.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Výkresy CAD.

 2. V dialógovom okne Vloženie výkresu AutoCAD vyberte požadovaný súbor programu CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Začatie nového pôdorysu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nový, kliknite na položku mapy a pôdorysy a potom v časti Dostupné šablóny kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

Niektorým z nasledujúcich spôsobov vytvorte základnú štruktúru exteriérových stien.

Použitie tvarov izieb.

 1. Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte niektorý z tvarov izby na stránku kreslenia.

 2. Zmeňte tvar izby posunutím ovládacích rukovätí Ovládací manipulátor a rukovätí výberu Rukoväť výberu na jednotlivých stenách.

Použitie tvarov stien

 1. Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte tvary Exteriérová stena na stránku kreslenia.

 2. Aj naďalej exteriéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu.

  • Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

  Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

Tvorba štruktúry interiérových stien

 1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary stien na stránku kreslenia a umiestnite ich do vnútra exteriérovej štruktúry.

 2. Aj naďalej vnútra pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu.

  • Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

Pridanie dverí a okien

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

Dvere a okná otočiť automaticky zarovnať s a prilepiť do steny. Tiež získať hrúbka a posunutie s steny, ak ich je možné premiestňovať.

Pridanie ďalších prvkov štruktúry

 • Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

 • Zo vzorkovnice Jadro budovy presuňte tvary jadra budovy (napríklad schody) na stránku kreslenia.

Pridanie elektrických symbolov a čiar rozmerov

Elektrické symboly

 1. Zo vzorkovnice elektrických a telekomunikačných systémov presuňte stien prepínače, zásuviek a ďalších stien prípojok tvarov stien. Uvoľnite tlačidlo myši, keď červený štvorec Červené pole s prilepeným obrázkom bodu pripojenia sa zobrazí, ktorá označuje, či je symbol prilepený na stenu. Stien prípojok otočiť automaticky zarovnať s a prilepiť do steny.

  Taktiež môžete presunúť tvary stropných prípojok, ako napríklad Stropný ventilátor, na stránku kreslenia.

Čiary rozmerov stien

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

 2. Premiestnite čiary rozmeru a text Posunutím ovládacej rukoväti.

Ak chcete zmeniť veľkosť steny po pridaní rozmer, vyberte tvar rozmeru, zadajte rozmer má, a potom kliknite mimo tvaru rozmeru.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nový, kliknite na položku mapy a pôdorysy a potom v časti Dostupné šablóny kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Výkresy CAD.

 5. V dialógovom okne Vloženie výkresu AutoCAD vyberte požadovaný súbor programu CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 6. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Kopírovanie existujúceho pôdorysu programu Visio do novej kresby

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nový, kliknite na položku mapy a pôdorysy a potom v časti Dostupné šablóny kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Otvorte existujúci výkres programu Visio.

 5. Na karte návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany. V dialógovom okne Nastavenie strany na karte Mierky kresby poznačte nastavenie rozsahu existujúce kresby a potom nastavte nové kresby podľa rozsahu.

 6. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete používať v novej kresbe a potom na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať.

 7. Prepnite sa do novej kresby a v skupine Schránka kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete zamknúť, aby ste ich náhodne nezmenili počas vytvárania nového plánu.

Začatie nového pôdorysu

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na položku mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku pôdorys.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Na šírku . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

Niektorým z nasledujúcich spôsobov vytvorte základnú štruktúru exteriérových stien.

Niektorým z nasledujúcich spôsobov vytvorte základnú štruktúru exteriérových stien.

Použitie tvarov izieb.

 1. Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte tvary Exteriérová stena na stránku kreslenia.

 2. Zmeňte veľkosť miestnosti posunutím ovládací prvok rukoväte Ovládací manipulátor a výber rukoväte Selection handle image na jednotlivých stenách.

Použitie tvarov stien

 1. Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte tvary Exteriérová stena na stránku kreslenia.

 2. Aj naďalej exteriéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu. ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku )

  • Presuňte koncový bod ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do inej steny.

  Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

  Aby sa steny pripojenie správne, uistite sa, či lepidla na geometrii tvaru je vybratá v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

Tvorba štruktúry interiérových stien

 1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary stien na stránku kreslenia a umiestnite ich do vnútra exteriérovej štruktúry.

 2. Aj naďalej vnútra pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  • Presuňte koncový bod ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Aby sa steny pripojenie správne, uistite sa, či lepidla na geometrii tvaru je vybratá v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

Pridanie dverí a okien

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

Dvere a okná otočiť automaticky zarovnať s a prilepiť do steny. Tiež získať hrúbka a posunutie s steny, ak ich je možné premiestňovať.

Pridanie ďalších prvkov štruktúry

 • Zo vzorkovnice Steny, kostra a štruktúra presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

 • Zo vzorkovnice Jadro budovy presuňte tvary jadra budovy (napríklad schody) na stránku kreslenia.

Pridanie elektrických symbolov a čiar rozmerov

Elektrické symboly

 1. Zo vzorkovnice elektrických a telekomunikačných systémov presuňte stien prepínače, zásuviek a ďalších stien prípojok tvarov stien. Uvoľnite tlačidlo myši, keď červený štvorec Červené pole s prilepeným obrázkom bodu pripojenia sa zobrazí, ktorá označuje, či je symbol prilepený na stenu. Stien prípojok otočiť automaticky zarovnať s a prilepiť do steny.

  Taktiež môžete presunúť tvary stropných prípojok, ako napríklad Stropný ventilátor, na stránku kreslenia.

Čiary rozmerov stien

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stenu a potom kliknite na položku Pridať rozmer

 2. Premiestnite čiary rozmeru a text rozmeru posunutím ovládacej rukoväti Ovládací manipulátor .

  Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

Ak chcete zmeniť veľkosť steny po pridaní rozmer, vyberte tvar rozmeru, zadajte rozmer má, a potom kliknite mimo tvaru rozmeru.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na položku mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku pôdorys.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Na šírku . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na Položku kresba CAD.

 3. V časti Súbory typu vyberte položku Výkres programu AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 4. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Kopírovanie existujúceho pôdorysu programu Visio do novej kresby

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na položku mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku pôdorys.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Na šírku . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 2. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na kartu Mierka. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 4. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať.

 5. Prejdite na novú kresbu a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete zamknúť, aby ste ich náhodne nezmenili počas vytvárania nového plánu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×