Vytvorenie pôdorysu

Pomocou šablóny pôdorysu v programe Microsoft Office Visio môžete nakresliť pôdorysy pre jednotlivé miestnosti alebo celé poschodia budovy vrátane štruktúry stien, stavebného jadra a elektrických symbolov.

Tu je príklad hotového pôdorysu.

"Floor plan showing offices, stairwells, elevators"

Spustenie nového pôdorysu

 1. V zozname kategórie kliknite na kategóriu mapy a plány pôdorysov .

 2. Kliknite na položku pôdorysa potom kliknite na položku vytvoriť.

Vytvorenie vonkajšej štruktúry steny

Používanie tvarov miestností

 1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov izby na stránku kreslenia.

 2. Zmeňte veľkosť tvaru miestnosti presunutím rukovätí ovládacieho prvku a výberu na jednotlivých stenách.

Používanie tvarov stien

 1. Zo vzorkovnice steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajších stien na stránku kresby.

 2. Pokračujte v kreslení exteriéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien presunutím koncového bodu.

  • Ak chcete nastaviť možnosti, kliknite pravým tlačidlom myši na položku tvary stien.

  • Presunutie koncového bodu jednej steny do druhej steny.

  Koncové body sú zvýraznené, keď sú steny prilepené. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

Vytvorenie vnútornej štruktúry steny

 1. Zo vzorkovnice steny, škrupiny a štruktúry presuňte tvary stien na stránku kresby a umiestnite ich do vonkajšej štruktúry.

 2. Pokračujte v nakreslení interiéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien presunutím koncového bodu.

  • Ak chcete nastaviť možnosti, kliknite pravým tlačidlom myši na stenu.

  • Presunutie koncového bodu jednej steny do druhej steny.

Pridanie dverí a okien

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

Dvere a okná sa automaticky otáčajú, aby sa zarovnali a prilepili k stene. Taktiež získajú hrúbku steny a budú sa pohybovať spolu so stenami.

Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

 • Zo vzorkovnice stavebné jadro presuňte tvary jadra, ako napríklad schody, na stránku kresby.

Pridanie elektrických symbolov a čiar dimenzie

Elektrické symboly

 1. Zo vzorkovnice Elektrotechnika a telekomunikačné systémy presuňte nástenné vypínače, zásuvky a iné nástenné prípojky na tvary stien. Keď sa zobrazí tučné námestie, uvoľnite tlačidlo myši, čo znamená, že symbol sa prilepí k stene. Nástenné svietidlá sa automaticky otáčajú, aby sa zarovnali a prilepili k stene

Čiary dimenzie pre steny

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

 2. Presunutie čiar dimenzie a textu presunutím ovládacej rukoväti.

Ak chcete po pridaní dimenzie zmeniť veľkosť steny, vyberte tvar dimenzie, zadajte požadovanú dimenziu a potom kliknite na položku preč od tvaru dimenzie.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku kresba CAD.

 2. V dialógovom okne Vloženie kresby programu AutoCAD vyberte požadovaný súbor CAD a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Uloženie súboru vo formáte DWG

Súbory DWG predstavujú štandardný typ súboru pre pôdorysy, ktoré je možné prečítať v programoch s podporou počítačov (CAD). Obsahujú ďalšie metaúdaje, ako napríklad čísla miestností, ktoré môžu používať iné programy, ako napríklad Microsoft Search, na návrh grafov na sedenie. 

 1. Na karte súbor vyberte položku Uložiť ako > Prehľadávať.

 2. Zmeňte Typ súboru uložiť vo formáte na kresbu programu AutoCAD (. DWG).

Spustenie nového pôdorysu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nové, kliknite na položku mapy a plány pôdorysova potom v časti dostupné šablónykliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

Vytvorenie vonkajšej štruktúry steny

Používanie tvarov miestností

 1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov izby na stránku kreslenia.

 2. Zmeňte veľkosť tvaru miestnosti presunutím rukovätí ovládacieho prvku Ovládací manipulátor a rukoväte na výber Rukoväť na výber na jednotlivých stenách.

Používanie tvarov stien

 1. Zo vzorkovnice steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajších stien na stránku kresby.

 2. Pokračujte v kreslení exteriéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien presunutím koncového bodu.

  • Presunutie koncového bodu jednej steny do druhej steny.

  Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

Vytvorenie vnútornej štruktúry steny

 1. Zo vzorkovnice steny, škrupiny a štruktúry presuňte tvary stien na stránku kresby a umiestnite ich do vonkajšej štruktúry.

 2. Pokračujte v nakreslení interiéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien presunutím koncového bodu.

  • Presunutie koncového bodu jednej steny do druhej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

Pridanie dverí a okien

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

Dvere a okná sa automaticky otáčajú, aby sa zarovnali a prilepili k stene. Taktiež získajú hrúbku steny a budú sa pohybovať spolu so stenami.

Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

 • Zo vzorkovnice stavebné jadro presuňte tvary jadra, ako napríklad schody, na stránku kresby.

Pridanie elektrických symbolov a čiar dimenzie

Elektrické symboly

 1. Zo vzorkovnice Elektrotechnika a telekomunikačné systémy presuňte nástenné vypínače, zásuvky a iné nástenné prípojky na tvary stien. Keď sa zobrazí červené námestie Červené pole s prilepeným obrázkom bodu pripojenia , uvoľnite tlačidlo myši, čo znamená, že symbol je prilepený k stene. Nástenné svietidlá sa automaticky otáčajú, aby sa zarovnali a prilepili k stene.

  Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

Čiary dimenzie pre steny

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

 2. Presunutie čiar dimenzie a textu presunutím ovládacej rukoväti.

Ak chcete po pridaní dimenzie zmeniť veľkosť steny, vyberte tvar dimenzie, zadajte požadovanú dimenziu a potom kliknite na položku preč od tvaru dimenzie.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nové, kliknite na položku mapy a plány pôdorysova potom v časti dostupné šablónykliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku kresba CAD.

 5. V dialógovom okne Vloženie kresby programu AutoCAD vyberte požadovaný súbor CAD a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 6. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Kopírovanie existujúceho pôdorysu visia do novej kresby

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nové, kliknite na položku mapy a plány pôdorysova potom v časti dostupné šablónykliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 5. Na karte návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany . V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na karte Mierka kreslenia na položku nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom nastavte mierku novej kresby tak, aby zodpovedala.

 6. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom na karte domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať.

 7. Prejdite na novú kresbu a potom v skupine Schránka kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

Spustenie nového pôdorysu

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nové, ukážte na položku mapy a pôdorysya potom kliknite na položku pôdorys.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

Vytvorenie vonkajšej štruktúry steny

Vytvorte základnú vonkajšiu nástennú konštrukciu jedným z nasledujúcich spôsobov.

Používanie tvarov miestností

 1. Zo vzorkovnice steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajších stien na stránku kresby.

 2. Zmeňte veľkosť miestnosti presunutím ovládacích rukovätí Ovládací manipulátor a rukoväte na výber Selection handle image na jednotlivých stenách.

Používanie tvarov stien

 1. Zo vzorkovnice steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajších stien na stránku kresby.

 2. Pokračujte v kreslení exteriéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť steny presunutím koncového bodu. ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku )

  • Presuňte koncový bod ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do inej steny.

  Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

  Ak chcete, aby sa steny pripojili správne, skontrolujte, či je v dialógovom okne prichytiť & lepidlo vybratá možnosť Prilepiť na geometriu tvaru .

Vytvorenie vnútornej štruktúry steny

 1. Zo vzorkovnice steny, škrupiny a štruktúry presuňte tvary stien na stránku kresby a umiestnite ich do vonkajšej štruktúry.

 2. Pokračujte v nakreslení interiéru pomocou týchto možností:

  • Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  • Presuňte koncový bod ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Ak chcete, aby sa steny pripojili správne, skontrolujte, či je v dialógovom okne prichytiť & lepidlo vybratá možnosť Prilepiť na geometriu tvaru .

Pridanie dverí a okien

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

Dvere a okná sa automaticky otáčajú, aby sa zarovnali a prilepili k stene. Taktiež získajú hrúbku steny a budú sa pohybovať spolu so stenami.

Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov

 • Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

 • Zo vzorkovnice stavebné jadro presuňte tvary jadra, ako napríklad schody, na stránku kresby.

Pridanie elektrických symbolov a čiar dimenzie

Elektrické symboly

 1. Zo vzorkovnice Elektrotechnika a telekomunikačné systémy presuňte nástenné vypínače, zásuvky a iné nástenné prípojky na tvary stien. Keď sa zobrazí červené námestie Červené pole s prilepeným obrázkom bodu pripojenia , uvoľnite tlačidlo myši, čo znamená, že symbol je prilepený k stene. Nástenné svietidlá sa automaticky otáčajú, aby sa zarovnali a prilepili k stene.

  Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

Čiary dimenzie pre steny

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stenu a potom kliknite na položku Pridať dimenziu

 2. Presunutie čiar dimenzie a textu rozmerov presunutím ovládacieho manipulátora Ovládací manipulátor .

  Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

Ak chcete po pridaní dimenzie zmeniť veľkosť steny, vyberte tvar dimenzie, zadajte požadovanú dimenziu a potom kliknite na položku preč od tvaru dimenzie.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nové, ukážte na položku mapy a pôdorysya potom kliknite na položku pôdorys.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku kresba CAD.

 3. V časti Súbory typu vyberte položku Výkres programu AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 4. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Kopírovanie existujúceho pôdorysu visia do novej kresby

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nové, ukážte na položku mapy a pôdorysya potom kliknite na položku pôdorys.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 2. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na kartu Mierka. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 4. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať.

 5. Prejdite na novú kresbu a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×